SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1102 G1103 G1104 G1105 G1106         G1108G1109G1110G1111G1112

Cognate Strong's numbers: G1110, G1097, G1106, G4268, G1922, G4774, G4267, G1921, G1108, G176, G2607

Strong: G1107
γνωρίζω  [gnórizó]
(aor. ἐγνώρισα, pas. ἐγνωρίσθην) 1. oznámit, sdělit; vyprávět (περί τινος o čem) 2. vědět, znát [25]
Strong: G1107
Word: γνωριζω
Pronounc: gno-rid'-zo
Orig: from a derivative of 1097; to make known; subjectively, to know:--certify, declare, make known, give to understand, do to wit, wot. G1097
Use: TDNT-1:718,119 Verb
HE Strong: H2324 H3045 H3259 H5234 H5375

1) to make known
1a) to become known, be recognised
2) to know, to gain knowledge of, have thorough knowledge of
2a) in earlier Greek it means "to gain a knowledge of" or "have thorough knowledge of"
Strong: G1107
Word: γνωρίζω
Transliter: gnōrizō
Pronounc: gno-rid'-zo
From a derivative of G1097; to make known; subjectively to know: - certify declare make known give to understand do to wit wot.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1107
gnorizo < aus d. W. gno- (kennen; Kenntnis vermitteln; lat.: Richtschnur,
 Regel, Norm; erzählen); wurzelverwandt mit 1097; Vb. (24)
 Gräz.: zur Erkenntnis bzw. Einsicht kommen...; entdecken, merken.
 I.) bekanntmachen
  1) etw. offenbaren, kundtun, etw. zu erkennen geben...; Ge 45:1 Ru 3:3 Lu 2:17 Ro 16:26 1Co 15:1 Eph 3:5,10 2Pe 1:16* ua.
  2) etw. (er)kennen, etw. wissen, mit etw. nähere Bekanntschaft machen. Pr 3:6 15:10 Job 4:16 Php 1:22*? oder zu 1)
 Wortfamilie:
 319 ana-gnorizomai
 < 303 + 1107; Vb.Med. (1)
 I.) wiedererkennen
  
 1232 dia-gnorizo
 < 1123 (perf.) + 1107; Vb. (1)
 I.) genau bekanntmachen
 
Strong: G1107
(gnorízo)
de un derivado de G1097; hacer conocer, dar a conocer, subj. conocer, saber:- hacer (conocer), manifestar, mostrar, conocer, dar (a conocer), declarar, (hacer)notorio, saber.
----
Diccionario Tuggy
γνωρίζω
.(imperf. ἐγνώριζον; tiempo futuro γνωρίσω; 1 tiempo aoristo ἐγνώρισα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐγνωρισθην; tiempo perfecto ἐγνώρικα; tiempo perfecto voz pasiva ἐγνώισμαι). Dar a conocer, anunciar, mostrar, saber. A.T. חֲוָה pa., Dan 5:7. חֲוָה aph., Dan 2:6. יָדַע qal., Sal. 143 (144):3. יָדַע ni. Rut 3:3. יָדַע hi., 1Sa 6:2. יְדַע aph., Esd 4:14. יָיַד ni.; Amó 3:3. נָכַר hi., Job 34:25. נָצָא יָר , Eze 20:5. N.T.
A) Dar a conocer, anunciar, mostrar : Luc 2:15; Luc 2:17; Jua 15:15; Jua 17:26; Hch 2:28; Rom 9:22-23; Rom 16:26; 1Co 12:3; 1Co 15:1; 2Co 8:1; Gál 1:11; Efe 1:9; Efe 3:3; Efe 3:5; Efe 3:10; Efe 6:19; Efe 6:21; Flp 4:6; Col 1:27; Col 4:7; Col 4:9; 2Pe 1:16.
B) Saber. Flp 1:22. γνωσθήσομαι. Ver γινώσκω, 1097.
----
Diccionario Vine NT
gnorizo (γνωρίζω, G1107)
, significa: (a) venir a saber, descubrir, conocer (Flp 1:22 : «no sé», esto es, lit., «no vengo en saber»); (b) dar a conocer, bien: (1) comunicando cosas antes desconocidas (Luc 2:15, Luc 2:17 ; en el último pasaje algunos mss. tienen el verbo diagnorizo , de ahí la traducción «hicieron notorio» de la rv ; Jua 15:15 : «he dado a conocer»; Jua 17:26; Hch 2:28 ; Hch 7:13 a, véase Nº 8; Rom 9:22-23; Rom 16:26, voz pasiva; 2Co 8:1 : «os hacemos saber»; Efe 1:9 ; Efe 3:3, Efe 3:5, Efe 3:10, estos tres en voz pasiva; Efe 6:19, Efe 6:21; Col 1:27 : «dar a conocer»; Col 4:7, Col 4:9 : «harán saber»; 2Pe 1:16 : «os hemos dado a conocer»; o (2) reafirmando cosas ya sabidas (1Co 12:3 : «os hago saber»; el apóstol les reafirma lo que ellos ya sabían); 1Co 15:1 : del evangelio; Gál 1:11 , les recuerda lo que bien sabían, la base de su afirmación de apostolado; Flp 4:6. voz pasiva, de peticiones a Dios. Véanse DAR A CONOCER, DECLARAR, MANIFESTAR, NOTORIO, SABER.¶

gnorizo (γνωρίζω, G1107) , conocer, dar a conocer. Se traduce «hacer notorio» (Rom 9:22); «hacer notorias» (v. 23); véanse CONOCER, A, Nº 7, DAR A CONOCER, DECLARAR, MANIFESTAR, SABER.
gnorizo (γνωρίζω, G1107) , véase CONOCER, A, Nº 7, hacer conocer. Se traduce declarar en 1Co 15:1 ; Efe 3:3. Véanse también DAR A CONOCER, MANIFESTAR, NOTORIO, SABER.
gnorizo (γνωρίζω, G1107) , declarar, manifestar. Se traduce con la frase «dar a conocer» en Luc 2:17 ; Jua 15:15 ; Jua 17:26; Hch 7:13 ; Rom 16:26 ; Efe 1:9 ; Efe 3:5, Efe 3:10; Col 1:27. Véase CONOCER, etc.
gnorizo (γνωρίζω, G1107) , conocer, dar a conocer. Se traduce hacer saber en 1Co 12:3 ; 2Co 8:1 ; Gál 1:11 ; Efe 6:21 ; Col 4:7, Col 4:9; saber (Flp 1:22 : «no sé»). Véase CONOCER, A, Nº 7, y también DAR A CONOCER, DECLARAR, MANIFESTAR, NOTORIO.

gnorizo (γνωρίζω, G1107) , véase CONOCER, A, Nº 7.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1192)
γνωρίζω (gnōrizō): vb.; ≡ Strong 1107; TDNT 1.718-1. LN 28.1 saber, poseer información (Flp 1:22); 2. LN 28.26 hacer saber, decir, revelar, hacer que alguien se notifique de cierta información (Jua 15:15; Hch 7:13 v.l. NA26)
Hомер Стронга: G1107
Оригинал: γνωριζω
Транслитерация: гноризо
Произношение: гнорьй́зо
Часть речи: Глагол
Этимология: производное от G1097 - 1. возвещать, давать знать, открывать, являть; 2. знать, познавать. Словарь Дворецкого: γνωριζω 1) делать известным, знакомить Пр.: (τι τινι Эсхил (525/4-456 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.)) εγνωριστο το ζητουμενον Плутарх (ок. 46-126) — искомое стало известным; γνωρισαι τινα τινι Плутарх (ок. 46-126) — представить кого-л. кому-л. 2) узнавать, познавать Пр.: (τι Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), περι τι и περι τινος Аристотель (384-322 до н. э.)) αι γνωριζουσαι τεχναι Аристотель (384-322 до н. э.) — познавательные искусства; δια της περη τεν οψιν αισθησεως γ. τι Аристотель (384-322 до н. э.) — зрительно воспринимать что-л. ; πρωτον οψει γνωρισαι τινα Плутарх (ок. 46-126) — впервые лично увидеть кого-л. 3) завязывать знакомство, знакомиться Пр.: (τινα Платон (427-347 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.)) εγνωρισμενος τινι Демосфен (384-322 до н. э.) — знакомый с кем-л. 4) поддерживать знакомство, находиться в дружеских отношениях Пр.: (συνισθι τε καη γνωριζε ημας Платон (427-347 до н. э.)) ουκετι γνωριζομαι προς αυτων Лукиан (ок. 120-190) — они со мной больше знаться не хотят 5) узнавать, опознавать Пр.: οστις γνωριει μ΄ ιδων Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — кто, увидев, мог бы меня узнать; γ. τινι Плутарх (ок. 46-126) — опознавать по чему-л.
Numéro de Strong: G1107
Mot: γνωρίζω  (gnorizo)
faire connaître, déclarer, rappeler, avoir connaissance, manifester, connaître, informer, communiquer ; 24
Strong: G1107
Word: γνωρίζω
gnorizo {gno-rid'-zo}
源自G1097的衍生字;動詞
➊使之知情,使之顯示
➋知道(對某事知情或熟知)(腓1:22)
Strong: G1107
γνωρίζω (gnōrízō) {gno-rid'-zo}
γνωριζω - gnorizo de um derivado de G1097 tdnt - 1 718 119 v 1 fazer conhecido 1a tornar-se conhecido ser reconhecido 2 conhecer obter conhecimento de ter completo conhecimento de 2a no grego antigo significa obter conhecimento de ou ter completo conhecimento de


Webster Concordance (1833)
Strong: G1107
Transliter & Pronounc: gnorizo {gno-rid'-zo}
Total Webster Occurrences: 29

declare, 3
John 17:26; 1Cor 15:1; Col 4:7

declared, 1
John 17:26

give, 1
1Cor 12:3

know, 1
Phil 1:22

known, 17
Luke 2:15; John 15:15; Acts 2:28; Rom 9:22; Rom 9:23; Rom 16:26; 2Cor 8:1; Eph 1:9; Eph 3:3; Eph 3:5; Eph 3:10; Eph 6:19; Eph 6:21; Phil 4:6; Col 1:27; Col 4:9; 2Pet 1:16

let, 1
Phil 4:6

make, 1
Rom 9:22

shall, 1
Col 4:7

to, 1
Gal 1:11

understand, 1
1Cor 12:3

was, 1
Eph 3:5
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1107 - γνωρίζω - [62 x]
Display settings Display settings
/ / 0.095 s.