SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G637 G638 G639 G640 G641         G643G644G645G646G647

Strong: G642
ἀπορφανίζω  [aporfanizó]
(aor. pas. ἀπωρφανίσθην) učinit sirotkem, odloučit (ἀπό τινος od koho: *1Te 2:17) [1]
Strong: G642
Word: απορφανιζω
Pronounc: ap-or-fan-id'-zo
Orig: from 575 and a derivative of 3737; to bereave wholly, i.e. (figuratively) separate (from intercourse):--take. G575 G3737
Use: Verb
HE Strong:

1) to bereave of a parent or parents
Strong: G642
Word: ἀπορφανίζω
Transliter: aporphanizō
Pronounc: ap-or-fan-id'-zo
From G575 and a derivative of G3737; to bereave wholly that is (figuratively) separate (from intercourse): - take.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G642
ap-orphanizo Synonym: 3737 < 575 (Trennung) + Abl. von 3737, (w. durch Trennung-verwaist); Vb. (1)
 Gräz. Akt.: jmdn. d. Vaters, d. Mutter oder d. Eltern berauben.
 
 I.) übertr. Ptz.Aor.Pass.: verwaist worden von...
  1) zum Waisen gemacht worden; allg.: getrennt bzw. beraubt (worden) von...; 1Th 2:17
Strong: G642
(aporfanízo)
de G575 y un derivado de G3737; separarse completamente, i.e. (figurativamente) separar (de interacción):- separado.
----
Diccionario Tuggy
ἀπορφανίζω
. (partic. del 1 tiempo aoristo voz pasiva ἀπορφανισθείς). Dejar huérfano por separación, privar de : 1Ts 2:17.
----
Diccionario Vine NT
aporfanizomai (ἀπορφανίζομαι, G642)
, lit., ser hecho huérfano (apo , de, con la connotación de separación, y orfanos , huérfano). Se utiliza metafóricamente en 1Ts 2:17 : «separados de vosotros» (rv : «privados de vosotros»), en el sentido de verse privados de la compañía de los santos al verse impelidos a abandonarlos (cf. los símiles en 7 y 11). La palabra tiene un sentido más amplio que el de ser huérfano.¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 682)
ἀπορφανίζω (aporphanizō): vb.; ≡ Strong 642-LN 85.17 separar, literalmente, (voz pasiva) ser separado de (1Ts 2:17+)
Hомер Стронга: G642
Оригинал: απορφανιζω
Транслитерация: апорфанизо
Произношение: апοрфаньй́зо
Часть речи: Глагол
Этимология: от G575 и производное от G3737 - осиротеть, стать сиротой, быть разлученным. Словарь Дворецкого: απ-ορφανιζομαι становиться сиротой Пр.: οι απωρφανισμενοι Эсхил (525/4-456 до н. э.) — осиротевшие, сироты; απορφανισθεντες απο τινος Новый Завет — разлученные с кем-л.
Numéro de Strong: G642
Mot: ἀπορφανίζω  (aporphanizo)
séparés 1; 1
Strong: G642
Word: ἀπορφανίζω
aporphanizo {ap-or-fan-id'-zo}
源自G575和一衍生於G3737的字;動詞
➊使成為孤兒(保羅以此比喻與他們的分離,帖前2:17)
Strong: G642
ἀπορφανίζω (aporphanízō) {ap-or-fan-id'-zo}
απορφανιζω - aporphanizo de G575 e um derivado de G3737 v 1 ser privado de um ou ambos os pais pela morte separar-se de


Webster Concordance (1833)
Strong: G642
Transliter & Pronounc: aporphanizo {ap-or-fan-id'-zo}
Total Webster Occurrences: 1

taken, 1
1Thess 2:17Display settings Display settings
0.293 s.