SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G22 G23 G24 G25 G26         G28G29G30G31G32

Cognate Strong's numbers: G26, G25

Strong: G27
ἀγαπητός, ή, όν  [agapétos]
1. milovaný, milý, oblíbený, nejdražší 2. jediný (syn) [61]
Strong: G27
Word: αγαπητος
Pronounc: ag-ap-ay-tos'
Orig: from 25; beloved:--(dearly, well) beloved, dear. G25
Use: TDNT-1:21,5 Adjective
HE Strong: H157 H1730 H3039 H3173 H3358

1) beloved, esteemed, dear, favourite, worthy of love
Strong: G27
Word: ἀγαπητός
Transliter: agapētos
Pronounc: ag-ap-ay-tos'
From G25; beloved: - (dearly well) beloved dear.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G27
agapetos < Verbaladjektiv von G25; Adj. (62)
 Gräz.: geehrt, liebenswürdig.
 LXX: vom einzigen Sohn: Ge 22:2,12,16* ua.
 I.) geliebt
  1) allg.: geschätzt, lieb, wert(geachtet); subst.: d. Liebling, d. Geliebte. Ps 60:7 Ac 15:25 1Co 4:17 Eph 6:21 Col 1:7* uva.
  2) von dem Verhältnis Gottes zu Christus seinem einzigen Sohn. In rabb. Literatur ein messianischer Titel: Geliebter. Mt 3:17 17:5 Mr 1:11 9:7 Lu 3:22 9:35 Lu 20:13 2Pe 1:17
Strong: G27
(agapetós)
de G25; amado:- amado.
----
Diccionario Tuggy
ἀγαπητός
, ή, όν. adjetivo verbal de ἀγαπάω. Amado. A.T. דּוֹד , Isa 5:1. יָדִיד , Sal 59:7(Sal 60:5). יָחִיד , Gén 22:2. יַקִּיר , Jer. 38(31):20. אָהֵב , Zac 13:6. יָחִיד , Zac 12:10; Jer 6:26; Amó 8:10. N.T. Amado.
A) Casi ‘único amado’. De la relación de Cristo con Dios: Mat 3:17; Mat 17:5; Mar 9:7; Mar 12:6; Luc 3:22; Luc 20:13; 2Pe 1:17.
B) Amado, muy querido. Indica una relación muy íntima, especialmente entre padres e hijos: Rom 16:5; 1Co 4:14; 1Co 4:17; Efe 5:1; Flm 1:16.
C) Se usa en el vocativo en tratamiento formal.
1) sing.: 3 Jn. 2; 3Jn 1:5; 3Jn 1:11.
2) pl.: Ro. 12:19; 2Co 7:1; 2Co 12:19; Heb 6:9; 1Pe 2:11.
----
Diccionario Vine NT
agapetos (ἀγαπητός, G27)
, de agapao , amar. Se usa de Cristo como amado por Dios (p.ej., Mat 3:17); de los creyentes (p.ej., Rom 1:7); de los creyentes, del uno al otro (1Co 4:14); a menudo, como forma de apelación (véase 1Co 10:14). Véase QUERIDO.
Nota : El verbo agapao en su forma en participio pasivo se traduce «amado/a» en Rom 9:25 ; Efe 1:6 ; Col 3:12 ; 1Ts 1:4 ; 2Ts 2:13. En Jud 1:1 los mejores textos tienen este verbo. Véanse la vm y la vha . La rvr sigue al tr con «santificados», traduciendo el término jagiazo . Véase AMAR.
agapetos (ἀγαπητός, G27) , de agape , amor, significa amado, querido. Se traduce «muy queridos» en 1Ts 2:8 (rv : «carísimos»), del afecto de Pablo y sus colaboradores por los santos en Tesalónica; véase AMADO.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 28)
ἀγαπητός (agapētos), ή (ē), όν (on): adj.; ≡ DBLHebr 3351, 3495; Strong 27; TDNT 1.21-1. LN 58.53 único amor, único en su especie, especialmente amado, (Mat 3:17); 2. LN 25.45 amado, amigo querido, persona amada (Efe 6:21)
Hомер Стронга: G27
Оригинал: αγαπητος
Транслитерация: агапэтос
Произношение: агапитόс
Часть речи: Прилагательное
Этимология: от G25 - возлюбленный, любимый, дорогой;
LXX: H3039 (יָדִיד‎), H3173 (יָחִיד‎). Словарь Дворецкого: αγαπητος дор. αγαπατος G3 1) любимый, дорогой Пр.: (παις Гомер (X-IX вв. до н. э.), Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.)) 2) приятный, восхитительный Пр.: (βιος Платон (427-347 до н. э.)) 3) любезный, ласковый Пр.: (ηθη Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 4) удовлетворительный, достаточный Пр.: αγαπητον καη τουτο Платон (427-347 до н. э.) — достаточно и этого.
Numéro de Strong: G27
Mot: ἀγαπητός  (agapetos)
bien-aimé(s) 58, élus, aimés, chers ; 61
Strong: G27
Word: ἀγαπητός
agapetos {ag-ap-ay-tos'}
源自G25;形容詞
➊唯一心愛的➋親愛的,珍惜的,寶貴的
Strong: G27
ἀγαπητός (agapētós) {ag-ap-ay-tos'}
αγαπτος - agapetos de G25 tdnt 1 21 5 adj 1 amado estimado querido favorito digno ou merecedor de amor


Webster Concordance (1833)
Strong: G27
Transliter & Pronounc: agapetos {ag-ap-ay-tos'}
Total Webster Occurrences: 62

beloved, 56
Matt 3:17; Matt 12:18; Matt 17:5; Mark 1:11; Mark 9:7; Luke 3:22; Luke 9:35; Luke 20:13; Acts 15:25; Rom 1:7; Rom 11:28; Rom 12:19; Rom 16:8; Rom 16:9; Rom 16:12; 1Cor 4:14; 1Cor 4:17; 1Cor 10:14; 1Cor 15:58; 2Cor 7:1; 2Cor 12:19; Eph 6:21; Phil 2:12; Phil 4:1(2); Col 4:7; Col 4:9; Col 4:14; 1Tim 6:2; 2Tim 1:2; Phlm 1:1; Phlm 1:2; Phlm 1:16; Heb 6:9; Jas 1:16; Jas 1:19; Jas 2:5; 1Pet 2:11; 1Pet 4:12; 2Pet 1:17; 2Pet 3:1; 2Pet 3:8; 2Pet 3:14; 2Pet 3:15; 2Pet 3:17; 1John 3:2; 1John 3:21; 1John 4:1; 1John 4:7; 1John 4:11; 3John 1:2; 3John 1:5; 3John 1:11; Jude 1:3; Jude 1:17; Jude 1:20

dear, 3
Eph 5:1; Col 1:7; 1Thess 2:8

wellbeloved, 3
Mark 12:6; Rom 16:5; 3John 1:1
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G27 - ἀγαπητός, ή, όν - [18 x]
Display settings Display settings