SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4067 G4068 G4069 G4070 G4071         G4073G4074G4075G4076G4077

Strong: G4072
πέτομαι  [petomaj]
letět, létat [5]
Strong: G4072
Word: πετομαι
Pronounc: pet'-om-ahee
Orig: or prolongation petaomai pet-ah'-om-ahee, or contracted ptaomai ptah'-om-ahee, middle voice of a primary verb; to fly:--fly(-ing).
Use: Verb
HE Strong: H2907 H5074 H5774

1) to fly
Strong: G4072
Word: πέτομαι πετάομαι πτάομαι
Transliter: petomai petaomai ptaomai
Pronounc: pet'-om-ahee pet-ah'-om-ahee ptah'-om-ahee
Including the prolonged form (second form) and contraction (third form) of the middle voice of a primary verb; to fly: - fly (-ing).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4072
petomai < aus W. pet- (fliegen, fallen; lat.: Flugfeder, Flügel; nhdt.: Fittich); Vb.Med. (5)
 Gräz.: von Menschen und Tieren: eilen, rennen; entgleiten.
 I.) fliegen
  1) von Vögeln. Re 4:7 8:13 12:14 14:6 19:17
 Wortfamilie:
 4071 peteinon
 < Abl. 4072 (w. d. Fliegende); Subst.neut. (14)
 I.) d. Geflügel
  
 4421 ptenos
 < kontr. von 4071 (w. geflügelt); Adj. (1)
 I.) subst.: d. mit Flügeln ausgestattete
 
 4420 pterux
 < πτερον d. (Schwung)Feder, Abl. vom Urspr. 4072; Subst.fem. (5)
 I.) d. Flügel
 4419 pterugion
 < Dem. von 4420 (w. zum Flügel gehörig); Subst.neut. (2)
 I.) d. Zinne
 
 1600 ek-petannumi
 < 1537 + πεταννυμι aus d. W. peta- ([Flügel] ausbreiten; Vb. (1)
 I.) ausbreiten
 
Strong: G4072
(pétomai)
o prolongado πετÜομáé petáomai; o contracción πτÜομáé ptáomai; voz media de un verbo primario; volar:- volar.
----
Diccionario Tuggy
πέτομαι
. (fut. πετήσομαι y πτήσομαι; 2 tiempo aoristo ἐπτόμην; tiempo perfecto πεπότημαι). Volar : Rev 4:7; Rev 8:13; Rev 12:14; Rev 14:6; Rev 19:17.
----
Diccionario Vine NT
petomai (πέτομαι, G4072)
, volar (cuya raíz se ve en pteron y pterux , ala; ptilon , pluma, etc.). Se encuentra solo en Apocalipsis (4:7; 8:13; 12:14; 14:6; 19:17). Algunos mss. tienen el verbo petaomai , forma frecuentativa.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4375)
πέτομαι (petomai): vb.; ≡ Strong 4072-LN 15.245 volar (Rev 4:7; Rev 8:13; Rev 12:14; Rev 14:6; Rev 19:17+)
Hомер Стронга: G4072
Оригинал: πετομαι
Транслитерация: петомаи
Произношение: пэ́тοмэ, пэта́οмэ, пта́οмэ
Часть речи: Глагол
Этимология: middle voice женский род первичного глагола - летать, лететь. Словарь Дворецкого: πετομαι (fut. πτησομαι, aor. 2 επτομην - с inf. πτεσθαι, тж. επταμην - эп. πταμην - с inf. πτασθαι - поэт. επτην - дор. επταν - с inf. πτηναι и part. πτας; поздн. aor. pass. επετασθην) 1) лететь, летать Пр.: (εν μεσουρανηματι Новый Завет) ωστ΄ ιρηξ ωρτο πετεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — полетел словно ястреб; τω δ΄ αιετω προεηκε πετεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — к нему (т. е. к Телемаху Зевс) послал пару орлов; οι κωνωπες υπο των ανεμων ουκ οιοι τε εισι υψου πετεσθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — из-за (сильных) ветров комары не могут высоко летать; βελος πετεται Гомер (X-IX вв. до н. э.) — копье летит (из руки Ахилла) 2) выпадать, выскальзывать Пр.: (εκ χειρων Гомер (X-IX вв. до н. э.)) εκ μελεων θυμος πτατο Гомер (X-IX вв. до н. э.) — дух вылетел из тела 3) бежать, спешить Пр.: ουδεπω μακρα πτεσθαι σθενοντες Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — (дети), еще не умеющие долго бегать; πετου, πετου! Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — беги, беги!; πετομενον τινα διωκεις ; Платон (427-347 до н. э.) — ты преследуешь неуловимого (досл. убегающего)? 4) досл. парить, перен. колебаться Пр.: π. ελπισιν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — находиться в нерешительности, быть в тревоге.
Numéro de Strong: G4072
Mot: πέτομαι πετάομαι πτάομαι  (petomai ou petaomai ou ptaomai)
voler, s'envoler ; 5
Strong: G4072
Word: πέτομαι πετάομαι πτάομαι
petomai {pet'-om-ahee} or擴展型petaomai {pet-ah'-om-ahee}
or縮約型ptaomai {ptah'-om-ahee}
基本動詞的關身語態;動詞
➊飛翔
Strong: G4072
πέτομαι (pétomai) {pet'-om-ahee}
πετομαι - petomai ou prolongacao πεταομαι petaomai ou contraido πταομαι ptaomai voz media de um verbo primario v 1 voar


Webster Concordance (1833)
Strong: G4072
Transliter & Pronounc: petomai {pet'-om-ahee} or prolongation petaomai {pet-ah'-om-ahee}
Total Webster Occurrences: 5

fly, 3
Rev 12:14; Rev 14:6; Rev 19:17

flying, 2
Rev 4:7; Rev 8:13
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4072 - πέτομαι - [18 x]
Display settings Display settings
/ / 0.538 s.