SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2867 G2868 G2869 G2870 G2871         G2873G2874G2875G2876G2877

Strong: G2872
κοπιάω  [kopiaó]
(aor. ἐκοπίασα, pf. κεκοπίακα) 1. unavit se, vyčerpat se 2. namáhat se (εἴς τινα pro koho), trápit se; pracovat (usilovně) [23]
Strong: G2872
Word: κοπιαω
Pronounc: kop-ee-ah'-o
Orig: from a derivative of 2873; to feel fatigue; by implication, to work hard:--(bestow) labour, toil, be wearied. G2873
Use: TDNT-3:827,453 Verb
HE Strong: H213 H2308 H2342 H2470 H2490 H2826 H2974 H3021 H3287 H3782 H3811 H5774 H5888 H5999

1) to grow weary, tired, exhausted (with toil or burdens or grief)
2) to labour with wearisome effort, to toil
2a) of bodily labour
Strong: G2872
Word: κοπιάω
Transliter: kopiaō
Pronounc: kop-ee-ah'-o
From a derivative of G2873; to feel fatigue; by implication to work hard: - (bestow) labour toil be wearied.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2872
kopiao < Abl. 2873; Vb. (23)
 
 I.) ermüden
  1) müde oder erschöpft sein bzw. werden (von Arbeit, Bürden oder Sorgen). Isa 40:31 Mt 11:28 Joh 4:6 Re 2:3
 
 II.) sich abmühen
  1) mit großer Anstrengung arbeiten, sich (ab)plagen: von körperlich aber auch geistig anstrengender Arbeit. Isa 49:4 Mt 6:28 Joh 4:38 1Co 4:12 16:16 Eph 4:28 1Th 5:12 2Ti 2:6* ua.
Strong: G2872
(kopiáo)
de un derivado de G2873; sentir fatiga; por implicación trabajar duro:- cansar, fatigar, labrar, trabajar.
----
Diccionario Tuggy
κοπιάω
.(fut. κοπιάσω; 1 tiempo aoristo ἐκοπίασα; tiempo perfecto κεκοπίακα). Trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse. A.T. אוּץ , Jer 17:16. חָדַל , Sal 48:10(Sal 49:9). חָלָה Isa 33:24. חָשַׁל ni., Deu 25:18. יָאַל hi., 1Sa 17:39. יָגַע , 2Sa 23:10. יָגָע , Job 20:18. יָגֵעַ Deu 25:18. יָגִיעָ Job 39:16. כָּשַׁל qal., Isa 5:27. כָּשַׁל ni., Pro 4:12. לָאָה ni., Isa 16:12. עוּף , 1Sa 14:31. עָיֵף , Isa 46:1. עָמַל Sal. 126(127):1. עָמֵל , Jue 5:26. חוּל , Ose 8:10. יָעֵף , Jer 2:24. N.T. Trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse : Mat 6:28; Mat 11:28; Luc 5:5; Luc 12:27; Jua 4:6; Jua 4:38; Hch 20:35; Rom 16:6; Rom 16:12; 1Co 4:12; 1Co 15:10; 1Co 16:16; Gál 4:11; Efe 4:28; Flp 2:16; Col 1:29; 1Ts 5:12; 1Ti 4:10; 1Ti 5:17; 2Ti 2:6; Rev 2:3.
----
Diccionario Vine NT
kopiao (κοπιάω, G2872)
, relacionado con kopos (que significa golpe, azotamiento, y de ello, un trabajo pesado que resulta en fatiga, trabajo laborioso, véase ARDUO). Tiene los dos significados de: (a) fatigarse, (b) trabajar duro. Se traduce «has trabajado arduamente» en Rev 2:3 (rvr , rvr77 ; vm : «has padecido»; rv : «has trabajado»). Véanse CANSAR(SE), FATIGAR(SE), LABRAR, TRABAJAR.
kopiao (κοπιάω, G2872) , estar fatigado, trabajar. Se traduce como fatigarse en 1Co 4:12 ; véanse CANSAR, TRABAJAR.
kopiao (κοπιάω, G2872) , relacionado con kopos (véase TRABAJO), tiene dos sentidos: (a) fatigarse, véase FATIGAR(SE); (b) trabajar. Se traduce «labrar» en Jua 4:38 (dos veces). Véase TRABAJAR.
kopiao (κοπιάω, G2872) , significa: (a) fatigarse con un esfuerzo (Mat 11:28 ; Jua 4:6 ; Rev 2:3); también significa: (b) aplicar esfuerzo, trabajar con esfuerzo (Rom 16:6 ; Gál 4:11). Se emplea también del trabajo de la tierra, traducido con el verbo labrar (p.ej., Jua 4:38 , dos veces); véanse ARDUAMENTE, CANSAR(SE), FATIGAR(SE), LABRAR.
kopiao (κοπιάω, G2872) , fatigarse, agotarse (kopos , paliza, fatiga). Se usa del Señor en Jua 4:6 (utilizado en su propia palabra «que estáis trabajados» en Mat 11:28). Se traduce «cansado» del mismo Señor Jesús (Jua 4:6), cuando, fatigado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob en Sicar. Véanse ARDUAMENTE, FATIGAR, LABRAR, TRABAJAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3159)
κοπιάω (kopiaō): vb.; ≡ Strong 2872; TDNT 3.827-1. LN 42.47 faena, trabajo, esfuerzo (Luc 5:5; Mat 6:28 v.l.); 2. LN 23.78 estar cansado, agotarse (Mat 11:28; Jua 4:6+); 3. LN 25.289 perder el ánimo, estar emocionalmente fatigado y desanimado (Rev 2:3+)
Hомер Стронга: G2872
Оригинал: κοπιαω
Транслитерация: копиао
Произношение: кοпья́о
Часть речи: Глагол
Этимология: производное от G2873 - 1. утомляться, уставать, утруждаться; 2. тяжело трудиться;
LXX: H3021 (יגע‎);
Синонимы: G75 (αγωνιζομαι). Словарь Дворецкого: κοπιαω (fut. κοπιασω с α) 1) утомляться, уставать Пр.: (υπο τινος Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), δια τι Аристотель (384-322 до н. э.) и εκ τινος Новый Завет) παιζουσαι καη κοπιωσαι Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — устав(шие) от игры; κ. τα σκελη Диоген Лаэртский (III/IV вв. н. э.) — уставать ногами, т. е. от ходьбы; κοπιω ζων «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм — я устал от жизни (слова Асклепиада) 2) тяжело трудиться Пр.: (εις τινας, εις τι и εν τινι Новый Завет) κοπιωντες καη πεφορτισμενοι Новый Завет — труждающиеся и обремененные.
Numéro de Strong: G2872
Mot: κοπιάω  (kopiao)
travailler, avoir travaillé, être fatigué, prendre de la peine, avoir souffert ; 23
Strong: G2872
Word: κοπιάω
kopiao {kop-ee-ah'-o}
源自衍生於G2873的字;動詞
➊疲乏,困倦(太11:28;約4:6;啓2:3)
➋辛苦工作,出勞力,掙扎,奮鬥
Strong: G2872
κοπιάω (kopiáō) {kop-ee-ah'-o}
κοπιαω - kopiao de um derivado de G2873 tdnt - 3 827 453 v 1 ficar cansado fatigado exausto com labuta ou carga ou aflicao 2 trabalhar com empenho exaustivo labutar 2a de trabalho corporal


Webster Concordance (1833)
Strong: G2872
Transliter & Pronounc: kopiao {kop-ee-ah'-o}
Total Webster Occurrences: 28

bestowed, 3
John 4:38; Rom 16:6; Gal 4:11

I, 1
Col 1:29

labour, 11
Matt 11:28; John 4:38; Rom 16:6; Rom 16:12; 1Cor 4:12; Gal 4:11; Eph 4:28; Col 1:29; 1Thess 5:12; 1Tim 4:10; 1Tim 5:17

laboured, 5
John 4:38; Rom 16:12; 1Cor 15:10; Phil 2:16; Rev 2:3

laboureth, 2
1Cor 16:16; 2Tim 2:6

labouring, 1
Acts 20:35

toil, 2
Matt 6:28; Luke 12:27

toiled, 1
Luke 5:5

we, 1
1Tim 4:10

wearied, 1
John 4:6
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2872 - κοπιάω - [35 x]
Display settings Display settings