SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2101 G2102 G2103 G2104 G2105         G2107G2108G2109G2110G2111

Strong: G2106
εὐδοκέω  [eudokeó]
(aor. εὐδόκησα i ηὐδόκησα) 1. mít / nacházet zalíbení (ἔν τινι / εἴς τινα v kom; τινά, τι v kom, v čem); být spokojen; pokládat za správné, chtít, souhlasit (τινί s čím), schválit 2. rozhodnout (se) (+ inf.) [21]
Strong: G2106
Word: ευδοκεω
Pronounc: yoo-dok-eh'-o
Orig: from 2095 and 1380; to think well of, i.e. approve (an act); specially, to approbate (a person or thing):--think good, (be well) please(-d), be the good (have, take) pleasure, be willing. G2095 G1380
Use: TDNT-2:738,273 Verb
HE Strong: H2530 H2654 H3474 H5414 H5753 H6345 H6743 H6915 H7521

1) it seems good to one, is one's good pleasure
1a) think it good, choose, determine, decide
1b) to do willingly
1c) to be ready to, to prefer, choose rather
2) to be well pleased with, take pleasure in, to be favourably inclined towards one
Strong: G2106
Word: εὐδοκέω
Transliter: eudokeō
Pronounc: yoo-dok-eh'-o
From G2095 and G1380; to think well of that is approve (an act); specifically to approbate (a person or thing): - think good (be well) please (-d) be the good (have take) pleasure be willing.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2106
eu-dokeo < 2095 + 1380, (w. wohl-meinen); Vb. (21)
 I.) Wohlgefallen haben
  1) etw. für gut halten, für wohl befinden; etw. beschließen (Papyri: jurist. t.t: seine Zustimmung zu etw. geben). Ps 68:17 Lu 12:32 Ro 15:26,27 1Co 1:21 Ga 1:15* ua.
  2) zufrieden sein mit...; etw. mögen oder billigen; zugeneigt sein, sich erfreuen an...; Gefallen bzw. Freude haben an etw. oder mit jmdm.; 2Sa 22:20 Mal 2:17 Mt 3:17 Lu 3:22 2Co 12:10* ua.
Strong: G2106
(eudokéo)
de G2095 y G1380; pensar bien de, i.e., aprobar, (un acto); específicamente aprobado (persona o cosa):- acordar, agradar, complacencia, complacer, gozar, gozo, parecer, placer.
----
Diccionario Tuggy
εὐδοκέω
. (imperf. ηὐδόκουν; tiempo futuro εὐδοκήσω; 1 tiempo aoristo εὐδόκησα y ηὐδόκησα). Deleitarse en, complacerse en, estar contento o satisfecho, preferir, decidir, escoger. A.T. אָבָה , Jue 11:17. חָמַד , Sal 67:17(Sal 68:16). חָפֵץ , Isa 62:4. יָשַׁר Hab 2:4. נָתַן , Jue 15:18. פַּחְדָּה , Jer 2:19. צָלֵחַ qal. Isa 54:17. צָלֵחַ hi. 1Cr 29:23. קָדַד , Gén 24:26. La mayoría de las veces רָצָה qal., Ecl 9:7. רָצָה hi., Lev 26:34. N.T.
A) Deleitarse en, complacerse en, estar contento o satisfecho.
1) De persona: Mat 3:17; Mat 12:18; Mat 17:5; Mar 1:11; Luc 3:22; 1Co 10:5; Heb 10:38; 2Pe 1:17.
2) De cosa: 2 Co. 12:10; 2Ts 2:12; Heb 10:6; Heb 10:8.
B) Preferir, parecer bien, decidir, escoger : Luc 12:32; Rom 15:26-27; 1Co 1:21; 2Co 5:8; Gál 1:15; Col 1:19; 1Ts 2:8; 1Ts 3:1.
----
Diccionario Vine NT
eudokeo (εὑδοκέω, G2106)
, «tuvieron a bien» en Rom 15:26 , se trata bajo COMPLACER, Nº 1.
eudokeo (εὐδοκέω, G2106) , significa: (a) estar complacido, considerar bueno (eu , bueno, y dokeo , parecer bueno); no meramente un conocimiento de lo que es correcto y bueno, como en dokeo , sino acentuando la buena disposición y la libertad de una intención o resolución con respecto a lo que es bueno (Luc 12:32 : «le ha placido»; lo mismo en Rom 15:26 : «tuvieron a bien»; v. 27: «les pareció bueno»; 1Co 1:21 : «agradó a Dios»; Gál 1:15 : «agradó», rv : «plugo»; Col 1:19 : «agradó»; 1Ts 2:8 : «hubiéramos querido», rv : «quisiéramos»); este significado se halla frecuentemente en los papiros en documentos legales; (b) hallar complacencia en, estar complacido en (p.ej., Mat 3:17 : «tengo complacencia», RV: «tengo contentamiento»; 12:18: «se agrada»; 17:5: «tengo complacencia», rv : «tomo contentamiento»; 1Co 10:5 : «no se agradó»; 2Co 12:10 : «me gozo»; 2Ts 2:12 : «se complacieron», rv : «consintieron»; Heb 10:6 : «agradaron»; v. 8: «agradaron»; v. 38: «agradará»; 2Pe 1:17 : «tengo complacencia», rv : «me he agradado»). Véanse ACORDAR, AGRADAR, BIEN, BUENO, GOZAR(SE), PARECER, QUERER, TENER A BIEN.¶

eudokeo (εὐδοκέω, G2106) , véase ACORDAR, A, Nº 2. Se traduce «tuvieron a bien» en Rom 15:26 (rv : «tuvieron por bien»). Véanse ACORDAR, AGRADAR, BUENO, COMPLACER, COMPLACENCIA, GOZAR(SE), PARECER, QUERER, TENER.

eudokeo (εὐδοκέω, G2106) Significa: (a) estar complacido, considerar que algo sea bueno (eu , bueno, y dokeo , parecer bueno); no meramente una comprensión de lo que es bueno y recto como en dokeo , sino resaltando la buena disposición y libertad de intención o resolución con respecto a lo que es bueno, p.ej., Luc 12:32 , «le ha placido [al Padre]», como también Rom 15:26-27; 1Co 1:21 ; Gál 1:15 ; Col 1:19 ; 1Ts 2:8 , «hubiéramos querido» (rvr ); «tuvimos buena voluntad» (vm ). Este significado se halla frecuentemente en los papiros en documentos legales. (b) Agradarse de, tener complacencia en (Mat 3:17 ; Mat 12:18; Mat 17:5; 1Co 10:5 ; 2Co 12:10 ; 2Ts 2:12 ; Heb 10:6, Heb 10:8, Heb 10:38; 2Pe 1:17). Véase ACORDAR, A, Nº 2, etc.

eudokeo (εὐδοκέω, G2106) , estar bien dispuesto, creerlo bueno, placer. Se traduce «quisiéramos» en 2Co 5:8 (rv , rvr ); «hubiéramos querido» (1Ts 2:8 ; rv : «quisiéramos»); como ejemplo del uso del verbo «placer» (Gál 1:15 : «cuando plugo a Dios»). Véase AGRADAR, A, Nº 3; véanse también ACORDAR, A, Nº 2, BIEN, BUENO, COMPLACER, GOZAR(SE), PARECER, PLACER.

eudokeo (εὐδοκέω, G2106) , estar bien complacido, considerarlo bien. Se traduce «tengo complacencia» en Mat 3:17 ; Mat 17:5 (rv : «tomo contentamiento»); Mar 1:11 (rv : «tomo contentamiento»); Luc 3:22 (rv : «me he complacido»); 2Pe 1:17 : «Me he agradado». Véanse AGRADAR, A, Nº 3, COMPLACER, Nº 1, QUERER, A, Nº 4, etc.
eudokeo (εὐδοκέω, G2106) , significa estar bien complacido, creerlo bueno (eu , bien, y dokeo , parecer bueno a). No es meramente un entendimiento de lo que es recto y bueno, como en dokeo , sino que acentúa la buena disposición y la libertad de una intención o resolución con respecto a lo que es bueno (p.ej., Rom 15:27 : «les pareció bueno»). Véanse ACORDAR, A, Nº 2, AGRADAR, BIEN, B, Nº 9, COMPLACER, COMPLACENCIA, GOZAR(SE), PARECER, QUERER.

eudokeo (εὐδοκέω, G2106) significa: (a) agradarse en, creer que algo es bueno (eu , bueno; dokeo , parecer bueno); no meramente un entendimiento de lo que es recto y bueno, como en dokeo , sino acentuando la buena disposición y la libertad de una intención o resolución con respecto a lo que es bueno (p.ej., Luc 12:32 : «a vuestro Padre le ha placido»); así en Rom 15:26-27; 1Co 1:21 ; Gál 1:15 ; Col 1:19 ; 1Ts 2:8. Este significado se halla frecuentemente en los papiros y en los documentos reales; (b) estar complacido de, agradarse de (p.ej., Mat 3:17 ; Mat 12:18; Mat 17:5; 1Co 10:5 ; 2Co 12:10 ; 2Ts 2:12 ; Heb 10:6, Heb 10:8, Heb 10:38; 2Pe 1:17). Véanse AGRADAR, COMPLACENCIA(TENER).

eudokeo (εὐδοκέω, G2106) , ser complaciente. Se traduce «les pareció bueno» en Rom 15:27 ; en 1Ts 3:1 se traduce «nos pareció bien» en vm (rv , rvr : «acordamos»). Véanse AGRADAR, A, Nº 3, COMPLACER, etc.

eudokeo (εὐδοκέω, G2106) , tener complacencia, agradarse en. Se traduce «me gozo» en 2Co 12:10 (rv , rvr ; rvr77 : «me complazco»). Véase AGRADAR, A, Nº 3, y también COMPLACER, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2305)
εὐδοκέω (eudokeō): vb.; ≡ DBLHebr 8354; Strong 2106; TDNT 2.738-1. LN 25.87 estar satisfecho con (Mat 3:17); 2. LN 25.113 disfrutar, sentir placer (2Ts 2:12); 3. LN 30.97 preferir, elegir como el mejor (2Co 5:8)
Hомер Стронга: G2106
Оригинал: ευδοκεω
Транслитерация: еудокео
Произношение: эвдοке́о
Часть речи: Глагол
Этимология: от G2095 и G1380 - благоволить (проявлять расположение или доброжелательность), быть довольным, удовлетворенным, одобрять, восхотеть;
LXX: H7521 (רצה‎), H14 (אבה‎), H2654 (חפץ‎), H2655 (חָפץ‎). Словарь Дворецкого: ευ-δοκεω (impf. ηυδοκουν и ευδοκουν, aor. ηυδοκησα и ευδοκησα) 1) удовлетворяться, быть довольным Пр.: (τινι Полибий (ок. 200-120 до н. э.) и εν τινι Новый Завет, med. τινι и επι τινι Полибий (ок. 200-120 до н. э.)) 2) одобрительно относиться, соглашаться Пр.: (ποιειν τι Полибий (ок. 200-120 до н. э.), Новый Завет) ευδοκησας τη συνθηκη Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — приняв это условие 3) быть по душе, нравиться Пр.: (τινι Полибий (ок. 200-120 до н. э.)) 4) благоволить Пр.: (εις τινα Новый Завет)
Numéro de Strong: G2106
Mot: εὐδοκέω  (eudokeo)
affection, prendre plaisir, trouver bon, bien vouloir, plaire, agréable, aimer, décider, agréer ; 21
Strong: G2106
Word: εὐδοκέω
eudokeo {yoo-dok-eh'-o}
源自G2095G1380;動詞
➊(認為是好的而選擇)認可,決定,決意
➋樂於,喜於
Strong: G2106
εὐδοκέω (eudokéō) {yoo-dok-eh'-o}
ευδοκεω - eudokeo de G2095 e G1380 tdnt - 2 738 273 v 1 parecer bom para alguem ser a satisfacao de alguem 1a achar bom escolher determinar decidir 1b fazer de boa vontade 1c estar pronto a preferir escolher 2 estar satisfeito ter prazer em estar inclinado em favor de alguem


Webster Concordance (1833)
Strong: G2106
Transliter & Pronounc: eudokeo {yoo-dok-eh'-o}
Total Webster Occurrences: 25

good, 1
1Thess 3:1

had, 1
Heb 10:6

have, 1
Heb 10:38

is, 1
Luke 12:32

pleased, 10
Matt 3:17; Matt 12:18; Matt 17:5; Mark 1:11; Luke 3:22; 1Cor 1:21; 1Cor 10:5; Gal 1:15; Col 1:19; 2Pet 1:17

pleasure, 6
Luke 12:32; 2Cor 12:10; 2Thess 2:12; Heb 10:6; Heb 10:8; Heb 10:38

them, 2
Rom 15:26; Rom 15:27

was, 1
1Cor 10:5

willing, 2
2Cor 5:8; 1Thess 2:8
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2106 - εὐδοκέω - [32 x]
Display settings Display settings
0.101 s.