SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook



 

 



Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5122 G5123 G5124 G5125 G5126         G5128G5129G5130G5131G5132

Strong: G5127
τουτου  [tútú]
tohoto (2. pád od zájmena 'tento' resp. 'toto')
Strong: G5127
Word: τουτου
Pronounc: too'-too
Orig: genitive case singular masculine or neuter of 3778; of (from or concerning) this (person or thing):--here(-by), him, it, + such manner of, that, thence(-forth), thereabout, this, thus. G3778
Use:
HE Strong:

1) of this one
Strong: G5127
Word: τούτου
Transliter: toutou
Pronounc: too'-too
Genitive singular masculine or neuter of G3778; of (from or concerning) this (person or thing): - here [-by] him it + such manner of that thence [-forth] thereabout this thus.
Strong: G5127
(toútou)
genitivo singular masculino o neutro de G3778; de (de o concerniente a) esta (persona o cosa):- aquí, este, él, ese, allí, por allí, por este medio.
----
Diccionario Tuggy
τούτου
. género masculino o neut. gen. singular de οὗτος, 3778. Este, esto, ése, lo, éste, lo cual, etc.: Mat 13:15; Mar 10:7; Luc 2:17; Jua 4:13; Hch 5:28; Rom 7:24; 1Co 1:20; 2Co 4:4; Efe 2:2; Col 1:27; título 1:5; Stg 1:26; 1Jn 4:6; Rev 22:18.
Hомер Стронга: G5127
Оригинал: τουτου
Транслитерация: тоутоу
Произношение: ту́ту
Часть речи:
Этимология: genitive case единственного числа masculine или neuter G3778 - сего, этого; м. р. или ср. р. ед. ч. р. п. от G778 (ουτος). Словарь Дворецкого: ουτος αυτη, τουτο, gen. τουτου, ταυτης, τουτου [ο + αυτος] (pl. ουτοι, αυται, ταυτα, gen. τουτων; dual. τουτω, gen. dat. τουτοιν) 1) (вот) этот, (вот) тот, вот кто (что); иногда (вот) он, вот такой (какой), (ниже)следующий Пр.: τις ουτος ; Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — кто это?; τι τουτο κηρυγμα ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — что это за такой указ?; ες γην ταυτην, ηντινα νυν Σκυθαι νεμονται Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — в тот край, который ныне населяют скифы; ταυτην γνωμην εχω εγωγε Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — вот каково мое мнение; ουτος ανηρ Платон (427-347 до н. э.) — этот или тот человек; ουτος ανηρ, ος λαον ηγειρα Гомер (X-IX вв. до н. э.) — тот, кто собрал народ; ουτοι Демосфен (384-322 до н. э.) — вот эти (люди); ρητορος αυτη αρετη ταληθη λεγειν Платон (427-347 до н. э.) — говорить правду - вот долг оратора; τουτο εστιν ο συκοφαντης Демосфен (384-322 до н. э.) — вот что такое сикофант; ουκουν τουτο γιγνωσκεις, οτι …; Эсхил (525/4-456 до н. э.) — разве ты не знаешь того, что …?; τουτο δ΄ εις εν εστι συγκεκυφος Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — (торговцы кожей, медом и сыром) - все это одна шайка; ταυτα καη αλλα προς τουτοισι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — это и другое сверх этого; в — разговорной речи: ταυτα (νυν, γε и др.) Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) (sc. εστι или δρασω) — пусть так, ладно, хорошо; η φυγας πλανωμενος ; - Ην ταυτα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — блуждая как изгнанник? - Да, (именно) так; καη ταυτα μεν δε ταυτα Платон (427-347 до н. э.) — ну, стало быть, так, т. е. об этом довольно; (в — подчеркнутом обращении): ουτος, τι ποιεις ; Эсхил (525/4-456 до н. э.) — послушай, что ты делаешь?; αυτη συ, ποι στρεφει ; Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — эй, ты, куда направляешься?; ω ουτος, ουτος Οιδιπους! Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — Эдип!, Эдип!; — с членом или местоимением: ουτος ο σοφος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — этот вот мудрец; ουτος ο αυτος ανηρ Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — вот этот самый человек 2) (в смысле обобщенного указания) Пр.: τοις μαντευμοιοι. - Ποιοισι τουτοις ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — (я узнал об этом) из прорицаний. - Каких же это?; πολλα ορω ταυτα προβατα καη αιγας Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — я вижу здесь много овец и коз; τι τουτ΄ ελεξας ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — что ты хочешь этим сказать?; τουτο или ταυτα (= δια τουτο) Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); — из-за того, для того, с той целью; τριτην ταυτην ημεραν Новый Завет — вот уж третий день; τουτο μεν …τουτο δε Геродот (ок. 484-425 до н. э.) (тж. μετα δε Геродот (ок. 484-425 до н. э.), επειτα δε или ειτα Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) — то …то; ταυτα Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) (тж. ταυτ΄ ουν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) и ταυτα δε Аристотель (384-322 до н. э.)) — вот почему, поэтому; αυτα ταυτα Платон (427-347 до н. э.) — именно поэтому; ταυτη Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); — здесь, с этой стороны, отсюда, сюда, тж. до такой степени или таким образом; καη ουτω καη ταυτη или ουτω τε καη ταυτη Платон (427-347 до н. э.) — именно таким образом; εν τουτω и εν τουτοις Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.); — в это время, тем временем или при таких обстоятельствах 3) (для логического выделения фразы) в смысле и притом, и заметьте или хотя Пр.: η ειναι ελευθεροισι η δουλοισι, καη τουτοισι ως δρηπετησι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — (от исхода войны с персами зависело), быть ли (ионянам) свободными или рабами и, притом, рабами как бы беглыми; Μενωνα δε ουκ εζητει, καη ταυτα παρ΄ Αριαιου ων, του Μενωνος ξενου Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — Менона же он не искал, хотя пришел от Ариея, Менонова гостя 4) (при εκεινος слово ουτος содержат указание преимущ. на нечто более близкое, при οδε - преимущ. на более отдаленное или предшествующее) Пр.: οταν τουτο λεγωμεν, τοδε λεγομεν Платон (427-347 до н. э.) — когда мы это говорим, мы (тем самым) говорим следующее.
Numéro de Strong: G5127
Mot: τούτου  (toutou)
de ce, du, c'est pourquoi, ce, cette, de cela, à ce sujet, celui-là, ... ; 77
Strong: G5127
Word: τούτου
toutou {too'-too}
G3778的陽性或中性所有格單數;代名詞
➊這個
Strong: G5127
τούτου (toútou) {too'-too}
τουτου - toutou caso genitivo singular masculino ou neutro de G3778 pron 1 deste


Webster Concordance (1833)
Strong: G5127
Transliter & Pronounc: tou {too'-too}
Total Webster Occurrences: 77

appealed, 1
Acts 25:25

cause, 2
Mark 10:7; Eph 5:31

him, 2
John 9:31; Rev 19:20

it, 1
John 6:61

man, 2
John 10:41; Acts 13:38

man’s, 2
Acts 13:23; Jas 1:26

on, 1
John 19:12

such, 1
Acts 25:20

that, 4
Luke 9:45; John 6:66; John 16:19; Rom 11:7

thing, 1
2Cor 12:8

this, 60
Matt 13:15; Matt 13:22; Matt 13:40; Matt 19:5; Matt 26:29; Matt 27:24; Mark 4:19; Luke 2:17; Luke 13:16; Luke 16:8; Luke 20:34; Luke 22:51; Luke 24:4; John 4:13; John 6:51; John 8:23(2); John 11:9; John 12:31(2); John 13:1; John 14:30; John 16:11; John 18:17; John 18:29; John 18:36(2); Acts 5:28; Acts 6:13; Acts 9:13; Acts 13:17; Acts 15:2; Acts 15:6; Acts 17:32; Acts 21:28; Acts 22:22; Acts 28:9; Acts 28:27; Rom 7:24; 1Cor 1:20(2); 1Cor 2:6(2); 1Cor 2:8; 1Cor 3:19; 1Cor 5:10; 1Cor 7:31; 2Cor 4:4; Eph 2:2; Eph 3:1; Eph 3:14; Eph 6:12; Col 1:27; Titus 1:5; Jas 2:5; 1John 4:6; Rev 22:7; Rev 22:9; Rev 22:10; Rev 22:18



Display settings Display settings