SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook



 

 



Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5585 G5586 G5587 G5588 G5589         G5591G5592G5593G5594G5595

Cognate Strong's numbers: G1374, G5591, G3642, G404, G403

Strong: G5590
ψυχή, ῆς, ἡ  [psyché]
duše; život; mysl, nitro; živočich, (živá) bytost; osoba ¦¦ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις ... (*L 12:19) řeknu si: Máš ... ¦ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι (*Sk 2:41) asi tři tisíce lidí ¦ ἐκ ψυχῆς z duše, ochotně, upřímně [103]
Strong: G5590
Word: ψυχη
Pronounc: psoo-khay'
Orig: from 5594; breath, i.e. (by implication) spirit, abstractly or concretely (the animal sentient principle only; thus distinguished on the one hand from 4151, which is the rational and immortal soul; and on the other from 2222, which is mere vitality, even of plants: these terms thus exactly correspond respectively to the Hebrew 5315, 7307 and 2416):--heart (+ -ily), life, mind, soul, + us, + you. G5594 G4151 G2222
Use: TDNT-9:608,1342 Noun Feminine
HE Strong: H376 H2416 H3820 H3824 H5315 H7307

1) breath
1a) the breath of life
1a1) the vital force which animates the body and shows itself in breathing
1a1a) of animals
1a1b) of men
1b) life
1c) that in which there is life
1c1) a living being, a living soul
2) the soul
2a) the seat of the feelings, desires, affections, aversions (our heart, soul etc.)
2b) the (human) soul in so far as it is constituted that by the right use of the aids offered it by God it can attain its highest end and secure eternal blessedness, the soul regarded as a moral being designed for everlasting life
2c) the soul as an essence which differs from the body and is not dissolved by death (distinguished from other parts of the body)
Strong: G5590
Word: ψυχή
Transliter: psuchē
Pronounc: psoo-khay'
From G5594; breath that is (by implication) spirit abstractly or concretely (the animal sentient principle only; thus distinguished on the one hand from G4151 which is the rational and immortal soul; and on the other from G2222 which is mere vitality even of plants: these terms thus exactly correspond respectively to the Hebrew [H5315] [H7307] and [H2416]: - heart (+ -ily) life mind soul + us + you.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5590
psuche Synonyme siehe: G5933< 5594 (w. d. Hauch bzw. Atem [als Lebensprinzip]); Subst.fem. (103)
 I.) d. Seele
  1) d. Atem oder Hauch als Ausdruck von irdischem Leben: Leben(shauch). Die Lebenskraft welche d. Körper aller Lebewesen belebt und sich darin äußert d. man atmet (sowohl von Tieren als auch vom Menschen). Mt 6:25 Lu 12:22 Joh 10:11 2Co 1:23 Php 2:30 1Th 2:8* ua.
  2) Seele physisch - d. Seele als Trägerin d. menschlichen Lebens: das irdische Leben. Ge 9:4 Lu 12:20 Ac 20:10* ua.
  3) durch semitischen Einfluß, d. Person selbst: d. Lebewesen, d. worin Leben ist, d. lebende Seele - im AT von Mensch und Tier; im NT nur vom Menschen. Ge 1:24 Isa 58:3 Mt 11:29 Ac 2:41,43 Ro 2:9* ua.
  4) d. Seele als Sitz d. Gefühle, Wünsche, Empfindungen, Begierden und Lüste: d. Herz, d. "Seele", d. Gemüt, d. Gefühle. Mt 26:38* uva.
  5) d. Seele als Sitz d. überirdischen Lebens. Mt 10:28 Heb 10:39* ua.
  6) d. Seele als d. unsterbliche menschliche Persönlichkeit sowohl vom Geist als auch vom Leib d. Menschen unterschieden. 1Th 5:23 Heb 4:12 1Pe 1:9* ua.
Strong: G5590
(psujé)
de G5594; aliento, i.e. (por implicación) espíritu, abstractamente o concretamente (el principio sensitivo del animal solo; así distinguido por un lado de G4151, que es el alma racional e inmortal; y por el otro G2222, que es mera vitalidad, aun de las plantas: estos términos de este mondo corresponden exactamente y respectivamente a los hebreo H5315, H7307 y H2416):- persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo, corazón.
----
Diccionario Tuggy
ψυχή
, ῆς, . Vida, alma. A.T. אִישׁ Lev 17:4. חַיָּה ; Job 38:39. הַיִּים ; Sal 63:2(Sal 64:1). Varias veces לֵב , לֵבָב , Pro 6:21. Casi siempre נֶפֶשׁ , Pro 3:22. N.T.
A) El ser, vida interior, lo más íntimo del ser, vida, alma : Mat 2:20; Mat 6:25; Mat 10:28; Mat 10:39; Mat 11:29; Mat 12:18; Mat 16:25-26; Mat 20:28; Mat 22:37; Mat 26:38; Mar 8:35-37; Mar 10:45; Mar 12:30; Mar 14:34; Luc 1:47; Luc 2:35; Luc 9:24; Luc 10:27; Luc 12:19-20; Luc 12:22-23; Luc 14:26; Luc 17:33; Luc 21:19; Jua 10:11; Jua 10:15; Jua 10:17; Jua 10:24; Jua 12:25; Jua 12:27; Jua 13:37-38; Jua 15:13; Hch 2:27; T.R., Hch 2:31; Hch 4:32; Hch 14:2; Hch 14:22; Hch 15:24; Hch 15:26; Hch 20:10; Hch 20:24; Hch 27:10; Hch 27:22; Rom 2:9; Rom 11:3; Rom 16:4; 2Co 1:23; 2Co 12:15; Efe 6:6; Flp 1:27; Flp 2:30; Col 3:23; 1Ts 2:8; 1Ts 5:23; Heb 4:12; Heb 6:19; Heb 10:38-39; Heb 12:3; Heb 13:17; Stg 1:21; Stg 5:20; 1Pe 1:9; 1Pe 1:22; 1Pe 2:11; 1Pe 2:25; 1Pe 4:19; 2Pe 2:8; 2Pe 2:14; 1Jn 3:16; 1Jn 3:3 Jn. 2; Rev 6:9; Rev 8:9; Rev 12:11; Rev 18:14; Rev 20:4.
B) Lo que tiene vida, ser viviente, persona, ser humano : Mar 3:4; Luc 6:9; Hch 2:41; Hch 2:43; Hch 3:23; Hch 7:14; Hch 27:37; Rom 2:9; Rom 13:1; 1Co 15:45; 1Pe 3:20; Rev 16:3.
----
Diccionario Vine NT
psuquen airo (ψυχὴνν αιρο, G5590)
, lit: levantar el aliento, levantar el alma, significa mantener en suspenso: «nos turbarás el alma» (Jua 10:24 : vm : «¿Hasta cuándo nos tienes en suspenso?»), sugerente «un suspenso objetivo debido a la ausencia de luz» (Warfield), debido a la frustración de sus expectativas, más bien que, subjetivamente debido a la incredulidad. Así, el significado puede ser: «¿Hasta cuándo levantarás nuestras esperanzas sin satisfacerlas?» Véanse LLEVAR, QUITAR, TOMAR, y también ALZAR, CARGAR, DESTRUIR, LEVANTAR, RECOGER, SOSTENER, SUBIR A BORDO, TIRAR.
psuque (ψυχή, G5590) denota el aliento, el hálito de vida, y por ende el alma, en sus varias acepciones. Se traduce «ánimos» en Hch 14:2, Hch 14:22, haciendo referencia al asiento del elemento sensible en el hombre, aquello mediante lo cual percibe, considera, siente, desea. Véase ALMA(e) , y también PERSONA, SER, VIDA.
psuque (ψυχή, G5590) , además de su significado, corazón, mente, alma, denota la vida en dos respectos principales: (a) aliento de vida, la vida natural (p.ej., Mat 2:20 : «los que buscaban la vida del niño»; cf. F. Lacueva, Nuevo Testamento Interlineal . En rv y rvr se traduce libremente «los que procuraban la muerte del niño» (rvr77 : «los que atentaban contra la vida del niño»); Mat 6:25; Mar 10:45, Luc 12:22 ; Hch 20:10 : «su vida está en él» (vm ); Rev 8:9 , traducido libremente en la frase «los seres vivientes»; lit., «las criaturas … que tenían vida»; cf. F. Lacueva, Nuevo Testamento Interlineal ; Rev 12:11 (cf. Lev 17:11 ; Est 8:11); (b) el asiento de la personalidad (p.ej., Luc 9:24), explicándose el término en v. 25: «sí mismo». Véase lista bajo ALMA. Véanse también PERSONA, SER.
Nota : «Hablando en sentido general, psuque es la vida individual, el ser vivo, en tanto que zoe es la vida de aquel ser (cf. Sal 66:9 : «Dios … que sostiene nuestra alma (psuque ) en vida (zoe )», y Jua 10:10 : «he venido para que tengan vida (zoe )», con el v. 11, «el buen pastor pone su vida (psuque ) por las ovejas»».

psuque (ψυχή, G5590) denota el aliento, el aliento de la vida, y luego el alma, en sus varios significados. Los usos del NT «pueden ser analizados aproximadamente de la siguiente manera: (a) la vida natural del cuerpo (Mat 2:20 ; Luc 12:22 ; Hch 20:10 ; Rev 8:9 ; Rev 12:11; cf. Lev 17:11 ; 2Sa 14:7 ; Est 8:11); (b) la parte inmaterial, invisible, del hombre (Mat 10:28 ; Hch 10:27 ; cf. 1Re 17:21); (c) el hombre desencarnado (Rev 6:9), o «desnudos» o «desnudado» (2Co 5:3-4); (d) el asiento de la personalidad (Luc 9:24 , explicado como = «sí mismo», v. 25; Heb 6:19 ; Heb 10:39; cf. Isa 53:10 con 1Ti 2:6 ; (e) el asiento del elemento sensible en el hombre, aquello mediante lo que percibe, refleja, siente, desea (Mat 11:29 ; Luc 1:46 ; Luc 2:35; Hch 14:2, Hch 14:22; cf. Sal 84:2 ; Sal 139:14; Isa 26:9); (f) el asiento de la voluntad y del propósito (Mat 22:37 ; Hch 4:32 ; Efe 6:6 ; Flp 1:27; Heb 12:3 ; cf. Núm 21:4 ; Deu 11:13); (g) el asiento de los apetitos (Rev 18:14 ; cf. Sal 107:9 ; Pro 6:30 ; Isa 5:14 , «deseo»; Isa 29:8); (h) personas, individuos (Hch 2:41, Hch 2:43; Rom 2:9 ; Stg 5:20 ; 1Pe 3:20 ; 2Pe 2:14 ; cf. Gén 12:5 ; Gén 14:21, «personas»; Lev 4:2 , «cualquiera»; Eze 27:13); de cuerpos muertos (Núm 6:6 , lit: «el alma muerta»); y de animales (Lev 24:18 , lit: «alma por alma»); (i) el equivalente a los pronombres personales, utilizado para énfasis y efecto; 1ª persona (Jua 10:24 , «nosotros»; Heb 10:38 ; cf. Gén 12:13 ; Núm 23:10 ; Jue 16:30 ; Sal 120:2 , «me»); 2ª persona (2Co 12:15 ; Heb 13:17 ; Stg 1:21 ; 1Pe 1:9 ; 1Pe 2:25; cf. Lev 17:11 ; Lev 26:15; 1Sa 1:26); 3ª persona (1Pe 4:19 ; 2Pe 2:8 ; cf. Éxo 30:12 ; Job 32:2, en hebreo, «alma»); (j) una criatura animada, humana o no (1Co 15:45 ; Rev 16:3 ; cf. Gén 1:24 ; Gén 2:7, Gén 2:19) ; (k) «el hombre interior», el asiento de la nueva vida (Luc 21:19 ; cf. Mat 10:39 ; 1Pe 2:11; 1Pe 2:3 Juan 2).

Cf. (j) con a-psucos , sin alma, inanimado (1Co 14:7).¶

Cf. (f) con di-psucos , doble ánimo, lit: «doble-almado» (Stg 1:8 ; Stg 4:8);¶ oligo-psucos , «de poco ánimo» (1Ts 5:14);¶ iso-psucos , «del mismo ánimo» (Flp 2:20);¶ sum-psucos , co-almados (unánimes», Flp 2:2).¶
El lenguaje de Heb 4:12 sugiere la extrema dificultad de distinguir entre el alma y el espíritu, similares en su naturaleza y en sus actividades. Generalmente hablando, el espíritu es el elemento más elevado. El espíritu puede ser reconocido como el principio vital dado al hombre por Dios, y el alma como la vida resultante constituida en el individuo, siendo el cuerpo el organismo material animado por el alma y el espíritu.
»El cuerpo y el alma son los constituyentes del hombre, según Mat 6:25 ; Mat 10:28; Luc 12:20 ; Hch 20:10 ; cuerpo y espíritu según Luc 8:55 ; 1Co 5:3 ; 1Co 7:34; Stg 2:26. En Mat 26:38 se asocian las emociones con el alma, en Jua 13:21 con el espíritu; cf. también Sal 42:11 con 1Re 21:5. En el Sal 35:9 el alma se goza en Dios, en Luc 1:47 el espíritu.

»Evidentemente, entonces, las relaciones se pueden resumir de la siguiente manera, «Soma , el cuerpo, y pneuma , el espíritu, pueden separarse, pneuma y psuque , alma, solo pueden distinguirse» (Cremer)» (de Notes on Thessalonians , por Hogg y Vine, pp. 205-207).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 6034)
ψυχή (psychē), ῆς (ēs),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 5883; Strong 5590; TDNT 9.608-1. LN 26.4 ser interior, corazón, mente; facultad psicológica (Hch 4:32; Efe 6:6; Heb 12:3); 2. LN 23.88 vida, alma, el yo (con frecuencia se lo traduce por el pronombre personal); aquello que está en alguien para dar vida y diferenciación (Rom 11:3); 3. LN 9.20 persona, como ser vivo (Hch 2:41; Rom 2:9); nota: ver índice LN para un tratamiento más completo de las unidades del léxico.
Hомер Стронга: G5590
Оригинал: ψυχη
Транслитерация: псухэ
Произношение: психи́
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от G5594 - душа (1. дыхание, жизнь; 2. внутреннее естество, центр внутренней жизни человека; 3. сущность человека; 4. личность т. е. отдельное человеческое "я", человеческая индивидуальность, как носитель отдельных социальных и субъективных признаков и свойств; 5. живое существо; 6. человек, мн. ч. люди);
LXX: H5315 (נָ֫פֶשׁ);
Синонимы: G2588 (καρδια), G3563 (νους), G4151 (πνευμα). Словарь Дворецкого: ψυχη дор. ψυχα (α) η [ср. ψυχος] 1) дыхание, преимущ. дух, душа, сознание Пр.: ψυχης τε καη αιωνος ευνις Гомер (X-IX вв. до н. э.) — бездыханный и безжизненный; μητρος ψ. κατατεθνηυιης Гомер (X-IX вв. до н. э.) — душа умершей матери; τον ελιπε ψ. Гомер (X-IX вв. до н. э.) — душа (жизнь) покинула его, но тж. он лишился сознания; αποπνειν ψυχας Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.) и εκπνειν или αφιεναι ψυχην Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — испустить дух; τα παθη της ψυχης Аристотель (384-322 до н. э.) — душевные состояния; ολη τη ψυχη и εκ της ψυχης Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) и απο της ψυχης Лукиан (ок. 120-190) — из (от) глубины души; εις ανερ καη μια ψ. Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — один единственный человек; απ΄ ορθης καη δικαιας καη αδιαφθορου της ψυχης Демосфен (384-322 до н. э.) — по чистой совести; τω η ψ. σιτον ου προσιετο Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — душа его не принимала пищи, т. е. ему не хотелось есть; ψ. αναπαυεται Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — наступает насыщение 2) жизнь Пр.: (περη φυχης μαχεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) περη ψυχης δια τινα κινδυνευειν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — рисковать жизнью за кого-л. ; ψυχεν παραιτεεσθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — просить о пощаде; τεν ψυχεν του παιδος ζημιουσθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — поплатиться жизнью (своего) сына; της ψυχης πριασθαι ωστε … Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — заплатить жизнью за то, чтобы …; ποινεν της ψυχης τινος ανελεσθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — взять выкуп за чьё-л. убийство; πασιν ανθρωποις αρ΄ ην ψ. τεκνα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — ведь всем людям дети (дороги как) жизнь 3) душевные свойства, характер, нрав Пр.: (ιππου Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.)) ψυχεν ουκ ακρος Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — малодушный 4) настроение, чувства Пр.: τιν΄ οιεσθ΄ αυτεν ψυχεν εξειν, οταν …; Демосфен (384-322 до н. э.) — что она, полагаете вы, почувствует, когда …? 5) описательно в знач. существо, личность, человек (часто в переводе опускается) Пр.: πασα ψ. Новый Завет — всякий (человек); η εμε ψ. Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — я (лично); ψυχης Ορεστου λοιπον Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — то, что осталось от Ореста; ψυχεν διδοναι ηδονη Эсхил (525/4-456 до н. э.) — предаться наслаждению; θηριων τας ψυχας ημερουν Исократ (436-338 до н. э.) — приручать животных; ψυχαη πολλαι Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — много людей, многие; ω αγαθε καη πιστε ψ. ! Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — о, мой милый! 6) бабочка, мотылек Аристотель (384-322 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126)
Numéro de Strong: G5590
Mot: ψυχή  (psuche)
âme, vie, une personne, quiconque, esprit, coeur, un être, ... ; 105
Strong: G5590
Word: ψυχή
psuche {psoo-khay'}
源自G5594;陰性名詞
➊使身體得以活動的塵世生命ⓐ生命氣息,生命力,魂ⓑ塵世生命ⓒ(轉喻)擁有生命或魂的
➋(人類內在生命的中心所在)魂ⓐ豐厚生活的渴望ⓑ邪惡的渴望ⓒ感受與情感ⓓ超越塵世的生命核心
➌(具有位格的)人
Strong: G5590
ψυχή (psychḗ) {psoo-khay'}
ψυχη - psuche de G5594 tdnt - 9 608 1342 n f 1 respiracao 1a folego da vida 1a1 forca vital que anima o corpo e e reconhecida pela respiracao 1a1a de animais 1a1b de pessoas 1b vida 1c aquilo no qual ha vida 1c1 ser vivo alma vivente 2 alma 2a o lugar dos sentimentos desejos afeicoes aversoes nosso coracao alma etc 2b a alma humana na medida em que e constituida por deus pelo uso correto da ajuda oferecida por deus pode alcancar seu o seu mais alto fim e eterna e segura bem-aventuranca a alma considerada como um ser moral designado para vida eterna 2c a alma como uma essencia que difere do corpo e nao e dissolvida pela morte distinta de outras partes do corpo


Webster Concordance (1833)
Strong: G5590
Transliter & Pronounc: psuche {psoo-khay'}
Total Webster Occurrences: 105

doubt, 1
John 10:24

heart, 1
Eph 6:6

heartily, 1
Col 3:23

life, 35
Matt 2:20; Matt 6:25(2); Matt 10:39(2); Matt 16:25(2); Matt 20:28; Mark 3:4; Mark 8:35(2); Mark 10:45; Luke 6:9; Luke 9:24(2); Luke 12:22; Luke 12:23; Luke 14:26; Luke 17:33; John 10:11; John 10:15; John 10:17; John 12:25(2); John 13:37; John 13:38; John 15:13; Acts 20:10; Acts 20:24; Acts 27:22; Rom 11:3; Rom 16:4; Phil 2:30; 1John 3:16; Rev 8:9

lives, 5
Luke 9:56; Acts 15:26; Acts 27:10; 1John 3:16; Rev 12:11

mind, 1
Phil 1:27

minds, 2
Acts 14:2; Heb 12:3

soul, 39
Matt 10:28(2); Matt 12:18; Matt 16:26(2); Matt 22:37; Matt 26:38; Mark 8:36; Mark 8:37; Mark 12:30; Mark 12:33; Mark 14:34; Luke 1:46; Luke 2:35; Luke 10:27; Luke 12:19(2); Luke 12:20; John 12:27; Acts 2:27; Acts 2:31; Acts 2:43; Acts 3:23; Acts 4:32; Rom 2:9; Rom 13:1; 1Cor 15:45; 2Cor 1:23; 1Thess 5:23; Heb 4:12; Heb 6:19; Heb 10:38; Heb 10:39; Jas 5:20; 1Pet 2:11; 2Pet 2:8; 3John 1:2; Rev 16:3; Rev 18:14

souls, 19
Matt 11:29; Luke 21:19; Acts 2:41; Acts 7:14; Acts 14:22; Acts 15:24; Acts 27:37; 1Thess 2:8; Heb 13:17; Jas 1:21; 1Pet 1:9; 1Pet 1:22; 1Pet 2:25; 1Pet 3:20; 1Pet 4:19; 2Pet 2:14; Rev 6:9; Rev 18:13; Rev 20:4

you, 1
2Cor 12:15




Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5590 - ψυχή, ῆς, ἡ - [670 x]




Display settings Display settings
/ / 0.169 s.