SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G832 G833 G834 G835 G836         G838G839G840G841G842

Strong: G837
αὐξάνω  [auksanó]
i αὔξω (fut. αὐξήσω, aor. ηὔξησα, pas. ηὐξήθην) 1. (akt.; tr.) rozmnožit, nechat růst 2. (akt. / pas.; intr.) růst, přibývat, šířit se, množit se, rozhojnit se [23]
Strong: G837
Word: αυξανω
Pronounc: owx-an'-o
Orig: a prolonged form of a primary verb; to grow ("wax"), i.e. enlarge (literal or figurative, active or passive):--grow (up), (give the) increase.
Use: TDNT-8:517,* Verb
HE Strong: H1431 H3318 H5375 H6509 H6555 H6743 H7235

1) to cause to grow, augment
2) to increase, become greater
3) to grow, increase
3a) of plants
3b) of infants
3c) of a multitude of people
3d) of inward Christian growth
Strong: G837
Word: αὐξάνω
Transliter: auxanō
Pronounc: owx-an'-o
A prolonged form of a primary verb; to grow ("wax") that is enlarge (literally or figuratively actively or passively): - grow (up) (give the) increase.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G837
auxano < prol. Form, aus d. W. av(e)k-s- (ai.: Stärkung; lat.: vergrößern); Vb. (23)
 
 I.) tr.: wachsen lassen
  1) wachsen lassen, vermehren, größer werden bzw. zunehmen lassen; fruchtbar machen. Ge 48:4 Le 26:9 1Co 3:6,7 2Co 9:10
 
 II.) Akt.intr. und Pass.: wachsen
  1) Akt. intr.: wachsen, gedeihen, zunehmen, emporkommen.
   1a) von Früchten. Mt 6:28 Lu 12:27
   1b) von Kindern. Lu 1:80 2:40
   1c) von einem Volk. Ge 35:11 Ac 7:17
   1d) von einem Haus. Eph 2:21
   1e) vom Wort Gottes. Ac 6:7
  2) Pass.: wachsen, sich vermehren. Ge 1:28 21:8 Mt 13:32 Mr 4:8 2Co 10:15 Col 1:6,10 1Pe 2:2
 
 Wortfamilie:
 
 4885 sun-auxano
 < 4862 + 837; Vb. (1)
 I.) zusammen wachsen lassen
  
 5232 huper-auxano
 < 5228 + 837; Vb. (1)
 I.) darüber hinauswachsen
 
 838 auxesis
 < Tät. von 837; Subst.fem. (2)
 I.) d. Wachstum
 
Strong: G837
(auxáno)
forma prolongado de un verbo primario, crecer i.e. agrandar (literalmente o figurativamente, activamente o pasivamente):- aumentar, crecer, dar crecimiento.
----
Diccionario Tuggy
αὐξάνω
yαὔξω
. (imperf. ηὔξανον; tiempo futuro αὐξήσω; 1 tiempo aoristo ηὔξησα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ηὐξήθην; tiempo perfecto ηὔξηκα). Aumentar, agrandar, crecer, desarrollarse. A.T. גָּדַל qal., Gén 21:8. גָּדַל pi., Jos 4:14. יָצָא hi., Isa 61:11. נָשָׂא ni., 1Cr 14:2. נָשָׂא hithpael., Núm 24:7. פָּרָה qal., Gén 26:22. פָּרָה hi., Gén 17:6. פֹּרָת Gén 49:22. פָּרַץ , Gén 30:30. צָלֵח , Jer 22:30. צְלַח aph., Dan 3:97(30). רָבָה , 1Cr 23:17. N.T. Aumentar, agrandar, crecer, desarrollarse : Mat 6:28; Mat 13:32; Mar 4:8; Luc 1:80; Luc 2:40; Luc 12:27; Luc 13:19; Jua 3:30; Hch 6:7; Hch 7:17; Hch 12:24; Hch 19:20; 1Co 3:6-7; 2Co 9:10; 2Co 10:15; Efe 2:21; Efe 4:15; Col 1:6; Col 1:10; Col 2:19; 1Pe 2:2; 2Pe 3:18.
----
Diccionario Vine NT
auxano (αὐξάνω, G837)
, crecer o aumentar, del crecimiento de aquello que vive, natural o espiritualmente. Se usa: (a) transitivamente, significando hacer aumentar, dicho de dar crecimiento (1Co 3:6-7 ; 2Co 9:10), el efecto de la obra de Dios, de acuerdo a la analogía de sus operaciones en la naturaleza; crecer, aumentar, volverse más grande, p.ej., de las plantas y del fruto (Mat 6:28 ; usado en la voz pasiva en 13:32 y Mar 4:8; en la activa en Luc 12:27 ; Luc 13:19); del cuerpo (Luc 1:80 ; Luc 2:40); de Cristo (Jua 3:30); de la obra del evangelio de Dios (Hch 6:7 ; Hch 12:24; Hch 19:20); del pueblo (Hch 7:17); de la fe (2Co 10:15 , voz pasiva); de los creyentes individualmente (Efe 4:15 ; Col 1:6, Col 1:10; 1Pe 2:2 ; 2Pe 3:18); de la Iglesia (Col 2:19); de las iglesias (Efe 2:21). Véase AUMENTAR.¶
auxano (αὐξάνω, G837) . Véase CRECER, Nº 1.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 889)
αὐξάνομαι (auxanomai), αὐξάνω (auxanō): vb. [ver 891]; ≡ Strong 837; TDNT 8.517-1. LN 59.62 incrementar, crecer, propagar, extender (Col 1:10; Hch 19:20); 2. LN 59.63 causar el incremento (2Co 9:10); 3. LN 23.188 crecer, plantas o humanos (Luc 2:40; Luc 12:27; Col 2:19; Mat 6:28 v.l.); 4. LN 87.37 gozar de un mayor respeto, elevar la posición (Jua 3:30); 5. LN 78.5 (dep.) aumentar, crecer en el grado de una condición (2Co 10:15; Col 1:6, Col 1:10)
----
(Swanson 891)
αὔξω (auxō): vb.; ≡ Strong 837-(Efe 2:21; Col 2:19+); ver 889
Hомер Стронга: G837
Оригинал: αυξανω
Транслитерация: ауксано
Произношение: авкса́но
Часть речи: Глагол
Этимология: провинциальная форма первичного глагола - 1. перех. действ. растить, выращивать, умножать; 2. перех. страд. или неперех. вырастать, расти, возрастать, увеличиваться. Словарь Дворецкого: αυξανω (fut. pass. αυξησομαι и αυξηθησομαι; aor. pass. ηυξηθην и ηυξηνθην) 1) увеличивать, усиливать, приумножать, расширять Пр.: (δενδρεων νομον Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); υβριν Геродот (ок. 484-425 до н. э.); πατρωον ολβον Эсхил (525/4-456 до н. э.); τι εις απειρον и επη το εσχατον Платон (427-347 до н. э.)) ; pass. увеличиваться, возрастать, расти Пр.: (μενος ηυξετο τοιο ανακτος Гесиод (IX в. до н. э.); η χωρη αυξανομενη Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) αρχομενος αυξανεσθαι Плутарх (ок. 46-126) — начавший возвышаться, т. е. делающий политическую карьеру; ελλογιμος ηυξηθη Платон (427-347 до н. э.) — он стал знаменитым 2) грам. получать приращение 3) увеличиваться, возрастать, расти Аристотель (384-322 до н. э.), Полибий (ок. 200-120 до н. э.) - v. l. , Диодор Сицилийский, I в. до н. э. , Лукиан (ок. 120-190) 4) вырастать Пр.: (εκ της γης Аристотель (384-322 до н. э.)). - см. тж. αυξω
Numéro de Strong: G837
Mot: αὐξάνω  (auxano)
croître, pousser, se répandre de plus en plus, s'accroître, augmenter, s'élever, accroissement ; 22
Strong: G837
Word: αὐξάνω
auxano {owx-an'-o}
一個基本動詞的延長型;動詞
➊使之成長,增加(範圍,大小,狀態,或質素)
➋成長,增加
Strong: G837
αὐξάνω (auxánō) {owx-an'-o}
αυξανω - auxano uma forma prolongada de um verbo primario tdnt - 8 517 * v 1 fazer crescer aumentar 2 ampliar tornar grande 3 crescer aumentar 3a de plantas 3b de criancas 3c de uma multidao de pessoas 3d do crescimento interior do cristao


Webster Concordance (1833)
Strong: G837
Transliter & Pronounc: auxano {owx-an'-o}
Total Webster Occurrences: 22

grew, 6
Luke 1:80; Luke 2:40; Luke 13:19; Acts 7:17; Acts 12:24; Acts 19:20

grow, 4
Matt 6:28; Luke 12:27; 1Pet 2:2; 2Pet 3:18

groweth, 1
Eph 2:21

grown, 1
Matt 13:32

increase, 4
John 3:30; 1Cor 3:6; 1Cor 3:7; 2Cor 9:10

increased, 3
Mark 4:8; Acts 6:7; 2Cor 10:15

increaseth, 1
Col 2:19

increasing, 1
Col 1:10

up, 1
Eph 4:15
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G837 - αὐξάνω - [34 x]
Display settings Display settings