SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3865 G3866 G3867 G3868 G3869         G3871G3872G3873G3874G3875

Cognate Strong's numbers: G3875, G3874, G870

Strong: G3870
παρακαλέω  [parakaleó]
(aor. παρεκάλεσα, pf. pas. παρακέκλημαι, aor. pas. παρεκλήθην, fut. pas. παρακληθήσομαι) 1. zavolat, přizvat, pozvat 2. napomínat, vybízet 3. prosit, žádat, vzývat ¦¦ παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν (*Sk 28:20) přál jsem si vás uvidět 4. povzbuzovat, těšit 5. (pas.) být potěšen; nechat se těšit; těšit se, radovat se [109]
Strong: G3870
Word: παρακαλεω
Pronounc: par-ak-al-eh'-o
Orig: from 3844 and 2564; to call near, i.e. invite, invoke (by imploration, hortation or consolation):--beseech, call for, (be of good) comfort, desire, (give) exhort(-ation), intreat, pray. G3844 G2564
Use: TDNT-5:773,778 Verb
HE Strong: H553 H559 H2388 H2492 H4427 H5090 H5095 H5130 H5148 H5162 H5496 H7121 H7355 H7673 H8173

1) to call to one's side, call for, summon
2) to address, speak to, (call to, call upon), which may be done in the way of exhortation, entreaty, comfort, instruction, etc.
2a) to admonish, exhort
2b) to beg, entreat, beseech
2b1) to strive to appease by entreaty
2c) to console, to encourage and strengthen by consolation, to comfort
2c1) to receive consolation, be comforted
2d) to encourage, strengthen
2e) exhorting and comforting and encouraging
2f) to instruct, teach
Strong: G3870
Word: παρακαλέω
Transliter: parakaleō
Pronounc: par-ak-al-eh'-o
From G3844 and G2564; to call near that is invite6
invoke (by imploration hortation or consolation): - beseech call for (be of good) comfort desire (give) exhort (-ation) intreat pray.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3870
para-kaleo Synonyme siehe: G5905 < 3844 + 2564, (w. jmd. [zu sich] daneben-rufen); Vb. (109)
 
 I.) herbeirufen
  1) jmdn. zu sich rufen:
   1a) um ihn einzuladen. Lu 8:41 15:28 Ac 8:31 9:38 16:9,15
   1b) um ihn in einer Notlage zu Hilfe zu rufen. Mt 26:53 2Co 12:8
 
 II.) ermahnen
  1) zu jmdm. sprechen, jmdm. zureden (um ihn zu ermahnen), jmdn. ermahnen, zu etw. auffordern, anfachen, aufrufen, antreiben; jmdm. etw. einschärfen. Lu 3:18 Ac 16:40 1Co 14:31 1Th 4:1* uva.
  2) jmdn. um etw. bitten, ersuchen, um etw. "angehen". Mt 8:5,31* ua.
  3) jmdn. trösten, gut zureden, ermuntern; freundlich und stärkend zu jmdm. sprechen. Job 4:3 Isa 35:3 2Co 1:6 Eph 6:22 Col 2:2* ua.
Strong: G3870
(parakaléo)
de G3844 y G2564; llamar cerca, i.e. invitar, invocar (por imploración, exhortación o consolación):- orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolación, consolar, exhortación, exhortar, exigencia.
----
Diccionario Tuggy
παρακαλέω
. (imperf. παρεκάλουν; tiempo futuro παρακαλέσω; tiempo futuro voz pasiva παρακληθήσομαι 1 tiempo aoristo παρεκάλεσα; 1 tiempo aoristo voz pasiva παρεκλήθην; tiempo perfecto voz pasiva παρακέκλημαι). Rogar, alentar, infundir ánimo, pedir, suplicar, consolar, confortar, animar. A.T. אָמֵץ pi., Deu 3:28. אָמַר Isa 35:4. חָזַק pi., Job 4:3. חָלַם hi., Isa 38:16. מַלְאָךְ , Isa 33:7. נָהַג pi. Isa 49:10. נָהַל pi., Isa 40:11. נוּף hi., Isa 13:2. נוּף pil., Isa 10:32. נָחָה hi., Isa 57:18. נָחַם ni., Eze 31:16. נָחַם pi., Isa 22:4. נָחַם pu., Isa 54:11. נָחַם hithpa., Sal. 118(119):52. נֶחָמָה , Sal. 118(119):50. סוּת hi., Deu 13:7(6). קָרָא Pro 8:4. רָחַם pi., Isa 49:13. שָׁבַת hi., Isa 21:2. שָׁעַע pilp., Isa 66:12. N.T.
A) Suplicar, pedir, acudir a : Mat 8:5; Mat 8:31; Mat 8:34; Mat 14:36; Mat 18:29; Mat 18:32; Mat 26:53; Mar 1:40; Mar 5:10; Mar 5:12; Mar 5:17-18; Mar 5:23; Mar 6:56; Mar 7:32; Mar 8:22; Luc 7:4; Luc 8:31-32; Hch 13:42; Hch 19:31; Hch 21:12; Hch 24:4; Hch 25:2; Hch 28:14; Hch 28:20; 1Co 16:12; 2Co 9:5; 2Co 12:8; 2Co 12:18; Flm 1:9-10.
B) Confortar, consolar, animar : Mat 2:18; Mat 5:4; Luc 16:25; Hch 20:12; Rom 12:8; 2Co 1:4; 2Co 1:6; 2Co 2:7; 2Co 7:6-7; 2Co 7:13; 2Co 13:11; Efe 6:22; Col 2:2; Col 4:8; 1Ts 3:2; 1Ts 3:7; 1Ts 4:18; 2Ts 2:17; título 1:9.
C) Reunir, invitar, mandar a llamar : Luc 8:41; Hch 8:31; Hch 9:38; Hch 16:15; Hch 28:20.
D) Rogar, insistir, alentar, infundir ánimo : Luc 3:18; Hch 11:23; Hch 14:22; Hch 15:32; Hch 16:9; Hch 16:40; Hch 20:2; Hch 27:33; Rom 12:1; Rom 15:30; Rom 16:17; 1Co 1:10; 1Co 4:16; 1Co 14:31; 1Co 16:15; 2Co 2:8; 2Co 5:20; 2Co 6:1; 2Co 8:6; 2Co 10:1; Efe 4:1; Flp 4:2; 1Ts 2:12; 1Ts 4:1; 1Ts 5:14; 2Ts 3:12; 1Ti 2:1; 1Ti 6:2; 2Ti 4:2; título 1:9; título 2:6; título 2:15; Heb 10:25; Heb 13:22; 1Pe 5:1; 1Pe 5:12; Jud 1:3.
----
Diccionario Vine NT
parakaleo (παρακαλέω, G3870)
, rogar. Se traduce con el verbo llamar en Hch 28:20 : «os he llamado» (rv , rvr , rvr77 , vm , nvi ; Besson: «os llamé»; lba : «he pedido»). Solo se usa aquí con este sentido. Véase ROGAR, etc.

parakaleo (παρακαλέω, G3870) , presenta la misma variedad de significados que paraklesis (véase ), y se traduce con el verbo confortar en Col 4:8 (rv : «consuele»); 2Ts 2:17 : «conforte» (rv : «consuele»); véanse CONSOLAR, ROGAR, etc.
parakaleo (παρακαλέω, G3870) significa llamar al lado de uno (para , al lado; kaleo , llamar); de ahí, o bien exhortar, o consolar, animar (p.ej., Mat 2:18 , no quiso «ser consolada»; Luc 3:18 , «exhortaciones», lit: «exhortando»). Como animar aparece en 1Ts 5:11 , «animaos unos a otros». Véanse también ALENTAR, AMONESTAR, CONFORTAR(RECIBIR), EXHORTAR, LLAMAR, ORAR, RECIBIR(CONSOLACIÓN).
parakaleo (παρακαλέω, G3870) , tiene la misma variedad de significados que el nombre correspondiente, B, Nº 1 (p.ej., Mat 2:18 ; 1Ts 3:7 ; 1Ts 4:18 : «alentaos»). Se traduce con el verbo consolar en Mat 2:18 ; Mat 5:4; Luc 16:25 ; Hch 15:32 ; Hch 16:40; Hch 20:12; 2Co 1:4 , dos veces; v. 6; 2Co 2:7; 2Co 7:6-7, 2Co 7:13; 2Co 13:11; Efe 6:22 ; Col 2:2 ; 1Ts 3:7. Véase ROGAR.
parakaleo (παρακαλέω, G3870) , primariamente, llamar a una persona (para , al lado; kaleo , llamar). Denota: (a) llamar, rogar; véase ROGAR; (b) amonestar, exhortar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta; siempre en anticipación, mirando al futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectivo, y que tiene que ver con pruebas ya experimentadas. Se traduce «exhortaba» en Hch 2:40 ; Hch 11:23 : «exhorto»; «exhortándoles» (Hch 14:22); «exhortar» (Hch 20:2); «exhortaba» (Hch 27:33); «exhorta» (Rom 12:8); «sean exhortados» (1Co 14:31); «exhortamos» (2Co 6:1); «que exhortamos» (2Co 8:6); «exhortar» (2Co 9:5); 1Ts 2:11 : «exhortábamos»; 1Ts 3:2 : «exhortaros»; 1Ts 4:1 : «exhortamos»; 2Ts 3:12 : «exhortamos» (rv : «rogamos»); 1Ti 2:1 : «exhorto» (rv : «amonesto»); 1Ti 5:1 : «exhórtale»; 1Ti 6:2 : «exhorta»; Tit 1:9 : «exhortar»; Tit 2:6 : «exhorta»; v. 15: «exhorta»; Heb 3:13 : «exhortaos»; Heb 10:25 : «exhortándonos»; Jud 1:3 : «exhortándoos» (rv : «amonestándoos»). Véanse ALENTAR, AMONESTAR, ANIMAR, CONFORTAR, CONSOLAR, LLAMAR, ORAR, RECIBIR, ROGAR.
parakaleo (παρακαλέω, G3870) significa llamar al lado de uno (para , al lado; kaleo , llamar); y de ello exhortar, o consolar, o alentar. Se traduce como «alentar» solo en 1Ts 4:18 (rvr ), y «consolaos» (rv ). Véanse AMONESTAR, ANIMAR, CONFORTAR(RECIBIR), CONSOLAR, EXHORTAR, LLAMAR, ORAR, RECIBIR(CONSOLACIÓN), ROGAR.

parakaleo (παρακαλέω, G3870) , primariamente, llamar a una persona (para , al lado; kaleo , llamar). Denota: (a) llamar, rogar; véase ROGAR; (b) , amonestar, exhortar, apremiar a alguien a que adopte un curso de acción (siempre mirando al futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectivo, y que tiene que ver con alguna prueba ya experimentada), y se traduce «amonestar» en la rvr en 1Pe 5:12. En la rv aparece, además de en la cita anterior, en Luc 3:18 ; 1Ti 2:1 ; Jud 1:3 : Véanse ALENTAR, ANIMAR, CONFORTAR(RECIBIR), CONSOLAR, EXHORTAR, LLAMAR, ORAR, RECIBIR(CONSOLACIÓN), ROGAR.
parakaleo (παρακαλέω, G3870) , es el verbo más frecuente con este significado. Denota lit. llamar al lado de uno, y de ahí llamar en auxilio de uno. Se utiliza para todo tipo de llamada a una persona que tiene como objetivo la producción de un efecto determinado, y de ahí adquiere varios diferentes sentidos y matices de significado, como alentar, amonestar, confortar, consolar, exhortar, llamar, además de su significado de rogar, que tiene un sentido más intenso que aiteo (véase PEDIR, Nº 1). Véanse, p.ej., Mar 5:18; Hch 8:31 ; Hch 19:31; 1Co 16:12. Véanse ALENTAR, AMONESTAR, ANIMAR, CONFORTAR(RECIBIR), CONSOLAR, EXHORTAR, LLAMAR, ORAR, RECIBIR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4151)
παρακαλέω (parakaleō): vb.; ≡ DBLHebr 5714; Strong 3870; TDNT 5.773-1. LN 33.168 pedir fervorosamente, rogar, implorar (Hch 28:20), para otra interpretación, ver abajo; 2. LN 33.315 invitar (Luc 8:41); 3. LN 33.310 reunir para (Hch 28:20), para otra interpretación, ver arriba; 4. LN 25.150 animar, consolar, instar (Efe 6:22)
Hомер Стронга: G3870
Оригинал: παρακαλεω
Транслитерация: паракалео
Произношение: паракале́о
Часть речи: Глагол
Этимология: от G3844 и G2564 - 1. призывать, убеждать, увещевать, уговаривать, звать; 2. настойчиво просить, умолять, упрашивать; 3. утешать, ободрять, давать надежду или моральную поддержку в час печали или скорби;
LXX: H5162 (נחם‎) B(ni), C(pi). Словарь Дворецкого: παρα-καλεω 1) призывать, звать Пр.: (τινα εισω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); τινα ες πολεμον Геродот (ок. 484-425 до н. э.); τους θεους Демосфен (384-322 до н. э.)) παρακαλουμενος καη ακλητος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — званый или незваный; π. τινα συμβουλον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) или εις συμβουλην Платон (427-347 до н. э.) — позвать кого-л. для (= чтобы попросить) совета 2) звать, приглашать Пр.: (επη δαιτα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); επη θηραν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); τινα ιδειν καη προσλαλησαι Новый Завет) 3) звать, поощрять, ободрять, побуждать, увлекать Пр.: (τινα επη τα καλλιστα εργα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); τινα εις μαχην Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); τινα προσμενειν τινι Новый Завет) η διανοια παραχεκληται Аристотель (384-322 до н. э.) — мысль поглощена 4) убеждать, просить Пр.: (τινα Новый Завет) 5) доводить Пр.: (τινα ες δακρυα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) π. (τινα) ες φοβον Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — пугать кого-л. 6) советовать, рекомендовать Пр.: (τα πρεποντα Полибий (ок. 200-120 до н. э.)) τα παρακαλουμενα Демосфен (384-322 до н. э.) — предложения, требования 7) звать на помощь или в свидетели Пр.: (τινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.)) 8) утешать Пр.: (μακαριοι οι πενθουντες, οτι αυτοη παρακληθησονται Новый Завет) 9) разжигать, раздувать, разводить Пр.: (πολλεν φλογα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.))
Numéro de Strong: G3870
Mot: παρακαλέω  (parakaleo)
être consolé, prier, supplier, invoquer, demander, adresser, exhorter, inviter, apaiser, engager à, parler avec bonté, prière, exhortation, consolation, ... ; 109
Strong: G3870
Word: παρακαλέω
parakaleo {par-ak-al-eh'-o}
源自G3844G2564;動詞
➊叫到身邊來,召喚,邀請,呼籲幫忙
➋訴求,敦促,勉勵
➌(強力)要求,哀求,懇求
➍安慰,勉勵,鼓舞
➎對……友善,講話和善
Strong: G3870
παρακαλέω (parakaléō) {par-ak-al-eh'-o}
παρακαλεω - parakaleo de G3844 e G2564 tdnt - 5 773 778 v 1 chamar para o meu lado chamar convocar 2 dirigir-se a falar a recorrer a apelar para o que pode ser feito por meio de exortacao solicitacao conforto instrucao etc 2a admoestar exortar 2b rogar solicitar pedir 2b1 esforcar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho 2c consolar encorajar e fortalecer pela consolacao confortar 2c1 receber consolacao ser confortado 2d encorajar fortalecer 2e exortando confortando e encorajando 2f instruir ensinar


Webster Concordance (1833)
Strong: G3870
Transliter & Pronounc: parakaleo {par-ak-al-eh'-o}
Total Webster Occurrences: 113

beg, 1
Matt 18:32

begged, 1
Mark 5:18

beseech, 23
Mark 5:17; Mark 7:32; Acts 24:4; Acts 27:34; Rom 12:1; Rom 15:30; Rom 16:17; 1Cor 1:10; 1Cor 4:16; 1Cor 16:15; 2Cor 2:8; 2Cor 5:20; 2Cor 6:1; 2Cor 10:1; Eph 4:1; Phil 4:2(2); 1Thess 4:10; Phlm 1:9; Phlm 1:10; Heb 13:19; Heb 13:22; 1Pet 2:11

beseeching, 4
Matt 8:5; Mark 1:40; Acts 16:9; Acts 19:31

besought, 22
Matt 8:31; Matt 8:34; Matt 14:36; Matt 18:29; Mark 5:10; Mark 5:12; Mark 5:23; Mark 6:56; Mark 8:22; Luke 7:4; Luke 8:31; Luke 8:32; Luke 8:41; Acts 8:31; Acts 13:42; Acts 16:15; Acts 16:39; Acts 21:12; Acts 25:2; Acts 27:33; 2Cor 12:8; 1Tim 1:3

called, 1
Acts 28:20

comfort, 9
2Cor 1:4; 2Cor 2:7; 2Cor 13:11; Eph 6:22; Col 4:8; 1Thess 3:2; 1Thess 4:18; 1Thess 5:11; 2Thess 2:17

comforted, 13
Matt 2:18; Matt 5:4; Luke 16:25; Acts 16:40; Acts 20:12; 1Cor 14:31; 2Cor 1:4; 2Cor 1:6; 2Cor 7:6; 2Cor 7:7; 2Cor 7:13; Col 2:2; 1Thess 3:7

comforteth, 2
2Cor 1:4; 2Cor 7:6

desired, 2
Acts 28:14; 1Cor 16:12

desiring, 1
Acts 9:38

entreat, 1
1Cor 4:13

entreated, 1
Luke 15:28

exhort, 15
Acts 2:40; 2Cor 9:5; 1Thess 4:1; 1Thess 5:14; 2Thess 3:12; 1Tim 2:1; 1Tim 5:1; 1Tim 6:2; 2Tim 4:2; Titus 1:9; Titus 2:6; Titus 2:15; Heb 3:13; 1Pet 5:1; Jude 1:3

exhortation, 2
Luke 3:18; Acts 20:2

exhorted, 3
Acts 11:23; Acts 15:32; 1Thess 2:11

exhorteth, 1
Rom 12:8

exhorting, 2
Heb 10:25; 1Pet 5:12

I, 2
1Cor 16:12; Phlm 1:9

pray, 1
Matt 26:53

them, 1
Acts 14:22

urged, 2
2Cor 8:6; 2Cor 12:18

we, 2
2Cor 1:4; 2Cor 6:1

were, 1
Acts 20:12
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3870 - παρακαλέω - [81 x]
Display settings Display settings
/ / 0.231 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version