SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3523 G3524 G3525 G3526 G3527         G3529G3530G3531G3532G3533

Cognate Strong's numbers: G3527, G3534, G3529, G5245

Strong: G3528
νικάω  [nikaó]
(fut. νικήσω, aor. ἐνίκησα, pf. νενίκηκα) 1. (z)vítězit; porazit, přemoci 2. (pas.) nechat se přemoci ¦¦ μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ (*Ř 12:21) nenech se přemoci zlem [28]
Strong: G3528
Word: νικαω
Pronounc: nik-ah'-o
Orig: from 3529; to subdue (literally or figuratively):--conquer, overcome, prevail, get the victory. G3529
Use: TDNT-4:942,634 Verb
HE Strong: H2135 H2530 H5329

1) to conquer
1a) to carry off the victory, come off victorious
1a1) of Christ, victorious over all His foes
1a2) of Christians, that hold fast their faith even unto death against the power of their foes, and temptations and persecutions
1a3) when one is arraigned or goes to law, to win the case, maintain one's cause
Strong: G3528
Word: νικάω
Transliter: nikaō
Pronounc: nik-ah'-o
From G3529; to subdue (literally or figuratively): - conquer overcome prevail get the victory.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3528
nikao < 3529; Vb. (28)
 
 I.) tr.: besiegen
  1) tr.: jmdn. besiegen; überwinden, übertreffen, stärker sein als...; d. Sieg über jmdn. oder über etw. davontragen, jmdm. überlegen sein. Pr 6:25 Lu 11:22 Joh 16:33 Ro 12:21 1Jo 4:4 5:4 Re 11:7* ua.
 II.) intr.: siegen
  1) intr.: Sieger sein (von Christus); jurist.: einen Prozeß gewinnen. Ex 17:11 Ps 51:6 Ro 3:4 Re 2:7,11,17,26 3:5,12,21 5:5 6:2 21:7
Strong: G3528
(nikáo)
de G3529; subyugar (literalmente o figurativamente):- vencer, victoria, alcanzar la victoria.
----
Diccionario Tuggy
νικάω
. (fut. νικήσω; 1 tiempo aoristo ἐνίκησα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐνικήθην; tiempo perfecto νενίκηκα). Vencer, salir victorioso, ganar el veredicto. A.T. זָכָה , Sal 50:6(Sal 51:4). חָמַד , Pro 6:25. נָצַח pi., Hab 3:19. N.T.
A) intransitivo Vencer.
1) Voz activa con complemento directo en acu.: Luc 11:22; Jua 16:33; Rom 12:21; 1Jn 2:13-14; 1Jn 4:4; 1Jn 5:4-5; Rev 11:7; Rev 12:11; Rev 13:7; Rev 17:14.
2) Voz pasiva Ser vencido : Rom 12:21.
B) intrans.
1) En la batalla o desafíos de la vida. Salir victorioso, vencer, superar : Rev 2:7; Rev 2:11; Rev 2:17; Rev 2:26; Rev 3:5; Rev 3:12; Rev 3:21; Rev 5:5; Rev 6:2; Rev 21:7.
2) En sentido legal. Ganar el veredicto, salir victorioso : Rom 3:4.
----
Diccionario Vine NT
nikao (νικάω, G3528)
, vencer, alcanzar la victoria. Se traduce «que habían alcanzado la victoria sobre» en Rev 15:2. Véase VENCEDOR, VENCER, Nº1.
nikao (νικάω, G3528) , vencer. Se emplea: (a) de Dios (Rom 3:4 , término legal, para el cual véase nota más abajo: «venzas»); (b) de Cristo (Jua 16:33 ; Rev 3:21 ; Rev 5:5; Rev 17:14); (c) de sus seguidores (Rom 12:21 b; 1Jn 2:13-14; 1Jn 4:4; 1Jn 5:4-5; Rev 2:7, Rev 2:11, Rev 2:17, Rev 2:26; Rev 3:5, Rev 3:12, Rev 3:21; Rev 12:11; Rev 15:2; Rev 21:7); (d) de la fe ( 1Jn 5:4); (e) del mal, voz pasiva (Rom 12:21); (f) de unos futuros potentados humanos (Rev 6:2 ; Rev 11:7; Rev 13:7).¶
Nota : En Rom 3:4 : «Para que … venzas cuando fueres juzgado», es un término legal, significando que la justicia del veredicto del juez, inevitable cuando Dios es el juez, lleva al asentimiento por parte del acusado. Las promesas dadas a Israel no constituían garantía alguna de que un judío no arrepentido podría escapar a la condenación.

nikao (νικάω, G3528) , vencer. Se traduce como «alcanzado la victoria» en Rev 15:2 (rv , rvr , rvr77 ); «salido victoriosos» (vm ). Véanse VENCER, VICTORIA.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3771)
νικάω (nikaō): vb.; ≡ Strong 3528; TDNT 4.942-LN 39.57 conquistar, vencer, dominar, prevalecer, triunfar, salir victorioso (Luc 11:22; Jua 16:33; Rom 3:4; Rom 12:21; 1Jn 2:13; 1Jn 5:4; Rev 2:7; Rev 3:5; Rev 5:5; Rev 6:2; Rev 17:14; Rev 21:7)
Hомер Стронга: G3528
Оригинал: νικαω
Транслитерация: никао
Произношение: ньйка́о
Часть речи: Глагол
Этимология: от G3529 - побеждать, завоевывать, одерживать решительную победу, быть победоносным. Словарь Дворецкого: νικαω 1) побеждать Пр.: (πυγμη, τινα μαχη Гомер (X-IX вв. до н. э.); μαχη Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); ναυμαχιη Геродот (ок. 484-425 до н. э.); κοσμον Новый Завет) ο νικησας Гомер (X-IX вв. до н. э.) — победитель; ο νικηθεις Гомер (X-IX вв. до н. э.) — побежденный; πολυ ν. Лисий (ок. 445-380 до н. э.) или τα παντα ν. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — одерживать решительную победу 2) выигрывать Пр.: (μαχην, παγκρατιον Лисий (ок. 445-380 до н. э.); νικην Платон (427-347 до н. э.); δικην Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); πολλους αγωνας Плутарх (ок. 46-126)) 3) одерживать верх, получать перевес Пр.: (εγχει, καλλει Гомер (X-IX вв. до н. э.)) πασαν αρετεν νενικηκεναι Платон (427-347 до н. э.) — превзойти во всех добродетелях; η νικωσα βουλη Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — возобладавшее мнение; εκ της νικωσης (sc. γνωμης) Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — согласно получившему перевес мнению; ν. γνωμη или γνωμην Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — добиться перевеса своего мнения; ν. τους φιλους ευ ποιουντα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — превзойти друзей в добрых делах 4) перен. побеждать, подавлять Пр.: (ιμερου νικωμενος Эсхил (525/4-456 до н. э.)) νικασθαι ηδονη Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — поддаться чувству радости; λογοις φιλων νικασθαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — уступить уговорам друзей; η βια σε μηδαμως νικησατω τοσονδε μισειν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — не позволяй чувству ненависти увлечь тебя до такой степени; με φοβος σε νικατω φρενας Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — не поддавайся страху; νικασθαι ξυμφορa_` Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — быть сломленным несчастьем; υπο των μεγιστων νικηθεντες Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — под давлением мотивов первостепенной важности.
Numéro de Strong: G3528
Mot: νικάω  (nikao)
dompter, vaincre, triompher, surmonter, être vainqueur ; 28
Strong: G3528
Word: νικάω
nikao {nik-ah'-o}
源自G3529;動詞
➊面臨諸般阻礙而勝利,克勝,征服,得勝ⓐ在戰爭或競賽ⓑ在法律行動上(羅3:4)
➋制勝某人,征服,擊敗
Strong: G3528
νικάω (nikáō) {nik-ah'-o}
νικαω - nikao de G3529 tdnt - 4 942 634 v 1 conquistar 1a levar a vitoria sair vitorioso 1a1 de cristo vitorioso sobre seus inimigos 1a2 de cristaos que permanecem firmes na sua fe ate a morte diante do poder de seus inimigos tentacoes e perseguicoes 1a3 quando alguem e processado pela lei vencer o caso manter a causa de alguem


Webster Concordance (1833)
Strong: G3528
Transliter & Pronounc: nikao {nik-ah'-o}
Total Webster Occurrences: 29

Be, 1
Rom 12:21

conquer, 1
Rev 6:2

conquering, 1
Rev 6:2

overcame, 2
Rev 3:21; Rev 12:11

overcome, 11
Luke 11:22; John 16:33; Rom 3:4; Rom 12:21(2); 1John 2:13; 1John 2:14; 1John 4:4; Rev 11:7; Rev 13:7; Rev 17:14

overcometh, 11
1John 5:4(2); 1John 5:5; Rev 2:7; Rev 2:11; Rev 2:17; Rev 2:26; Rev 3:5; Rev 3:12; Rev 3:21; Rev 21:7

prevailed, 1
Rev 5:5

victory, 1
Rev 15:2
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3528 - νικάω - [3 x]
Display settings Display settings
/ / 0.107 s.