Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Jude - 1. chapter - Jude - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1JudasG2455, KnechtG1401 JesuG2424 ChristiG5547 undG1161 BruderG80 des JakobusG2385, den inG1722 GottG2316, dem VaterG3962, geliebtenG37 undG2532 in JesuG2424 ChristoG5547 bewahrtenG5083 BerufenenG2822: 2BarmherzigkeitG1656 undG2532 FriedeG1515 undG2532 LiebeG26 seiG4129 euchG5213 vermehrtG4129! 3GeliebteG27, indem ich allenG3956 FleißG4710 anwandteG4160, euchG5213 überG4012 unser gemeinsamesG2839 HeilG4991 zu schreibenG1125, warG2192 ich genötigtG318, euchG5213 zu schreibenG1125 und zu ermahnenG3870, fürG1864 den einmalG530 den HeiligenG40 überliefertenG3860 GlaubenG4102 zu kämpfenG1864. 4DennG1063 gewisseG5100 MenschenG444 haben sich nebeneingeschlichenG3921, dieG3588 schon vorlängstG3819 zuG1519 diesemG5124 GerichtG2917 zuvor aufgezeichnetG4270 waren, GottloseG765, welche die GnadeG5485 unseresG2257 GottesG2316 inG1519 AusschweifungG766 verkehrenG3346 undG2532 unseren alleinigenG3441 GebieterG1203 undG2532 HerrnG2962 JesusG2424 ChristusG5547 verleugnenG720. 5Ich willG1014 euchG5209 aberG1161, die ihrG5209 einmalG530 allesG5124 wußtetG1492, daran erinnernG5279, daßG3754 der HerrG2962, nachdem er das VolkG2992 ausG1537 dem LandeG1093 ÄgyptenG125 gerettetG4982 hatte, zum anderenmalG1208 die vertilgteG622, welche nichtG3361 geglaubtG4100 haben; 6undG5037 EngelG32, die ihrenG1438 ersten ZustandG746 nichtG3361 bewahrtG5083, sondernG235 ihre eigeneG2398 BehausungG3613 verlassenG620 haben, hatG5083 er zumG1519 GerichtG2920 des großenG3173 TagesG2250 mit ewigenG126 KettenG1199 unterG5259 der FinsternisG2217 verwahrtG5083. 7WieG5613 SodomG4670 undG2532 GomorraG1116 undG2532 die umliegendenG4012 StädteG4172, die sichG846, gleicherweiseG3664 G5158 wie jeneG5125, der Hurerei ergabenG1608 undG2532 anderemG2087 FleischeG4561 nachgingenG3694 G565, als ein BeispielG1164 vorliegenG4295, indem sie des ewigenG166 FeuersG4442 StrafeG1349 leidenG5254. 8DochG3305 gleicherweiseG3668 befleckenG3392 auchG2532 dieseG3778 TräumerG1797 G3303 das FleischG4561 undG1161 verachtenG114 die HerrschaftG2963 undG1161 lästernG987 HerrlichkeitenG1391.   9MichaelG3413 aberG1161, der ErzengelG743, alsG3753 er, mit dem TeufelG1228 streitendG1252, Wortwechsel hatteG1256 umG4012 den LeibG4983 Moses'G3475, wagteG5111 nichtG3756 ein lästerndesG988 UrteilG2920 über ihn zu fällenG2018, sondernG235 sprachG2036: Der HerrG2962 schelteG2008 dichG4671! 10DieseG3778 aberG1161 lästernG987, wasG3745 G3303 sie nichtG3756 kennenG1492; wasG3745 irgend sie aberG1161 von NaturG5447 wieG5613 die unvernünftigenG249 TiereG2226 verstehenG1987, darinG1722 G5125 verderben sie sichG5351. 11WeheG3759 ihnenG846! dennG3754 sie sindG4198 den WegG3598 KainsG2535 gegangenG4198 undG2532 haben sichG1632 für LohnG3408 dem IrrtumG4106 BalaamsG903 überliefertG1632, undG2532 in dem WiderspruchG485 KorahsG2879 sind sie umgekommenG622. 12DieseG3778 sindG1526 FleckenG4694 beiG1722 eurenG5216 LiebesmahlenG26, indem sie ohne FurchtG870 FestessenG4910 mit euchG5213 haltenG4910 und sich selbstG1438 weidenG4165; WolkenG3507 ohne WasserG504, vonG5259 WindenG417 hingetriebenG4604; spätherbstlicheG5352 BäumeG1186, fruchtleerG175, zweimalG1364 erstorbenG599, entwurzeltG1610; 13wildeG66 MeereswogenG2949 G2281, die ihre eigenenG1438 SchändlichkeitenG152 ausschäumenG1890; IrrsterneG4107 G792, denenG3739 das DunkelG2217 der FinsternisG4655 inG1519 EwigkeitG165 aufbewahrtG5083 ist. 14Es hatG4395 aberG1161 auchG2532 HenochG1802, der siebteG1442 vonG575 AdamG76, von diesenG5125 geweissagtG4395 und gesagtG3004: "SieheG2400, der HerrG2962 ist gekommenG2064 inmittenG1722 seinerG846 heiligenG40 TausendeG3461, 15GerichtG2920 auszuführenG4160 widerG2596 alleG3956 undG2532 völlig zu überführenG1827 alleG3956 ihreG846 GottlosenG765 vonG4012 allenG3956 ihrenG846 WerkenG2041 der GottlosigkeitG763, dieG3739 sie gottlos verübtG764 haben, undG2532 vonG4012 allG3956 den hartenG4642 Worten, welcheG3739 gottloseG765 SünderG268 widerG2596 ihnG846 geredetG2980 haben". 16DieseG3778 sindG1526 MurrendeG1113, mit ihrem Lose UnzufriedeneG3202, die nachG2596 ihrenG846 LüstenG1939 wandelnG4198; undG2532 ihrG846 MundG4750 redetG2980 stolze WorteG5246, und VorteilsG5622 halberG5484 bewundernG2296 sie PersonenG4383.   17IhrG5210 aberG1161, GeliebteG27, gedenketG3415 an dieG3588 vonG5259 den ApostelnG652 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547 zuvor gesprochenenG4280 WorteG4487, 18daßG3754 sie euchG5213 sagtenG3004, daß amG1722 EndeG2078 der ZeitG5550 SpötterG1703 seinG2071 werden, die nachG2596 ihren eigenenG1438 LüstenG1939 der GottlosigkeitG763 wandelnG4198. 19DieseG3778 sindG1526 es, die sichG1438 absondernG592, natürlicheG5591 Menschen, die den GeistG4151 nichtG3361 habenG2192. 20IhrG5210 aberG1161, GeliebteG27, euch selbstG1438 erbauendG2026 auf eurenG5216 allerheiligstenG40 GlaubenG4102, betendG4336 imG1722 HeiligenG40 GeisteG4151, 21erhaltetG5083 euch selbstG1438 inG1722 der LiebeG26 GottesG2316, indem ihr die BarmherzigkeitG1656 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547 erwartetG4327 zumG1519 ewigenG166 LebenG2222. 22UndG2532 G3303 die einenG3739, welche streitenG1252, weiset zurechtG1653,   23die anderenG3739 aberG1161 rettetG4982 mitG1722 FurchtG5401, sie ausG1537 dem FeuerG4442 reißendG726, indem ihr auchG2532 das vonG575 dem FleischeG4561 befleckteG4695 KleidG5509 hassetG3404. 24Dem aberG1161, der euchG5209 ohne StrauchelnG679 zu bewahrenG5442 undG2532 vorG2714 seinerG846 HerrlichkeitG1391 tadellosG299 darzustellenG2476 vermagG1410 mitG1722 FrohlockenG20, 25dem alleinigenG3441 GottG2316, unseremG2257 HeilandeG4990, durch Jesum Christum, unseren Herrn, sei HerrlichkeitG1391, MajestätG3172, MachtG2904 undG2532 GewaltG1849 vor aller Zeit undG2532 jetztG3568 undG2532 inG1519 alleG3956 ZeitalterG165! AmenG281. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!