SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1710 G1711 G1712 G1713 G1714         G1716G1717G1718G1719G1720

Strong: G1715
ἔμπροσθεν  [emprosthen]
1. (adv.) vpředu; dopředu, vpřed, napřed ¦¦ τὰ ἔ. (sc. ὄντα) co je vpředu 2. (předl. s gen.) před (místně, i přen.) ¦¦ ἔμπροσθέν μου (*J 1:15) přede mnou (pokud jde o důstojnost n. i časově) [48]
Strong: G1715
Word: εμπροσθεν
Pronounc: em'-pros-then
Orig: from 1722 and 4314; in front of (in place (literally or figuratively) or time):--against, at, before, (in presence, sight) of. G1722 G4314
Use: Adverb
HE Strong: H268 H865 H6040 H6440 H6924 H7121 H7564

1) in front, before
1a) before, i.e. in that local region which is in front of a person or thing
1b) before, in the presence of, i.e. opposite to, over against one
1c) before, in the sight of
1d) before, denoting rank
Strong: G1715
Word: ἔμπροσθεν
Transliter: emprosthen
Pronounc: em'-pros-then
From G1722 and G4314; in front of (in place [literally or figuratively] or time): - against at before (in presence sight) of.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1715
em-prosthen Synonym: 1799 < 1722 + 4314, (w. antwortend auf d. Frage: Woher? --> von vorn); Adv. (48)
 Gräz.: oft zeitlich: früher, zuvor.
 
 I.) als Adv.: (nach) vorne
  1) nach vorne, vorne, vorwärts. Eze 2:10 Lu 19:4,28 Php 3:13 Re 4:6
 
 II.) als Präp.: vor
  1) vor = d. Ort d. vor einer Person oder Sache ist. Mt 5:24 Lu 5:19* ua.
  2) vor = in Gegenwart von jmdm., gegenüber von jmdm. (besonders vom Hintreten bzw. Vorgeführtwerden vor d. Richter [2,519]). Ge 45:5 Mt 10:32 Lu 12:8 21:36 1Th 1:3 2:19 3:9 1Jo 3:19* ua.
  3) vor = vor Augen, in Sicht von...; vor jmdm. (her). Mt 5:16 Mr 2:12 Ac 10:4* ua.
  4) in der unterwürfigen Redeweise: vor den Augen eines Höhergestellten etw. geschehen oder tun lassen (2,519). Isa 45:1 Jude 2:11 3:12 4:1 Mt 11:26 18:14 Lu 10:21
  5) vor = rangmäßig vor jmd. anderem. Ge 48:20 2Ki 18:5 Joh 1:15,30
Strong: G1715
(émprosdsen)
de G1722 y G4314; en frente de (un lugar [literalmente o figurativamente] o tiempo):- primero.
----
Diccionario Tuggy
ἔμπροσθεν
. Delante de, ante, al frente de, adelante, por delante, lo anterior. A.T. τὰ ἔμπροσθενאָחוֹר , Eze 2:10. מֵאַחֲרֵי 2Re 10:29. אֶתְמוֹל Miq 2:8. לְפָנִים , Jue 1:11. מִלְּפָנִים ; Isa 41:26. Muchas veces לִפְנֵי , Gén 24:7. מִפְּנֵי , Jos 4:23. פָּנִיס , Jer 7:24. פְּנֵי , Jos 5:1. פָּנִים , 2Cr 13:14. קֶדֶם , Job 29:2. קֳדָם , Esd 4:18. מִן־קַדְמַת דְּנָה , Dan 6:11(10). קַדְמַי , Dan 7:8. קַדְמֹנִי , Mal 3:4. מִן־קֳדָם , Dan 7:10. לִקְרַאת , 2Re 9:17. רִאשָׁה Eze 36:11. רִאוֹן , Jue 20:39. בָּרִאוֹן , Jos 8:6. רֵאשִׁית Job 42:12. N.T.
A) prep. impropia con gen. Delante de, ante, al frente de.
1) En la presencia de: Mat 10:32-33; Mat 25:32; Mat 26:70; Mat 27:11; Luc 12:8; Luc 21:36; 2Co 5:10; Gál 2:14; 1Ts 1:3; 1Ts 2:19; 1Ts 3:9; 1Ts 3:13; 1Jn 3:19.
2) A vista de: Mat 5:16; Mat 6:1; Mat 11:26; Mat 17:2; Mat 18:14; Mat 23:13; Mar 2:12; Mar 9:2; Luc 10:21. Luc 19:27; Jua 12:37; Hch 10:4.
3) Sencillamente local: Mat 5:24; Mat 7:6; Mat 27:29; Luc 5:19; Luc 14:2; Hch 18:17; Rev 19:10; Rev 22:8.
4) Donde hay movimiento: Mat 6:2; Mat 11:10; Luc 7:27; Jua 3:28; Jua 10:4.
5) En rango o categoría: Jua 1:15; Jua 1:30.
B) adv. Adelante, delante : Luc 19:4; Luc 19:28; Flp 3:13; Rev 4:6.
----
Diccionario Vine NT
emprosthen (ἔμπροσθεν, G1715)
, véase DELANTE, A, Nº 5. El término se traduce «a la presencia» en la rv en Hch 10:4 (rvr : «delante»).
emprosthen (ἔμπροσθεν, G1715) se usa solo de lugar o de posición; adverbialmente, significando delante (p.ej., Mat 5:24). Como «ante» se traduce solo en 2Co 5:10 , «comparezcamos ante el tribunal de Cristo». Véanse ANTES(DE), DELANTE.

emprosthen (ἔμπροσθεν, G1715) se usa solo de lugar o de posición; adverbialmente, significando delante (Luc 19:28 ; Flp 3:13; Rev 4:6); y como preposición (p.ej., Mat 5:24 ; Jua 10:4); con el significado «a la vista de una persona» (p.ej., Mat 5:16 ; Mat 6:1; Mat 17:2; Luc 19:27 ; Jua 12:37 ; 1Ts 2:19 ; Rev 19:10), especialmente en frases que significan a la vista de Dios, como a Dios le place (Mat 11:26 ; Mat 18:14, lit: «una cosa querida delante de vuestro Padre»; Luc 10:21); en el sentido de prioridad de rango, o de posición o dignidad (Jua 1:15, Jua 1:30, en algunos textos, v. 27); en un sentido antagonista, «contra» (Mat 23:13 : «delante»); véanse A, ANTE, ANTES.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1869)
ἔμπροσθεν (emprosthen): adv. y prep. (nunca compuesto con verbos); ≡ DBLHebr 4367; Strong 1715-1. LN 83.33 al frente de, delante, en la presencia de una persona u objeto en un sentido espacial (Mat 5:24; Mat 17:2); 2. LN 83.36 delante de, al frente de una persona u objeto, como lo opuesto a estar detrás (Rev 4:6); 3. LN 90.20 según el criterio de, según la opinión de, ante alguien en un sentido de relación (Mat 11:26)
Hомер Стронга: G1715
Оригинал: εμπροσΘεν
Транслитерация: емпросфен
Произношение: э́мбрοсфэн
Часть речи: Наречие
Этимология: от G1722 и G4314 - перед, впереди, спереди, в присутствии, напротив. Словарь Дворецкого: εμ-προσθε(ν) I adv. 1) впереди, спереди Пр.: (καη ε. καη οπισθεν Аристотель (384-322 до н. э.)) ο ε. Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) — передний; το или τα ε. Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) — передняя часть; εις το (τα) ε. Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) — вперед; εν τω ε. Платон (427-347 до н. э.) — впереди; εκ του ε. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — впереди, (на)против 2) прежде, раньше Пр.: ο ε. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) — прежний, предшествующий, предыдущий; τα (λεχθεντα) ε. Платон (427-347 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) — вышесказанное; ε. ειναι των πραγματων Демосфен (384-322 до н. э.) — (пред)упреждать события; οι ε. — предшественники или предки II praep. cum gen. 1) перед, впереди Пр.: (θυρων Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) 2) выше Пр.: (σωφροσυνης Платон (427-347 до н. э.)) 3) прежде, ранее Пр.: (τα ε. τουτων ρηθεντα Платон (427-347 до н. э.)).
Numéro de Strong: G1715
Mot: ἔμπροσθεν  (emprosthen)
devant ; 48
Strong: G1715
Word: ἔμπροσθεν
emprosthen {em'-pros-then}
源自G1722G4314;副詞
➊在……之前,在前面ⓐ在前面,亦即,某個特定的地方是在一個人或物之前ⓑ在……之前,在某人的面前,亦即站在他的對面,站在那人的前面ⓒ在……之前,出現在眼前ⓓ在……之前,指出層級或地位
Strong: G1715
ἔμπροσθεν (émprosthen) {em'-pros-then}
εμπροσθεν - emprosthen de G1722 e G4314 adv 1 em frente antes 1a antes i e naquela regiao local que esta em frente de uma pessoa ou coisa 1b antes na presenca de i e oposto a contra alguem 1c antes de acordo com o ponto de vista de 1d antes denotando ordem


Webster Concordance (1833)
Strong: G1715
Transliter & Pronounc: emprosthen {em'-pros-then}
Total Webster Occurrences: 49

against, 1
Matt 23:13

at, 1
Rev 19:10

before, 41
Matt 5:16; Matt 5:24; Matt 6:1; Matt 6:2; Matt 7:6; Matt 10:32(2); Matt 10:33(2); Matt 11:10; Matt 17:2; Matt 25:32; Matt 26:70; Matt 27:11; Matt 27:29; Mark 1:2; Mark 9:2; Luke 5:19; Luke 7:27; Luke 12:8(2); Luke 14:2; Luke 19:4; Luke 19:27; Luke 19:28; Luke 21:36; John 1:15; John 1:27; John 1:30; John 3:28; John 10:4; John 12:37; Acts 18:17; 2Cor 5:10; Gal 2:14; Phil 3:13; 1Thess 3:9; 1Thess 3:13; 1John 3:19; Rev 4:6; Rev 22:8

in, 1
Luke 10:21

of, 1
Matt 18:14

presence, 1
1Thess 2:19

sight, 3
Matt 11:26; Luke 10:21; 1Thess 1:3
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1715 - ἔμπροσθεν - [126 x]
Display settings Display settings