SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3157 G3158 G3159 G3160 G3161         G3163G3164G3165G3166G3167

Strong: G3162
μάχαιρα, ης, ἡ  [machajra]
1. meč (pův. malý, ale i bez tohoto význ.) 2. (přen.) válka; zabití; moc potrestat, potrestání ¦¦ τὴν μ. φορεῖν nosit meč, mít trestní pravomoc [29]
Strong: G3162
Word: μαχαιρα
Pronounc: makh'-ahee-rah
Orig: probably feminine of a presumed derivative of 3163; a knife, i.e. dirk; figuratively, war, judicial punishment:--sword. G3163
Use: TDNT-4:524,572 Noun Feminine
HE Strong: H1270 H2595 H2719 H3979

1) a large knife, used for killing animals and cutting up flesh
2) a small sword, as distinguished from a large sword
2a) curved sword, for a cutting stroke
2b) a straight sword, for thrusting
Strong: G3162
Word: μάχαιρα
Transliter: machaira
Pronounc: makh'-ahee-rah
Probably feminine of a presumed derivative of G3163; a knife that is dirk; figuratively war judicial punishment: - sword.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3162
machaira Synonyme siehe: G6004 < 3164; Subst.fem. (29)
 Gräz.: d. Schlachtmesser (zum Töten von Schlachtvieh und zum
 Zerlegen von Fleisch verwendet); d. Opfermesser. Ge 22:6,10
 
 I.) d. Kurzschwert
  1) kurzer zweischneidiger Dolch, als Stichwaffe im Nahkampf für den röm. Soldaten; ein großes Messer. Ex 17:13 2Sa 15:14 Mt 26:47 Joh 18:10 Heb 11:34 Re 13:14 ua.
  2) übertr.: für einen gewaltsamen Tod im Krieg oder durch Todesstrafe (welche mittels Enthauptung mit d. Schwert ausgeführt wurde); daher auch: für d. Gerichtsgewalt d. Obrigkeit. Ge 31:26 Mt 10:34 Ro 8:35 13:4 Eph 6:17
Strong: G3162
(májaira)
probablemente femenino de un derivado presunto de G3163; cuchillo, i.e. puñal; figurativamente guerra, castigo judicial:- espada.
----
Diccionario Tuggy
μάχαιρα
, ης, . Espada corta, cuchillo. A.T. בַּרַזֶל , Isa 10:34. חֲנִית , Job 39:23. Casi siempre חֶרֶב , Pro 5:4. מַאֲכֶלֱת , Gén 22:10. N.T.
A) literal Espada : Mat 26:47; Mat 26:51-52; Mat 26:55; Mar 14:43; Mar 14:47-48; Luc 21:24; Luc 22:36; Luc 22:38; Luc 22:49; Jua 18:10-11; Hch 12:2; Hch 16:27; Heb 4:12; Heb 11:34; Heb 11:37; Rev 6:4; Rev 13:10; Rev 13:14.
B) figurativo
1) Guerra, lo opuesto a paz: Mat 10:34.
2) Muerte violenta : Rom 8:35.
3) Autoridad y poder para castigar : Rom 13:4.
4) Representa la palabra de Dios: Efe 6:17.
----
Diccionario Vine NT
macaira (μάχαιρα, G3162)
, espada corta o daga; distinta del Nº 2 (p.ej., Mat 26:47, Mat 26:51-52 y pasajes paralelos; Luc 21:24 ; Luc 22:38), posiblemente, cuchillo (Field, Notes on the Translation of the NT) ; Heb 4:12 (con referencia a «dos filos», véanse DOS, nota 6, y FILO); metafóricamente y por metonimia: (a) de violencia ordinaria, o disensiones que destruyen la paz (Mat 10:34); (b) como instrumento de los magistrados o jueces (p.ej., Rom 13:4); (c) de la Palabra de Dios: «la espada del Espíritu», sondeando la conciencia, y sometiendo los impulsos hacia el pecado (Efe 6:17).
2. romfaia (ῥομφαία, G4501) , palabra de origen algo dudoso, denotaba un arma tracia de gran tamaño, no estando claro si se trataba de una espada o de una lanza, pero por lo general más larga que el Nº 1. Se usa: (a) literalmente (Rev 6:8); (b) metafóricamente, como instrumento de angustia (Luc 2:35); de juicio (Rev 1:16 ; Rev 2:12, Rev 2:16; Rev 19:15, Rev 19:21), probablemente figura de las declaraciones judiciales del Señor.¶
1. macaira (μάχαιρα, G3162) , espada corta o daga; distinta del Nº 2 (p.ej., Mat 26:47, Mat 26:51-52 y pasajes paralelos; Luc 21:24 ; Luc 22:38), posiblemente, cuchillo (Field, Notes on the Translation of the NT) ; Heb 4:12 (con referencia a «dos filos», véanse DOS, nota 6, y FILO); metafóricamente y por metonimia: (a) de violencia ordinaria, o disensiones que destruyen la paz (Mat 10:34); (b) como instrumento de los magistrados o jueces (p.ej., Rom 13:4); (c) de la Palabra de Dios: «la espada del Espíritu», sondeando la conciencia, y sometiendo los impulsos hacia el pecado (Efe 6:17).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3479)
μάχαιρα (machaira), ης (ēs),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 2995; Strong 3162; TDNT 4.524-1. LN 6.33 espada (corta), puñal (Mat 26:55; Efe 6:17; Heb 4:12); 2. LN 55.6 guerra, extensión figurativa de la entrada anterior (Mat 10:34; Luc 21:24), para otra interpretación, ver siguiente; 3. LN 39.25 discordia (Mat 10:34), para otra interpretación, ver anterior; 4. LN 20.68 muerte (Rom 8:35; Heb 11:34, Heb 11:37); 5. LN 38.3 φορέω τὴν μάχαιραν (phoreō tēn machairan), tener poder para castigar, literalmente, cargar la espada (Rom 13:4+)
Hомер Стронга: G3162
Оригинал: μαχαιρα
Транслитерация: махаира
Произношение: ма́хера
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от предполажительно, производного G3163 - нож (жертвенный), короткий меч, кинжал, короткая сабля;
Синонимы: G4501 (ρομφαια). Словарь Дворецкого: μαχαιρα η 1) жертвенный нож Гомер (X-IX вв. до н. э.); поварской нож Геродот (ок. 484-425 до н. э.); садовый нож или ножницы Платон (427-347 до н. э.) Пр.: μια μ. Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — бритва 2) короткая сабля или кинжал Пр.: (μαχαιραν μαλλον η ξιφος επαινουμεν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 3) меч Пр.: (βαλειν ουκ ειρηνην, αλλα μαχαιραν Новый Завет) 4) махера (неизвестный нам минерал, похожий на железо) Аристотель (384-322 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126)
Numéro de Strong: G3162
Mot: μάχαιρα  (machaira)
épée 29; 29
Strong: G3162
Word: μάχαιρα
machaira {makh'-ahee-rah}
源自一被認為是衍生於G3163的字;陰性名詞
➊劍,匕首
➋劍ⓐ代表死亡(羅8:35)ⓑ代表戰爭(太10:34)
ⓒ大有能力的屬天話語(弗6:17;來4:12)ⓓ懲罰作惡者的權柄(羅13:4)
Strong: G3162
μάχαιρα (máchaira) {makh'-ahee-rah}
μαχαιρα - machaira de um suposto derivado de G3163 tdnt - 4 524 572 n f 1 faca grande usada para matar animais e cortar carne 2 pequena espada para diferencia-la de uma grande 2a espada curva para um golpe cortante 2b uma espada reta para perfurar


Webster Concordance (1833)
Strong: G3162
Transliter & Pronounc: machaira {makh'-ahee-rah}
Total Webster Occurrences: 29

sword, 23
Matt 10:34; Matt 26:51; Matt 26:52(3); Mark 14:47; Luke 21:24; Luke 22:36; Luke 22:49; John 18:10; John 18:11; Acts 12:2; Acts 16:27; Rom 8:35; Rom 13:4; Eph 6:17; Heb 4:12; Heb 11:34; Heb 11:37; Rev 6:4; Rev 13:10(2); Rev 13:14

swords, 6
Matt 26:47; Matt 26:55; Mark 14:43; Mark 14:48; Luke 22:38; Luke 22:52
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3162 - μάχαιρα, ης, ἡ - [163 x]
Display settings Display settings
/ / 0.128 s.