SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G267 G268 G269 G270 G271         G273G274G275G276G277

Strong: G272
ἀμελέω  [ameleó]
(aor. ἠμέλησα) nestarat se (τινός oč), zanedbávat (τινός co), nedbat [4]
Strong: G272
Word: αμαλεω
Pronounc: am-el-eh'-o
Orig: from 1 (as a negative particle) and 3199; to be careless of:--make light of, neglect, be negligent, no regard. G1 G3199
Use: Verb
HE Strong: H1167 H4784

1) to be careless of, to neglect
Strong: G272
Word: ἀμελέω
Transliter: ameleo
Pronounc: am-el-eh'-o
From G1 (as a negative particle) and G3199; to be careless of: - make light of neglect be negligent not regard.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G272
a-meleo < 1 (priv.) + 3199; Vb. (5)
 
 I.) vernachlässigen
  1) sich nicht kümmern um...; unbekümmert sein (um...); etw. unbeachtet lassen oder mißachten.
    Jer 4:17 31:32 Mt 22:5 1Ti 4:14 Heb 2:3 8:9
Strong: G272
(ameléo)
de G1 (como partícula negativa) y G3199; ser descuidado de:- no hacer caso, descuidar, desentenderse.
----
Diccionario Tuggy
ἀμελέω
. (1 tiempo aoristo ἠμέλησα; tiempo futuro ἀμελήσω). Descuidar una cosa o persona, no cuidarse de ella, no inquietarse o preocuparse por elLm. A.T. בָּעַל , Jer 4:17. מָרָה , Jer. 38(31):32. N.T. Mat 22:5; 1Ti 4:14; Heb 2:3; Textus Receptus 2Pe 1:12.
----
Diccionario Vine NT
ameleo (ἀμελέω, G272)
, no cuidarse, descuidar. Se traduce «me desentendí» en Heb 8:9. Véanse DEJAR, DESCUIDAR.
ameleo (ἀμελέω, G272) denota: (a) ser descuidado, no cuidarse (a , negativo; melei , cuidado; de melo , cuidar, ser cuidador), (Mat 22:5 : «sin hacer caso», rvr : «no se cuidaron»); (b) ser descuidado de, descuidar (1Ti 4:14 : «no descuides»; Heb 2:3 : «descuidamos»; Heb 8:9 : «me desentendí»); se traduce «dejaré» en 2Pe 1:12 , apareciendo en algunos mss.; de ahí la traducción de la rvr (rv : «menosprecié»); el texto en los mss. más acreditados es melo , estar listo. Véanse DESCUIDAR, DESENTENDER;¶ En la lxx , Jer 4:17 ; Jer 38:32

ameleo (ἀμελέω, G272) denota: (a) ser negligente, no cuidarse (a , negativo; melei , cuidado; de melo , cuidarse, ser cuidado), (Mat 22:5 : «sin hacer caso», rv : «no se cuidaron»); (b) ser descuidado con respecto a, negligir (1Ti 4:14 : «no descuides»; Heb 2:3 : «descuidamos», rv : «tuviéremos en poco»; Heb 8:9 : «desentendí», rv : «menosprecié»); también aparece en algunos mss. en 2Pe 1:12 (tr ).¶ (En la lxx , Jer 4:17 ; Jer 38:32.¶). Véanse DEJAR, DESENTENDER.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 288)
ἀμελέω (ameleō): vb.; ≡ Strong 272-LN 30.50 no tener en cuenta, descuidar, ignorar (Mat 22:5; 1Ti 4:14; Heb 2:3; Heb 8:9+; 2Pe 1:12 v.l. NA26)
Hомер Стронга: G272
Оригинал: αμελεω
Транслитерация: амелео
Произношение: амэле́о
Часть речи: Глагол
Этимология: от G1 (как отрицательной частицы) и G3199 - пренебрегать, не радеть, относиться беспечно, оставлять без внимания. Словарь Дворецкого: αμελεω быть беззаботным, относиться беспечно; оставлять без внимания, пренебрегать Пр.: (αμελησαι τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.), Эсхил (525/4-456 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126), επι τινι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) и τινα (τι) Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) το με α. μαθε Эсхил (525/4-456 до н. э.) — не оставляй (меня) своими заботами, не покидай меня; α. λεγειν τι Платон (427-347 до н. э.) — обходить молчанием что-л. ; ταυτην τεν οδον ημελησε Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — он отверг этот образ действий; αμελεισθαι υπο τινος Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) и τινι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — быть в пренебрежении у кого-л. ; α. σκοπειν τινος Платон (427-347 до н. э.) — прекратить рассмотрение (судебного) дела о чем-л. ; αμελησας ερωταν (αυτον), απεπειρωμην … Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — вместо того, чтобы обратиться к нему с вопросом, я стал допытываться ….
Numéro de Strong: G272
Mot: ἀμελέω  (ameleo)
négliger 2, s'inquiéter, se soucier, prendre soin ; 5
Strong: G272
Word: ἀμελέω
ameleo {am-el-eh'-o}
源自G1,否定質詞/語助詞,與G3199;動詞
➊忽略,不在意
Strong: G272
ἀμελέω (ameléō) {am-el-eh'-o}
αμαλεω - ameleo de G1 como particula negativa e G3199 v 1 ser descuidado negligenciar


Webster Concordance (1833)
Strong: G272
Transliter & Pronounc: ameleo {am-el-eh'-o}
Total Webster Occurrences: 7

neglect, 2
1Tim 4:14; Heb 2:3

negligent, 1
2Pet 1:12

not, 1
Heb 8:9

of, 1
Matt 22:5

regarded, 1
Heb 8:9

will, 1
2Pet 1:12
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G272 - ἀμελέω - [2 x]
Display settings Display settings