SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2931 G2932 G2933 G2934 G2935         G2937G2938G2939G2940G2941

Cognate Strong's numbers: G2938, G2937, G2939

Strong: G2936
κτίζω  [ktizó]
(aor. ἔκτισα, pf. pas. ἔκτισμαι, aor. pas. ἐκτίσθην) (s)tvořit, vytvořit ¦¦ ὁ κτίσας ten, kdo stvořil, tvůrce, Tvůrce [15]
Strong: G2936
Word: κτιζω
Pronounc: ktid'-zo
Orig: probably akin to 2932 (through the idea of proprietorship of the manufacturer); to fabricate, i.e. found (form originally):--create, Creator, make. G2932
Use: TDNT-3:1000,481 Verb
HE Strong: H1254 H3245 H3335 H3559 H5975 H7069 H7931

1) to make habitable, to people, a place, region, island
1a) to found a city, colony, state
2) to create
2a) of God creating the worlds
2b) to form, shape, i.e. to completely change or transform
Strong: G2936
Word: κτίζω
Transliter: ktizō
Pronounc: ktid'-zo
Probably akin to G2932 (through the idea of the proprietorship of the manufacturer); to fabricate that is found (form originally): - create Creator make.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2936
ktizo < aus d. W. kpei- (ai.: weilen, wohnen; lat.: gelegen, erbaut; hausend),
 vgl. Urspr. von 2932; Vb. (14)
 Gräz.: bewohnbar o. bewohnt machen, (eine Gegend mit Menschen)
 besiedeln, bevölkern; eine Stadt oder Kolonie gründen; etw. einrichten.
 LXX: Ge 14:19 Ps 51:10 Pr 8:22 Isa 22:11* ua.
 I.) schaffen
  1) aus d. Nichts erschaffen (von Gott der d. Welten schuf); etw. (schöpferisch) formen, erzeugen, machen bzw. herstellen; übertr.: jmdn. oder etw. völlig (ver)ändern und umgestalten. Mt 19:4 Ro 1:25 Eph 2:10 Col 3:10 Re 10:6* ua.
 Wortfamilie: siehe noch: 2937, 2938, 2939
Strong: G2936
(ktízo)
afín a G2932 (mediante la idea de propiedad del fabricante); fabricar, i.e. fundar (forma origen):- creador, crear, hacer.
----
Diccionario Tuggy
κτίζω
.(fut. κτίσω; 1 tiempo aoristo ἔκτισα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐκτίσθή; tiempo perfecto κέκτικα; tiempo perfecto voz pasiva ἔκτισμαι). Crear, hacer. A.T. בָּרָא qal., Deu 4:32. בָּרָא ni., Sal 101:19(Sal 102:18). יָסַד ni., Éxo 9:18. יָצַר , Isa 22:11. כּוּן pil.; Deu 32:6. כּוּן pu., Eze 28:13. עָמַד , Sal. 32(33):9. קָנָה qal., Gén 14:19. קָנָה ni. Jer. 39(32):15. שָׁכַן , Lev 16:16. N.T.; Mat 19:4; Mar 13:19; Rom 1:25; 1Co 11:9; Efe 2:10; Efe 2:15; Efe 3:9; Efe 4:24; Col 1:16; Col 3:10; 1Ti 4:3; Rev 4:11; Rev 10:6.
----
Diccionario Vine NT
ktizo (κτίζω, G2936)
, utilizado entre los griegos para denotar la fundación de un lugar, de una ciudad o colonia, significa, en las Escrituras, crear, siempre del acto de Dios, ya sea: (a) en la creación natural (Mar 13:19; Rom 1:25 , donde el título «el Creador» se traduce del artículo con el participio aoristo del verbo; 1Co 11:9 ; Efe 3:9 ; Col 1:16 ; 1Ti 4:3 ; Rev 4:11 ; Rev 10:6); o (b) en la creación espiritual (Efe 10:15 ; Efe 4:24; Col 3:10). Véase HACER.¶
Nota: (1) Ktisis (véase, Nº 2) se traduce como «crear» en Rom 8:39 : «cosa creada». (2) Ktisma , véase CRIATURA, Nº 3, se traduce «lo creado» en Rev 5:13.
koilia (κοιλία, G2936) , (de koilos , hueco; el término latino coelum , cielo, está relacionado), denota la entera cavidad física, pero vino más frecuentemente a denotar el vientre. En Jua 7:38 se usa metafóricamente de lo más íntimo del ser del hombre, el alma, el corazón, «interior» (rvr ; rv : «vientre»). Véase VIENTRE.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3231)
κτίζω (ktizō): vb.; ≡ Strong 2936; TDNT 3.1000-LN 42.35 crear (Mar 13:19; 1Co 11:9; Efe 2:10; Efe 4:24; Col 1:16; 1Ti 4:3; Rev 4:11); (como participio activo) Creador (Mat 19:4; Rom 1:25; Col 3:10)
Hомер Стронга: G2936
Оригинал: κτιζω
Транслитерация: ктизо
Произношение: ктьй́зо
Часть речи: Глагол
Этимология: вероятно похоже на G2932 (through the idea женский род proprietor-ship женский род the manufacturer) - (со)творить, создавать;
LXX: H1254 (בּרא‎), а такжеH7069 (קנה‎), H3335 (יצר‎). Словарь Дворецкого: κτιζω (aor. εκτισα - эп. κτισσα, дор. εκτισσα, эп. part. pf. κτιμενος с ι) 1) заселять, колонизовать Пр.: (Δαρδανιην Гомер (X-IX вв. до н. э.); χωρην, νησον Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 2) закладывать, основывать, строить Пр.: (βωμον Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); αποικιαν Эсхил (525/4-456 до н. э.); αστεα καη τειχεα εκτισμενα Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 3) насаждать Пр.: (αλσος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) 4) устраивать, учреждать Пр.: (εορτην, αγωνα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) κ. δαιτας τινι Эсхил (525/4-456 до н. э.) — задавать пиры в честь кого-л. ; κ. ταφον τινι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — предавать погребению кого-л. ; Κυρνον κτισαι ηρων εοντα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — установить почитание Кирна как героя 5) изобретать, вводить Пр.: (τον χαλινον ιπποισι Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 6) производить на свет, порождать Пр.: (παιδα γονω Эсхил (525/4-456 до н. э.)) ο κτισας Новый Завет — создатель, творец 7) делать Пр.: (ελευθερον κ. τινα τινος Эсхил (525/4-456 до н. э.)) 8) совершать, исполнять Пр.: καη ταυτ΄ ετλη τις χεηρ γυναικεια κτισαι ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — и это дерзнула совершить чья-то женская рука?.
Numéro de Strong: G2936
Mot: κτίζω  (ktizo)
créer, être créé, avoir créé, créateur ; 14
Strong: G2936
Word: κτίζω
ktizo {ktid'-zo}
可能近似於G2932(船隻製造者);動詞
➊創造
Strong: G2936
κτίζω (ktízō) {ktid'-zo}
κτιζω - ktizo provavelmente semelhante a G2932 da ideia de propriedade do manufator tdnt - 3 1000 481 v 1 tornar habitavel povoar um lugar regiao ilha 1a fundar uma cidade colonia estado 2 criar 2a de deus criando o universo 2b formar modelar i e mudar ou transformar completamente


Webster Concordance (1833)
Strong: G2936
Transliter & Pronounc: ktizo {ktid'-zo}
Total Webster Occurrences: 16

created, 12
Mark 13:19; 1Cor 11:9; Eph 2:10; Eph 3:9; Eph 4:24; Col 1:16(2); Col 3:10; 1Tim 4:3; Rev 4:11(2); Rev 10:6

Creator, 1
Rom 1:25

make, 1
Eph 2:15

was, 1
1Cor 11:9

were, 1
Col 1:16
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2936 - κτίζω - [26 x]
Display settings Display settings