SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5078 G5079 G5080 G5081 G5082         G5084G5085G5086G5087G5088

Cognate Strong's numbers: G5084, G3906, G4933, G3907, G1301

Strong: G5083
τηρέω  [téreó]
(fut. τηρήσω, aor. ἐτήρησα, pf. τετήρηκα, pas. τετήρημαι, aor. pas. ἐτηρήθην) 1. zachovat, uchovat ¦¦ τοῖς ... Χριστῷ τετηρημένοις (*Ju 1:1) těm, ... kdo jsou uchováni pro Krista 2. střežit, hlídat 3. uchránit, zachránit (ἔκ τινος před čím / od čeho) 4. zachovávat (τὰς ἐντολάς přikázání), dodržovat, plnit, držet se (τι čeho) [70]
Strong: G5083
Word: τηρεω
Pronounc: tay-reh'-o
Orig: from teros (a watch; perhaps akin to 2334); to guard (from loss or injury, properly, by keeping the eye upon; and thus differing from 5442, which is properly to prevent escaping; and from 2892, which implies a fortress or full military lines of apparatus), i.e. to note (a prophecy; figuratively, to fulfil a command); by implication, to detain (in custody; figuratively, to maintain); by extension, to withhold (for personal ends; figuratively, to keep unmarried); by extension, to withhold (for personal ends; figuratively, to keep unmarried):--hold fast, keep(- er), (pre-, re-)serve, watch. G2334 G5442 G2892
Use: TDNT-8:140,1174 Verb
HE Strong: H5341 H6845 H6965 H7912 H8085 H8104

1) to attend to carefully, take care of
1a) to guard
1b) metaph. to keep, one in the state in which he is
1c) to observe
1d) to reserve: to undergo something

For Synonyms see entry G5874
Strong: G5083
Word: τηρέω
Transliter: tēreō
Pronounc: tay-reh'-o
From τηρός teros (a watch; perhaps akin to G2334); to guard (from loss or injury properly by keeping the eye upon; and thus differing from G5442 which is properly to prevent escaping; and from G2892 which implies a fortress or full military lines of apparatus) that is to note (a prophecy; figuratively to fulfil a command); by implication to detain (in custody; figuratively to maintain); by extension to withhold (for personal ends; figuratively to keep unmarried): - hold fast keep (-er) (ob- pre- re) serve watch.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5083
tereo Synonyme siehe: G5874 < τερος (behütend, beschützend; ig.: wahrnehmen);
 viell. verw. mit 2334; Vb. (70)
 
 I.) bewahren
  1) sorgfältig auf Personen, Dinge oder Zustände achtgeben: jmdn. oder etw. bewachen, verwahren; auf etw. oder jmdn. aufpassen; übertr.: etw. bewahren (nicht verlieren), etw. in einem gegebenen Zustand unversehrt erhalten, etw. festhalten. Mt 27:36 Ac 16:23 1Pe 1:4* ua.
  2) be(ob)achten - vom Gesetz bzw. d. Geboten: (sich an etw.) halten; etw. beachten, beobachten, erfüllen, tun; auf etw. achten. Mt 19:17 Joh 9:16 1Ti 6:14 1Jo 2:3,4 3:22,24 5:3 Re 3:8* ua.
  3) jmdn. vor etw. oder vor jmdm. beschützen (z.B. vor Bösem, Unheil, Angriffen etc.). Pr 7:5 Joh 17:15 Re 3:10
  4) etw. reservieren; oder: etw. aufrechterhalten (8,633). Joh 2:10
 
 Wortfamilie:
 
 1301 dia-tereo
 < 1223 (perf.) + 5083; Vb. (2)
 I.) durchgehend bewahren
  
 3906 para-tereo
 < 3844 + 5083, (w. daneben[stehend]-beobachten); Vb. (6)
 I.) genau beobachten
  
 3907 parateresis
 < 3906; Subst.fem. (1)
 I.) d. Beobachtung
  
 4933 sun-tereo
 < 4862 + 5083, (w. zusammen-bewahren); Vb. (3)
 I.) behüten
  
 5084 teresis
 < Tät. und Erg. von 5083; Subst.fem. (3)
 I.) d. Bewahrung
 
Strong: G5083
(teréo)
de τεñüς terós, (vigilia; tal vez afín a G2334); guardar (de pérdida o daño, propiamente por mantener el ojo sobre; y así difiriendo de G5442, que es propiamente prevenir que escapen; y de G2892, que implica una fortaleza o lineas completas militares de aparato), i.e. notar (una profecía; figurativamente cumplir un mandato); por implicación detener (en custodia; figurativamentede mantener); por extensión retener (para fines personales; figurativamente mantener sin casar):- guarda, conservar, custodiar, reservar.
----
Diccionario Tuggy
τηρέω
.(imperf. ἐτήρουν; tiempo futuro τηρήσω; tiempo futuro voz media con significado voz pasiva τηρήσομαι; 1 tiempo aoristo ἐτήρησα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐτηρήθην; tiempo perfecto τετήρηκα; tiempo perfecto voz pasiva τετήρημαι). Guardar, obedecer, velar por, vigilar, conservar, reservar, retener, proteger. A.T. נָטַר , Cnt 8:11. נָצַר Pro 3:1. צָפַן , Cnt 7:14(13). קוּם hi., 1Sa 15:11. שְׁכַח aph., Dan 6:12(11). שָׁמַע , Pro 15:32. שָׁמַר , Pro 7:5. N.T.
A) Guardar, custodiar, vigilar : Mat 27:36; Mat 27:54; Mat 28:4; Jua 17:11-12; Hch 12:5-6; Hch 16:23; Hch 24:23; Hch 25:4; Hch 25:21; 2Co 11:9; 1Ti 5:22; 1Jn 5:18; Jud 1:1; Jud 1:21.
B) Guardar, obedecer, observar : Mat 19:17; Mat 23:3; Mat 28:20; Textus Receptus Mar 7:9; Jua 8:51-52; Jua 8:55; Jua 9:16; Jua 14:15; Jua 14:21; Jua 14:23-24; Jua 15:10; Jua 15:20; Jua 17:6; Hch 15:5. Textus Receptus Hch 21:25; 1Ti 6:14; Stg 2:10; 1Jn 2:3-5; 1Jn 3:22; 1Jn 3:24; 1Jn 5:3; Rev 1:3; Rev 2:26; Rev 3:3; Rev 3:8; Rev 3:10; Rev 12:17; Rev 14:12; Rev 22:7; Rev 22:9.
C) Conservar, reservar, retener : Jua 2:10; 1Co 7:37; 1Ts 5:23; Stg 1:27; 1Pe 1:4; 2Pe 2:4; 2Pe 2:9; 2Pe 2:17; 2Pe 3:7; Jud 1:6; Jud 1:13.
D) Proteger, mantener firme : Jua 17:15; 2Ti 4:7; 1Jn 5:18; Jud 1:6; Rev 3:10; Rev 16:15.
----
Diccionario Vine NT
tereo (τηρέω, G5083)
, guardar. Se traduce con el verbo conservar en 1Ti 5:22 : «consérvate puro»; Jud 1:14 : «conservaos en el amor de Dios». Véase GUARDAR, etc.
tereo (τηρέω, G5083) denota: (a) vigilar sobre, preservar, guardar, etc. (Hch 12:5 : «custodiado», 6: «custodiaban»; Hch 16:23 : «que … guardase»); el participio presente se traduce «guardas» en Mat 28:4 , lit: «los guardadores». Se usa del poder preservador de Dios el Padre y de Cristo, que él ejercía sobre su pueblo (Jua 17:11-12, Jua 17:15); en 1Ts 5:23 , donde se halla en forma singular, ya que el triple sujeto: «espíritu, alma y cuerpo», es considerado como la unidad, constituyendo la persona. El tiempo aoristo, o «puntual», considera la preservación continua del creyente como un acto simple y completado, sin referencia al tiempo transcurrido en su cumplimiento; en 1Jn 5:18 , donde «aquel que fue engendrado por Dios» se refiere, según los mss. más comúnmente aceptados, a Cristo, al darse el pronombre objetivo auton , forma acusativa masculina singular de autos , como objeto de la acción distinta del sujeto; que se refiere, en esta construcción a la preservación del creyente por Cristo. En el tr se encuentra el pronombre reflexivo jeautos como objeto del verbo, expresándose con ello que la nueva naturaleza del creyente es tal que se guarda de pecar; el pecado surge del viejo hombre, cf. Romanos 7 ; Jud 1:1 : «guardados en Jesucristo»; Rev 3:10 ; de la herencia de los creyentes: «reservada» (1Pe 1:4); de la reserva judicial de los impíos por parte de Dios con vistas a la futura condenación (2Pe 2:4 : «para ser reservados», 9: «reservar», 17: «está reservada»; 2Pe 3:7 : «guardados»; Jud 1:6 ,13); de guardar la fe (2Ti 4:7); la unidad del Espíritu (Efe 4:3); uno mismo (2Co 11:9 ; 1Ti 5:22 ; Stg 1:27); figuradamente, las propias ropas (Rev 16:15); (b) observar, dar atención, de guardar mandamientos, etc. (p.ej., Mat 19:17 ; Jua 14:15 ; Jua 15:10; Jua 17:6; Stg 2:10 ; 1Jn 2:3-4, 1Jn 2:5; 1Jn 3:22, 1Jn 3:24; 1Jn 5:2, tr , 3; Rev 1:3 ; Rev 2:26; Rev 3:8, Rev 3:10; Rev 12:17; Rev 14:12; Rev 22:7, Rev 22:9). Véanse CONSERVAR, CUSTODIAR, RESERVAR.

tereo (τηρέω, G5083) , relacionado con teresis , guardar, custodiar, conservar. Se traduce «estaba custodiado» en Hch 12:5 ; v. 6: «custodiaban»; 24:23: «se custodiase»; 25:4: «estaba custodiado»; v. 21: «custodiasen»; véanse CONSERVAR, GUARDAR, RESERVAR.
tereo (τηρέω, G5083) , guardar, custodiar, conservar, dar oído a. Se traduce reservar: (a) con un final feliz (1Pe 1:4); (b) con un resultado de retribución (2Pe 2:4, 2Pe 2:9, 2Pe 2:17; Jud 1:6 , rv ; rvr : «ha guardado»; 13); véase GUARDAR, Nº 15, y también CONSERVAR, CUSTODIAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5498)
τηρέω (tēreō): vb.; ≡ Strong 5083; TDNT 8.140-1. LN 13.32 continuar, seguir en un estado (1Co 7:37); 2. LN 37.122 vigilar, estar en guardia (Hch 16:23; Hch 21:25 v.l.); 3. LN 36.19 obedecer, cumplir (Jua 14:15; Mar 7:9 v.l.; 1Jn 5:2 v.l.)
Hомер Стронга: G5083
Оригинал: τηρεω
Транслитерация: тэрео
Произношение: тырэ́о
Часть речи: Глагол
Этимология: от teros (a watch, возможно похоже на G2334) - охранять, оберегать, стеречь, блюсти, содержать под стражею; перен. соблюдать, хранить, исполнять;
LXX: H8104 (שׂמר‎), H5341 (נצר‎);
Синонимы: G5432 (φρουρεω), G5442 (φυλασσω). Словарь Дворецкого: τηρεω 1) охранять, оберегать Пр.: (πολιν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); τινα Аристофан (ок. 450-385 до н. э.); τινα ασπιλον απο τινος Новый Завет) τ. δωματα Гомеровские гимны, X-IX вв. — смотреть за домом; το εξωθεν ετηρειτο Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — наружная часть (стен) находилась под охраной; τηρει το τοιονδε, μη τις ημιν αυτο ονειδιση Платон (427-347 до н. э.) — смотри, как бы нас кто-л. за это не упрекнул; τηρωμεσθ΄, οπως με αισθησεται Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — поостережемся, как бы он (чего-л.) не заметил 2) наблюдать, следить, выслеживать Пр.: (τινα Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) τ. τας αμαρτιας τινος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — выслеживать чьи-л. ошибки 3) подстерегать, выжидать Пр.: (νυκτα ασεληνον Демосфен (384-322 до н. э.)) τηρησας, μεσον καρα κεντροισι μου καθικετο Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — подстерегши, он ударил меня плетью посреди головы; τηρησαντες τον πορθμον κατιοντος του ανεμου Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — выждав благоприятного для переправы ветра; εως ο λεγομενος καιρος υπ΄ αυτου ετηρηθη Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — пока он не дождался условленного момента 4) соблюдать, выполнять Пр.: (τα απορρητα Лисий (ок. 445-380 до н. э.); τας εντολας Новый Завет)
Numéro de Strong: G5083
Mot: τηρέω  (tereo)
observer, garder, préserver, réserver, conserver, pratiquer, se maintenir, les gardes, l'observation ; 75
Strong: G5083
Word: τηρέω
tereo {tay-reh'-o}
源自teros(看守,可能近似於G2334);動詞
➊看守,守衛
➋保持,保存,保留ⓐ為著某個確切目標,或是合適的時間ⓑ保持不受傷害或干擾ⓒ持守某樣東西,以致不會丟失ⓓ保護
同義字見G5874
Strong: G5083
τηρέω (tēréō) {tay-reh'-o}
τηρεω - tereo de teros relogio talvez semelhante a G2334 tdnt - 8 140 1174 v 1 atender cuidadosamente a tomar conta de 1a guardar 1b metaf manter alguem no estado no qual ele esta 1c observar 1d reservar experimentar algo sinonimos ver verbete G5874


Webster Concordance (1833)
Strong: G5083
Transliter & Pronounc: tereo {tay-reh'-o}
Total Webster Occurrences: 75

fast, 1
Rev 3:3

keep, 32
Matt 19:17; Mark 7:9; John 8:51; John 8:52; John 8:55; John 14:15; John 14:23; John 15:10; John 15:20; John 17:11; John 17:15; Acts 15:5; Acts 15:24; Acts 16:23; Acts 24:23; 1Cor 7:37; 2Cor 11:9; Eph 4:3; 1Tim 5:22; 1Tim 6:14; Jas 1:27; Jas 2:10; 1John 2:3; 1John 3:22; 1John 5:2; 1John 5:3; Jude 1:21; Rev 1:3; Rev 3:10; Rev 12:17; Rev 14:12; Rev 22:9

keepers, 1
Matt 28:4

keepeth, 10
John 9:16; John 14:21; John 14:24; 1John 2:4; 1John 2:5; 1John 3:24; 1John 5:18; Rev 2:26; Rev 16:15; Rev 22:7

kept, 15
John 2:10; John 12:7; John 15:10; John 15:20; John 17:6; John 17:12; Acts 12:5; Acts 12:6; Acts 25:4; Acts 25:21; 2Cor 11:9; 2Tim 4:7; Jude 1:6; Rev 3:8; Rev 3:10

observe, 4
Matt 23:3(2); Matt 28:20; Acts 21:25

preserved, 2
1Thess 5:23; Jude 1:1

reserve, 1
2Pet 2:9

reserved, 7
Acts 25:21; 1Pet 1:4; 2Pet 2:4; 2Pet 2:17; 2Pet 3:7; Jude 1:6; Jude 1:13

watched, 1
Matt 27:36

watching, 1
Matt 27:54
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5083 - τηρέω - [24 x]
Display settings Display settings
/ / 0.127 s.