SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2526 G2527 G2528 G2529 G2530         G2532G2533G2534G2535G2536

Strong: G2531
καθώς  [kathós]
(adv. a sp.) 1. (právě tak,) jako; podle toho, jak; jak ¦¦ καθὼς γέγραπται jak je psáno 2. protože (totiž); neboť 3. když, zatímco [182]
Strong: G2531
καθώσπερ  [kathósper]
(adv.) (právě tak,) jako (*Žd 5:4) [1]
Strong: G2531
Word: καθως
Pronounc: kath-oce'
Orig: from 2596 and 5613; just (or inasmuch) as, that:--according to, (according, even) as, how, when. G2596 G5613
Use: Adverb
HE Strong:

1) according as
1a) just as, even as
1b) in proportion as, in the degree that
2) since, seeing that, agreeably to the fact that
3) when, after that
Strong: G2531
Word: καθώς
Transliter: kathōs
Pronounc: kath-oce'
From G2596 and G5613; just (or inasmuch) as that: - according to (according even) as how when.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2531
kath-os < 2596 + 5613; Adv. (182) schwächer als: 2509
 I.) sowie...
  1) vergleichend und begründend: wie; gemäß dem wie; genauso wie; gleich wie; (eben)so wie; geradeso wie. Mt 21:6 Ac 15:14* uva.
  2) nur vergleichend: in dem Maß wie...; je nachdem (wie)...; Mr 4:33 Ac 2:4 11:29 1Co 12:11,18 15:38 1Pe 4:10
  3) begründend: da ja..; insofern als..; angesichts der Tatsache daß...; Joh 17:2 Ro 1:28 1Co 1:6 5:7 Eph 1:4 4:32 Php 1:7
  4) temporal: als. Ne 5:6 Ac 7:17
Strong: G2531
(kadsós)
de G2596 y G5613; así (o en tanto) como, que:- así como, como, conformer a, de la manera que, según.
----
Diccionario Tuggy
καθώς
. adv.
A) De acuerdo a, según, en la medida en que : Mar 4:33; Hch 2:4; Hch 11:29; 1Co 12:11; 1Co 12:18; 1Co 15:38; 1Pe 4:10.
B) Indicando comparación. Como, tal como, así como : Mat 21:6; Mat 26:24; Mat 28:6; Mar 1:2; Mar 9:13; Mar 14:21; Mar 15:8; Mar 16:7; Luc 1:2; Luc 1:55; Luc 1:70; Luc 2:23; Luc 6:31; Luc 11:1; Luc 11:30; Luc 17:26; Luc 24:24; Jua 1:23; Jua 3:14; Jua 5:23; Jua 6:58; Jua 8:28; Jua 15:9; Jua 17:18; Jua 20:21; Hch 15:8; Hch 15:15; Rom 1:13; Rom 1:17; Rom 2:24; Rom 3:10; Rom 4:17; Rom 8:36; Rom 15:7; 1Co 4:17; 1Co 8:2; 1Co 10:6; 1Co 15:49; 2Co 1:5; 2Co 1:14; 2Co 9:3; 2Co 10:7; 2Co 11:12; Gál 3:6; Efe 4:17; Col 3:13; 1Ts 2:13-14; 1Ti 1:3; 1Jn 2:6; 1Jn 2:18; 1Jn 3:2; 1Jn 3:11-12; 1Jn 4:17.
C) En sentido causal, especialmente como conjunción al comienzo de una oración. Puesto que, pues, porque : Jua 17:2; Rom 1:28; 1Co 1:6; 1Co 5:7; Efe 1:4; Efe 4:32; Flp 1:7.
D) Cómo, (en cita indirecta): Hch 15:14; Hch 15:3 Jn. 3.
E) En sentído temporal. Cuando : Hch 7:17.
----
Diccionario Vine NT
kathos (καθως, G2531)
, (de kata , conforme a, y jos como), significa «así como», y se traduce «según» en Mat 26:24 ; Mar 14:21; Luc 5:14 ; Jua 5:30 ; Jua 8:28; Jua 19:40 ; Hch 2:4 ; 2Co 4:1 ; Efe 1:4 ; Flp 3:17; 1Ts 3:4 ; 1Pe 4:10 ; 1Jn 2:27 ; generalmente se traduce «como». Véanse CONFORME, B, Notas , MANERA, C, Nº 11, MISMO, Notas (17).
kathos (καθώς, G2531) , conforme como (kata , conforme a, y Nº 5). Se traduce generalmente con la partícula «como»; se traduce con la expresión «de la manera» en 1Co 4:17 ; 2Co 1:5 ; Col 3:11 ; Heb 4:3. Véase CONFORME.

kathos (καθώς, G2531) , como. Se traduce «así como» con cierta frecuencia (p.ej., Luc 11:30 ; Jua 10:15 ; Jua 15:10; Jua 17:22; 1Co 11:1 , etc.).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2777)
καθώς (kathōs): adv.; ≡ Strong 2531-1. LN 78.53 en la medida que (Hch 11:29); 2. LN 89.34 puesto que; indicador de causa o motivo (Jua 17:2; Rom 1:28); 3. LN 64.14 tal como, aun cuando, conforme a; según (Luc 11:30; Jua 15:9); 4. 162 LN 67.33 cuando, en el tiempo de (Hch 7:17); 5. LN 89.86 cómo, de qué manera (Hch 15:14)
Hомер Стронга: G2531
Оригинал: καΘως
Транслитерация: кафос
Произношение: кафо́с
Часть речи: Наречие
Этимология: от G2596 и G5613 - так как, как, в соответствии, настолько насколько, подобно тому как. Словарь Дворецкого: καθ-ως conj. 1) как Пр.: κ. ανω λελεκται Аристотель (384-322 до н. э.) — как сказано выше; κ. εγενετο, ουτως εσται Новый Завет — как было, так будет 2) так как Пр.: κ. ηγγιζεν ο χρονος Новый Завет — так как приближалась пора 3) в соответствии Пр.: κ. ευπορειτο τις Новый Завет — насколько кто мог.
Numéro de Strong: G2531
Mot: καθώς  (kathos)
selon, comme, suivant, conforme, de même que, aussi bien que, comment, la manière de, puisque, l'exemple, ainsi, d'après, car, tel, ressembler ; 182
Strong: G2531
Word: καθώς
kathos {kath-oce'}
源自G2596G5613;副詞
➊正如
➋依照,到……程度
➌既然,鑒於
➍當……之時(徒7:17)
Strong: G2531
καθώς (kathṓs) {kath-oce'}
καθως - kathos de G2596 e G5613 adv 1 de acordo com 1a justamente como exatamente como 1b na proporcao que na medida que 2 desde que visto que segundo o fato que 3 quando depois que


Webster Concordance (1833)
Strong: G2531
Transliter & Pronounc: kathos {kath-oce'}
Total Webster Occurrences: 183

(As, 1
Luke 2:23

(as, 1
Rom 3:8

(As, 2
Rom 4:17; 2Cor 9:9

(as, 2
Eph 3:3; Heb 3:7

also, 1
Rom 15:7

as, 170
Matt 21:6; Matt 26:24; Matt 28:6; Mark 4:33; Mark 9:13; Mark 11:6; Mark 14:16; Mark 14:21; Mark 15:8; Mark 16:7; Luke 1:55; Luke 1:70; Luke 2:20; Luke 5:14; Luke 6:31; Luke 6:36; Luke 11:1; Luke 11:30; Luke 17:26; Luke 19:32; Luke 22:13; Luke 22:29; Luke 24:24; Luke 24:39; John 1:23; John 3:14; John 5:23; John 5:30; John 6:31; John 6:57; John 6:58; John 7:38; John 8:28; John 10:15; John 10:26; John 12:14; John 12:50; John 13:15; John 13:33; John 13:34; John 14:27; John 14:31; John 15:4; John 15:9; John 15:10; John 15:12; John 17:2; John 17:11; John 17:14; John 17:16; John 17:18; John 17:21; John 17:22; John 17:23; John 19:40; John 20:21; Acts 2:4; Acts 2:22; Acts 7:44; Acts 7:48; Acts 10:47; Acts 15:8; Acts 15:15; Acts 22:3; Rom 1:13; Rom 1:17; Rom 1:28; Rom 2:24; Rom 3:4; Rom 3:8; Rom 3:10; Rom 8:36; Rom 9:13; Rom 9:29; Rom 9:33; Rom 10:15; Rom 11:8; Rom 11:26; Rom 15:3; Rom 15:7; Rom 15:9; Rom 15:21; 1Cor 1:6; 1Cor 1:31; 1Cor 2:9; 1Cor 4:17; 1Cor 5:7; 1Cor 8:2; 1Cor 10:6; 1Cor 10:7; 1Cor 10:8; 1Cor 10:9; 1Cor 10:10; 1Cor 10:33; 1Cor 11:1; 1Cor 11:2; 1Cor 12:11; 1Cor 12:18; 1Cor 13:12; 1Cor 14:34; 1Cor 15:38; 1Cor 15:49; 2Cor 1:5; 2Cor 1:14; 2Cor 4:1; 2Cor 6:16; 2Cor 8:5; 2Cor 8:6; 2Cor 8:15; 2Cor 9:3; 2Cor 9:7; 2Cor 10:7; 2Cor 11:12; Gal 2:7; Gal 3:6; Gal 5:21; Eph 1:4; Eph 4:4; Eph 4:17; Eph 4:21; Eph 4:32; Eph 5:2; Eph 5:3; Eph 5:25; Eph 5:29; Phil 1:7; Phil 2:12; Phil 3:17; Col 1:6(2); Col 1:7; Col 2:7; Col 3:13; 1Thess 1:5; 1Thess 2:2; 1Thess 2:4; 1Thess 2:5; 1Thess 2:13; 1Thess 2:14; 1Thess 3:4; 1Thess 4:1; 1Thess 4:6; 1Thess 4:11; 1Thess 4:13; 2Thess 1:3; 2Thess 3:1; 1Tim 1:3; Heb 4:3; Heb 4:7; Heb 5:3; Heb 5:6; Heb 8:5; Heb 10:25; Heb 11:12; 1Pet 4:10; 2Pet 1:14; 2Pet 3:15; 1John 2:6; 1John 2:18; 1John 2:27; 1John 3:2; 1John 3:3; 1John 3:7; 1John 3:12; 1John 3:23; 1John 4:17; 2John 1:4; 2John 1:6; 3John 1:2; 3John 1:3

even, 2
Luke 1:2; 1Thess 5:11

how, 1
Acts 15:14

it, 1
Acts 7:42

to, 1
Acts 11:29

when, 1
Acts 7:17
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2531 - καθώς; καθώσπερ - [191 x]
Display settings Display settings