SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3977 G3978 G3979 G3980 G3981         G3983G3984G3985G3986G3987

Cognate Strong's numbers: G545, G3981, G4006, G3980, G544, G543, G3988

Strong: G3982
πείθω  [pejthó]
(fut. πείσω, aor. ἔπεισα, pf. πέποιθα, plpf. ἐπεποίθειν, pf. pas. πέπεισμαι, aor. pas. ἐπείσθην, fut. pas. πεισθήσομαι) 1. (mimo pf. a plpf.) a) (akt.) přesvědčovat, přemlouvat (τινὰ περί τινος koho o kom, čem); svádět, snažit se získat; uklidnit, upokojit, ukonejšit ¦¦ πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν (*1J 3:19) uklidníme své svědomí b) (pas.) nechat se přemluvit; věřit, být přesvědčen; poslouchat (τινί koho) ¦¦ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ (*Sk 5:36) všichni, kdo za ním šli n. všichni jeho přívrženci 2. (pf. [v préz. význ.] a plpf.) a) (akt.) důvěřovat, spoléhat se (τινί / ἔν τινι / ἐπί τινι nač, εἴς τινα / ἔν τινι / ἐπί τινα na koho); být přesvědčen, být si jist (τι v čem) ¦¦ πέποιθεν ἑαυτῷ (*2K 10:7) je o sobě přesvědčen, je si jist b) (pas.) být přesvědčen, být si jist ¦¦ πέπεισμαι jsem přesvědčen, jsem si jist [52]
Strong: G3982
Word: πειθω
Pronounc: pi'-tho
Orig: a primary verb; to convince (by argument, true or false); by analogy, to pacify or conciliate (by other fair means); reflexively or passively, to assent (to evidence or authority), to rely (by inward certainty):--agree, assure, believe, have confidence, be (wax) conflent, make friend, obey, persuade, trust, yield.
Use: TDNT-6:1,818 Verb
HE Strong: H982 H982 H982 H983 H2620 H5377 H6004 H6901 H6960 H7365 H8156 H8172 H8252

1) persuade
1a) to persuade, i.e. to induce one by words to believe
1b) to make friends of, to win one's favour, gain one's good will, or to seek to win one, strive to please one
1c) to tranquillise
1d) to persuade unto i.e. move or induce one to persuasion to do something
2) be persuaded
2a) to be persuaded, to suffer one's self to be persuaded; to be induced to believe: to have faith: in a thing
2a1) to believe
2a2) to be persuaded of a thing concerning a person
2b) to listen to, obey, yield to, comply with
3) to trust, have confidence, be confident
Strong: G3982
Word: πείθω
Transliter: peithō
Pronounc: pi'-tho
A primary verb; to convince (by argument true or false); by analogy to pacify or conciliate (by other fair means); reflexively or passively to assent (to evidence or authority) to rely (by inward certainty): - agree assure believe have confidence be (wax) content make friend obey persuade trust yield.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3982
peitho < aus d. W. bheidh- (sich binden, trauen, vertrauen;
 [zustandegekommen aufgrund von Überredung bzw.
 Überzeugung], daher: sich auf etw. verlassen); Vb. (52)
 I.) Akt. tr.: überzeugen
  1) jmdn. zu oder von etw. überreden bzw. überzeugen; Überzeugungskraft anwenden (konatives Präsens). Ac 18:4 19:8,26 26:28* ua.
  2) jmdn. bereden, beschwatzen, jmdn. durch bitten zu etw. überreden. Mt 27:20 Ac 13:43 26:28 2Co 5:11 Ga 1:10
  3) jmdn. besänftigen, beruhigen; jmdn. auf seine Seite ziehen, sich jmdn. gefügig machen. Mt 28:14 Ac 12:20 14:19 Ga 1:10 1Jo 3:19
 II.) Pass.: überzeugt sein
  1) sich überreden bzw. überzeugen lassen; Glauben haben in etw. oder an jmdn.; glauben, zum Glauben kommen. Lu 20:6 Ro 8:38 Heb 6:9* ua.
  2) sich fügen, jmdm. (bereitwillig) Folge leisten, auf jmdn. hören, gehorchen, folgen. Ac 5:36,37,40 23:21 27:11 Ro 2:8 Ga 5:7 Heb 13:17 Jas 3:3
 III.) Akt. u. Pass. Pf.2 u. Plpf. (mit Präs. Bed.): vertrauen auf...
  1) Vertrauen gefaßt haben, fest vertrauen, seine Zuversicht auf etw. oder jmdn. setzen, gewiß und sicher sein, d. Überzeugung haben...; sich auf etw. verlassen, glauben an...; Pr 14:16 Mt 27:43 Php 1:14 2Th 3:4 ua.
 Wortfamilie:
 4006 pepoithesis
 < Tät. vom Pf.2 von 3982; Subst.fem. (6)
 I.) d. Überzeugtsein
 
 3980 peith-archeo
 < 3982 + 757, (w. gehorsam sein-d. Oberen [Vorgesetzten gehorchen]); Vb. (4)
 I.) gehorsam sein
 
 3981 peithos
 < 3982; oder Gen. zu 3982 ?; Adj. (1)
 I.) überredend
 
 545 a-peithes
 < 1 (priv.) + 3982; Adj. (6)
 I.) ungehorsam
 543 apeitheia
 < 545; Subst.fem. (7)
 I.) d. Ungehorsam
 
 544 apeitheo
 < 545; Vb. (16)
 I.) ungehorsam sein
 374 ana-peitho
 < 303 + 3982, (w. zurück-überzeugen); Vb. (1)
 I.) überreden
 
 2138 eu-peithes
 < 2095 + 3982, (w. leicht-zu überreden/überzeugen); Adj. (1)
 I.) folgsam
 3988 peismone
 < 3982; Subst.fem. (1)
 I.) d. Überredung
 
Strong: G3982
(peídso)
verbo primario; convencer (mediante argumento, verdadero o falso); por analogía pacificar o conciliar (por otro medio legítimo); reflexivamente o pasivamente asentir (a la evidencia o autoridad), descansar (mediante certeza interna):- obedecer, pensar, persuadir, persuasión, seguro, asegurar, sentir, cobrar, confianza, confiar, convenir, crédito, creer, dar.
----
Diccionario Tuggy
πείθω
.(imperf. ἔπειθον; tiempo imperfecto med y voz pasiva ἐπειθόμην; tiempo futuro πείσω; tiempo futuro voz pasiva πεισθήσομαι; 1 tiempo aoristo ἔπεισα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐπείσθην; 1 tiempo perfecto πέπεικα; 2 tiempo perfecto πέποιθα; tiempo perfecto voz pasiva πέπεισμαι). Persuadir, convencer, aplacar, granjear, tranquilizar. Voz pasiva Obedecer, escuchar, poner atención, ser un seguidor. tiempo perfecto voz activa o voz pasiva Confiar en, contar con, estar confiado en, tener confianza en, estar seguro o convencido. A.T. אָמַן hi. Pro 26:25. בָּטַח Pro 11:28. מִבְטָח , Job 31:24. בֶּטַח Jer. 31(48):7. חָסָה , Deu 32:37. מַחְסֶה Isa 28:17. חָסוּת , Isa 30:3. נָשָׁא hi., Jer. 36(29):8. קָבַל pi., Est 4:4. קָוָה pi. Isa 33:2. רְחַן ithpe., Dan 3:95(28). שָׁסַע pi., 1Sa 24:8. שָׁעַן ni., Isa 31:1. שָׁקַט qal., Isa 14:7(6). שָׁקַט hi., Isa 30:15. בֶּטַח , Pro 10:9. לָבֶטַח , Pro 3:23. מִבְטָח , Isa 32:18. שַׁאֲנָן , Isa 32:11. בָּטַח hi. Jer. 35(28):15. סוּת hi., 2Cr 32:15. בָּטַח , Isa 30:12. בָּטַח , Pro 3:5. בֶּטַח , Isa 32:17. בִּטָּחוֹן ; Isa 36:4. מַבָּט , Isa 20:5. עָנַג , Isa 58:14. קָוָה , Isa 8:17. שָׁעַן , Isa 10:20. שָׁקַט , Jer. 31(48):11. תָּלָה , Isa 22:24. חָסָה , 2Sa 22:3. N.T.
A) Voz act., pero no en el 2 tiempo perfecto y tiempo pluscuamperfecto
1) Convencer : Hch 18:4; Hch 19:8; Hch 19:26; Hch 28:23.
2) Persuadir : Mat 27:20; Hch 13:43; Hch 26:28; 2Co 5:11; Gál 1:10.
3) Aplacar, tranquilizar : Mat 28:14; 1Jn 3:19.
B) Voz pasiva Obedecer, escuchar, poner atención, ser un seguidor : Luc 16:31; Hch 5:36-37; Hch 5:39; Hch 17:4; Hch 21:14; Hch 23:21; Hch 27:11; Hch 28:24; Rom 2:8; T.R.; Gál 3:1; Gál 5:7; T.R., Heb 11:13; Heb 13:17-18; Stg 3:3.
C) 2 tiempo perfecto voz activa o voz pasiva y tiempo pluscuamperfecto
1) Confiar en, contar con : Mat 27:43; Luc 11:22; Luc 18:9; 2Co 1:9; 2Co 1:9; 2Co 2:3; Gál 5:10; Flp 1:14; Flp 2:24; Flp 3:3-4; 2Ts 3:4; Flm 1:21; Heb 2:13.
2) Estar confiado en, tener confianza en, estar seguro o convencido : Rom 2:19; 2Co 10:7; Flp 1:6; Flp 1:25; T.R., Heb 13:18. πεῖν. Ver πίνω, 4095.
----
Diccionario Vine NT
peithomai (πείθομαι, G3982)
, en la voz media, dar crédito, obedecer, creer. Se traduce «daba … crédito» en Hch 27:11 ; véanse ASENTIR, CONFIAR, CRéDITO, CREER, ESTAR, OBEDECER, PERSUADIR(SE), SEGURO.
peitho (πείθω, G3982) , persuadir, ganarse para uno, y en la voz pasiva y media ser persuadido, dar crédito, obedecer. Se usa con este sentido, en la voz media (p.ej., en Hch 5:36-37; en el v. 40, voz pasiva, «convinieron»; Rom 2:8 ; Gál 5:7 ; Heb 13:17 ; Stg 3:3). La obediencia sugerida no es la de sumisión a la autoridad, sino que resulta de la persuasión.
peitho y pisteuo , «confiar», tienen una estrecha relación etimológica. La diferencia de significado es que lo primero implica la obediencia producida por pisteuo ; cf. Heb 3:18-19, donde se dice que la desobediencia de los israelitas era evidencia de la incredulidad de ellos. La fe es del corazón, invisible ante los hombres; la obediencia pertenece a la conducta y puede ser observada. Cuando una persona obedece a Dios da con ello la única evidencia posible de que en su corazón cree a Dios. Naturalmente, es la persuasión de la verdad lo que resulta en fe (creemos porque somos persuadidos de que la cosa es cierta, algo no llega a ser cierto porque se crea en ello), pero peitho , en el NT, sugiere un resultado real y externo de la persuasión interna y de la fe que sigue a esta persuasión» (de Notes on Thessalonians , por Hogg y Vine, pp. 254, 255) . Véanse CONFIAR, CREER.
peitho (πείθω, G3982) , significa, en la voz activa, aplicar persuasión, prevalecer sobre o ganarse a, persuadir, induciendo un cambio de manera de pensar mediante la influencia de la razón o de consideraciones morales, p.ej., en Mat 27:20 ; Mat 28:14; Hch 13:43 ; Hch 19:8; en la voz pasiva, ser persuadido, creer (véanse CREER, Nº 2, DAR CREDITO, y OBEDECER), p.ej., Luc 16:31 ; Luc 20:6; Hch 17:4 : «creyeron»; Hch 21:14; Hch 26:26 : «no pienso», lit., «no me persuado»; Rom 8:38 : «estoy seguro», lit., «estoy persuadido»; Rom 14:14 : «confío»; Rom 15:14 : «estoy seguro»; 2Ti 1:5, 2Ti 1:12, ídem; Heb 6:9 ; Heb 11:13 : «creyéndolo» (tr ); Heb 13:18 : «confiamos». Véanse ANIMAR, ASEGURAR, ASENTIR, BUSCAR, COBRAR, CONFIAR, CREER, DAR CRéDITO, OBEDECER, SOBORNAR.

peitho (πείθω, G3982) , intransitivamente, en el activo perfecto y pluscuamperfecto, tener confianza, confiar. Se traduce con el verbo confiar en Mat 27:43 ; Mar 10:24; Luc 18:9 ; Rom 2:19 ; Rom 14:14 ; 2Co 1:9 ; 2Co 2:3; Gál 5:10 ; Flp 1:25; Flp 3:4; Flm 1:21; Heb 2:13 ; Heb 13:18); también se traduce «tener confianza» en Flp 3:3; 2Ts 3:4. Véanse ANIMAR, ASEGURAR, ASENTIR, BUSCAR, COBRAR, FAVOR, PERSUADIR, SOBORNAR, TENER CONFIANZA.

peitho (πείθω, G3982) , persuadir, en las voces media y pasiva, significa permitir ser persuadido (p.ej., Luc 16:31 ; Heb 13:18); se traduce creer solo en Heb 11:13 : «creyéndolo». Véanse ANIMAR, ASEGURAR, ASENTIR, BUSCAR, COBRAR, CONFIANZA, CONFIAR, FAVOR, PERSUADIR, SOBORNAR.
Notas : (1) Para apisteo , el negativo del Nº 1, véanse INCRéDULO(SER) e INFIEL(SER); (2) para apeitheo , el negativo del Nº 2, véase DESOBEDECER; (3) dokeo , pensar, parecer, se traduce «creer» en 1Co 3:18 ; 1Co 14:37; Gál 6:3 ; Stg 1:26 , en todos los casos en sentido de lo que uno opina de sí mismo. Véanse CONSIDERAR, IMAGINARSE, PARECER, PENSAR, QUERER, TENER POR; (4) egeomai , tener por, se traduce «creer» en Heb 11:11 ; véase TENER POR; (5) nomizo , pensar, se traduce «se creía» en Luc 3:23 ; véase PENSAR, etc.
Nota: Peithomai , véase A, Nº 2, se traduce con la cláusula verbal «dar crédito» en Hch 27:11 , en la voz media; véanse CONFIAR, PERSUADIR, etc.
peithomai (πείθομαι, G3982) , persuadir, o, intransitivamente, tener confianza, estar confiado. Se traduce «estoy seguro» en Rom 15:14 ; 2Ti 1:5, 2Ti 1:12 , donde se utiliza en la voz pasiva. Véanse OBEDECER, A, Nº 3, PERSUADIR, Nº 1, y también ANIMAR, ASEGURAR, ASENTIR, BUSCAR, CONFIAR, COBRAR, CONFIANZA, CREER, DAR CRéDITO, SOBORNAR.

peitho (πείθω, G3982) , confiar, asegurar. Se traduce «buscar» en Gál 1:10. Véanse ASEGURAR, COBRAR, CONFIANZA, CONFIAR, FAVOR, PERSUADIR, SOBORNAR, TENER CONFIANZA.
Nota: Pselafao , traducido «palpar» en todos los pasajes en que aparece en la rvr , se traduce «buscar a tientas» en la versión de Bóver-Cantera. Véase PALPAR.
peitho (πείθω, G3982) , persuadir. Se traduce «asegurar» en 1Jn 3:19 , con el significado de que hay confianza en Dios como consecuencia de amar en hecho y en verdad. Véanse ANIMAR, D, Nº 2, Nota (c) , ASENTIR, BUSCAR, COBRAR, CONFIANZA, CONFIAR, FAVOR, PERSUADIR, SOBORNAR, TENER CONFIANZA.
peitho (πείθω, G3982) , persuadir. Se traduce en Hch 28:24 como «asentían», siendo el significado «eran persuadidos». Véanse ANIMAR, ASEGURAR, BUSCAR, COBRAR, CONFIANZA, CONFIAR, FAVOR, PERSUADIR, SOBORNAR, TENER CONFIANZA.
peitho (πείθω, G3982) , persuadir, influenciar. Se emplea en Hch 12:20 : «sobornado (Blasto)», de la gente de Tiro y Sidón ganándose la buena voluntad de Blasto, el camarero mayor de Herodes, posiblemente mediante soborno; de ahí la traducción aquí de este verbo (rv , rvr , rvr77 ; vm : «habiendo ganado el favor»; lba : «habiéndose ganado»). Véase PERSUADIR, Nº 1.
peitho (πειθω, G3982) , persuadir. Se traduce «tenemos … corazones certificados» en 1Jn 3:19 (: «aseguraremos»), donde el sentido es el de confianza en Dios consiguiente a amar en hecho y en verdad. Véase PERSUADIR, Nº 1, y también ANIMAR, ASEGURAR, ASENTIR, BUSCAR, COBRAR, CONFIANZA, CONFIAR, CRéDITO, CREER, DAR CRéDITO, FAVOR, OBEDECER, SEGURO, SOBORNAR, TENER CONFIANZA.
peitho (πείθω, G3982) , persuadir, o, intransitivamente, tener confianza. Se traduce así en Flp 3:3 : «no teniendo confianza»; v. 4: «tiene de que confiar»; 2Ts 3:4 : «tenemos confianza». Con este mismo sentido, traducido de otras formas, se emplea también en Rom 2:19 ; 2Co 2:3 ; Gál 5:10 ; Flp 1:6, Flp 1:14, Flp 1:25. Véase PERSUADIR, Nº 1, etc.

peitho (πείθω, G3982) , persuadir, y en la voz media, confiar. El término se traduce en Flp 1:14 : «cobrando ánimo». Véanse ANIMAR, ASEGURAR, ASENTIR, BUSCAR, CONFIAR, FAVOR, PERSUADIR, SOBORNAR, TENER CONFIANZA.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2167)
ἐπισείω (episeiō): vb.; ≡ Strong 3982; TDNT 6.1-LN 39.44 comenzar un disturbio, instigar, incitar (Hch 14:19 v.l. NA26)
----
(Swanson 4272b)
πείθομαι (peithomai): vb.; ≡ Strong 3982-ver 4275
----
(Swanson 4275)
πείθω (peithō), πείθομαι (peithomai): vb.; ≡ DBLHebr 1053; Strong 3982-1. LN 33.301 persuadir, convencer (Mat 27:20; Hch 12:20); 2. LN 31.82 (solamente en perfecto) confiar, contar con (Luc 11:22; 2Co 1:9); 3. LN 25.166 πείθω τὴν καρδίαν (peithō tēn kardian), estar seguro (1Jn 3:19+); 4. LN 36.12 (dep.) obedecer (Heb 13:17); 5. LN 36.34 (dep.) ser un seguidor, ser un discípulo (Hch 5:36-37); 6. LN 31.46 (dep.) tener certeza, estar seguro (Heb 13:18)
Hомер Стронга: G3982
Оригинал: πειΘω, πειΘω
Транслитерация: пеифо, пеифо
Произношение: пи́фо
Часть речи: Глагол
Этимология: первичный глагол - убеждать; ср. з. -страд. или 2-е сов. вр. быть уверенным, надеяться, поддаваться убеждению, слушаться, повиноваться. Словарь Дворецкого: πειθω (fut. πεισω, aor. 1 επεισα, aor. 2 επιθον, pf. πεπεικα; эп. imper. aor. 2 πεπιθε; эп. opt. πεπιθοιμι; med. : aor. 2 επιθομην; pass. : fut. πεισθησομαι, aor. επεισθην, pf. πεπεισμαι, pf. 2 πεποιθα) 1) убеждать, уговаривать, увещевать Пр.: (τινα, φρενας τινος и φρενας τινι, θυμον τινος и θυμον τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.); τινα λογω Эсхил (525/4-456 до н. э.) - ср. 4; τα περι τινος Новый Завет) π. τινα εκοντα ποιειν τι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — убеждать кого-л. сделать что-л. по доброй воле; ου πειθοντες Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — не прибегая к убеждениям, т. е. действуя силой; αγειν τινα πεισαντα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — уговорить кого-л. уйти; νυν δε πεπεισμαι Платон (427-347 до н. э.) — теперь же я (в этом) убедился; πεποιθοτες εφ΄ εαυτοις Новый Завет — уверенные в себе; med. — поддаваться убеждению, слушаться, повиноваться (τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) etc. ; τοις λογοις τινος Эсхил (525/4-456 до н. э.); τω νομω Платон (427-347 до н. э.)): τις τοι επεσιν πειθηται ; Гомер (X-IX вв. до н. э.) — кто послушается твоих слов?; πειθου! и πιθου! Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — послушайся!; εμοη πιθεσθε με βαρυστονως φερειν Эсхил (525/4-456 до н. э.) — послушайтесь меня, не предавайтесь горю; π. τη παροιμια Платон (427-347 до н. э.) — следовать поговорке 2) упрашивать, склонять, смягчать Пр.: (τινα δωροισιν τ΄ επεσσι τε Гомер (X-IX вв. до н. э.); τεν καρδιαν τινος Новый Завет) μισθω π. τινα ποιειν τι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — склонить кого-л. за деньги сделать что-л. ; χρημασι πεισθηναι τι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — за деньги согласиться на что-л. ; πεπεισμενος γοοις τινος Эсхил (525/4-456 до н. э.) — побужденный чьими-л. жалобами 3) возбуждать, поднимать Пр.: (ανεμω θυελλας Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 4) (преимущ. med. ) доверять(ся), полагаться, верить Пр.: (λογω τινι Платон (427-347 до н. э.) - ср. 1; οι μεν επειθοντο τοις λεγομενοις, οι δε ηπιστουν Новый Завет) υμμιν πεποιθα σαωσεμεναι νεας αμας Гомер (X-IX вв. до н. э.) — вы, полагал я, спасете наши корабли.
Numéro de Strong: G3982
Mot: πείθω  (peitho)
persuader, se confier, apaiser, suivre, se ranger, gagner à, exhorter, écouter, se flatter, avoir l'assurance, rassurer, placer la confiance, chercher à convaincre, obéir, croire, désirer la faveur, ... ; 55
Strong: G3982
Word: πείθω
peitho {pi'-tho}
原型動詞;動詞
➊使之接受某觀點或採取行動ⓐ說服ⓑ勸說,訴求,(或是負面的)誤導,誘使ⓒ贏得,取悅(徒12:20; 14:19;加1:10)ⓓ平息,安歇(太28:14;約壹3:19)
➋被說服進而信任ⓐ倚靠,信賴ⓑ被說服,確定
➌藉著勸說贏得ⓐ被說服,相信ⓑ順服,跟從
➍(被動式)對某件事得到確認ⓐ確信,確定
Strong: G3982
πείθω (peíthō) {pi'-tho}
πειθω - peitho verbo primario tdnt - 6 1 818 v 1 persuadir 1a persuadir i e induzir alguem pelas palavras a crer 1b fazer amigos de ganhar o favor de alguem obter a boa vontade de alguem ou tentar vencer alguem esforcar-se por agradar alguem 1c tranquilizar 1d persuadir a i e mover ou induzir alguem por meio de persuasao para fazer algo 2 ser persuadido 2a ser persuadido deixar-se persuadir ser induzido a crer ter fe em algo 2a1 acreditar 2a2 ser persuadido de algo relativo a uma pessoa 2b escutar obedecer submeter-se a sujeitar-se a 3 confiar ter confianca estar confiante


Webster Concordance (1833)
Strong: G3982
Transliter & Pronounc: peitho {pi'-tho}
Total Webster Occurrences: 63

assented, 1
Acts 5:40

assure, 1
1John 3:19

believed, 3
Acts 17:4; Acts 27:11; Acts 28:24

confidence, 6
2Cor 2:3; Gal 5:10; Phil 1:25; Phil 3:3; 2Thess 3:4; Phlm 1:21

confident, 3
Rom 2:19; Phil 1:6; Phil 1:14

do, 1
Acts 23:21

friend, 1
Acts 12:20

have, 1
Phil 3:3

I, 1
Gal 1:10

made, 1
Acts 12:20

obey, 5
Rom 2:8; Gal 3:1; Gal 5:7; Heb 13:17; Jas 3:3

obeyed, 2
Acts 5:36; Acts 5:37

of, 2
Gal 1:10; Heb 11:13

persuade, 2
Matt 28:14; 2Cor 5:11

persuaded, 15
Matt 27:20; Luke 16:31; Luke 20:6; Acts 13:43; Acts 14:19; Acts 18:4; Acts 19:26; Acts 21:14; Acts 26:26; Rom 8:38; Rom 14:14; Rom 15:14; 2Tim 1:5; 2Tim 1:12; Heb 6:9

persuadest, 1
Acts 26:28

persuading, 2
Acts 19:8; Acts 28:23

should, 3
2Cor 1:9; Gal 3:1; Gal 5:7

trust, 6
Mark 10:24; 2Cor 1:9; Phil 2:24; Phil 3:4; Heb 2:13; Heb 13:18

trusted, 3
Matt 27:43; Luke 11:22; Luke 18:9

trusteth, 1
2Cor 10:7

would, 1
Acts 21:14

yield, 1
Acts 23:21
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3982 - πείθω - [122 x]
Display settings Display settings