SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3057 G3058 G3059 G3060 G3061         G3063G3064G3065G3066G3067

Strong: G3062
λοιπός, ή, όν  [lojpos]
zbývající, zbylý; jiný, druhý; (v pl.) ostatní ¦¦ (jako adv.) (τὸ) λοιπόν ostatně; nadále, napříště; proto ¦ τοῦ λοιποῦ nadále, pro budoucnost, konečně, posléze [55]
Strong: G3062
Word: λοιπος
Pronounc: loy-poy'
Orig: masculine plural of a derivative of 3007; remaining ones:--other, which remain, remnant, residue, rest. G3007
Use: Adverb
HE Strong: H3498 H3499 H3605 H6285 H7605

1) remaining, the rest
1a) the rest of any number or class under consideration
1b) with a certain distinction and contrast, the rest, who are not of a specific class or number
1c) the rest of the things that remain
Strong: G3062
Word: λοιποί
Transliter: loipoi
Pronounc: loy-poy'
Masculine plural of a derivative of G3007; remaining ones: - other which remain remnant residue rest.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3062
loipos < 3007 (w. etwa: allein-gelassen); Adj. (55)
 
 I.) übrig
  1) subst.: d. Übriggebliebene, d. Übrige(n), d. Rest; d. anderen; adj.: d. was noch aussteht; andere; sonstige, anderweitige. Syn: 2645 Mt 22:6 25:11 Lu 12:26 1Co 9:5 11:34 Ga 2:13 Re 8:13 9:20 11:13 ua.
 
 II.) adverbiell: im übrigen
  1) 3063 λοιπον:
   1a) zeitl.: hinfort, für d. Zukunft, ferner, von nun an, weiterhin. Mt 26:45 Mr 14:41 Ac 27:20 2Ti 4:8 Heb 10:13
   1b) weiterführend: außerdem, letztlich, endlich, übrigens, schließlich. 1Co 1:16 4:2 2Co 13:11 Eph 6:10 Php 3:1 4:8 1Th 4:1 2Th 3:1
  2) 3064 λοιπου: für d. Rest, für d. Zukunft, hinfort. Ga 6:17
Strong: G3062
(loipoí)
masculino plural de un derivado de G3007; los restantes:- paz, quedar un remanente, resto, otras cosas.
----
Diccionario Tuggy
λοιποί
, οἱ. caso nominativo plural de λοιπός. Como sustantivo los demás, otros : Mat 22:6; Mat 27:49; Luc 18:11; Hch 28:9; Rom 11:7; 1Co 15:37; Efe 2:3; 1Ts 4:13; 1Ts 5:6; 1Ti 5:20; Rev 9:20; Rev 11:13; Rev 19:21; Rev 20:5.
----
Diccionario Vine NT
loipos (λοιπός, G3062)
, significa lo que queda, el resto. Se traduce «otro» u «otros» (p.ej., en Mat 25:11 ; Mar 4:19; Luc 18:9, Luc 18:11; Luc 24:9-10 : «los demás», lit., «el resto»). En muchos otros pasajes se traduce este término como «los/las demás» (p.ej., Hch 27:44 ; 1Co 11:34 ; Flp 4:3 , etc.). Véanse RESTAR, RESTO.
loipos (λοιπός, G3062) , adjetivo (relacionado con leipo , dejar), significando remanente. Se utiliza como nombre y se traduce «resto» en Rev 12:17 (rv : «otros»); véase DEMÁS, Nº 3, etc.
loipos (λοιπός, G3062) , restante (para lo cual véase RESTO). Se utiliza en 1Co 7:29 , traducido «lo que resta» (rv ), así como en Heb 10:13 (rv ; rvr : «de ahí en adelante»). Véanse también ADELANTE, OTRO.

loipos (λοιπός, G3062) significa el resto. Se traduce «los/las demás» en Luc 24:9-10; Hch 5:13 ; Hch 17:9; Hch 27:44; Rom 1:13 ; Rom 11:7; 1Co 7:12 ; 1Co 11:34; 2Co 13:2 ; Efe 2:3 ; Flp 1:13; Flp 4:3; 1Ts 5:6 ; 1Ti 5:20 ; Rev 2:24 ; Rev 11:13; Rev 19:21; como «por lo demás» se traduce en Luc 12:26 ; 1Co 1:16 («de lo demás» en la rvr ; vm : «por lo demás»); 2Co 13:11 ; Efe 6:10 ; Flp 3:1; Flp 4:8; 1Ts 4:1 ; 2Ts 3:1 ; 2Ti 4:8 : véanse ADELANTE, RESTAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3369b)
λοιπόν (loipon): adv. [servido por 3370]; ≡ Strong 3062 & 3063 & 3064-1. LN 67.134 de ahora en más (1Co 7:29; Heb 10:13+); 2. LN 67.128 todavía, aún (Mat 26:45; Mar 14:41+); 3. LN 61.14 por último, finalmente, resumiendo (Hch 27:20; 1Co 1:16; 2Co 13:11; Flp 3:1; Flp 4:8; 1Ts 4:1; 2Ts 3:1+); τοῦ λοιποῦ (tou loipou), (Gál 6:17; Efe 6:10+); 4. LN 89.98 además; señala un comentario adicional (1Co 4:2; 2Ti 4:8+), nota: es posible que los términos en estos versículos tengan el sentido de una u otra entrada
Hомер Стронга: G3062
Оригинал: λοιπος
Транслитерация: лоипос
Произношение: липи́
Часть речи: Наречие
Этимология: masculine множественного числа женский род и производное от G3007 - оставшиеся, остальные. Словарь Дворецкого: λοιπος I 3 1) оставшийся, остающийся, остальной Пр.: (οδος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); βιοτος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) αι λοιπαη των νεων Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — уцелевшие корабли 2) предстоящий, будущий Пр.: (χρονος Демосфен (384-322 до н. э.)): (εκ) του λοιπου (χρονου) Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) в будущем, впредь - см. тж. λοιπον II ο 1) будущее, предстоящая часть Пр.: ο λ. του χρονου Демосфен (384-322 до н. э.) — будущее 2) pl. потомки, потомство Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)
Numéro de Strong: G3062
Mot: λοιποί  (loipoy)
autres, autre chose, le reste, ailleurs, païens ; 41
Strong: G3062
Word: λοιποί
loipoy {loy-poy'}
G3003衍生字的陽性複數;
➊剩下的ⓐ形容詞:①剩下的(啓8:13)ⓑ實名詞:①剩下的人(啓9:20; 11:13)
➋其他的,其餘的ⓐ形容詞:其他的ⓑ實名詞:其他人
Strong: G3062
λοιποί (loipoí) {loy-poy'}
λοιπος - loipoy plural masculino de um derivado de G3007 adv 1 remanescente o resto 1a o resto de qualquer numero ou classe em consideracao 1b com uma certa distincao e contraste o resto que nao e de uma classe especifica ou numero 1c o resto das coisas aquilo que ainda permanece


Webster Concordance (1833)
Strong: G3062
Transliter & Pronounc: loipoy {loy-poy'}
Total Webster Occurrences: 41

other, 13
Matt 25:11; Luke 18:11; Luke 24:10; Rom 1:13; 1Cor 9:5; 1Cor 15:37; 2Cor 12:13; Gal 2:13; Eph 4:17; Phil 1:13; Phil 4:3; 2Pet 3:16; Rev 8:13

others, 9
Luke 8:10; Luke 18:9; Acts 17:9; Acts 28:9; 2Cor 13:2; Eph 2:3; 1Thess 4:13; 1Thess 5:6; 1Tim 5:20

remain, 1
Rev 3:2

remnant, 4
Matt 22:6; Rev 11:13; Rev 12:17; Rev 19:21

rest, 13
Matt 27:49; Mark 16:13; Luke 12:26; Luke 24:9; Acts 2:37; Acts 5:13; Acts 27:44; Rom 11:7; 1Cor 7:12; 1Cor 11:34; Rev 2:24; Rev 9:20; Rev 20:5

things, 1
Mark 4:19Display settings Display settings
/ / 0.102 s.