SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1376 G1377 G1378 G1379 G1380         G1382G1383G1384G1385G1386

Cognate Strong's numbers: G1383, G1382, G1384, G96

Strong: G1381
δοκιμάζω  [dokimazó]
(fut. δοκιμάσω, aor. ἐδοκίμασα, pf. pas. δεδοκίμασμαι, aor. pas. ἐδοκιμάσθην) 1. zkoumat, zkoušet; tříbit; osvědčit, uznat 2. pokládat za vhodné [22]
Strong: G1381
δοκιμασία, ας, ἡ  [dokimasia]
zkouška; pokoušení (*Žd 3:9) [1]
Strong: G1381
Word: δοκιμαζω
Pronounc: dok-im-ad'-zo
Orig: from 1384; to test (literally or figuratively); by implication, to approve:--allow, discern, examine, X like, (ap-)prove, try. G1384
Use: TDNT-2:255,181 Verb
HE Strong: H974 H977 H2713 H3365 H6884

1) to test, examine, prove, scrutinise (to see whether a thing is genuine or not), as metals
2) to recognise as genuine after examination, to approve, deem worthy
Strong: G1381
Word: δοκιμάζω
Transliter: dokimazō
Pronounc: dok-im-ad'-zo
From G1384; to test (literally or figuratively); by implication to approve: - allow discern examine X like (ap-) prove try.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1381
dokimazo Synonyme siehe: G5959 < 1384; Vb. (23)
 Gräz.: t.t. für d. Tauglichkeitsprüfung für ein öffentliches Amt (8,167);
 Metalle (durch einen Schmelzprozeß) auf Echtheit testen (11,115).
 I.) prüfen
  1) vom Vorgang d. Prüfens, Testens und Untersuchens (mit d. Hoffnung auf ein positives Ergebnis!): erproben, testen. Jer 11:20 Ps 7:10 27:2 Lu 12:56 14:19 Ro 2:18 1Co 11:28 2Co 13:5 Ga 6:4 Eph 5:10 Php 1:10 1Th 2:4 5:21 1Ti 3:10 1Jo 4:1 1Pe 1:7*?
 II.) bewähren
  1) etw. prüfen mit Blick auf d. erhoffte positive Ergebnis: jmdn. oder etw. für bewährt, erprobt und echt halten oder annehmen (nachdem man geprüft, untersucht und erforscht hat). Nach erfolgter Prüfung etw. oder jmdn. auswählen; etw. beschließen. Pr 8:10 17:3 Ro 1:28 Ro 12:2 14:22 1Co 3:13 16:3 2Co 8:8,22 Php 1:10 1Th 2:4 1Pe 1:7* ?
 In Heb 3:9 haben d. besten Hss.: δοκιμασια (dokimasia)
 < 1381
 I.) d. Erprobung
  1) d. Probe, Test; d. Untersuchung, Musterung, Inspektion. In Gräz.: d. Amtsprüfung oder d. Untersuchung vor Gericht (20,224).
Strong: G1381
(dokimázo)
de G1384; probar (literalmente o figurativamente); por implicación aprobar:- poner (a prueba), probar, prueba, saber (distinguir), someter (a prueba), aprobar, comprobar, designar, distinguir, examinar.
----
Diccionario Tuggy
δοκιμάζω
.(fut. δοκιμάσω; 1 tiempo aoristo ἐδοκίμασα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐδοκιμάσθην; tiempo perfecto voz pasiva δεδοκίμασμαι). Examinar, poner a prueba, juzgar, probar. A.T. בָּחַן , Sal. 16(17):3. בָּחַר ni., Pro 8:10. חָקַר , Sal. 138(139):23. יָקַר , Zac 11:13. צָרַף Jue 7:4. מַצְרֵף , Pro 17:3. N.T.
A) Examinar, poner a prueba, juzgar : Luc 12:56; Luc 14:19; 1Co 11:28; 2Co 13:5; Gál 6:4; Flp 1:10; 1Ts 2:4; 1Ts 5:21; 1Ti 3:10; Textus Receptus Heb 3:9; 1Jn 4:1.
B) Distinguir, aprobar, probar, demostrar : Rom 2:18; Rom 12:2; Rom 14:22; 1Co 3:13; 1Co 16:3; 2Co 8:8; 2Co 8:22; Efe 5:10.
----
Diccionario Vine NT
dokimazo (δοκιμάζω, G1381)
, significa someter a prueba, probar, examinar, con el fin de decidir. Se traduce «distinguir» en Luc 12:56 , del estado del cielo; véanse APROBAR, COMPROBAR, DESIGNAR, DISTINGUIR, EXAMINAR, PONER, PROBAR, PRUEBA, SOMETER.
dokimazo (δοκιμάζω, G1381) , probar, someter a prueba, con la expectación de aprobar. Se traduce con el verbo probar en Luc 14:19 ; 1Co 11:28 ; 2Co 13:5 ; 1Ts 2:4, 1Ts 2:2ª mención; Heb 3:9 (tr ; los mss. más comúnmente aceptados tienen aquí el nombre dokimasia , prueba, lit., «me tentaron en prueba»¶); 1Pe 1:7 ; 1Jn 4:1. Con las frases verbales «poner a prueba» o «someter a prueba» se traduce en 2Co 8:8 ; Gál 6:4 ; 1Ti 3:10. Para un tratamiento extenso de este verbo véase APROBAR, A, Nº 2. Véanse también COMPROBAR, DESIGNAR, DISTINGUIR, EXAMINAR, PARECER, PONER, SOMETER.

dokimazo (δοκιμάζω, G1381) , ensayar, probar, con la expectativa de aprobar. Se traduce con el verbo comprobar en Rom 12:2 : «comprobéis», rv : «experimentéis»; 2Co 8:22 : «hemos comprobado», rv : «hemos experimentado»; Efe 5:10 : «comprobando», rv : «aprobando»). Véase APROBAR, etc.
dokimazo (δοκιμάζω, G1381) , poner a prueba, probar, aprobar. Se traduce «examinar» en 1Ts 5:21 (rv, rvr); tiene el matiz de que se pone a prueba o examina con la expectativa de poder aprobar. En la rv, se usa también en Luc 12:56 (rvr: «distinguir»); Gál 6:4 (rvr: «someta a prueba»). Véanse APROBAR, PROBAR, etc.
dokimazo (δοκιμάζω, G1381) , se traduce «reconocéis» en Luc 12:56 (rv , 2ª mención; rvr : «distinguís»); véase, C, Nº 2, y también APROBAR, A, Nº 2, etc.

dokimazo (δοκιμάζω, G1381) , referido principalmente a los metales (p.ej., la lxx de Pro 8:10 ; Pro 17:3), significa probar (p.ej., 1Jn 4:1), más frecuentemente probar con vistas a pasar aprobación, p.ej., Rom 1:28 : «como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios» (rvr ); «no les pareció tener a Dios en su noticia» (rv ); «no quisieron tener a Dios en su conocimiento» (vm ); «como ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios» (rvr77 ). El significado más ajustado es el de la rvr : «no aprobaron», y rvr77 : «no tuvieron a bien». Su rechazo no resultó de su ignorancia; tenían la oportunidad de hacer una elección deliberada; de su voluntad desaprobaron tener a Dios en su conocimiento.
En el siguiente capítulo el apóstol se dirige al judío diciéndole, «apruebas lo mejor» (Rom 2:18). El judío conocía la voluntad de Dios, y mentalmente aprobaba las cosas en las que Dios le había enseñado mediante la Ley.
En Rom 14:22 , se afirma que es feliz aquel que «no se condena a sí mismo en lo que aprueba»; esto es, en aquello que él aprueba después de haberlo sometido a prueba.

En cuanto a los dones procedentes de la iglesia en Corinto para los santos pobres en Judea, aquellos que habían sido «designados» (rv , vm ; rvr77 [margen, «aprobado»]) por la iglesia para viajar con la ofrenda serían hombres cuyo carácter e integridad habían sido probados (1Co 16:3 ; la traducción que da la rvr77 parece ser la más ajustada al original, «cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado (margen, aprobado)»; la vm es ambigua aquí, admitiendo dos significados, que las cartas provinieran de Pablo o de los que los aprobaran; la rv y rvr indican que las cartas provenían de los de la iglesia en Corinto). Lo que se afirma es que cuando Pablo llegara a Corinto, aquellos designados por la iglesia como dignos de confianza recibirían cartas de Pablo para emprender el viaje con su recomendación apostólica; cf. 2Co 8:22.
En Flp 1:10 el apóstol se dirige a los santos, comunicándoles que está en oración a fin de que «aprobéis» (rv : «discernáis») lo mejor, esto es, aprobar después de distinguir y discernir.
En 1Ts 2:4 , el apóstol y sus compañeros fueron, según se afirma en la Palabra inspirada, «aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio». Aquí volvemos a tener una aprobación divina después de una prueba divina. Véanse COMPROBAR, DESIGNAR, DISTINGUIR, EXAMINAR, PONER, PROBAR, PRUEBA, SOMETER.

dokimazo (δοκιμάζω, G1381) , véase APROBAR, Nº 2.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1507)
δοκιμάζω (dokimazō): vb.; ≡ DBLHebr 1043; Strong 1381; TDNT 2.255-1. LN 27.45 examinar, comprobar, evaluar (Luc 14:19; 1Co 3:13; 1Co 11:28; 2Co 8:8; Gál 6:4; 1Ti 3:10); 2. LN 30.98 considerar valioso (Rom 1:28), para otra interpretación, ver siguiente; 3. LN 30.114 juzgar como bueno, considerar algo como genuino o valioso (Rom 1:28; Rom 14:22)
----
(Swanson 1508)
δοκιμασία (dokimasia), ας (as),(hē): s.fem.-LN 27.45 prueba, examen (Heb 3:9+)
Hомер Стронга: G1381
Оригинал: δοκιμαζω
Транслитерация: докимазо
Произношение: дοкьйма́зо
Часть речи: Глагол
Этимология: от G1384 - 1. пробовать, испытывать, проверять, исследовать, познавать; 2. (в результате проверки) одобрять, признавать годным, утверждать;
LXX: H974 (בּחן‎). Словарь Дворецкого: δοκιμαζω 1) пробовать, испытывать, проверять Пр.: (τινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Исократ (436-338 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) и τι Исократ (436-338 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.)) 2) (в результате проверки) признавать годным, одобрять, утверждать Пр.: (τινα Аристотель (384-322 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126) и τι Платон (427-347 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126)) δεδοκιμασμενος (sc. ιππευειν) Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — признанный годным к службе в коннице; ιπποι καη ιππεις εδοκιμασθησαν εις πεντηκοντα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — было отобрано 50 лошадей и всадников; τοις παλαι ουτως εδοκιμασθη ταυτα καλως εχειν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — у древних это было сочтено или считалось правильным 3) считать нужным, важным Пр.: (ουκ εδοκιμασαν θεον εχειν εν επιγνωσει Новый Завет) ουκ εδοκιμαζε φραζειν αυτον, οστις ειη, προτερος Плутарх (ок. 46-126) — он не пожелал сразу же открыть, кто он такой 4) (в Афинах) подвергать докимасии, т. е. гражданско-правовой проверке Пр.: δοκιμασθεις (sc. εις ανδρας) Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — внесенный в списки совершеннолетних, достигший совершеннолетия; δοκιμασθεης αρχετω κατα νομον Платон (427-347 до н. э.) — прошедший проверку пусть управляет согласно закону.
Numéro de Strong: G1381
Mot: δοκιμάζω  (dokimazo)
discerner, essayer, apprécier, approuver, éprouver, examiner, sonder ; 23
Strong: G1381
Word: δοκιμάζω
dokimazo {dok-im-ad'-zo}
源自G1384;動詞
➊試驗,檢視,驗證
➋證明,認可,認定是有價值的
Strong: G1381
δοκιμάζω (dokimázō) {dok-im-ad'-zo}
δοκιμαζω - dokimazo de G1384 tdnt - 2 255 181 v 1 testar examinar provar verificar ver se uma coisa e genuina ou nao como metais 2 reconhecer como genuino depois de exame aprovar julgar valioso


Webster Concordance (1833)
Strong: G1381
Transliter & Pronounc: dokimazo {dok-im-ad'-zo}
Total Webster Occurrences: 29

allowed, 1
1Thess 2:4

approve, 2
1Cor 16:3; Phil 1:10

approvest, 1
Rom 2:18

approveth, 1
Rom 14:22

did, 1
Rom 1:28

discern, 2
Luke 12:56(2)

examine, 2
1Cor 11:28; 1Thess 5:21

have, 1
2Cor 8:22

let, 3
1Cor 11:28; Gal 6:4; 1Tim 3:10

like, 1
Rom 1:28

out, 1
Luke 14:19

prove, 3
Rom 12:2; 2Cor 8:8; Gal 6:4

proved, 3
2Cor 8:22; 1Tim 3:10; Heb 3:9

Proving, 1
Eph 5:10

test, 1
2Cor 13:5

tried, 1
1Pet 1:7

trieth, 1
1Thess 2:4

try, 3
Luke 14:19; 1Cor 3:13; 1John 4:1
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1381 - δοκιμάζω; δοκιμασία, ας, ἡ - [21 x]
Display settings Display settings
/ / 0.139 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version