SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G596 G597 G598 G599 G600         G602G603G604G605G606

Cognate Strong's numbers: G602, G343, G2571, G2572, G2619

Strong: G601
ἀποκαλύπτω  [apokalyptó]
(aor. ἀπεκάλυψα, pas. ἀπεκαλύφθην) 1. odhalit, zjevit 2. (pas.) zjevit se, ukázat se; být zjeven [26]
Strong: G601
Word: αποκαλυπτω
Pronounc: ap-ok-al-oop'-to
Orig: from 575 and 2572; to take off the cover, i.e. disclose:--reveal. G575 G2572
Use: TDNT-3:563,405 Verb
HE Strong: H1540 H1556 H1570 H2834 H5046 H5493 H6168 H6544 H7043

1) to uncover, lay open what has been veiled or covered up
1a) disclose, make bare
2) to make known, make manifest, disclose what before was unknown

For Synonyms see entry G5812
Strong: G601
Word: ἀποκαλύπτω
Transliter: apokaluptō
Pronounc: ap-ok-al-oop'-to
From G575 and G2572; to take off the cover that is disclose: - reveal.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G601
apo-kalupto Synonyme siehe: G5812 < 575 + 2572, (w. ab/weg-hüllen, d. Hülle von etw. wegnehmen); Vb. (26)
 Gräz.: etw. durch Wegziehen d. Verhüllung offenbaren (aber nicht in
 einem höheren religiösen Sinn sondern im eigtl. Sinn!).
 
 I.) enthüllen
  1) allg.: von Dingen, Personen oder Geheimnissen: offenbar machen, bloßlegen, offenlegen; ans Licht bringen; bekannt machen was vorher unbekannt oder verdeckt war; etw. manifestieren, entschleiern, offenbaren; auch: etw. entdecken. Jos 2:20 Pr 20:19 Eze 16:57 Mt 10:26 Lu 2:35 12:2* ua.
  2) spez.: von d. göttlichen Offenbarung. 1Sa 2:27 Da 2:19,22,28 Isa 56:1 Mt 11:25,27 16:17 Lu 10:21* ua.
Strong: G601
(apokalúpto)
de G575 y G2572; quitar la cubierta, i.e. revelar, descubrir:- descubrir, manifestar, revelar, venidero.
----
Diccionario Tuggy
ἀποκαλύπτω
. (fut. ἀποκαλύψω; 1 tiempo aoristo ἀπεκάλυψα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἀπεκαλύφθην). Quitar lo que cubre, descubrir, revelar. A.T. גָּלָה qal., Núm 24:4. גָּלָה ni., Éxo 20:26. גָּלָה pi. Lev 18:6. גָּלָה pu., Pro 27:5. גֲּלָה peal., Dan 2:28. גָּלָה peil. Dan 2:19. גֲּלָה , Dan 2:22. גָּלַל , Sal. 36(37):5. גָּלַשׁ , Cnt 4:1. חָשַׂף Sal. 28(29):9. נָגַּד hi., Jos 2:20. סוּר hi., Gén 8:13. עָרָה pi., Isa 3:17. עָרָה hi., Lev 20:19. פָּרַע , Núm 5:18. קָלַל ni., 2Sa 6:22. N.T.
A) En general. Revelar, descubrir : Mat 10:26; Luc 2:35; Luc 12:2; Jua 12:38; Rom 1:17; Rom 1:18.
B) Revelar secretos sobrenaturales por acción divina: Mat 11:25; Mat 11:27; Mat 16:17; Luc 10:21; Luc 10:22; 1Co 2:10; 1Co 14:30; Gál 1:16; Efe 3:5; Flp 3:15; 1Pe 1:12.
C) Revelar lo escatológico: Luc 17:30; Rom 8:18; 1Co 3:13; Gál 3:23; 2Ts 2:3; 2Ts 2:6; 2Ts 2:8; 1Pe 1:5; 1Pe 5:1;
----
Diccionario Vine NT
apokalupto (ἀποκαλύπτω, G601)
significa descubrir, desvelar, revelar [apo , de (partitivo); kalupto , cubrir]. Se traduce con el verbo descubrir solo en Luc 12:2 : «haya de descubrirse». Véase REVELAR, etc.

apokalupto (ἀποκαλύπτω, G601) , véase REVELAR.
deiknumi , o deiknuo (δείκνυμι, G1166) , véase DECLARAR, Nº 4. Se traduce «manifestar» en Rev 1:1. Véase también MOSTRAR.
apokalupto (ἀποκαλύπτω, G601) , significa desvelar, develar, descubrir (apo , de, desde, ablativo; kalupto , cubrir). Ambos verbos se utilizan en Mat 10:26. En Luc 12:2 , apokalupto es puesto en contraste con sunkalupto , tapar, cubrir totalmente. «Las utilizaciones de esta palabra en el NT caen bajo dos títulos: subjetiva y objetiva. La utilización subjetiva es aquella en la que algo es presentado directamente a la mente, como: (a) el significado de los actos de Dios (Mat 11:25 ; Luc 10:21); (b) el secreto de la Persona del Señor Jesús (Mat 16:17 ; Jua 12:38); (c) el carácter de Dios como Padre (Mat 11:27 ; Luc 10:22); (d) la voluntad de Dios para la conducta de sus hijos (Flp 3:15); (e) la mente de Dios a los profetas de Israel (1Pe 1:12), y de la iglesia (1Co 14:30 ; Efe 3:5).

»La utilización objetiva es aquella en la que se presenta algo a los sentidos, vista u oído, como, referente al pasado, (f) la verdad declarada a los hombres en el evangelio (Rom 1:17 ; 1Co 2:10 ; Gál 3:23); (g) la Persona de Cristo a Pablo en el camino a Damasco (Gál 1:16); (h) pensamientos antes ocultos en el corazón (Luc 2:35); referente al futuro, (i) la venida en gloria del Señor Jesús (Luc 17:30); (j) la salvación y gloria que esperan al creyente (Rom 8:18 ; 1Pe 1:5 ; 1Pe 5:1); (k) el verdadero valor del servicio (1Co 3:13); (1) la ira de Dios, en la cruz, contra el pecado, y en la revelación del Señor Jesús, contra el pecador (Rom 1:18); (m) el inicuo (2Ts 2:3, 2Ts 2:6, 2Ts 2:8)» (de Notes on Galatians , por Hogg y Vine, pp. 41-42). Véanse DESCUBRIR, MANIFESTAR, REVELAR.¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 636)
ἀποκαλύπτω (apokalyptō): vb.; ≡ DBLHebr 1655; Strong 601; TDNT 3.563-LN 28.38 revelar, correr el velo (Mat 16:17; Luc 2:35; Luc 10:21; Luc 17:30; Jua 12:38; Rom 1:17; Rom 8:18; 1Co 2:10; 1Co 3:13; 1Co 14:30; Gál 3:23; Efe 3:5; Flp 3:15; 2Ts 2:3; 1Pe 1:5; 1Pe 5:1; Mar 16:15 v.l.)
Hомер Стронга: G601
Оригинал: αποκαλυπτω
Транслитерация: апокалупто
Произношение: апοкали́пто
Часть речи: Глагол
Этимология: от G575 и G2572 - открывать, раскрывать, обнажать; перен. являть, показывать;
LXX: H1540 (גּלה‎). Словарь Дворецкого: απο-καλυπτω 1) тж. med. открывать, обнажать Пр.: (κεφαλην Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); τα στηθη Платон (427-347 до н. э.); απεκαλυφθη το προσωπον Аристотель (384-322 до н. э.)) 2) вскрывать, обнаруживать Пр.: (τεν της ρητορικης, δυναμιν Платон (427-347 до н. э.)) 3) разоблачать Пр.: (τινα Лукиан (ок. 120-190); τεν νοθειαν τινος Плутарх (ок. 46-126)) 4) med. обнаруживать свои качества, показывать себя Пр.: (προς τινα Плутарх (ок. 46-126)) 5) открыто стремиться Пр.: (προς τι Демосфен (384-322 до н. э.))
Numéro de Strong: G601
Mot: ἀποκαλύπτω  (apokalupto)
découvrir, révéler, dévoiler, paraître, éclairer, manifester ; 26
Strong: G601
Word: ἀποκαλύπτω
apokalupto {ap-ok-al-oop'-to}
源自G575G2572;動詞
➊啓示,顯露,揭示ⓐ一般用法ⓐ指屬天啓示的奧秘ⓒ末世的一些人物或情境
同義詞見G5812
Strong: G601
ἀποκαλύπτω (apokalýptō) {ap-ok-al-oop'-to}
αποκαλυπτω - apokalupto de G575 e G2572 tdnt - 3 563 405 v 1 descobrir revelar o que estava escondido ou oculto 1a expor tornar descoberto 2 tornar conhecido tornar manifesto trazer a luz o que antes era desconhecido sinonimos ver verbete G5812


Webster Concordance (1833)
Strong: G601
Transliter & Pronounc: apokalupto {ap-ok-al-oop'-to}
Total Webster Occurrences: 32

hath, 1
Matt 16:17

is, 2
Rom 1:17; Eph 3:5

reveal, 4
Matt 11:27; Luke 10:22; Gal 1:16; Phil 3:15

revealed, 22
Matt 10:26; Matt 11:25; Matt 16:17; Luke 2:35; Luke 10:21; Luke 12:2; Luke 17:30; John 12:38; Rom 1:17; Rom 1:18; Rom 8:18; 1Cor 2:10; 1Cor 3:13; 1Cor 14:30; Gal 3:23; Eph 3:5; 2Thess 2:3; 2Thess 2:6; 2Thess 2:8; 1Pet 1:5; 1Pet 1:12; 1Pet 5:1

shall, 3
Matt 10:26; Luke 12:2; 2Thess 2:8
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G601 - ἀποκαλύπτω - [85 x]
Display settings Display settings