SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2276 G2277 G2278 G2279 G2280         G2282G2283G2284G2285G2286

Strong: G2281
θάλασσα, ης, ἡ  [thalassa]
1. moře 2. jezero ¦¦ θ. τῆς Τιβεριάδος Tiberiadské moře / jezero [91]
Strong: G2281
Word: θαλασσα
Pronounc: thal'-as-sah
Orig: probably prolonged from 251; the sea (genitive case or specially):--sea. G251
Use: Noun Feminine
HE Strong: H339 H3220 H3225 H4310 H8486 H8585 H8658

1) the sea
1a) used of the sea in general
1b) used specifically of the Mediterranean Sea or the Red Sea
Strong: G2281
Word: θάλασσα
Transliter: thalassa
Pronounc: thal'-as-sah
Probably prolonged from G251; the sea (generally or specifically): - sea.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2281
thalassa Synonyme siehe: G5941 < aus d. W. dhala- (vertiefen); Subst.fem. (92)
 I.) d. Meer
  1) allg. vom Meer; spez.: d. Mittelmeer, d. Rote Meer. Mt 23:15 Mr 9:42 Lu 17:2 Ac 7:36 17:14* ua.
  2) spez.: d. (große) See (nämlich d. See Gennezaret). Mt 4:18 Mr 1:16* ua.
  3) bildl. übertr.: d. Völkermeer d.h. d. Nationen im Ggs. zu Israel als d. "Erdland" (vgl. Re 13:11). Re 13:1
 Wortfamilie:
 1337 di-thalassos
 < 1364 + 2281, (w. d. durch [d.h. zwischen]-d. Meer); Adj. (1)
 I.) d. Sandbank
  
 3864 para-thalassios
 < 3844 + 2281; Adj. (1)
 I.) neben dem Meer
 
Strong: G2281
(dsálassa)
probablemente prolongado de G251; mar (generalmente o específicamente):- mar.
----
Diccionario Tuggy
θάλασσα
, ης, . Mar. A.T. אִי , Dan 11:18. Casi siempre יָם , Gn. 1:10. יָמִין , Sal 88:13(Sal 89:12). מַי , Sal 68:3(Sal 69:2). תֵּימָז Núm 10:6. תְּעָלָה , 1Re 18:32. תַּרְשִׁישׁ , Dan 10:6. N.T.
A) Mar.
1) En general: Mat 18:6; Mat 23:15; Mar 9:42; Mar 11:23; Luc 17:2; Luc 17:6; Hch 4:24; Hch 14:15; Rom 9:27; 2Co 11:26; Heb 11:12; Stg 1:6; Jud 1:13; Rev 5:13; Rev 7:1-3; Rev 8:8-9; Rev 10:6; Rev 14:7; Rev 18:17.
2) Del Mar Mediterráneo: Hch 10:6; Hch 10:32; Hch 17:14; Hch 27:30; Hch 27:38; Hch 27:40.
3) Del Mar Rojo: Hch 7:36; 1Co 10:1-2; Heb 11:29.
B) Lago : Mat 4:18; Mat 8:24; Mat 13:1; Mat 14:25-26; Mat 15:29; Mar 1:16; Mar 2:13; Mar 3:7; Mar 7:31; Jua 6:1; Jua 21:1.
----
Diccionario Vine NT
thalassa (θάλασσα, G2281)
, se usa: (a) principalmente en sentido literal, p.ej., el Mar Rojo (Hch 7:36 ; 1Co 10:1 ; Heb 11:29); el mar de Galilea o de Tiberias (Mat 4:18 ; Mat 15:29; Mar 6:48-49, donde los actos de Cristo constituyeron testimonio de su deidad; Jua 6:1 ; Jua 21:1); en general (p.ej., Luc 17:2 ; Hch 4:24 ; Rom 9:27 ; Rev 16:3 ; Rev 18:17; Rev 20:8, Rev 20:13; Rev 21:1); en combinación con el Nº 2 (Mat 18:6); (b) metafóricamente, de los hombres impíos descritos en Jud 1:13 (cf. Isa 57:20); (c) simbólicamente, en la visión apocalíptica de «un mar de vidrio, semejante al cristal» (Rev 4:6), emblemático de la pureza y santidad inmutables de todo lo que pertenece a la autoridad y a los tratos judiciales de Dios; en 15:2, lo mismo, «mezclado con fuego» y, en pie «sobre el mar de vidrio», aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia (cf. cap. 13); de la condición agitada y desatada de las naciones (Rev 13:1 ; véase 17:1,15); en 13:1, no es «me paré», referido a Juan (rv , rvr , Besson), sino «y se paró» (rvr77 , lba ; vm : «y estaba de pie»), referido al Dragón; de hecho, la nvi traduce más libremente: «Y el dragón se puso de pie sobre la orilla del mar»; de en medio de este estado surge la bestia, simbólica del último poder gentil, dominando las naciones federadas del mundo romano (véase Dn, caps. 2; 7, etc.).
Nota : Para el cambio de «el mar» en Deu 30:13 a «el abismo» en Rom 10:7 , véase ABISMO.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2498)
θάλασσα (thalassa), ης (ēs),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 3542; Strong 2281-1. LN 1.69 mar, término colectivo genérico para cualquier masa de agua (Rev 7:1); 2. LN 1.70 lago, masa particular de agua, la cual podría también ser un mar (Mat 4:18; Hch 7:36; Hch 27:30), nota: cuando se refiere a la masa de agua en Galilea, el término más apropiado es lago, especialmente cuando se contrasta con ""los Grandes Lagos"" de América del Norte; sin embargo el término ""mar"" es aceptable
Hомер Стронга: G2281
Оригинал: Θαλασσα
Транслитерация: фаласса
Произношение: фа́ласса
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: вероятно prolonged от G251 - море, озеро;
Синонимы: G3989 (πελαγος). Словарь Дворецкого: Θαλασσα атт. θαλαττα (θα) η 1) море (его обычные эпитеты: ευρυπορος Гомер (X-IX вв. до н. э.) обширное, πολια или πολιαινομενη Эсхил (525/4-456 до н. э.) седое, т. е. покрытое белой пеной, ατρυγετος Гомер (X-IX вв. до н. э.), Гесиод (IX в. до н. э.) бесплодное, αλμυρα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) соленое, πολυφλοισβος Гомер вечно шумящее, рокочущее) Пр.: κατα γην καη κατα θαλατταν или κατα θαλατταν καη πεζη Платон (427-347 до н. э.) — на море и на суше; το παρα θαλασσαν — приморская полоса, побережье (Αραβιης, Αιγυπτου, της Συριης Геродот (ок. 484-425 до н. э.)); το παρα θαλασσαν αυτης Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — приморская часть этой страны; οι περη τεν θαλατταν Аристотель (384-322 до н. э.) — приморские жители или занимающиеся морскими промыслами; θ. η του Ευξεινου ποντου Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — море, именуемое Эвксинским; ηδε η θ. Гомер (X-IX вв. до н. э.), η καθ΄ ημας θ. Полибий (ок. 200-120 до н. э.), η παρ΄ ημιν θ. Платон (427-347 до н. э.), η μεγαλη θ. Плутарх (ок. 46-126), η εσω и η εντος θ. Геродот (ок. 484-425 до н. э.), η Ατλαντικε θ. Аристотель (384-322 до н. э.), поздн. η Μεσογειος θ. — Средиземное море; η εξω или εκτος θ. Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.), Полибий (ок. 200-120 до н. э.) = Ωκεανος 2) перен. море, бездна, множество Пр.: (κακων Эсхил (525/4-456 до н. э.)) αμαχον κυμα θαλασσης Эсхил (525/4-456 до н. э.) — неодолимые полчища 3) морская вода Пр.: (ναυς πληρης θαλαττης Полибий (ок. 200-120 до н. э.)) 4) колодец морской воды (в храме Эрехтея) Геродот (ок. 484-425 до н. э.)
Numéro de Strong: G2281
Mot: θάλασσα  (thalassa)
mer 92; 92
Strong: G2281
Word: θάλασσα
thalassa {thal'-as-sah}
可能由251延伸而來;陰性名詞
➊海ⓐ用於指一般的海ⓑ特別用於指地中海或紅海
➋湖
Strong: G2281
θάλασσα (thálassa) {thal'-as-sah}
θαλασσα - thalassa provavelmente prolongado de G251 n f 1 o mar 1a usado para o mar em geral 1b usado especificamente do mar mediterraneo ou mar vermelho sinonimos ver verbete G5931


Webster Concordance (1833)
Strong: G2281
Transliter & Pronounc: thalassa {thal'-as-sah}
Total Webster Occurrences: 92

sea, 87
Matt 4:15; Matt 4:18(2); Matt 8:24; Matt 8:26; Matt 8:27; Matt 8:32; Matt 13:47; Matt 14:24; Matt 14:25; Matt 14:26; Matt 15:29; Matt 17:27; Matt 18:6; Matt 21:21; Matt 23:15; Mark 1:16(2); Mark 3:7; Mark 4:1(2); Mark 4:39; Mark 4:41; Mark 5:1; Mark 5:13(2); Mark 5:21; Mark 6:47; Mark 6:48; Mark 6:49; Mark 7:31; Mark 9:42; Mark 11:23; Luke 17:2; Luke 17:6; Luke 21:25; John 6:1; John 6:16; John 6:17; John 6:18; John 6:19; John 6:22; John 6:25; John 21:1; John 21:7; Acts 4:24; Acts 7:36; Acts 14:15; Acts 17:14; Acts 27:30; Acts 27:38; Acts 27:40; Acts 28:4; Rom 9:27; 1Cor 10:1; 1Cor 10:2; 2Cor 11:26; Heb 11:12; Heb 11:29; Jas 1:6; Jude 1:13; Rev 4:6; Rev 5:13; Rev 7:1; Rev 7:2; Rev 7:3; Rev 8:8(2); Rev 8:9; Rev 10:2; Rev 10:5; Rev 10:6; Rev 10:8; Rev 12:12; Rev 13:1(2); Rev 14:7; Rev 15:2(2); Rev 16:3(2); Rev 18:17; Rev 18:19; Rev 18:21; Rev 20:8; Rev 20:13; Rev 21:1

side, 5
Matt 13:1; Mark 2:13; Mark 4:1; Acts 10:6; Acts 10:32
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2281 - θάλασσα, ης, ἡ - [320 x]
Display settings Display settings
0.104 s.