SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2868 G2869 G2870 G2871 G2872         G2874G2875G2876G2877G2878

Strong: G2873
κόπος, ου, ὁ  [kopos]
1. námaha, úsilí; obtíž ¦¦ κόπον / κόπους παρέχειν nenechat na pokoji, trápit, obtěžovat (τινί koho) 2. práce; služba [18]
Strong: G2873
Word: κοπος
Pronounc: kop'-os
Orig: from 2875; a cut, i.e. (by analogy) toil (as reducing the strength), literally or figuratively; by implication, pains:--labour, + trouble, weariness. G2875
Use: TDNT-3:827,453 Noun Masculine
HE Strong: H202 H205 H1478 H2960 H3015 H3018 H5999 H8432

1) a beating
2) a beating of the breast with grief, sorrow
3) labour
3a) trouble
3a1) to cause one trouble, make work for him
3b) intense labour united with trouble and toil

For Synonyms see entry G5860 & G5936
Strong: G2873
Word: κόπος
Transliter: kopos
Pronounc: kop'-os
From G2875; a cut that is (by analogy) toil (as reducing the strength) literally or figuratively; by implication pains: - labour + trouble weariness.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2873
kopos Synonyme siehe: G5860 < 2875 (w. d. Schlag); Subst.mask. (19)
 Gräz.: d. Ermüdung, ("sich wie zerschlagen fühlen"), besonders nach
 harter Feldarbeit; d. Mühe d. zu dieser Ermüdung führt.
 
 I.) d. Mühe
  1) anstrengende, beschwerliche, ermüdende, ja erschöpfende Arbeit; d. Mühsal; d. womit man jmdm. Mühe oder Arbeit macht; d. Plage (= intensive Anstrengung verbunden mit Schwierigkeiten und Arbeit). Jer 45:3 Ps 107:12 Mt 26:10 Lu 11:7 1Co 3:8 15:58 Ga 6:17 Re 2:2 ua.
Strong: G2873
(kópos)
de G2875; un corte, i.e. (por analogía) esforzarse (como reduciendo la fuerza), literalmente o figurativamente; por implicación dolores:- trabajar, trabajo, labor, molestar, molestia, molesto, afán, arduo (trabajo).
----
Diccionario Tuggy
κόπος
, ου, . Trabajo duro, labor, molestia, penalidad. A.T. אָוֶן , Zac 10:2. אוֹן , Ose 12:4(3). גָּוַע , Sal 87:16(Sal 88:15). שׂרַח ; Deu 1:12. יָגוֹן , Jer 51:33(Jer 45:3). יְּגִיעַ , Neh 5:13. תֹּךְ , Sal. 54(55):11. N.T.
A) Trabajo duro, labor : Jua 4:38; 1Co 3:8; 1Co 15:58; 2Co 6:5; 2Co 10:15; 2Co 11:23; 2Co 11:27; 1Ts 1:3; 1Ts 2:9; 1Ts 3:5; 2Ts 3:8; Rev 2:2; Rev 14:13.
B) Molestia, penalidad : Mat 26:10; Mar 14:6; Luc 11:7; Luc 18:5; Gál 6:17.
----
Diccionario Vine NT
kopos (κόπος, G2873)
, trabajo, labor. Se traduce «molestias» en Gál 6:17. Véase TRABAJO.
kopos (κόπος, G2873) , trabajar, molestar. Se traduce en Gál 6:17 como «cause molestias». Véanse Nº 4, y ARDUO, CANSAR, FATIGAR, LABOR, LABRAR, MOLESTAR, MOLESTIA, MOLESTO, TRABAJAR, TRABAJO.

kopos (κόπος, G2873) denota primariamente un golpe, azotamiento (relacionado con kopto , golpear, cortar); y de ello trabajo duro que resulta en cansancio, en desazón. Se traduce «labores» (Jua 4:38); «labor» (1Co 3:8); «trabajo» (1Co 15:58). En Rev 2:2 se traduce como «arduo trabajo». Véase CAUSAR(MOLESTIAS), LABOR, MOLESTAR, TRABAJO.
kopos (κόπος, G2873) trabajo, molestia. Se traduce afán solo en 2Ts 3:8 (rvr ), «con afán»; «a costa de trabajo» (vha ). Véanse ARDUO(TRABAJO), LABOR, MOLESTIA, TRABAJO.
Notas : El verbo merimnao se traduce mediante la cláusula verbal «traer afán» en Mat 6:34 ; lit: «se afanará por sí mismo» (vha ). Véase B a continuación.
kopos (κόπος, G2873) , denota primariamente apaleamiento, azotamiento (relacionado con kopto , golpear, cortar); luego, trabajo esforzado que desemboca en fatiga, trabajo penoso, labor ardua, angustia. Se traduce «trabajo» en 1Co 15:58 y 11:23; «trabajos» (2Co 6:5 ; 2Co 10:15; 2Co 11:27; 1Ts 1:3 ; 1Ts 2:9; 1Ts 3:5; Heb 6:10); «arduo trabajo» (Rev 2:2); «trabajos» (Rev 14:13). En los pasajes que se citan a continuación el nombre se emplea como complemento del verbo pareco , permitir, causar, dar, refiriéndose la frase a problemas, molestias, lit: causar fatiga o molestia, poner a una persona en evidencia dando causa a alguien para padecer ansiedad, como algunos discípulos lo hicieron a la mujer con el ungüento, perturbando el espíritu de ella con sus críticas (Mat 26:10 ; Mar 14:6); o al atraer la atención o perturbar el reposo de alguien, como en el caso del amigo importuno (Luc 11:7 ; Luc 18:5); en Gál 6:17 : «nadie me cause molestias», el apóstol rehúsa, en forma de una perentoria prohibición, permitirse ser otra vez distraído por los judaizantes, por causa de la proclamación que ellos hacían de un falso evangelio, y de los maliciosos ataques que vertían sobre su persona. También se traduce «labores» (Jua 4:38); «labor» (1Co 3:8); «afán» (2Ts 3:8); véanse CAUSAR, CANSAR, FATIGAR, LABOR, LABRAR, MOLESTAR, MOLESTIA.¶

kopos (κόπος, G2873) se traduce «labor» en 1Co 3:8 ; véase TRABAJOy también MOLESTAR, MOLESTIA.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3160)
κόπος (kopos), ου (ou),(ho): s.masc.; ≡ DBLHebr 6662; Strong 2873; TDNT 3.827-1. LN 42.47 faena, esfuerzo, trabajo (Jua 4:38; 1Co 3:8; 1Co 15:58); 2. LN 22.7 problema, dificultad, una molestia (Mat 26:10; Gál 6:17)
Hомер Стронга: G2873
Оригинал: κοπος
Транслитерация: копос
Произношение: кόпοс
Часть речи: Существительное мужского рода
Этимология: от G2875 - 1. биение себя в грудь; 2. страдание, боль, неприятность; 3. труд;
LXX: H5999 (עָמָל‎).
Синонимы: G3449 (μοχΘος), G4192 (πονος); Словарь Дворецкого: κοπος ο тж. pl. 1) удар Пр.: (ανδροδαικτος Эсхил (525/4-456 до н. э.)) κοποι στερνων Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — биение себя в грудь 2) страдание, боль Пр.: (ηνικ΄ αν κ. μ΄ απαλλαξη ποτε Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 3) утомление, усталость Пр.: (κοποι καη υπνοι Платон (427-347 до н. э.); κοποι θερινοι Аристотель (384-322 до н. э.)) κοπω или υπο κοπου παρεισθαι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — изнемогать от усталости 4) труд Пр.: (τον ιδιον μισθον ληψεσθαι κατα τον ιδιον κοπον Новый Завет) 5) неприятность, страдание Пр.: (κοπους παρεχειν τινι Новый Завет)
Numéro de Strong: G2873
Mot: κόπος  (kopos)
faire de la peine, importuner, travail, travaux, avoir travaillé amour ; 19
Strong: G2873
Word: κόπος
kopos {kop'-os}
源自G2875;陽性名詞
➊困難,煩惱
➋工作,勞力
同義詞見G5860
Strong: G2873
κόπος (kópos) {kop'-os}
κοπος - kopos de G2875 tdnt - 3 827 453 n m 1 surra 2 ato de bater no peito com aflicao tristeza 3 labor 3a aborrecimento 3a1 causar aborrecimento a alguem fazer trabalhar para ele 3b intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga sinonimos ver verbete G5860 e G5936


Webster Concordance (1833)
Strong: G2873
Transliter & Pronounc: kopos {kop'-os}
Total Webster Occurrences: 19

labour, 8
1Cor 3:8; 1Cor 15:58; 1Thess 1:3; 1Thess 2:9; 1Thess 3:5; 2Thess 3:8; Heb 6:10; Rev 2:2

labours, 5
John 4:38; 2Cor 6:5; 2Cor 10:15; 2Cor 11:23; Rev 14:13

me, 1
Gal 6:17

Trouble, 1
Luke 11:7

troubleth, 1
Luke 18:5

weariness, 1
2Cor 11:27

ye, 2
Matt 26:10; Mark 14:6
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2873 - κόπος, ου, ὁ - [26 x]
Display settings Display settings