Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Revelation - 21. chapter - Revelation - chapter 21

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 ich sahG1492 einen neuenG2537 HimmelG3772 undG2532 eine neueG2537 ErdeG1093; dennG1063 der ersteG4413 HimmelG3772 undG2532 die ersteG4413 ErdeG1093 waren vergangenG3928, undG2532 das MeerG2281 istG2076 nichtG3756 mehrG2089. 2UndG2532 ichG1473 sahG1492 die heiligeG40 StadtG4172, das neueG2537 JerusalemG2419, ausG1537 dem HimmelG3772 herniederkommenG2597 vonG575 GottG2316, bereitetG2090 wieG5613 eine für ihrenG846 MannG435 geschmückteG2885 BrautG3565. 3UndG2532 ich hörteG191 eine lauteG3173 StimmeG5456 ausG1537 dem HimmelG3772 sagenG3004: SieheG2400, die HütteG4633 GottesG2316 beiG3326 den MenschenG444! UndG2532 er wirdG4637 beiG3326 ihnenG846 wohnenG4637, undG2532 sie werdenG2071 seinG846 VolkG2992 seinG2071, undG2532 GottG2316 selbstG846 wirdG2071 beiG3326 ihnenG846 seinG2071, ihrG846 GottG2316. 4UndG2532 erG2316 wirdG1813 jedeG3956 TräneG1144 vonG575 ihrenG846 AugenG3788 abwischenG1813, undG2532 der TodG2288 wirdG2071 nichtG3756 mehrG2089 seinG2071, nochG3777 TrauerG3997, nochG3777 GeschreiG2906, nochG3777 G3756 SchmerzG4192 wirdG2071 mehrG2089 seinG2071; dennG3754 das ErsteG4413 ist vergangenG565. 5UndG2532 der aufG1909 dem ThroneG2362 saßG2521 sprachG2036: SieheG2400, ich macheG4160 allesG3956 neuG2537. UndG2532 er sprichtG3004 [zu mir]G3427: SchreibeG1125, dennG3754 dieseG3778 WorteG3056 sindG1526 gewißG4103 undG2532 wahrhaftigG228. 6UndG2532 er sprachG2036 zu mirG3427: Es ist geschehenG1096. IchG1473 binG1510 das AlphaG1 undG2532 das OmegaG5598, der AnfangG746 undG2532 das EndeG5056. IchG1473 willG1325 dem DürstendenG1372 ausG1537 der QuelleG4077 des WassersG5204 des LebensG2222 gebenG1325 umsonstG1432. 7Wer überwindetG3528, wirdG2816 diesesG3956 ererbenG2816, undG2532 ich werdeG2071 ihmG846 GottG2316 seinG2071, undG2532 er wirdG2071 mirG3427 SohnG5207 seinG2071. 8Den FeigenG1169 aberG1161 undG2532 UngläubigenG571 undG2532 mit Greueln BeflecktenG948 undG2532 MördernG5406 undG2532 HurernG4205 undG2532 ZauberernG5332 undG2532 GötzendienernG1496 undG2532 allenG3956 LügnernG5571 - ihrG846 TeilG3313 ist inG1722 dem SeeG3041, derG3739 mit FeuerG4442 undG2532 SchwefelG2303 brenntG2545, welchesG3588 der zweiteG1208 TodG2288 istG2076. 9UndG2532 es kamG2064 einerG1520 von den siebenG2033 EngelnG32, welcheG3588 die siebenG2033 SchalenG5357 hattenG2192, vollG1073 der siebenG2033 letztenG2078 PlagenG4127, undG2532 redeteG2980 mitG3326 mirG1700 und sprachG3004: Komm herG1204, ich willG1166 dirG4671 die BrautG3565, das WeibG1135 des LammesG721 zeigenG1166. 10UndG2532 er führteG667 michG3165 imG1722 GeisteG4151 hinwegG667 aufG1909 einen großenG3173 undG2532 hohenG5308 BergG3735 undG2532 zeigteG1166 mirG3427 die heiligeG40 StadtG4172, JerusalemG2419, herniederkommendG2597 ausG1537 dem HimmelG3772 vonG575 GottG2316; 11und sie hatteG2192 die HerrlichkeitG1391 GottesG2316. IhrG846 LichtglanzG5458 war gleichG3664 einem sehr kostbaren EdelsteinG5093 G3037, wieG5613 ein krystallhellerG2929 JaspissteinG2393 G3037; 12undG5037 sie hatteG2192 eine großeG3173 undG2532 hoheG5308 MauerG5038 und hatteG2192 zwölfG1427 ToreG4440, undG2532 anG1909 den TorenG4440 zwölfG1427 EngelG32, undG2532 NamenG3686 darauf geschriebenG1924, welcheG3739 die der zwölfG1427 StämmeG5443 der SöhneG5207 IsraelsG2474 sindG2076. 13NachG575 OstenG395 dreiG5140 ToreG4440, und nachG575 NordenG1005 dreiG5140 ToreG4440, und nachG575 SüdenG3558 dreiG5140 ToreG4440, undG2532 nachG575 WestenG1424 dreiG5140 ToreG4440. 14UndG2532 die MauerG5038 der StadtG4172 hatteG2192 zwölfG1427 GrundlagenG2310, undG2532 aufG1722 denselbenG846 zwölf NamenG3686 der zwölfG1427 ApostelG652 des LammesG721. 15UndG2532 der mitG3326 mirG1700 redeteG2980 hatteG2192 ein Maß, ein goldenesG5552 RohrG2563, auf daßG2443 er die StadtG4172 messeG3354 undG2532 ihreG846 ToreG4440 undG2532 ihreG846 MauernG5038. 16UndG2532 die StadtG4172 liegtG2749 viereckigG5068, undG2532 ihreG846 LängeG3372 istG2076 so großG5118 wieG3745 G2532 die BreiteG4114. UndG2532 er maßG3354 die StadtG4172 mitG1909 dem RohreG2563 - 12000G1427 G5505 StadienG4712; die LängeG3372 undG2532 die BreiteG4114 undG2532 die HöheG5311 derselbenG846 sindG2076 gleichG2470. 17UndG2532 er maßG3354 ihreG846 MauerG5038, 144G1540 G5062 G5064 EllenG4083, eines MenschenG444 MaßG3358, dasG3739 istG2076 G3603 des EngelsG32.   18UndG2532 der BauG1739 ihrerG846 MauerG5038 warG2258 JaspisG2393, undG2532 die StadtG4172 reinesG2513 GoldG5553, gleichG3664 reinemG2513 GlaseG5194. 19Die GrundlagenG2310 der MauerG5038 der StadtG4172 waren geschmücktG2885 mit jedemG3956 EdelsteinG5093 G3037: die ersteG4413 GrundlageG2310, JaspisG2393; die zweiteG1208 SaphirG4552; die dritteG5154 ChalcedonG5472; die vierteG5067, SmaragdG4665; 20die fünfteG3991, SardonixG4557; die sechsteG1623, SardisG4556; die siebteG1442, ChrysolithG5555; die achteG3590, BeryllG969; die neunteG1766, TopasG5116; die zehnteG1182, ChrysoprasG5556; die elfteG1734, HyacinthG5192; die zwölfteG1428, AmethystG271. 21UndG2532 die zwölfG1427 ToreG4440 waren zwölfG1427 PerlenG3135, jeG1538 G303 einesG1520 der ToreG4440 warG2258 ausG1537 einerG1520 PerleG3135, undG2532 die StraßeG4113 der StadtG4172 reinesG2513 GoldG5553, wieG5613 durchsichtigesG1307 GlasG5194. 22UndG2532 ich sahG1492 keinenG3756 TempelG3485 inG1722 ihrG846, dennG1063 der HerrG2962, GottG2316, der AllmächtigeG3841, istG2076 ihrG846 TempelG3485, undG2532 das LammG721. 23UndG2532 die StadtG4172 bedarfG2192 G5532 nichtG3756 der SonneG2246, nochG3761 des MondesG4582, auf daßG2443 sie ihrG1722 G846 scheinenG5316; dennG1063 die HerrlichkeitG1391 GottesG2316 hatG5461 sieG846 erleuchtetG5461, undG2532 ihreG846 LampeG3088 ist das LammG721. 24UndG2532 die NationenG1484 werdenG4043 durchG1722 ihrG846 LichtG5457 wandelnG4043, undG2532 die KönigeG935 der ErdeG1093 bringenG5342 ihreG846 HerrlichkeitG1391 zuG1519 ihrG846. 25UndG2532 ihreG846 ToreG4440 sollenG2808 bei TageG2250 nichtG3364 geschlossenG2808 werden, dennG1063 NachtG3571 wirdG2071 daselbstG1563 nichtG3756 seinG2071. 26UndG2532 man wirdG5342 die HerrlichkeitG1391 undG2532 die EhreG5092 der NationenG1484 zuG1519 ihrG846 bringenG5342. 27UndG2532 nichtG3364 wirdG1525 inG1519 sieG846 eingehenG1525 irgend etwasG3956 GemeinesG2840 undG2532 was GreuelG946 undG2532 LügeG5579 tutG4160, sondernG1508 nur die geschriebenG1125 sind inG1722 dem BucheG975 des LebensG2222 des LammesG721. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!