SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2073 G2074 G2075 G2076 G2077         G2079G2080G2081G2082G2083

Strong: G2078
ἔσχατος, η, ον  [eschatos]
1. poslední, konečný, krajní ¦¦ τὸ ἔσχατον konec ¦ ἔσχατον (adv.) nakonec 2. nejmenší, nejnepatrnější [52]
Strong: G2078
Word: εσχατως
Pronounc: es'-khat-os
Orig: a superlative probably from 2192 (in the sense of contiguity); farthest, final (of place or time):--ends of, last, latter end, lowest, uttermost. G2192
Use: TDNT-2:697,264 Adjective
HE Strong: H309 H314 H319 H622 H657 H732 H1419 H3411 H4801 H5486 H7093 H7637 H8503

1) extreme
1a) last in time or in place
1b) last in a series of places
1c) last in a temporal succession
2) the last
2a) last, referring to time
2b) of space, the uttermost part, the end, of the earth
2c) of rank, grade of worth, last i.e. lowest
Strong: G2078
Word: ἔσχατος
Transliter: eschatos
Pronounc: es'-khat-os
A superlative probably from G2192 (in the sense of contiguity);
farthest final (of place or time): - ends of last latter end lowest uttermost.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2078
eschatos < Superl. von 1537 (w. äußerst); Adj. (52)
 
 I.) örtl.: d. äußerste
  1) d. äußersten, entlegensten, fernsten und letzten (Enden d. Erde). Ps 139:9 Isa 48:20 Lu 14:9,10 Ac 1:8 13:47
 
 II.) zeitl. und rangmäßig: d. letzte
  1) d. niedrigste, d. schmählichste, d. "Letzte"; auch: d. "Extremste" im Sinne von: d. Schlimmste. Mt 19:30 Lu 14:9* ua.
  2) d. allerletzte (d. nichts mehr folgt), zuletzt. 2Ch 9:29 Isa 2:2 Jer 23:20 Mt 20:12 Lu 11:26 2Ti 3:1* uva.
Strong: G2078
(ésjatos)
superlativo probablemente de G2192 (en el sentido de contigüidad); más lejos, final (de lugar o tiempo):- postrer, postrero, último, (postrer) estado, final.
----
Diccionario Tuggy
ἔσχατος
, η, ον. adjetivo Ultimo, postrero, final, extremo, el más bajo o insignificante. adv. Después de, por último. A.T. אַחַר Lev 27:18. אָחוֹר Sal. 138(139):5. אַחֲרוֹן Gén 49:1. אַחֲרִית , Gén 33:2. לָאַחֲוֹנָה , Núm 2:31. בְּאַהֲרִית , Deu 31:29. אַחֲרִית Deu 32:20. אָחוֹר ; Job 23:8. אַחֲרֵי דֲנָה , Dan 2:45. אָסַף pi. Núm 10:25. אֶפֶס Isa 45:22. אָרַח , Jer 9:1(2). אֹרַח Job 8:13. נָּדוֹל , Jos 1:4. ירכָּה , Isa 37:24. מֶרְחָק Isa 8:9. סוּף , 1Re 9:26. קֵץ Eze 35:5. קָצֶה , Deu 28:49. שְׁבִיעִי , Lev 23:16. תַּכְלִית ; Job 11:7. N.T.
A) adjetivo Ultimo, postrero, final, el más bajo o insignificante.
1) De lugar: Luc 14:9-10; Hch 1:8; Hch 13:47.
2) De rango: Mt. 19:30; Mat 20:16; Mar 9:35; Mar 10:31; Luc 13:30; Textus Receptus Jua 8:9; 1Co 4:9.
3) De tiempo.
A) En general: Mat 12:45; Mat 20:8; Mat 20:12; Mat 20:14; Mat 27:64; Luc 11:26; Jua 7:37; 1Co 15:26; 1Co 15:45; 1Co 15:52; Stg 5:3; 2Pe 2:20; Rev 2:19; Rev 15:1.
B) Significado escatológico: Jua 6:39-40; Jua 6:44; Jua 6:54; Jua 11:24; Jua 12:48; Hch 2:17; 2Ti 3:1; Heb 1:2; 1Pe 1:20; 2Pe 3:3; 1Jn 2:18; Jud 1:18; Rev 2:8; Rev 21:9.
4) Lo final, lo último : Mat 5:26; Luc 12:59; Rev 1:17; Rev 22:13.
B) adv. Después de, por último : Mar 12:22; 1Co 15:8.
C) En, Mar 12:6 se puede argumentar tanto por sentido A como por sentido B. El autor prefiere considerarlo como adv. = sentido B.
----
Diccionario Vine NT
escatos (ἔσχατος, G2078)
, último, extremo, final. Se usa como nombre: (a) de tiempo: «al fin de estos días» (vha ), esto es, al final del período bajo la ley, en lugar de la rvr : «en estos postreros días»; de la misma manera en 1Pe 1:20 ; «al fin de los tiempos» (vha ; rvr : «postreros tiempos»). En 2Pe 2:20 , el plural, ta escata , lit: «las últimas cosas», se traduce «su postrer estado» (rvr ; rv : «postrimerías»); esta misma frase se usa en Mat 12:45 : «postrer estado» (rv : «cosas últimas»); Luc 11:26 : «postrer estado» (rv : «postrero»); (b) de lugar (Hch 13:47 : «lo último de la tierra»; rv : «lo postrero»). Véanse POSTRERO.
Notas : (1) La conjunción jina , para que, se traduce en ocasiones «a fin de», «a fin de que» (Mar 3:2; Luc 20:20 ; Rom 6:4 ; Rom 7:13; Rom 15:4; Gál 3:24 , etc.); (2) jisteron , neutro del adjetivo justeros , se usa adverbialmente con el significado de «al fin» (Mat 26:60); véase bajo C; (3) jopos , conjunción, para que, para, se traduce «a fin de que» en Hch 9:2 ; (4) la partícula pote , algún tiempo, cuando se usa después de ede , ahora, ya, significa «ahora al fin», y se traduce «al fin» en Rom 1:10 , donde la frase entera «si de alguna manera ahora al fin» sugiere no solo un ardiente deseo sino también la existencia de dificultades durante un tiempo considerable, y en Flp 4:10 , por lo mismo; véanse OTRO, TIEMPO.
escatos (ἔσχατος, G2078) , último, final, postrero, extremo. Se utiliza: (a) de lugar «último» (p.ej., Luc 14:9-10; Hch 1:8 ; Hch 13:47); (b) de rango, «el postrero» (p.ej., Mar 9:35); (c) de tiempo, ya relacionado con personas o con cosas, p.ej., Mat 5:26 : «el último cuadrante»; Mat 20:8, Mat 20:12, Mat 20:14, Mat 20:16, dos veces: «postrero/s»; Mar 12:6, lit., «a él se los envió al último» (rvr : «lo envió también a ellos»; v. 22: «después de todos»); 1Co 4:9 , de los apóstoles como los últimos en el programa de una exhibición espectacular; 1Co 15:45 : «el postrer Adán»; Rev 2:19 : «obras postreras»; del estado final de una persona (Mat 12:45), plural neutro, lit., «las últimas cosas», traducido en rvr «el postrer estado»; lo mismo en Luc 11:26 ; 2Pe 2:20 ; usado de Cristo como el Eterno (Rev 1:17 : «el primero y el último»; en tr también en v. 11; Rev 2:8 : «el postrero»; Rev 22:13); en frases escatológicas, como sigue: (a) «el día postrero», término inclusivo que incluye tanto el tiempo de la resurrección de los redimidos (Jua 6:39-40, Jua 6:44, Jua 6:54 y 11:24), como el tiempo posterior del juicio de los irregenerados, ante el gran trono blanco (Jua 12:48); (b) «los postreros días» (Hch 2:17), un período relacionado con la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en Pentecostés y la reanudación de las intervenciones divinas en los asuntos del mundo al final de la era actual, antes de «el día de Jehová, grande y terrible» (Mal 4:5), que dará entrada al reinado mesiánico; (c) en 2Ti 3:1 : «en los postreros días» se refiere al final de la actual era con su presente estado de cosas; (d) en Stg 5:3 , la frase «los días postreros» se refiere tanto al período anterior a la destrucción de la ciudad y de la tierra el 70 d.C. como al período que cerrara esta era en los actos consumadores de persecución de parte de los gentiles incluyendo el «tiempo de angustia para Jacob» (cf. vv. 7,8); (e) en 1Pe 1:5 : «el tiempo postrero» se refiere al tiempo de la Segunda Venida del Señor; (f) en 1Jn 2:18 : «el último tiempo», y en Jud 1:18 : «el postrer tiempo», significan la era presente anterior a la Segunda Venida.
Notas : (1) En Heb 1:2 , «en estos postreros días» (rvr77 : «en estos últimos días»), la referencia es al final del período del testimonio de los profetas bajo la Ley, que llega a su fin con la presencia de Cristo y su sacrificio redentor y los efectos del mismo, siendo el tiempo presente «ha hablado» indicador de los efectos continuos del mensaje corporificado en el Cristo resucitado; (2) lo mismo con 1Pe 1:20 : «en los postreros tiempos»; (3) justeros denota más tarde o posterior, y se utiliza en 1Ti 4:1 : «en los postreros tiempos». Varios mss. acreditados lo tienen en Mat 21:31 , «el anterior», en lugar de protos , «el primero»;¶ (4) para los términos «postrimerías» en 2Pe 2:20 (rv ) y «postrimero/s» en 1Pe 1:5, 1Pe 1:20 (rv ), véase escatos más arriba; (5) en Heb 10:9 (rv ), el término «postrero» es traducción de deuteros ; véase, y también SEGUNDO.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2274)
ἔσχατος (eschatos), η (ē), ον (on): adj.; ≡ DBLHebr 344, 340; Strong 2078; TDNT 2.697- 1. LN 61.13 final(mente), el último de una serie (Mat 5:26); 2. LN 87.66 menos importante, el más bajo e insignificante (Luc 14:9-10+)
Hомер Стронга: G2078
Оригинал: εσχατος
Транслитерация: есхатос
Произношение: э́схатοс
Часть речи: Прилагательное
Этимология: a superlative вероятно от G2192 (в смысле contiguity) - последний, крайний, предельный, самый отдаленный; с G5117 (τοπος) означ. край, конец (земли). Словарь Дворецкого: εσχατος 3 и G2 1) крайний, задний Пр.: (θαλαμος Гомер (X-IX вв. до н. э.); ταξις Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 2) отдаленный, далекий, дальний, находящийся на краю света Пр.: (Αιθιοπες εσχατοι ανδρων Гомер (X-IX вв. до н. э.); γας τοπος Эсхил (525/4-456 до н. э.)) προς τεν εω ε. Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — самый восточный; εσχατοι της αρχης Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — обитающие в самых отдаленных областях государства 3) находящийся с краю, крайний Пр.: (Θρηικες εσχατοι αλλων Гомер (X-IX вв. до н. э.); Νειλου κερας Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) 4) конечный, последний, предельный Пр.: (στηλη Софокл (ок. 496-406 до н. э.); τελος καη περας Аристотель (384-322 до н. э.)) 5) верхний Пр.: εσχατη πυρα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — верхушка могилы или насыпи 6) крайний, высший, доведенный до высшей степени, величайший Пр.: (αδικια Платон (427-347 до н. э.); δημοκρατια Аристотель (384-322 до н. э.); κινδυνος Демосфен (384-322 до н. э.)) εσχατ΄ εσχατων κακα λεγειν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — осыпать величайшими оскорблениями; εσχαταις ελπισιν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.) — в отчаянном положении 7) последний (по времени) Пр.: (ε. Ελληνων, Ρωμαιων Плутарх (ок. 46-126); ημερα Новый Завет) εσχαται ριζαι εν Οιδιπου δομοις Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — последние отпрыски дома Эдипа 8) перен. последний, презреннейший Пр.: το λεγομενον, Μυσων ο ε. Платон (427-347 до н. э.) — как говорится, последний из мисийцев 9) лог. меньший Пр.: ο ε. ορος Аристотель (384-322 до н. э.) — меньшая (малая) посылка (силлогизма) 10) (наиболее) глубоко лежащий, глубоко расположенный Пр.: εσχαται σαρκες Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — внутренние органы тела 11) худший, злейший, крайне тяжелый Пр.: (πονος καη αγων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); αλγηδονες Платон (427-347 до н. э.)). - см. тж. εσχατον и εσχατα
Numéro de Strong: G2078
Mot: ἔσχατος  (eschatos)
dernier, dernière, après eux, extrémités, la fin ; 54
Strong: G2078
Word: ἔσχατος
eschatos {es'-khat-os}
可能是G2192的最高級(接近);形容詞
➊終極的,最遠的
➋最後的
➌(地位,價值)最低等的
Strong: G2078
ἔσχατος (éschatos) {es'-khat-os}
εσχατως - eschatos superlativo provavelmente de G2192 no sentido de contiguidade tdnt - 2 697 264 adj 1 extremo 1a ultimo no tempo ou no lugar 1b ultimo numa serie de lugares 1c ultimo numa sucecao temporal 2 ultimo 2a ultimo referindo-se ao tempo 2b referente a espaco a parte extrema o fim da terra 2c de posicao grau de valor ultimo i e inferior


Webster Concordance (1833)
Strong: G2078
Transliter & Pronounc: eschatos {es'-khat-os}
Total Webster Occurrences: 54

end, 1
2Pet 2:20

ends, 1
Acts 13:47

last, 48
Matt 12:45; Matt 19:30(2); Matt 20:8; Matt 20:12; Matt 20:14; Matt 20:16(2); Matt 27:64; Mark 9:35; Mark 10:31(2); Mark 12:6; Mark 12:22; Luke 11:26; Luke 12:59; Luke 13:30(2); John 6:39; John 6:40; John 6:44; John 6:54; John 7:37; John 8:9; John 11:24; John 12:48; Acts 2:17; 1Cor 4:9; 1Cor 15:8; 1Cor 15:26; 1Cor 15:45; 1Cor 15:52; 2Tim 3:1; Heb 1:2; Jas 5:3; 1Pet 1:5; 1Pet 1:20; 2Pet 3:3; 1John 2:18(2); Jude 1:18; Rev 1:11; Rev 1:17; Rev 2:8; Rev 2:19; Rev 15:1; Rev 21:9; Rev 22:13

lowest, 2
Luke 14:9; Luke 14:10

part, 1
Acts 1:8

uttermost, 1
Matt 5:26
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2078 - ἔσχατος, η, ον - [97 x]
Display settings Display settings
/ / 0.109 s.