Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Romans - 8. chapter - Romans - chapter 8

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1AlsoG686 ist jetztG3568 keineG3762 VerdammnisG2631 für dieG3588, welche inG1722 ChristoG5547 JesuG2424 sind. 2DennG1063 das GesetzG3551 des GeistesG4151 des LebensG2222 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424 hat michG3165 freigemachtG1659 vonG575 dem GesetzG3551 der SündeG266 undG2532 des TodesG2288. 3DennG1063 das dem GesetzG3551 UnmöglicheG102, weilG1722 G3739 es durchG1223 das FleischG4561 kraftlosG770 warG770, tat GottG2316, indem er, seinen eigenenG1438 SohnG5207 inG1722 GleichgestaltG3667 des FleischesG4561 der SündeG266 undG2532 fürG4012 die SündeG266 sendendG3992, die SündeG266 imG1722 FleischeG4561 verurteilteG2632, 4auf daßG2443 das RechtG1345 des GesetzesG3551 erfülltG4137 würde inG1722 unsG2254, die nichtG3361 nachG2596 dem FleischeG4561, sondernG235 nachG2596 dem GeisteG4151 wandelnG4043. 5DennG1063 die, welche nachG2596 dem FleischeG4561 sindG5607, sinnenG5426 auf dasG3588, was des FleischesG4561 ist; die aberG1161, welche nachG2596 dem GeisteG4151 sind, auf dasG3588, was des GeistesG4151 ist. 6DennG1063 die GesinnungG5427 des FleischesG4561 istG5427 der TodG2288, die GesinnungG5427 des GeistesG4151 aberG1161 LebenG2222 undG2532 FriedenG1515; 7weilG1360 die GesinnungG5427 des FleischesG4561 FeindschaftG2189 ist gegenG1519 GottG2316, dennG1063 sie istG5293 dem GesetzG3551 GottesG2316 nichtG3756 untertanG5293, dennG1063 sie vermagG1410 es auch nichtG3761. 8Die aberG1161, welche imG1722 FleischeG4561 sindG5607, vermögenG1410 GottG2316 nichtG3756 zu gefallenG700. 9IhrG5210 aberG1161 seidG2075 nichtG3756 imG1722 FleischeG4561, sondernG235 imG1722 GeisteG4151, wenn andersG1512 GottesG2316 GeistG4151 inG1722 euchG5213 wohntG3611. Wenn aberG1161 jemandG1536 ChristiG5547 GeistG4151 nichtG3756 hatG2192, derG3778 istG2076 nichtG3756 seinG846. 10WennG1487 aberG1161 ChristusG5547 inG1722 euchG5213 ist, so ist der LeibG4983 zwarG3303 totG3498 der SündeG266 wegenG1223, der GeistG4151 aberG1161 LebenG2222 der GerechtigkeitG1343 wegenG1223. 11WennG1487 aberG1161 der GeistG4151 dessen, der JesumG2424 ausG1537 den TotenG3498 auferwecktG1453 hat, inG1722 euchG5213 wohntG3611, so wirdG2227 er, der ChristumG5547 ausG1537 den TotenG3498 auferwecktG1453 hat, auchG2532 eureG5216 sterblichenG2349 LeiberG4983 lebendigG2227 machenG2227 wegenG1223 seinesG846 inG1722 euchG5213 wohnendenG1774 GeistesG4151. 12SoG686 dennG3767, BrüderG80, sindG2070 wir SchuldnerG3781, nichtG3756 dem FleischeG4561, um nachG2596 dem FleischeG4561 zu lebenG2198, 13dennG1063 wennG1487 ihr nachG2596 dem FleischeG4561 lebetG2198, so werdetG3195 ihr sterbenG599, wennG1487 ihr aberG1161 durch den GeistG4151 die HandlungenG4234 des LeibesG4983 tötetG2289, so werdet ihr lebenG2198. 14DennG1063 so vieleG3745 durch den GeistG4151 GottesG2316 geleitetG71 werden, dieseG3778 sindG1526 SöhneG5207 GottesG2316. 15DennG1063 ihr habtG2983 nichtG3756 einen GeistG4151 der KnechtschaftG1397 empfangenG2983, wiederumG3825 zurG1519 FurchtG5401, sondernG235 einen GeistG4151 der SohnschaftG5206 habt ihr empfangenG2983, inG1722 welchemG3739 wir rufenG2896: AbbaG5, VaterG3962! 16Der GeistG4151 selbstG846 zeugtG4828 mit unseremG2257 GeisteG4151, daßG3754 wir KinderG5043 GottesG2316 sindG2070. 17WennG1487 aberG1161 KinderG5043, so auchG2532 ErbenG2818, -G3303 ErbenG2818 GottesG2316 undG1161 MiterbenG4789 ChristiG5547, wenn wir andersG1512 mitleidenG4841, auf daßG2443 wir auchG2532 mitverherrlichtG4888 werden. 18DennG1063 ich halte dafürG3049, daßG3754 die LeidenG3804 der JetztzeitG3568 G2540 nichtG3756 wertG514 sind, verglichen zu werden mitG4314 der zukünftigen HerrlichkeitG1391, die anG1519 unsG2248 geoffenbartG601 werden sollG3195.   19DennG1063 das sehnsüchtige HarrenG603 der SchöpfungG2937 wartetG553 auf die OffenbarungG602 der SöhneG5207 GottesG2316. 20DennG1063 die SchöpfungG2937 ist der EitelkeitG3153 unterworfenG5293 worden (nichtG3756 mit WillenG1635, sondernG235 um deswillenG1223, der sie unterworfenG5293 hat), aufG1909 HoffnungG1680, 21daßG3754 auchG2532 selbstG846 die SchöpfungG2937 freigemacht werdenG1659 wird vonG575 der KnechtschaftG1397 des VerderbnissesG5356 zuG1519 der FreiheitG1657 der HerrlichkeitG1391 der KinderG5043 GottesG2316. 22DennG1063 wir wissenG1492, daßG3754 die ganzeG3956 SchöpfungG2937 zusammen seufztG4959 undG2532 zusammen in Geburtswehen liegtG4944 bisG891 jetztG3568. 23NichtG3756 alleinG3440 aberG1161 sie, sondernG235 auchG2532 wir selbstG846, die wir die ErstlingeG536 des GeistesG4151 habenG2192, auchG2532 wirG2249 selbstG846 seufzenG4727 inG1722 uns selbstG1438, erwartendG553 die SohnschaftG5206: die ErlösungG629 unseresG2257 LeibesG4983. 24DennG1063 in HoffnungG1680 sind wir errettetG4982 worden. Eine HoffnungG1680 aberG1161, die gesehenG991 wird, istG2076 keineG3756 HoffnungG1680; dennG1063 wasG3739 einerG5100 siehtG991, wasG5101 hofftG1679 er es auchG2532 ? 25WennG1487 wir aberG1161 das hoffenG1679, wasG3739 wir nichtG3756 sehenG991, so wartenG553 wirG553 mitG1223 AusharrenG5281. 26DesgleichenG5615 aberG1161 nimmtG4878 auchG2532 der GeistG4151 sich unsererG2257 SchwachheitG769 anG4878; dennG1063 wir wissenG1492 nichtG3756, wasG5101 wir bittenG4336 sollen, wieG2526 sich's gebührtG1163, aberG235 der GeistG4151 selbstG846 verwendetG5241 sich fürG5228 unsG2257 in unaussprechlichenG215 SeufzernG4726. 27Der aberG1161 die HerzenG2588 erforschtG2045, weißG1492, wasG5101 der SinnG5427 des GeistesG4151 ist, dennG3754 er verwendetG1793 sich fürG5228 HeiligeG40 GottG2316 gemäßG2596. 28Wir wissenG1492 aberG1161, daßG3754 denenG3588, die GottG2316 liebenG25, alle DingeG3956 zumG1519 GutenG18 mitwirkenG4903, denenG3588, die nachG2596 VorsatzG4286 berufenG2822 sindG5607. 29DennG3754 welcheG3739 er zuvorerkanntG4267 hat, die hatG4309 erG4309 auchG2532 zuvorbestimmtG4309, dem BildeG1504 seinesG846 SohnesG5207 gleichförmigG4832 zu sein, damitG1519 erG846 der ErstgeboreneG4416 seiG1511 unterG1722 vielenG4183 BrüdernG80. 30WelcheG3739 er aberG1161 zuvorbestimmtG4309 hat, dieseG5128 hat erG2564 auchG2532 berufenG2564; undG2532 welcheG3739 er berufenG2564 hat, dieseG5128 hat erG1344 auchG2532 gerechtfertigtG1344; welcheG3739 er aberG1161 gerechtfertigtG1344 hat, dieseG5128 hat erG1392 auchG2532 verherrlichtG1392. 31WasG5101 sollenG2046 wir nunG3767 hierzuG4314 G5023 sagenG2046 ? WennG1487 GottG2316 fürG5228 unsG2257 ist, werG5101 widerG2596 unsG2257 ? 32Er, derG3739 dochG1065 seines eigenenG2398 SohnesG5207 nichtG3756 geschontG5339, sondernG235 ihnG846 fürG5228 unsG2257 alleG3956 hingegebenG3860 hat: wieG4459 wird er unsG2254 mitG4862 ihmG846 nichtG3780 auchG2532 allesG3956 schenkenG5483 ? 33WerG5101 wirdG1458 widerG2596 GottesG2316 AuserwählteG1588 Anklage erhebenG1458 ? GottG2316 ist es, welcher rechtfertigtG1344; 34werG5101 ist, der verdammeG2632 ? ChristusG5547 ist es, der gestorbenG599, jaG1161 nochG2532 mehrG3123, der [auch] auferwecktG1453, derG3739 auchG2532 zurG1722 RechtenG1188 GottesG2316 istG2076, derG3739 sich auchG2532 fürG5228 unsG2257 verwendetG1793. 35WerG5101 wirdG5563 unsG2248 scheidenG5563 vonG575 der LiebeG26 ChristiG5547 ? DrangsalG2347 oderG2228 AngstG4730 oderG2228 VerfolgungG1375 oderG2228 HungersnotG3042 oderG2228 BlößeG1132 oderG2228 GefahrG2794 oderG2228 SchwertG3162 ? 36WieG2531 geschrieben stehtG1125 G3754: "Um deinetwillenG1752 G4675 werden wir getötetG2289 den ganzenG3650 TagG2250; wieG5613 SchlachtschafeG4263 G4967 sind wir gerechnetG3049 worden".   37AberG235 inG1722 diesemG5125 allenG3956 sind wir mehr als ÜberwinderG5245 durchG1223 den, der unsG2248 geliebtG25 hat. 38DennG1063 ich bin überzeugtG3982, daßG3754 wederG3777 TodG2288 nochG3777 LebenG2222, wederG3777 EngelG32 nochG3777 FürstentümerG746, wederG3777 GegenwärtigesG1764 nochG3777 ZukünftigesG3195, nochG3777 Gewalten,G1411  39wederG3777 HöheG5313 nochG3777 TiefeG899, nochG3777 irgendG5100 ein anderesG2087 GeschöpfG2937 unsG2248 zu scheidenG5563 vermögenG1410 wird vonG575 der LiebeG26 GottesG2316, die inG1722 ChristoG5547 JesuG2424 ist, unseremG2257 HerrnG2962. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!