Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)1 Thessalonians - 2. chapter - 1 Thessalonians - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1DennG1063 ihr selbstG846 wissetG1492, BrüderG80, unserenG2257 EingangG1529 beiG4314 euchG5209, daßG3754 er nichtG3756 vergeblichG2756 warG1096; 2sondernG235 nachdem wir inG1722 PhilippiG5375 zuvor gelittenG4310 hatten undG2532 mißhandeltG5195 worden waren, wieG2531 ihr wissetG1492, waren wir freimütigG3955 inG1722 unseremG2257 GottG2316, das EvangeliumG2098 GottesG2316 zuG4314 euchG5209 zu redenG2980 unterG1722 großemG4183 KampfG73.   3DennG1063 unsereG2257 ErmahnungG3874 war nichtG3756 ausG1537 BetrugG4106, nochG3761 ausG1537 UnreinigkeitG167, nochG3777 mitG1722 ListG1388; 4sondernG235 so wieG2531 wir vonG5259 GottG2316 bewährtG1381 worden sind, mit dem EvangeliumG2098 betrautG4100 zu werden, alsoG3779 redenG2980 wir, nichtG3756 umG5613 MenschenG444 zu gefallenG700, sondernG235 GottG2316, der unsereG2257 HerzenG2588 prüftG1381. 5DennG1063 niemalsG3777 G4218 sindG1096 wir mitG1722 einschmeichelnderG2850 RedeG3056 umgegangenG1096, wieG2531 ihr wissetG1492, nochG3777 mitG1722 einem VorwandeG4392 für HabsuchtG4124, GottG2316 ist ZeugeG3144; 6nochG3777 suchtenG2212 wir EhreG1391 vonG1537 MenschenG444, wederG3777 vonG575 euchG5216, nochG3777 vonG575 anderenG243, wiewohl wir alsG5613 ChristiG5547 ApostelG652 euch zurG1722 LastG922 seinG1511 konntenG1410; 7sondernG235 wir sindG1096 inG1722 eurerG5216 MitteG3319 zartG2261 gewesenG1096, wieG5613 eine AmmeG5162 ihre eigenenG1438 KinderG5043 pflegtG2282 G302. 8AlsoG3779, da wir ein sehnliches VerlangenG2442 nach euchG5216 habenG2442, gefiel es uns wohlG2106, euchG5213 nichtG3756 alleinG3440 das EvangeliumG2098 GottesG2316, sondernG235 auchG2532 unser eigenesG1438 LebenG5590 mitzuteilenG3330, weilG1360 ihr unsG2254 liebG27 gewordenG1096 waret. 9DennG1063 ihr gedenketG3421, BrüderG80, an unsereG2257 MüheG2873 undG2532 BeschwerdeG3449: NachtG3571 undG2532 TagG2250 arbeitendG2038, umG4314 niemandemG3361 G5100 von euchG5216 beschwerlich zu fallenG1912, habenG2784 wir euchG5209 das EvangeliumG2098 GottesG2316 gepredigtG2784. 10IhrG5210 seid ZeugenG3144 undG2532 GottG2316, wieG5613 göttlichG3743 undG2532 gerechtG1346 undG2532 untadeligG274 wir gegen euchG5213, die GlaubendenG4100, warenG1096; 11gleichwieG2509 ihr wissetG1492, wieG5613 wir jedenG1538 einzelnenG1520 von euchG5216, wieG5613 ein VaterG3962 seine eigenenG1438 KinderG5043, euch ermahntG3870 undG2532 getröstetG3888  12undG2532 euch bezeugtG3140 haben, daßG1519 ihrG5209 wandelnG4043 solltet würdigG516 des GottesG2316, der euchG5209 zuG1519 seinem eigenenG1438 ReicheG932 undG2532 seiner eigenen HerrlichkeitG1391 beruftG2564. 13Und darumG5124 G1223 dankenG2168 wirG2249 auchG2532 GottG2316 unablässigG89, daßG3754, als ihr vonG3844 unsG2257 das WortG3056 der KundeG189 GottesG2316 empfingetG3880, ihr es nichtG3756 als MenschenwortG3056 G444 aufnahmetG1209, sondernG235, wieG2531 es wahrhaftigG230 istG2076, als GottesG2316 WortG3056, dasG3739 auchG2532 inG1722 euchG5213, den GlaubendenG4100, wirktG1754. 14DennG1063, BrüderG80, ihrG5210 seidG1096 NachahmerG3402 der VersammlungenG1577 GottesG2316 gewordenG1096, dieG3588 inG1722 JudäaG2449 sindG5607, inG1722 ChristoG5547 JesuG2424, weilG3754 auchG2532 ihrG5210 dasselbeG5024 vonG5259 den eigenenG2398 LandsleutenG4853 erlittenG3958 habt, wieG2531 auchG2532 jeneG846 vonG5259 den JudenG2453, 15die sowohlG2532 den HerrnG2962 JesumG2424 als auchG2532 die ProphetenG4396 getötetG615 undG2532 unsG2248 durch Verfolgung weggetriebenG1559 haben, undG2532 GottG2316 nichtG3361 gefallenG700 undG2532 allenG3956 MenschenG444 entgegenG1727 sind, 16indem sie unsG2248 wehrenG2967, zu den NationenG1484 zu redenG2980, auf daßG2443 sie errettetG4982 werden, damitG1519 sie ihreG846 SündenG266 allezeitG3842 vollmachenG378; aberG1161 der ZornG3709 istG5348 völligG1519 G5056 überG1909 sieG846 gekommenG5348. 17WirG2249 aberG1161, BrüderG80, da wir fürG4314 kurzeG5610 ZeitG2540 vonG575 euchG5216 verwaistG642 waren, dem AngesichtG4383, nichtG3756 dem HerzenG2588 nach, habenG4704 wir uns um so mehrG4056 befleißigtG4704, euerG5216 AngesichtG4383 zu sehenG1492, mitG1722 großemG4183 VerlangenG1939. 18DeshalbG1352 wolltenG2309 wir zuG4314 euchG5209 kommenG2064 (ichG1473, PaulusG3972, nämlichG3303,) einmalG530 undG2532 zweimalG1364, undG2532 der SatanG4567 hatG1465 unsG2248 verhindertG1465. 19DennG1063 werG5101 ist unsereG2257 HoffnungG1680 oderG2228 FreudeG5479 oderG2228 KroneG4735 des RuhmesG2746 ? NichtG3780 auchG2532 ihrG5210 vorG1715 unseremG2257 HerrnG2962 JesuG2424 beiG1722 seinerG846 AnkunftG3952 ? 20DennG1063 ihrG5210 seidG2075 unsereG2257 HerrlichkeitG1391 undG2532 FreudeG5479. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!