Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Revelation - 14. chapter - Revelation - chapter 14

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 ich sahG1492: undG2532 sieheG2400, das LammG721 standG2476 aufG1909 dem BergeG3735 ZionG4622 undG2532 mitG3326 ihmG846 144000G1540 G5062 G5064 G5505, welche seinen Namen und den NamenG3686 seinesG846 VatersG3962 anG1909 ihrenG846 StirnenG3359 geschriebenG1125 trugenG2192.   2UndG2532 ich hörteG191 eine StimmeG5456 ausG1537 dem HimmelG3772 wieG5613 das RauschenG5456 vielerG4183 WasserG5204 undG2532 wieG5613 das RollenG5456 eines lautenG3173 DonnersG1027; undG2532 die StimmeG5456, welche ich hörteG191, war wie von HarfensängernG2790, die aufG1722 ihrenG846 HarfenG2788 spielenG2789. 3UndG2532 sie singenG103 ein neuesG2537 LiedG5603 vorG1799 dem ThroneG2362 undG2532 vorG1799 den vierG5064 lebendigen WesenG2226 undG2532 den ÄltestenG4245; undG2532 niemandG3762 konnteG1410 das LiedG5603 lernenG3129, als nurG1508 die 144000G1540 G5062 G5064 G5505, dieG3588 vonG575 der ErdeG1093 erkauftG59 waren. 4DieseG3778 sindG1526 es, dieG3739 sichG3435 mitG3326 WeibernG1135 nichtG3756 beflecktG3435 haben, dennG1063 sie sindG1526 JungfrauenG3933; dieseG3778 sindG1526 es, dieG3588 dem LammeG721 folgenG190, wohinG3699 irgendG302 es gehtG5217. DieseG3778 sindG59 ausG575 den MenschenG444 erkauftG59 worden als ErstlingeG536 GottG2316 undG2532 dem LammeG721. 5UndG2532 inG1722 ihremG846 MundeG4750 wurdeG2147 keinG3756 FalschG1388 gefundenG2147; [denn]G1063 sie sindG1526 tadellosG299. 6UndG2532 ich sahG1492 einen anderenG243 EngelG32 inmittenG1722 des HimmelsG3321 fliegenG4072, der das ewigeG166 EvangeliumG2098 hatteG2192, um es denen zu verkündigenG2097, die aufG1909 der ErdeG1093 ansässigG2730 sind, undG2532 jederG3956 NationG1484 undG2532 StammG5443 undG2532 SpracheG1100 undG2532 VolkG2992, 7indem er mitG1722 lauterG3173 StimmeG5456 sprachG3004: FürchtetG5399 GottG2316 undG2532 gebetG1325 ihmG846 EhreG1391, dennG3754 die StundeG5610 seinesG846 GerichtsG2920 ist gekommenG2064; undG2532 betet den anG4352, der den HimmelG3772 undG2532 die ErdeG1093 gemachtG4160 hat undG2532 das MeerG2281 undG2532 die WasserquellenG5204 G4077. 8UndG2532 ein andererG243, zweiter EngelG32 folgteG190 und sprachG3004: GefallenG4098, gefallenG4098 ist BabylonG897, die großeG3173, die mitG1537 dem WeineG3631 der WutG2372 ihrerG846 HurereiG4202 alleG3956 NationenG1484 getränktG4222 hat. 9UndG2532 ein anderer, dritterG5154 EngelG32 folgteG190 ihnenG846 und sprachG3004 mitG1722 lauterG3173 StimmeG5456: Wenn jemandG1536 das TierG2342 undG2532 seinG846 BildG1504 anbetetG4352 undG2532 ein MalzeichenG5480 annimmtG2983 anG1909 seineG846 StirnG3359 oderG2228 anG1909 seineG846 HandG5495, 10so wirdG4095 auchG2532 erG846 trinkenG4095 vonG1537 dem WeineG3631 des GrimmesG2372 GottesG2316, derG3588 unvermischtG194 inG1722 dem KelcheG4221 seinesG846 ZornesG3709 bereitetG2767 ist; undG2532 er wirdG2928 mitG1722 FeuerG4442 undG2532 SchwefelG2303 gequältG928 werden vorG1799 den heiligenG40 EngelnG32 undG2532 vorG1799 dem LammeG721. 11UndG2532 der RauchG2586 ihrerG846 QualG929 steigt aufG305 inG1519 die ZeitalterG165 der ZeitalterG165; undG2532 sie habenG2192 keineG3756 RuheG372 TagG2250 undG2532 NachtG3571, dieG3588 das TierG2342 undG2532 seinG846 BildG1504 anbetenG4352, undG2532 wenn jemandG1536 das MalzeichenG5480 seinesG846 NamensG3686 annimmtG2983. 12HierG5602 istG2076 das AusharrenG5281 der HeiligenG40, welcheG5602 die GeboteG1785 GottesG2316 haltenG5083 undG2532 den GlaubenG4102 JesuG2424. 13UndG2532 ich hörteG191 eine StimmeG5456 ausG1537 dem HimmelG3772 sagenG3004: SchreibeG1125: GlückseligG3107 die TotenG3498, dieG3588 imG1722 HerrnG2962 sterbenG599, von nun anG534! JaG3483, sprichtG3004 der GeistG4151, auf daßG2443 sie ruhenG373 vonG1537 ihrenG846 ArbeitenG2873, dennG1161 ihreG846 WerkeG2041 folgenG190 ihnenG846 nachG3326.   14UndG2532 ich sahG1492: undG2532 sieheG2400, eine weißeG3022 WolkeG3507, undG2532 aufG1909 der WolkeG3507 saßG2521 einer gleichG3664 dem SohneG5207 des MenschenG444, welcher aufG1909 seinemG846 HaupteG2776 eine goldeneG5552 KroneG4735 undG2532 inG1722 seinerG846 HandG5495 eine scharfeG3691 SichelG1407 hatteG2192. 15UndG2532 ein andererG243 EngelG32 kamG1831 ausG1537 dem TempelG3485 hervorG1831 und riefG2896 dem, der aufG1909 der WolkeG3507 saßG2521, mitG1722 lauterG3173 StimmeG5456 zuG2896: SchickeG3992 deineG4675 SichelG1407 undG2532 ernteG2325; dennG3754 die StundeG5610 des ErntensG2325 ist gekommenG2064, dennG3754 die ErnteG2326 der ErdeG1093 ist überreifG3583 geworden. 16UndG2532 der aufG1909 der WolkeG3507 saßG2521, legteG906 seineG846 SichelG1407 anG1909 die ErdeG1093, undG2532 die ErdeG1093 wurde geerntetG2325. 17UndG2532 ein andererG243 EngelG32 kamG1831 ausG1537 dem TempelG3485 hervorG1831, derG3588 inG1722 dem HimmelG3772 ist, und auchG2532 erG846 hatteG2192 eine scharfeG3691 SichelG1407. 18UndG2532 ein andererG243 EngelG32, der GewaltG1849 überG1909 das FeuerG4442 hatteG2192, kamG1831 ausG1537 dem AltarG2379 hervorG1831, undG2532 er riefG5455 dem, der die scharfeG3691 SichelG1407 hatteG2192, mit lautemG3173 SchreiG5456 zuG5455 und sprachG3004: SchickeG3992 deineG4675 scharfeG3691 SichelG1407 undG2532 liesG5166 die TraubenG1009 des Weinstocks der ErdeG1093, dennG3754 seineG846 BeerenG4718 sind reifG187 geworden. 19UndG2532 der EngelG32 legteG906 seineG846 SichelG1407 anG1519 die ErdeG1093 undG2532 lasG5166 die Trauben des WeinstocksG288 der ErdeG1093 undG2532 warfG906 sie inG1519 die großeG3173 KelterG3025 des GrimmesG2372 GottesG2316. 20UndG2532 die KelterG3025 wurdeG3961 außerhalbG1854 der StadtG4172 getretenG3961, undG2532 BlutG129 gingG1831 ausG1537 der KelterG3025 hervorG1831 bis anG891 die GebisseG5469 der PferdeG2462, 1600G5507 G1812 StadienG4712 weitG575. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.017 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version