SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2914 G2915 G2916 G2917 G2918         G2920G2921G2922G2923G2924

Cognate Strong's numbers: G612, G2631, G470, G351, G2923, G610, G2924, G1469, G350, G1253, G843, G2632, G2917, G1252, G87, G611, G178, G2633, G2920, G2922

Strong: G2919
κρίνω  [krinó]
(fut. κρινῶ, aor. ἔκρινα, pf. κέκρικα, pf. pas. κέκριμαι, aor. pas. ἐκρίθην, fut. pas. κριθήσομαι) 1. rozlišit, oddělit; rozhodnout 2. dát přednost (τι παρά τι čemu před čím) 3. usuzovat; rozhodnout se, pokládat (τινὰ πιστόν koho za věřícího) 4. soudit, odsoudit; vykonat (τὸ κρίμα rozsudek) ¦¦ ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς (*Zj 18:20) Bůh vykonal váš rozsudek na něm (= městě) 5. posuzovat, kritizovat 6. (med.) soudit se (ἐπί τινος před kým) 7. (pas.) být souzen; soudit se (τινί s kým) [114]
Strong: G2919
Word: κρινω
Pronounc: kree'-no
Orig: properly, to distinguish, i.e. decide (mentally or judicially); by implication, to try, condemn, punish:--avenge, conclude, condemn, damn, decree, determine, esteem, judge, go to (sue at the) law, ordain, call in question, sentence to, think.
Use: TDNT-3:921,469 Verb
HE Strong:

1) to separate, put asunder, to pick out, select, choose
2) to approve, esteem, to prefer
3) to be of opinion, deem, think, to be of opinion
4) to determine, resolve, decree
5) to judge
5a) to pronounce an opinion concerning right and wrong
5a1) to be judged, i.e. summoned to trial that one's case may be examined and judgment passed upon it
5b) to pronounce judgment, to subject to censure
5b1) of those who act the part of judges or arbiters in matters of common life, or pass judgment on the deeds and words of others
6) to rule, govern
6a) to preside over with the power of giving judicial decisions, because it was the prerogative of kings and rulers to pass judgment
7) to contend together, of warriors and combatants
7a) to dispute
7b) in a forensic sense
7b1) to go to law, have suit at law
Strong: G2919
Word: κρίνω
Transliter: krinō
Pronounc: kree'-no
Properly to distinguish that is decide (mentally or judicially); by implication to try condemn punish: - avenge conclude condemn damn decree determine esteem judge go to (sue at the) law ordain call in question sentence to think.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2919
krino vgl. auch Synonyme: 5838 < aus d. W. kri- (lat.: unterscheiden, sehen, wahrnehmen; Sieb); Vb. (114)
 Gräz.: scheiden, sichten (Weizen), (aus)sondern; Med.: etw.
 für sich auswählen, etw. deuten, etw. auslegen.
 LXX: jmdm. Recht verschaffen.
 
 I.) urteilen
  1) unterscheiden, (ent)scheiden; daher: etw. auswählen, vorziehen, wertschätzen, anerkennen, d. Vorzug geben. Ro 14:5
  2) halten für..., d. Meinung sein, (be)urteilen, denken daß..., etw. erklären für...; Lu 7:43 12:57 Ac 13:46 26:8 1Co 11:13 ua.
  3) etw. beschließen, sich etw. vornehmen, entscheiden. Ac 16:4* ua.
 II.) als juristischer t.t.: richten
  1) urteilen; ein richterliches Urteil verkünden oder fällen. Mt 19:28 Lu 19:22 Ac 25:10 ua.
  2) rechten, (sich) vor Gericht streiten, vor Gericht diskutieren; einen Rechtsstreit ausfechten. Isa 50:8 Mt 5:40 1Co 6:1,6
  3) jmdn. strafen, (ab)urteilen, verurteilen oder verdammen; jmdn. schlechtmachen, kritisieren. Joh 3:17 Ro 14:22 1Co 10:29 ua.
  4) wie in d. LXX: als Richter fungieren; allg.: regieren, herrschen. 2Ki 15:5 Ps 2:10 Mt 19:28 Lu 22:30 1Co 6:3
 
 Wortfamilie:
 
 350 ana-krino
 < 303 + 2919, (w. von vorn an-urteilen); Vb. (16)
 I.) untersuchen
 II.) ermitteln
  
 351 anakrisis
 < 350; Subst.fem. (1)
 I.) d. Ermittlung
 
 611 apo-krinomai
 < 575 + 2919, Vb.Med. (249)
 I.) antworten
 
 610 apokrima
 < Urspr. von 611; Subst.neut. (1)
 I.) d. offizielle Amtsbescheid
 
 470 ant-apokrinomai
 < 473 + 611; Vb. (2)
 I.) dagegen antworten
  
 612 apokrisis
 < 611; Subst.fem. (4)
 I.) d. Antwort
 
 1252 dia-krino
 < 1223 + 2919, (w. auseinander-sondern); Vb. (19)
 I.) beurteilen
 
 1253 dia-krisis
 < 1252; Subst.fem. (3)
 I.) d. Beurteilung
 
 87 a-diakritos
 < 1 (priv.) + Abl. 1252, (w. nicht-auseinander-scheidbar); Adj. (1)
 I.) unzweifelnd
 
 1469 eg-krino
 < 1722 + 2919, (w. hinein-urteilen); Vb. (1)
 I.) dazuzählen
 
 1948 epi-krino
 < 1909 + 2919; Vb. (1)
 I.) ein Dekret erlassen
 
 2632 kata-krino
 < 2596 (Opposition) + 2919; Vb. (19)
 I.) verurteilen
 
 2631 katakrima
 < Erg. von 2632; Subst.neut. (3)
 I.) d. Verurteilung
 
 178 a-katakritos
 < 1 (priv.) + Abl. 2632; Adj. (2)
 I.) unverurteilt
 
 843 auto-katakritos
 < 846 + Abl. von 2632; Adj. (1)
 I.) selbst verurteilt
 
 2633 katakrisis
 < Tät. von 2632; Vb. (2)
 I.) d. Verurteilen
  
 4299 pro-krima
 < 4253 + 2919; Subst.neut. (1)
 I.) d. Vorurteil
 
 4793 sug-krino
 < 4862 + 2919, (w. zusammen[legen und]-urteilen); Vb. (3)
 I.) vergleichen
 
 799 Asugkritos
 < 1 (priv.) + Abl. 4793, (w. Unvergleichlicher); N.pr.mask. (1)
 I.) Asyncritus
 
 5271 hupo-krinomai
 < 5259 + Med. von 2919, (w. etw. unbemerkt-deuten); Vb.Med. (1)
 I.) heucheln
 
 4942 sunupokrinomai
 < 4862 + 5271; Vb. (1)
 I.) mitheucheln
 
 505 an-upokritos
 < 1 (priv.) + Abl. 5271; Adj. (6)
 I.) ungeheuchelt
 
 5272 hupokrisis
 < Tät. von 5271; Subst.fem. (7)
 I.) d. Heuchelei
  
 5273 hupokrites
 < 5271; Subst.mask. (20)
 I.) d. Heuchler
 
 2917 krima
 < Erg. von 2919; Subst.neut. (28)
 I.) d. Urteil
 2923 krites
 < berufliche Tät. von 2919; Subst.mask. (17)
 I.) d. Richter
 
 2922 kriterion
 < Abl. von 2923 (w. Ort d. Richtens); Subst.neut. (3)
 I.) d. Gerichtshof
   
 2924 kritikos
 < 2923 (w. Eignung zum Richter); Adj. (1)
 I.) richtend
 
 2920 krisis
 < Tät. von 2919; vgl. "Krise"; Subst.fem. (48)
 I.) d. Gericht
  
 1506 heili-krines
 < ειλη; Adj. (2)
 I.) aufrichtig
 
 1505 heilikrineia
 < 1506; Subst.fem. (3)
 I.) d. Aufrichtigkeit
Strong: G2919
(kríno)
propiamente distinguir, i.e. decidir (mental o judicialmente); por implicación tratar, condenar, castigar:- pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, diferencia, hacer (justicia), juez, juicio, juzgar.
----
Diccionario Tuggy
κρίνω
. (fut. κρινῶ; tiempo futuro voz pasiva κριθήσομαι; 1 tiempo aoristo ἔκρινα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐκρίθην; tiempo perfecto κέκρικα; tiempo perfecto med., voz pasiva κέκριμαι). Juzgar, condenar, decretar, decidir, considerar, pensar, preferir. Voz media y voz pasiva generalmente Comparecer, pleitear en juicio. A.T. אָשַׁם hi. Sal 5:11(10). בָּחַן ; Job 7:18. sustantivo דִּין , Pro 31:5. גֵּרָה מָדוֹן Pro 28:25. כּוּן hi., Eze 7:14. חַחֲוֵא פְּשַׁר , Dan 2:6. sustantivo רִיב , Lam 3:36. שָׁפַט qal., Gén 16:5. שָׁפַט ni. Sal 9:19. מִשְׁפָּט , Jue 4:5. בַּעַל מִשְׁפָּט , Isa 50:8. שׁוּם טְעֵם , Dan 3:10. חָתַךְ ni., Dan 9:24. צָדַק hi., Pro 17:15. N.T.
A) Juzgar, considerar, pensar : Luc 7:43; Hch 4:19; Hch 13:46; Hch 16:15; Hch 26:8; 1Co 10:15; 1Co 11:13; 2Co 5:14.
B) Decidir, determinar : Hch 3:13; Hch 16:4; Hch 20:16; Hch 21:25; Hch 25:25; Hch 27:1; Rom 14:13; 1Co 2:2; 1Co 5:3; 1Co 7:37; 2Co 2:1; título 3:12.
C) Termino legal. Juzgar, condenar, fallar, decretar.
1) Ante corte humana.
A) Voz activa y voz pas.: Luc 12:57; Luc 19:22; Jua 7:51; Jua 18:31; Hch 13:27; Hch 23:3; Hch 23:6; T.R., Hch 24:6; Hch 24:21; Hch 25:9-10; Hch 25:20; Hch 26:6; 1Co 5:12.
B) Voz media y voz pas.: Pleitear en juicio : Mat 5:40; 1Co 6:1; 1Co 6:6.
2) Ante corte divina: Mat 7:1; Mat 7:2; Jua 3:17-18; Jua 5:22; Jua 5:30; Jua 8:15; Jua 8:16; Jua 8:26; Jua 8:50; Jua 12:47-48; Jua 16:11; Hch 7:7; Rom 2:12; Rom 2:16; Rom 3:6-7; 1Co 5:13; 1Co 11:31-32; 2Ts 2:12; 2Ti 4:1; Heb 10:30; Heb 13:4; Stg 2:12; Stg 5:9; 1Pe 1:17; 1Pe 4:5-6; Rev 6:10; Rev 11:18; Rev 16:5; Rev 18:8; Rev 18:20; Rev 19:2; Rev 19:11; Rev 20:12-13.
D) Separar, distinguir, preferir : Rom 14:5.
E) Lo que uno cree de otro. Juzgar, expresar opinión de, condenar, criticar : Mat 7:1; Mat 7:2; Luc 6:37; Jua 7:24; Jua 8:15; Rom 2:1; Rom 2:3; Rom 3:4; Rom 14:3-4; Rom 14:10; Rom 14:13; Rom 14:22; 1Co 4:5; 1Co 10:29; Col 2:16; Stg 4:11-12.
----
Diccionario Vine NT
krino (κρίνω, G2919)
, juzgar. Se traduce «ir a juicio» (1Co 6:1); véase JUZGAR, etc.
krino (κρίνω, G2919) , determinar. Se traduce: «ha resuelto» (1Co 7:37 ; rv : «determinó»). Véase JUZGAR, y también ACORDAR, CONDENAR, DECIDIR, DETERMINAR, DIFERENCIA, HACER, IR, JUICIO, LLAMAR, PENSAR, PLEITEAR, PLEITO, PONER A PLEITO, PROPONER, RESOLVER.

krino (κρίνω, G2919) , juzgar. Se traduce, en el sentido de formarse una opinión, como «hacer diferencia», de días (Rom 14:5). Véase JUZGAR, etc.

krino (κρίνω, G2919) , primariamente separar, y de ahí de ser de una opinión, aprobar, estimar (Rom 14:5). Significa también determinar, resolver, decretar, acordar, y se usa en este último sentido en Hch 16:4 solamente. Véanse CONDENAR, DECIDIR, DIFERENCIA(HACER), HACER(DIFERENCIA, JUSTICIA), IR(A JUICIO), JUICIO(IR A, LLAMAR A, PLEITEAR EN), LLAMAR(A JUICIO), PENSAR, PLEITEAR(EN JUICIO), PLEITO(PONER A), PONER(A PLEITO), PROPONER, RESOLVER.

krino (κρίνω, G2919) , distinguir, elegir, dar una opinión acerca de, juzgar. Denota en ciertas ocasiones condenar (p.ej., Hch 13:27 ; Rom 2:27 ; Stg 5:9 , en los mss. más acreditados). Cf. con B, Nº 1. Véanse ACORDAR, DECIDIR, DIFERENCIA(HACER), HACER(DIFERENCIA, JUSTICIA), IR(A JUICIO), JUICIO(IR A, LLAMAR A, PLEITEAR EN), LLAMAR(A JUICIO), PENSAR.

krino (κρίνω, G2919) , primariamente separar, y luego ser de una opinión, aprobar, estimar (Rom 14:5), significa también determinar, resolver, decretar, y es en este sentido que se utiliza en Hch 20:16 : «se había propuesto» (rv , rvr ); 1Co 2:2 : «me propuse» (rv , rvr ). Véanse, para este sentido, DECIDIR, DETERMINAR; véanse también JUZGARbajo JUICIO, B, Nº 1, CONDENAR, PLEITEAR, PONER A PLEITO, etc.
krino (κρίνω, G2919) denota primariamente separar, seleccionar elegir; de ahí, determinar, y de ahí juzgar, pronunciar juicio. «Los usos de este verbo en el NT pueden analizarse de la siguiente manera: (a) asumir el oficio de un juez (Mat 7:1 ; Jua 3:17); (b) pasar por el proceso de un juicio (Jua 3:18 ; Jua 16:11; Jua 18:31; Stg 2:12); (c) pronunciar sentencia (Hch 15:19 ; Hch 16:4; Hch 21:25); (d) condenar (Jua 12:48 ; Hch 13:27 Rom 2:27); (e) ejecutar juicio sobre (2Ts 2:12 ; Hch 7:7); (f) estar involucrado en un pleito, bien como demandante (Mat 5:40 ; 1Co 6:1); o como demandado (Hch 23:6); (g) administrar asuntos, gobernar (M 19:28; cf. Jue 3:10); (h) formarse una opinión (Luc 7:43 ; Jua 7:24 ; Hch 4:19 ; Rom 14:5); (i) tomar una resolución (Hch 3:13 ; Hch 20:16; 1Co 2:2)» (de Notes on Thessalonians , por Hogg y Vine, p. 267).

Véanse ACORDAR, CONDENAR, DECIDIR, DETERMINAR, DIFERENCIA, IR, LLAMAR, PENSAR, PLEITEAR, PLEITO, PROPONERRESOLVER.

krino (κρίνω, G2919) , primariamente separar; de ahí ser de opinión, aprobar, estimar (Rom 14:5); también decidir, resolver. Se usa en este sentido, traducido decidir (Hch 27:1 : «decidió»; Rom 14:13). Véanse ACORDAR, CONDENAR, DECIDIR, JUZGAR, RESOLVER, etc.
krino (κρίνω, G2919) , juzgar. Se traduce «llamado a juicio» (Hch 26:6); véanse JUICIO, JUZGAR, B, Nº 1.
Notas : (1) Onoma , nombre, se traduce «llamado», lit: «por nombre», en pasajes como Mar 5:22; Luc 8:41 ; Luc 16:20; Luc 23:50; Luc 24:13, Luc 24:18; Jua 1:6 ; Jua 3:1; Jua 18:10, etc. Se traduce así solo en los cuatro Evangelios y Hechos; véase NOMBRE. (2) Onomazo , nombrar, se traduce «llamar» en Luc 6:13-14; 1Co 5:11 , en el sentido de nombrar; véase NOMBRAR. (3) Koinoo , contaminar, hacer común, se traduce en Hch 10:15 y 11:9: «no lo llames tú común».
krino (κρίνω, G2919) , evaluar, juzgar, etc., significa pleitear, y así se utiliza en la voz media en Mat 5:49 : «ponerte a pleito»; 1Co 6:1 : «ir a juicio»; v. 6: «pleitea en juicio». Véase JUZGARbajo JUICIO, JUZGAR, B, Nº 1.
krino (κρίνω, G2919) , primariamente separar, de ahí tener una opinión, aprobar, estimar. Se traduce determinar en Hch 21:25 ; Hch 25:25; 2Co 2:1 ; Tit 3:12. Véase JUZGAR, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3212)
κρίνω (krinō): vb.; ≡ DBLHebr 8189, 9149; Strong 2919; TDNT 3.921-1. LN 30.75 decidir, llegar a una conclusión (1Co 2:2); 2. LN 30.99 preferir, juzgar una cosa mejor que otra (Rom 14:5); 3. LN 30.108 evaluar, juzgar con certeza respecto a alguna cosa (Hch 4:19; 1Co 10:15); 4. LN 31.1 tener un punto de vista, tener una opinión (Hch 15:19); 5. LN 56.20 tomar una decisión legal, decidir sobre un asunto legal de justicia (Jua 18:31; Hch 23:3); 6. LN 56.30 condenar, juzgar culpable (Jua 7:51); 7. LN 37.49 regir, sobre la gente, gobernar (Luc 22:30)
Hомер Стронга: G2919
Оригинал: κρινω
Транслитерация: крино
Произношение: крьй́но
Часть речи: Глагол
Этимология: возможно a primitive слово - 1. отделять, выбирать; 2. рассуждать, полагать; 3. решать, делать вывод, приводить к заключению; 4. судить, производить суд, осуждать, обвинять;
LXX: H8199 (שׂפט‎), H1777 (דּין‎), H7378 (ריב‎). Словарь Дворецкого: κρινω (ι) (pf. κεκρικα; med. : aor. εκριναμην, pf. κεκριμαι; pass. : aor. εκριθην с ι - дор. κριθην, pf. κεκριμαι, эп. part. κρινθεις) 1) отделять, разделять Пр.: (καρπον τε καη αχνας Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 2) разделять, распределять или выстраивать Пр.: (ανδρας κατα φυλα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 3) различать Пр.: (τους τε αγαθους καη τους κακους Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); το αληθες τε καη μη Платон (427-347 до н. э.)) 4) выбирать, избирать Пр.: (φωτας αριστους, τινα εκ παντων Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ; выбирать, оказывать предпочтение, предпочитать Пр.: (αφθονον ολβον Эсхил (525/4-456 до н. э.); τον Απολλω προ Μαρσυου Платон (427-347 до н. э.)) τα υφ΄ υμων κριθεντα Исократ (436-338 до н. э.) — то, что вами одобрено 5) разбирать Пр.: (δικην Геродот (ок. 484-425 до н. э.); κρισιν Платон (427-347 до н. э.)) κ. τας θεας Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — разбирать спор богинь 6) (раз)решать, улаживать Пр.: (νεικεα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) κρινεσθαι δικη Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — разрешать свой спор в порядке арбитража 7) выносить решение, постановлять Пр.: (περι τινος Платон (427-347 до н. э.)) κ. ψηφω Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — решать на основании поданных голосов; σκολιας θεμιστας κ. Гомер (X-IX вв. до н. э.) — выносить неправильные решения; πρασσειν το κριθεν Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — выполнить решение (задуманное); τα κεκριμενα Аристотель (384-322 до н. э.), Новый Завет — решения, постановления 8) приходить к заключению, делать вывод Пр.: κρινω σε νικαν Эсхил (525/4-456 до н. э.) — я прихожу к заключению, что ты одержал верх 9) судить, обвинять Пр.: (κ. τινα περη προδοσιας Исократ (436-338 до н. э.)) κ. θανατου Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — выносить смертный приговор; κρινεσθαι κρισιν θανατου, κρινεσθαι περη θανατου Демосфен (384-322 до н. э.) и κρινεσθαι θανατου Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — быть обвиняемым в тягчайшем преступлении (угрожающем смертной казнью); ο κρινων Демосфен (384-322 до н. э.) — судья, обвинитель; ο κρινομενος Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — обвиняемый, подсудимый; κριθηναι τινι Новый Завет — судиться с кем-л. 10) осуждать, приговаривать Пр.: οκεκριμενος Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — осужденный 11) судить, полагать, считать Пр.: (τινα θεοισι ισουμενον Софокл (ок. 496-406 до н. э.); κρινεις συ μεγιστον ανθρωποις αγαθον ειναι πλουτον; Платон (427-347 до н. э.)) Ελληνων κριθεης αριστος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — слывущий лучшим из греков 12) испытывать, проверять Пр.: (ασπης πολεμω κεκριμενη «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм) 13) толковать, истолковывать, объяснять Пр.: (ενυπνιον Геродот (ок. 484-425 до н. э.); med. ονειρους Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 14) определять Пр.: (τη γλωττη τεν εν τοις εδεστοις ηδονην Аристотель (384-322 до н. э.)) ουρος κεκριμενος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — ветер определенного направления, т. е. постоянный 15) расспрашивать, выпытывать Пр.: (με κρινε, με εξεταζε Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) κ. καη εξελεγχειν (sc. τινα) Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — допрашивать и изобличать кого-л. 16) med. состязаться, бороться Пр.: κ. Αρηι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — вести бой, сражаться; κ. Τιτηνεσσι Гесиод (IX в. до н. э.) — сражаться с Титанами; κ. περη αρετης Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — спорить о доблести; ου κρινουμαι τωνδε σοι τα πλειονα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — об этом я не буду больше спорить с тобой 17) физиол. выделять, выводить из организма Пр.: τα χρινομενα κατω Аристотель (384-322 до н. э.) — выделения.
Numéro de Strong: G2919
Mot: κρίνω  (krino)
plaider, juger, être jugée, avoir jugé, discerner, condamner, être d'avis, décisions, avoir résolu, avoir décidé, estimer, mettre en jugement, faire une distinction, avoir la pensée, faire justice ; 114
Strong: G2919
Word: κρίνω
krino {kree'-no}
可能是基本字;動詞
➊選擇,寧取
➋評斷,表達意見,批評,挑剔,譴責
➌深思,考慮,審視
➍決定,提議,企圖
➎(法院)宣判,裁決,交付判罪
Strong: G2919
κρίνω (krínō) {kree'-no}
κρινω - krino talvez uma palavra primitiva tdnt - 3 921 469 v 1 separar colocar separadamente selecionar escolher 2 aprovar estimar preferir 3 ser de opiniao julgar pensar 4 determinar resolver decretar 5 julgar 5a pronunciar uma opiniao relativa ao certo e errado 5a1 ser julgado i e ser chamado a julgamento para que o caso possa ser examinado e julgado 5b julgar sujeitar a censura 5b1 daqueles que atuam como juizes ou arbitros em assuntos da vida comum ou emitem julgamento sobre as obras e palavras de outros 6 reinar governar 6a presidir com o poder de emitir decisoes judiciais porque julgar era a prerrogativa dos reis e governadores 7 contender juntos de guerreiros ou combatentes 7a disputar 7b num sentido forense 7b1 recorrer a lei processar judicialmente


Webster Concordance (1833)
Strong: G2919
Transliter & Pronounc: krino {kree'-no}
Total Webster Occurrences: 131

am, 1
Rom 3:7

avenged, 1
Rev 18:20

be, 1
Matt 7:1

concluded, 1
Acts 21:25

condemn, 1
John 3:17

condemned, 2
John 3:18(2)

condemneth, 1
Rom 14:22

condemning, 1
Acts 13:27

damned, 1
2Thess 2:12

decreed, 1
1Cor 7:37

determined, 7
Acts 3:13; Acts 20:16; Acts 25:25; Acts 27:1; 1Cor 2:2; 2Cor 2:1; Titus 3:12

do, 1
1Cor 5:12

dost, 1
Rom 14:10

Doth, 1
John 7:51

esteemeth, 2
Rom 14:5(2)

hast, 1
Luke 7:43

hath, 1
1Cor 7:37

is, 3
John 3:18; Acts 15:19; 1Cor 10:29

judge, 42
Matt 7:1; Matt 7:2; Luke 6:37; Luke 19:22; John 5:30; John 7:24(2); John 7:51; John 8:15(2); John 8:16; John 8:26; John 12:47(2); John 12:48; John 18:31; Acts 7:7; Acts 13:46; Acts 17:31; Acts 23:3; Rom 2:16; Rom 2:27; Rom 3:6; Rom 14:3; Rom 14:10; Rom 14:13(2); 1Cor 4:5; 1Cor 5:12(2); 1Cor 6:2; 1Cor 6:3; 1Cor 10:15; 1Cor 11:13; 2Cor 5:14; Col 2:16; 2Tim 4:1; Heb 10:30; Heb 13:4; 1Pet 4:5; Rev 6:10; Rev 19:11

judged, 26
Matt 7:1; Matt 7:2; Luke 6:37; Luke 7:43; John 16:11; Acts 16:15; Acts 24:6; Acts 25:9; Acts 25:10; Acts 25:20; Acts 26:6; Rom 2:12; Rom 3:4; Rom 3:7; 1Cor 5:3; 1Cor 6:2; 1Cor 10:29; 1Cor 11:31; 1Cor 11:32; Jas 2:12; 1Pet 4:6; Rev 11:18; Rev 16:5; Rev 19:2; Rev 20:12; Rev 20:13

judgest, 7
Rom 2:1(3); Rom 2:3; Rom 14:4; Jas 4:11; Jas 4:12

judgeth, 9
John 5:22; John 8:50; John 12:48; 1Cor 5:13; Jas 4:11(2); 1Pet 1:17; 1Pet 2:23; Rev 18:8

judging, 2
Matt 19:28; Luke 22:30

law, 3
Matt 5:40; 1Cor 6:1; 1Cor 6:6

Let, 1
Col 2:16

not, 1
Rom 2:27

ordained, 1
Acts 16:4

question, 2
Acts 23:6; Acts 24:21

shall, 2
Luke 6:37; Rom 3:6

sue, 1
Matt 5:40

thing, 1
Acts 26:8

thou, 1
Rev 6:10

us, 1
Rom 14:13

will, 1
Acts 7:7

ye, 2
Luke 12:57; Acts 4:19
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2919 - κρίνω - [166 x]
Display settings Display settings