Elberfelder Biblia (ok. 1900) - Efezjan - 3. Rozdział

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Biblia (ok. 1900)

... nie ma informacji o tym module ...

 

Księga gości

 

 

Księga gości 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Biblia (ok. 1900)


1DieserhalbG5127 G5484 ichG1473, PaulusG3972, der GefangeneG1198 ChristiG5547 JesuG2424 fürG5228 euchG5216, die NationenG1484 - 2(wennG1489 ihr anders gehörtG191 habt von der VerwaltungG3622 der GnadeG5485 GottesG2316, dieG3588 mirG3427 in BezugG1519 auf euchG5209 gegebenG1325 ist, 3daßG3754 mirG3427 durchG2596 OffenbarungG602 das GeheimnisG3466 kundgetanG1107 worden - (wieG2531 ich es zuvorG4270 inG1722 kurzemG3641 beschriebenG4270 habe, 4woranG4314 G3739 ihr im LesenG314 merkenG3539 könntG1410 meinG3450 VerständnisG4907 inG1722 dem GeheimnisG3466 des ChristusG5547 ), 5welchesG3739 inG1722 anderenG2087 GeschlechternG1074 den SöhnenG5207 der MenschenG444 nichtG3756 kundgetanG1107 worden, wieG5613 es jetztG3568 geoffenbartG601 worden ist seinenG846 heiligenG40 ApostelnG652 undG2532 ProphetenG4396 imG1722 GeisteG4151:   6daß die aus den NationenG1484 MiterbenG4789 seienG1511 undG2532 MiteinverleibteG4954 undG2532 MitteilhaberG4830 [seiner]G846 VerheißungG1860 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424 durchG1223 das EvangeliumG2098, 7dessenG3739 DienerG1249 ich gewordenG1096 bin nachG2596 der GabeG1431 der GnadeG5485 GottesG2316, die mirG3427 gegebenG1325 ist nachG2596 der WirksamkeitG1753 seinerG846 KraftG1411. 8MirG1698, dem AllergeringstenG1647 von allenG3956 HeiligenG40, ist dieseG3778 GnadeG5485 gegebenG1325 worden, [unter]G1722 den NationenG1484 den unausforschlichenG421 ReichtumG4149 des ChristusG5547 zu verkündigenG2097,   9undG2532 alleG3956 zu erleuchtenG5461, welchesG5101 die VerwaltungG2842 des GeheimnissesG3466 sei, dasG3588 vonG575 den ZeitalternG165 her verborgenG613 war inG1722 GottG2316, derG3588 alleG3956 Dinge geschaffenG2936 hat; 10auf daßG2443 jetztG3568 den FürstentümernG746 undG2532 den GewaltenG1849 inG1722 den himmlischenG2032 Örtern durchG1223 die VersammlungG1577 kundgetanG1107 werde die gar mannigfaltigeG4182 WeisheitG4678 GottesG2316, 11nachG2596 dem VorsatzG4286 der ZeitalterG165, denG3739 er gefaßtG4160 hat inG1722 ChristoG5547 JesuG2424, unseremG2257 HerrnG2962; 12inG1722 welchemG3739 wir die FreimütigkeitG3954 habenG2192 undG2532 den ZugangG4318 inG1722 ZuversichtG4006 durchG1223 den GlaubenG4102 an ihnG846. 13DeshalbG1352 bitteG154 ich, nichtG3361 mutlosG1573 zu werden durchG1722 meineG3450 DrangsaleG2347 fürG5228 euchG5216, welcheG3748 eureG5216 EhreG1391 sindG2076.   14DieserhalbG5127 G5484 beugeG2578 ich meineG3450 KnieG1119 vorG4314 dem VaterG3962 [unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 Christi]G5547, 15vonG1537 welchemG3739 jedeG3956 FamilieG3965 inG1722 den HimmelnG3772 undG2532 aufG1909 ErdenG1093 benanntG3687 wird, 16auf daßG2443 er euchG5213 gebeG1325, nachG2596 dem ReichtumG4149 seinerG846 HerrlichkeitG1391 mit KraftG1411 gestärktG2901 zu werden durchG1223 seinenG846 GeistG4151 anG1519 dem innerenG2080 MenschenG444; 17daß der ChristusG5547 durchG1223 den GlaubenG4102 inG1722 eurenG5216 HerzenG2588 wohneG2730, indemG2443 ihr inG1722 LiebeG26 gewurzeltG4492 undG2532 gegründetG2311 seid, 18auf daßG2443 ihr völlig zu erfassenG2638 vermögetG1840 mitG4862 allenG3956 HeiligenG40, welchesG5101 die BreiteG4114 undG2532 LängeG3372 undG2532 TiefeG899 undG2532 HöheG5311 sei, 19undG5307 zu erkennenG1097 die die ErkenntnisG1108 übersteigendeG5235 LiebeG26 des ChristusG5547, auf daßG2443 ihr erfülltG4137 sein möget zuG1519 der ganzenG3956 FülleG4138 GottesG2316. 20Dem aberG1161, der überG5228 allesG1537 hinausG4053 zu tunG4160 vermagG1410, überG5228 die Maßen mehrG3956, als wasG3739 wir erbittenG154 oderG2228 erdenkenG3539, nachG2596 der KraftG1411, die inG1722 unsG2254 wirktG1754, 21ihmG846 sei die HerrlichkeitG1391 inG1722 der VersammlungG1577 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424, aufG1519 alleG3956 GeschlechterG1074 des ZeitaltersG165 der ZeitalterG165 hin! AmenG281.) - 

Display settings Display settings SStrong's number hide!