Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Colossians - 2. chapter - Colossians - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1DennG1063 ich willG2309, daß ihrG5209 wissetG1492, welch großenG2245 KampfG73 ich habeG2192 umG4012 euchG5216 undG2532 die inG1722 LaodicäaG2993 undG2532 so vieleG3745 meinG3450 AngesichtG4383 imG1722 FleischeG4561 nichtG3756 gesehenG3708 haben, 2auf daßG2443 ihreG846 HerzenG2588 getröstetG3870 sein mögen, vereinigtG4822 inG1722 LiebeG26 undG2532 zuG1519 allemG3956 ReichtumG4149 der vollen GewißheitG4136 des VerständnissesG4907, zurG1519 ErkenntnisG1922 des GeheimnissesG3466 GottesG2316, 3inG1722 welchemG3739 verborgenG614 sindG1526 alleG3956 SchätzeG2344 der WeisheitG4678 undG2532 der ErkenntnisG1108. 4DiesG5124 sageG3004 ich aberG1161, auf daßG3363 niemandG5100 euchG5209 verführeG3884 durchG1722 überredende WorteG4086. 5DennG1063 wennG1499 ich auchG2532 dem FleischeG4561 nach abwesendG548 bin, soG235 binG1510 ich doch im GeisteG4151 beiG4862 euchG5213, mich erfreuendG5463 undG2532 sehendG991 eureG5216 OrdnungG5010 undG2532 die FestigkeitG4733 euresG5216 GlaubensG4102 anG1519 ChristumG5547. 6WieG5613 ihr nunG3767 den ChristusG5547 JesusG2424, den HerrnG2962, empfangenG3880 habt, so wandeltG4043 inG1722 ihmG846, 7gewurzeltG4492 undG2532 auferbautG2026 inG1722 ihmG846 undG2532 befestigtG950 inG1722 dem GlaubenG4102, so wieG2531 ihr gelehrtG1321 worden seid, überströmendG4052 inG1722 demselbenG846 mitG1722 DanksagungG2169. 8Sehet zuG991, daß nichtG3361 jemandG5100 seiG2071, der euchG5209 als Beute wegführeG4812 durchG1223 die PhilosophieG5385 undG2532 durch eitlenG2756 BetrugG539, nachG2596 der ÜberlieferungG3862 der MenschenG444, nachG2596 den ElementenG4747 der WeltG2889, undG2532 nichtG3756 nachG2596 ChristoG5547. 9DennG3754 inG1722 ihmG846 wohntG2730 die ganzeG3956 FülleG4138 der GottheitG2320 leibhaftigG4985; 10undG2532 ihr seidG2075 vollendetG4137 inG1722 ihmG846, welcherG3739 das HauptG2776 jedesG3956 FürstentumsG746 undG2532 jeder GewaltG1849 istG2076; 11inG1722 welchemG3739 ihr auchG2532 beschnittenG4059 worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenenG886 BeschneidungG4061, inG1722 dem AusziehenG555 des LeibesG4983 des FleischesG4561, inG1722 der BeschneidungG4061 des ChristusG5547, 12mit ihmG846 begrabenG4916 inG1722 der TaufeG908, inG1722 welcherG3739 ihr auchG2532 mitauferwecktG4891 worden seid durchG1223 den GlaubenG4102 an die wirksame KraftG1753 GottesG2316, derG3588 ihnG846 ausG1537 den TotenG3498 auferwecktG1453 hat. 13UndG2532 euchG5209, als ihr totG3498 waretG5607 inG1722 den VergehungenG3900 undG2532 in der VorhautG203 euresG5216 FleischesG4561, hat er mitlebendig gemachtG4806 mitG4862 ihmG846, indem er unsG5213 alleG3956 VergehungenG3900 vergebenG5483 hat; 14als er ausgetilgtG1813 die unsG2257 entgegenstehendeG2596 HandschriftG5498 in SatzungenG1378, dieG3739 widerG5227 unsG2254 warG2258, hatG142 er sieG846 auchG2532 ausG1537 der MitteG3319 weggenommenG142, indem er sieG846 an das KreuzG4716 nagelteG4338; 15als er die FürstentümerG746 undG2532 die GewaltenG1849 ausgezogenG554 hatte, stellteG3954 er sieG1165 öffentlichG1722 zur SchauG3954, indem er durchG1722 dasselbeG846 überG2358 sieG846 einen Triumph hieltG2358. 16So richteG2919 euchG5209 nunG3767 niemandG3361 G5100 überG1722 SpeiseG1035 oderG2228 TrankG4213, oderG2228 inG1722 AnsehungG3313 eines FestesG1859 oderG2228 NeumondesG3561 oderG2228 von SabbathenG4521, 17dieG3739 ein SchattenG4639 der zukünftigenG3195 Dinge sindG2076, der KörperG4983 aberG1161 ist ChristiG5547. 18LaßtG2603 niemandenG3367 euchG5209 um den Kampfpreis bringenG2603, der seinen eigenen Willen tutG2309 inG1722 NiedriggesinntheitG5012 undG2532 AnbetungG2356 der EngelG32, indem er auf Dinge eingehtG1687, dieG3739 er nichtG3361 gesehenG3708 hat, eitler WeiseG1500 aufgeblasenG5448 vonG5259 dem SinneG3563 seinesG846 FleischesG4561, 19undG2532 nichtG3756 festhaltendG2902 das HauptG2776, ausG1537 welchemG3739 der ganzeG3956 LeibG4983, durchG1223 die GelenkeG860 undG2532 BandeG4886 Darreichung empfangendG2023 undG2532 zusammengefügtG4822, das WachstumG838 GottesG2316 wächstG837. 20WennG1487 ihr mitG4862 ChristoG5547 denG575 ElementenG4747 der WeltG2889 gestorbenG599 seid, wasG5101 unterwerfet ihr euch SatzungenG1379, alsG5613 lebtetG2198 ihr noch inG1722 der WeltG2889 ? 21BerühreG680 nichtG3361, kosteG1089 nichtG3366, betasteG2345 nichtG3366! 22(Dinge, welcheG3739 alleG3956 zurG1519 ZerstörungG5356 bestimmt sindG2076 durch den GebrauchG671,) nachG2596 den GebotenG1778 undG2532 LehrenG1319 der MenschenG444  23(welcheG3748 zwarG3303 einen ScheinG2076 G3056 von WeisheitG4678 habenG2192, inG1722 eigenwilligem GottesdienstG1479 undG2532 in NiedriggesinntheitG5012 undG2532 im NichtverschonenG857 des LeibesG4983, und nichtG3756 inG1722 einer gewissenG5100 EhreG5092,) zurG4314 BefriedigungG4140 des FleischesG4561. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.014 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version