Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Hebrews - 2. chapter - Hebrews - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1DeswegenG1223 G5124 sollenG1163 wirG2248 um so mehrG4056 auf das achtenG4337, was wir gehörtG191 haben, damit wir nichtG3379 etwaG4218 abgleitenG3901.   2DennG1063 wennG1487 das durchG1223 EngelG32 geredeteG2980 WortG3056 festG949 warG1096 undG2532 jedeG3956 ÜbertretungG3847 undG2532 jeder UngehorsamG3876 gerechteG1738 VergeltungG3405 empfingG2983, 3wieG4459 werdenG1628 wirG2249 entfliehenG1628, wenn wir eine so großeG5082 ErrettungG4991 vernachlässigenG272 ? welcheG3748, nachdem sie den AnfangG746 der VerkündigungG2980 durchG1223 den HerrnG2962 empfangenG2983 hat, unsG2248 vonG5259 denen bestätigtG950 worden ist, die es gehörtG191 haben, 4indem GottG2316 außerdem mitzeugteG4901, sowohlG5037 durch ZeichenG4592 alsG2532 durch WunderG5059 undG2532 mancherleiG4164 WunderwerkeG1411 undG2532 AusteilungenG3311 des HeiligenG40 GeistesG4151 nachG2596 seinemG846 WillenG2308. 5DennG1063 nichtG3756 EngelnG32 hat er unterworfenG5293 den zukünftigenG3195 ErdkreisG3625, vonG4012 welchemG3739 wir redenG2980; 6es hatG1263 aberG1161 irgendwoG4225 jemandG5100 bezeugtG1263 und gesagtG3004: "WasG5101 istG2076 der MenschG444, daßG3754 du seinerG846 gedenkstG3403, oderG2228 des MenschenG444 SohnG5207, daßG3754 du aufG1980 ihnG846 siehstG1980 ?   7Du hastG1642 ihnG846 ein wenigG1024 G5100 unterG3844 die EngelG32 erniedrigtG1642; mit HerrlichkeitG1391 undG2532 EhreG5092 hastG4737 du ihnG846 gekröntG4737 [undG2532 ihnG846 gesetztG2525 überG1909 die WerkeG2041 deinerG4675 Hände]G5495; 8du hastG5293 allesG3956 seinenG846 FüßenG4228 unterworfenG5293 G5270 ". DennG1063 indemG1722 er ihmG846 allesG3956 unterworfenG5293, hatG863 er nichtsG3762 gelassenG863, das ihmG846 nicht unterworfenG506 wäre; jetztG3568 aberG1161 sehenG3708 wir ihmG846 noch nichtG3768 allesG3956 unterworfenG5293. 9Wir sehenG991 aberG1161 JesumG2424, derG3588 ein wenigG1024 G5100 unterG3844 die EngelG32 wegenG1223 des LeidensG3804 des TodesG2288 erniedrigtG1642 war, mit HerrlichkeitG1391 undG2532 EhreG5092 gekröntG4737, - so daßG3704 er durch GottesG2316 GnadeG5485 fürG5228 allesG3956 den TodG2288 schmeckteG1089. 10DennG1063 es geziemteG4241 ihmG846, umG1223 deswillenG3739 G1223 alle DingeG3956 undG2532 durchG1223 denG3739 alle DingeG3956 sind, indem er vieleG4183 SöhneG5207 zurG1519 HerrlichkeitG1391 brachteG71, den AnführerG747 ihrerG846 ErrettungG4991 durchG1223 LeidenG3804 vollkommenG5048 zu machen. 11DennG1063 sowohlG5037 der, welcher heiligtG37, als auchG2532 die, welche geheiligt werdenG37, sind alleG3956 vonG1537 einemG1520; umG1223 welcherG3739 UrsacheG156 willenG1223 er sichG1870 nichtG3756 schämtG1870, sieG846 BrüderG80 zu nennenG2564, 12indem er sprichtG3004: "Ich willG518 deinenG4675 NamenG3686 kundtunG518 meinenG3450 BrüdernG80; inmittenG1722 G3319 der VersammlungG1577 willG5214 ich dirG4571 lobsingenG5214 ".   13UndG2532 wiederumG3825: "IchG1473 willG2071 mein VertrauenG3982 aufG1909 ihnG846 setzenG3982 ". UndG2532 wiederumG3825: "SieheG2400, ichG1473 undG2532 die KinderG3813, dieG3739 GottG2316 mirG3427 gegebenG1325 hat".   14WeilG1893 nunG3767 die KinderG3813 BlutesG129 undG2532 FleischesG4561 teilhaftigG2841 sind, hatG3348 auchG2532 erG846 in gleicherweiseG3898 an denselbenG846 teilgenommenG3348, auf daßG2443 er durchG1223 den TodG2288 den zunichteG2673 machte, der die MachtG2904 des TodesG2288 hatG2192, das istG5123 den TeufelG1228, 15undG2532 alle dieG5128 befreiteG525, welcheG3745 durchG1223 TodesfurchtG5401 G2288 das ganzeG3956 LebenG2198 hindurchG1223 der KnechtschaftG1397 unterworfenG1777 warenG2258. 16DennG1063 er nimmtG1949 fürwahrG1222 sichG1949 nichtG3756 derG32 Engel anG1949, sondernG235 des SamensG4690 AbrahamsG11 nimmt er sich anG1949. 17DaherG3606 mußteG3784 er inG2596 allemG3956 den BrüdernG80 gleichG3666 werden, auf daßG2443 er in den Sachen mitG4314 GottG2316 ein barmherzigerG1655 undG2532 treuerG4103 HoherpriesterG749 werdenG1096 möchte, umG1519 die SündenG266 des VolkesG2992 zuG1519 sühnenG2433; 18dennG1063 worinG1722 G3739 er selbstG846 gelittenG3958 hat, als er versuchtG3985 wurde, vermagG1410 er denen zu helfenG997, die versuchtG3985 werden. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.024 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version