Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)1 Thessalonians - 5. chapter - 1 Thessalonians - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1WasG4012 aberG1161 die ZeitenG5550 undG2532 ZeitpunkteG2540 betrifftG4012, BrüderG80, so habtG2192 ihr nichtG3756 nötigG5532, daß euchG5213 geschriebenG1125 werde. 2DennG1063 ihr selbstG846 wissetG1492 genauG199, daßG3754 der TagG2250 des HerrnG2962 alsoG3779 kommtG2064 wieG5613 ein DiebG2812 inG1722 der NachtG3571. 3WennG3752 sie sagenG3004: FriedeG1515 undG2532 SicherheitG803! dannG5119 kommtG2186 ein plötzlichesG160 VerderbenG3639 überG2186 sieG846, gleichwieG5618 die GeburtswehenG5604 überG1722 die SchwangereG1064 G2192; undG2532 sie werdenG1628 nichtG3364 entfliehenG1628. 4IhrG5210 aberG1161 BrüderG80, seidG2075 nichtG3756 inG1722 FinsternisG4655, daßG2443 euchG5209 der TagG2250 wieG5613 ein DiebG2812 ergreifeG2638; 5denn ihrG5210 alleG3956 seidG2075 SöhneG5207 des LichtesG5457 undG2532 SöhneG5207 des TagesG2250; wir sindG2070 nichtG3756 von der NachtG3571, nochG3761 von der FinsternisG4655. 6AlsoG686 laßtG2518 uns nunG3767 nichtG3361 schlafenG2518, wieG5613 die übrigenG3062, sondernG235 wachenG1127 undG2532 nüchternG3525 sein. 7DennG1063 die da schlafenG2518, schlafenG2518 des NachtsG3571, undG2532 die da trunkenG3182 sind, sindG3184 des NachtsG3571 trunkenG3184. 8Wir aberG1161, die von dem TageG2250 sindG5607, laßtG3525 unsG2249 nüchternG3525 sein, angetanG1746 mit dem BrustharnischG2382 des GlaubensG4102 undG2532 der LiebeG26 undG2532 als HelmG4030 mit der HoffnungG1680 der SeligkeitG4991.   9DennG3754 GottG2316 hatG5087 unsG2248 nichtG3756 zumG1519 ZornG3709 gesetztG5087, sondernG235 zurG1519 ErlangungG4047 der SeligkeitG4991 durchG1223 unserenG2257 HerrnG2962 JesumG2424 ChristumG5547, 10derG3588 fürG5228 unsG2257 gestorbenG599 ist, auf daßG2443 wir, sei es daßG1535 wir wachenG1127 oderG1535 schlafenG2518, zusammenG260 mitG4862 ihmG846 lebenG2198. 11DeshalbG1352 ermuntertG3870 einanderG240 undG2532 erbauetG3618 einerG1520 den anderenG1520, wieG2531 ihr auchG2532 tutG4160. 12Wir bittenG2065 euchG5209 aberG1161, BrüderG80, daß ihr die erkennetG1492, dieG3588 unterG1722 euchG5213 arbeitenG2872 undG2532 euchG5216 vorstehenG4291 imG1722 HerrnG2962 undG2532 euchG5209 zurechtweisenG3560, 13undG2532 daß ihr sie überG5228 G1537 die MaßenG4053 inG1722 LiebeG26 achtetG2233, umG1223 ihresG846 WerkesG2041 willenG1223. Seid in FriedenG1514 untereinanderG1722 G1438. 14Wir ermahnenG3870 euchG5209 aberG1161, BrüderG80: WeisetG3560 die UnordentlichenG813 zurechtG3560, tröstetG3888 die KleinmütigenG3642, nehmetG472 euch der SchwachenG772 anG472, seid langmütigG3114 gegenG4314 alleG3956. 15Sehet zuG3708, daß niemandG3361 G5100 BösesG2556 mitG473 BösemG2556 jemandemG5100 vergelteG591, sondernG235 strebetG1377 allezeitG3842 demG3588 GutenG18 nachG1377 gegenG1519 einanderG240 undG2532 gegenG1519 alleG3956. 16Freuet euchG5463 allezeitG3842; 17betetG4336 unablässigG89; 18danksagetG2168 inG1722 allemG3956, dennG1063 diesesG5124 ist der WilleG2307 GottesG2316 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424 gegenG1519 euchG5209. 19Den GeistG4151 löschetG4570 nichtG3361 ausG4570;   20WeissagungenG4394 verachtetG1848 nichtG3361; 21prüfetG1381 aber allesG3956, dasG3588 GuteG2570 haltet festG2722. 22VonG575 allerG3956 ArtG1491 des BösenG4190 haltet euch fernG567. 23Er selbstG846 aberG1161, der GottG2316 des FriedensG1515, heiligeG37 euchG5209 völligG3651; undG2532 euerG5216 ganzerG3648 GeistG4151 undG2532 SeeleG5590 undG2532 LeibG4983 werdeG5083 tadellosG274 bewahrtG5083 beiG1722 der AnkunftG3952 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547. 24TreuG4103 ist, der euchG5209 ruftG2564; derG3739 wirdG4160 es auchG2532 tunG4160. 25BrüderG80, betetG4336 fürG4012 unsG2257. 26GrüßetG782 alleG3956 BrüderG80 mitG1722 heiligemG40 KußG5370. 27Ich beschwöreG3726 euchG5209 bei dem HerrnG2962, daß der BriefG1992 allenG3956 [heiligen]G40 BrüdernG80 vorgelesenG314 werde. 28Die GnadeG5485 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547 sei mitG3326 euchG5216! 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.016 s.