COMPARING MODE - comparing of any translations

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

COMPARING MODE - comparing of any translations

Selecting translations to compare

Press the CTRL key and hold it. By clicking select the translation you want to compare. Then release the CTRL key and click on the button "compare"!

SCHL2   Geschlechtsregister[3185] Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.

DIU   Buch Abstammung Jesu Christi, Sohnes Davids, Sohnes Abrahams.

ELBS   BuchG976 des GeschlechtsG1078 JesuG2424 ChristiG5547, des SohnesG5207 DavidsG1138, des SohnesG5207 AbrahamsG11.

LUT   Dies ist das BuchG976 von der GeburtG1078 JesuG2424 ChristiG5547, der da ist ein SohnG5207 DavidsG1138, des SohnesG5207 AbrahamsG11.

GKNT   Buch (der) Entstehungsgeschichte11 Jesu Christi, Sohn Davids, Sohn Abrahams.

TR   βιβλοςG976{N-NSF} γενεσεωςG1078{N-GSF} ιησουG2424{N-GSM} χριστουG5547{N-GSM} υιουG5207{N-GSM} δαβιδG1138{N-PRI} υιουG5207{N-GSM} αβρααμG11{N-PRI}

TIS   ΒίβλοςG976{n-nsf} γενέσεωςG1078{n-gsf} ἸησοῦG2424{n-gsm} ΧριστοῦG5547{n-gsm} υἱοῦG5207{n-gsm} ΔαυεὶδG1138{n-pri} υἱοῦG5207{n-gsm} Ἀβραάμ.G11{n-pri}


SCHL2    Abraham zeugte den Isaak; Isaak zeugte den Jakob; Jakob zeugte den Juda und seine Brüder;

DIU   Abraham zeugte Isaak, und Isaak zeugte Jakob, und Jakob zeugte Juda und seine Brüder,

ELBS   AbrahamG11 zeugteG1080 IsaakG2464; IsaakG2464 aberG1161 zeugteG1080 JakobG2384, JakobG2384 aberG1161 zeugteG1080 JudaG2455 undG2532 seineG846 BrüderG80;

LUT   AbrahamG11 zeugteG1080 IsaakG2464. IsaakG2464 zeugteG1080 JakobG2384. JakobG2384 zeugteG1080 JudaG2455 undG2532 seineG846 BrüderG80.

GKNT   Abraham zeugte den Isaak, Isaak aber zeugte den Jakob, Jakob aber zeugte den Juda und seine Brüder,

TR   αβρααμG11{N-PRI} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ισαακG2464{N-PRI} ισαακG2464{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ιακωβG2384{N-PRI} ιακωβG2384{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ιουδανG2455{N-ASM} καιG2532{CONJ} τουςG3588{T-APM} αδελφουςG80{N-APM} αυτουG846{P-GSM}

TIS   ἈβραὰμG11{n-pri} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰσαάκ,G2464{n-pri} ἸσαὰκG2464{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰακώβ,G2384{n-pri} ἸακὼβG2384{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ἸούδανG2455{n-asm} καὶG2532{conj} τοὺςG3588{t-apm} ἀδελφοὺςG80{n-apm} αὐτοῦ,G846{p-gsm}


SCHL2    Juda zeugte den Perez und den Serach mit der Tamar; Perez zeugte den Hezron; Hezron zeugte den Aram;

DIU   und Juda zeugte Perez und Serach aus der Tamar, und Perez zeugte Hezron, und Hezron zeugte Ram, und Ram

ELBS   JudaG2455 aberG1161 zeugteG1080 PharesG5329 undG2532 ZaraG2196 vonG1537 der ThamarG2283; PharesG5329 aberG1161 zeugteG1080 EsromG2074, EsromG2074 aberG1161 zeugteG1080 AramG689,

LUT   JudaG2455 zeugteG1080 PerezG5329 undG2532 SerahG2196 vonG1537 der ThamarG2283. PerezG5329 zeugteG1080 HezronG2074. HezronG2074 zeugteG1080 RamG689.

GKNT   Juda aber zeugte den Perez und den Serach aus der Tamar,16 Perez aber zeugte den Hezron, Hezron aber zeugte den Ram,

TR   ιουδαςG2455{N-NSM} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} φαρεςG5329{N-PRI} καιG2532{CONJ} τονG3588{T-ASM} ζαραG2196{N-PRI} εκG1537{PREP} τηςG3588{T-GSF} θαμαρG2283{N-PRI} φαρεςG5329{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} εσρωμG2074{N-PRI} εσρωμG2074{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} αραμG689{N-PRI}

TIS   ἸούδαςG2455{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ΦάρεςG5329{n-pri} καὶG2532{conj} τὸνG3588{t-asm} ΖάραG2196{n-pri} ἐκG1537{prep} τῆςG3588{t-gsf} Θαμάρ,G2283{n-pri} ΦάρεςG5329{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἑσρώμ,G2074{n-pri} ἙσρὼμG2074{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀράμ,G689{n-pri}


SCHL2    Aram zeugte den Amminadab; Amminadab zeugte den Nachschon; Nachschon zeugte den Salmon;

DIU   zeugte Amminadab, und Amminadab zeugte Nachschon, und Nachschon zeugte Salmon,

ELBS   AramG689 aberG1161 zeugteG1080 AminadabG284, AminadabG284 aberG1161 zeugteG1080 NahassonG3476, NahassonG3476 aberG1161 zeugteG1080 SalmonG4533,

LUT   RamG689 zeugteG1080 AmminadabG284. AmminadabG284 zeugteG1080 NahessonG3476. NahessonG3476 zeugteG1080 SalmaG4533.

GKNT   Ram aber zeugte den Amminadab, Amminadab aber zeugte den Nachschon, Nachschon aber zeugte den Salmon,

TR   αραμG689{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} αμιναδαβG284{N-PRI} αμιναδαβG284{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ναασσωνG3476{N-PRI} ναασσωνG3476{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} σαλμωνG4533{N-PRI}

TIS   ἈρὰμG689{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀμιναδάβ,G284{n-pri} ἈμιναδὰβG284{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ναασσών,G3476{n-pri} ΝαασσὼνG3476{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Σαλμών,G4533{n-pri}


SCHL2    Salmon zeugte den Boas mit der Rahab; Boas zeugte den Obed mit der Ruth; Obed zeugte den Isai;

DIU   und Salmon zeugte Boas aus der Rahab, und Boas zeugte Obed aus der Rut, und Obed zeugte Isai,

ELBS   SalmonG4533 aberG1161 zeugteG1080 BoasG1003 vonG1537 der RahabG4477; BoasG1003 aberG1161 zeugteG1080 ObedG5601 vonG1537 der RuthG4503; ObedG5601 aberG1161 zeugteG1080 IsaiG2421,

LUT   SalmaG4533 zeugteG1080 BoasG1003 vonG1537 der RahabG4477. BoasG1003 zeugteG1080 ObedG5601 vonG1537 der RuthG4503. ObedG5601 zeugteG1080 JesseG2421.

GKNT   Salmon aber zeugte den Boas aus der Rahab,16 Boas aber zeugte den Obed aus der Ruth,16 Obed aber zeugte den Isai,

TR   σαλμωνG4533{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} βοοζG1003{N-PRI} εκG1537{PREP} τηςG3588{T-GSF} ραχαβG4477{N-PRI} βοοζG1003{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ωβηδG5601{N-PRI} εκG1537{PREP} τηςG3588{T-GSF} ρουθG4503{N-PRI} ωβηδG5601{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ιεσσαιG2421{N-PRI}

TIS   ΣαλμὼνG4533{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ΒόεςG1003{n-pri} ἐκG1537{prep} τῆςG3588{t-gsf} Ῥαχάβ,G4477{n-pri} ΒόεςG1003{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ἸωβὴδG5601{n-pri} ἐκG1537{prep} τῆςG3588{t-gsf} Ῥούθ,G4503{n-pri} ἸωβὴδG5601{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰεσσαί,G2421{n-pri}


SCHL2    Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uria;

DIU   und Isai zeugte David, den König. Und David zeugte Salomo aus der Urijas,

ELBS   IsaiG2421 aberG1161 zeugteG1080 DavidG1138, den KönigG935. DavidG1138 aberG1161 zeugteG1080 SalomonG4672 vonG1537 derG3588, die UriasG3774 Weib gewesen;

LUT   JesseG2421 zeugteG1080 den KönigG935 DavidG1138. Der KönigG935 DavidG1138 zeugteG1080 SalomoG4672 vonG1537 dem WeibG3588 des UriaG3774.

GKNT   Isai aber zeugte den David, den König. David aber zeugte den Salomo aus der (Frau) des Urija,16

TR   ιεσσαιG2421{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} δαβιδG1138{N-PRI} τονG3588{T-ASM} βασιλεαG935{N-ASM} δαβιδG1138{N-PRI} δεG1161{CONJ} οG3588{T-NSM} βασιλευςG935{N-NSM} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} σολομωνταG4672{N-ASM} εκG1537{PREP} τηςG3588{T-GSF} τουG3588{T-GSM} ουριουG3774{N-GSM}

TIS   ἸεσσαὶG2421{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ΔαυεὶδG1138{n-pri} τὸνG3588{t-asm} βασιλέα.G935{n-asm} ΔαυεὶδG1138{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ΣολομῶναG4672{n-asm} ἐκG1537{prep} τῆςG3588{t-gsf} τοῦG3588{t-gsm} Οὐρίου,G3774{n-gsm}


SCHL2    Salomo zeugte den Rehabeam; Rehabeam zeugte den Abija; Abija zeugte den Asa;

DIU   und Salomo zeugte Rehabeam, und Rehabeam zeugte Abija, und Abija zeugte Asa,

ELBS   SalomonG4672 aberG1161 zeugteG1080 RoboamG4497, RoboamG4497 aberG1161 zeugteG1080 AbiaG7, AbiaG7 aberG1161 zeugteG1080 AsaG760,

LUT   SalomoG4672 zeugteG1080 RehabeamG4497. RehabeamG4497 zeugteG1080 AbiaG7. AbiaG7 zeugteG1080 AsaG760.

GKNT   Salomo aber zeugte den Rehabeam, Rehabeam aber zeugte den Abija, Abija aber zeugte den Asa,

TR   σολομωνG4672{N-NSM} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ροβοαμG4497{N-PRI} ροβοαμG4497{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} αβιαG7{N-PRI} αβιαG7{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ασαG760{N-PRI}

TIS   ΣολομὼνG4672{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ῥοβοάμ,G4497{n-pri} ῬοβοὰμG4497{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀβιά,G7{n-pri} ἈβιὰG7{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀσάφ,G760{n-pri}φ


SCHL2    Asa zeugte den Josaphat; Josaphat zeugte den Joram; Joram zeugte den Usija;

DIU   und Asa zeugte Joschafat, und Joschafat zeugte Joram, und Joram zeugte Usija,

ELBS   AsaG760 aberG1161 zeugteG1080 JosaphatG2498, JosaphatG2498 aberG1161 zeugteG1080 JoramG2496, JoramG2496 aberG1161 zeugteG1080 OsiaG3604,

LUT   AsaG760 zeugteG1080 JosaphatG2498. JosaphatG2498 zeugteG1080 JoramG2496. JoramG2496 zeugteG1080 UsiaG3604.

GKNT   Asa aber zeugte den Joschafat, Joschafat aber zeugte den Joram, Joram aber zeugte den Usija,

TR   ασαG760{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ιωσαφατG2498{N-PRI} ιωσαφατG2498{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ιωραμG2496{N-PRI} ιωραμG2496{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} οζιανG3604{N-ASM}

TIS   ἈσὰφG760{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰωσαφάτ,G2498{n-pri} ἸωσαφὰτG2498{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰωράμ,G2496{n-pri} ἸωρὰμG2496{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ὀζείαν,G3604{n-asm}


SCHL2    Usija zeugte den Jotam; Jotam zeugte den Ahas; Ahas zeugte den Hiskia;

DIU   und Usija zeugte Jotam, und Jotam zeugte Ahas, und Ahas zeugte Hiskija,

ELBS   OsiaG3604 aberG1161 zeugteG1080 JoathamG2488, JoathamG2488 aberG1161 zeugteG1080 AchasG881, AchasG881 aberG1161 zeugteG1080 EzekiaG1478,

LUT   UsiaG3604 zeugteG1080 JothamG2488. JothamG2488 zeugteG1080 AhasG881. AhasG881 zeugteG1080 HiskiaG1478.

GKNT   Usija aber zeugte den Jotam, Jotam aber zeugte den Ahas, Ahas aber zeugte den Hiskija,

TR   οζιαςG3604{N-NSM} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ιωαθαμG2488{N-PRI} ιωαθαμG2488{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} αχαζG881{N-PRI} αχαζG881{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} εζεκιανG1478{N-ASM}

TIS   ὈζείαςG3604{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰωαθάμ,G2488{n-pri} ἸωαθὰμG2488{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀχάζ,G881{n-pri} ἈχὰζG881{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἑζεκίαν,G1478{n-asm}


SCHL2    Hiskia zeugte den Manasse; Manasse zeugte den Amon; Amon zeugte den Josia;

DIU   und Hiskija zeugte Manasse, und Manasse zeugte Amon, und Amon zeugte Joschija,

ELBS   EzekiaG1478 aberG1161 zeugteG1080 ManasseG3128, ManasseG3128 aberG1161 zeugteG1080 AmonG300, AmonG300 aberG1161 zeugteG1080 JosiaG2502,

LUT   HiskiaG1478 zeugteG1080 ManasseG3128. ManasseG3128 zeugteG1080 AmonG300. AmonG300 zeugteG1080 JosiaG2502.

GKNT   Hiskija aber zeugte den Manasse, Manasse aber zeugte den Amon, Amon aber zeugte den Josia,

TR   εζεκιαςG1478{N-NSM} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} μανασσηG3128{N-ASM} μανασσηςG3128{N-NSM} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} αμωνG300{N-PRI} αμωνG300{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ιωσιανG2502{N-ASM}

TIS   ἙζεκίαςG1478{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Μανασσῆ,G3128{n-asm} ΜανασσῆςG3128{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀμώς,G301{n-pri} ἈμὼςG301{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰωσείαν,G2502{n-asm}


SCHL2    Josia zeugte den Jechonja und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon.

DIU   und Joschija zeugte Jojachin und seine Brüder zur Zeit der Verschleppung nach Babylonien.

ELBS   JosiaG2502 aberG1161 zeugteG1080 JechoniaG2423 undG2532 seineG846 BrüderG80 um die ZeitG1909 der WegführungG3350 nach BabylonG897.

LUT   JosiaG2502 zeugteG1080 JechonjaG2423 undG2532 seineG846 BrüderG80 um die ZeitG1909 der babylonischenG897 GefangenschaftG3350.

GKNT   Josia aber zeugte den Jojachin12 und seine Brüder zur-Zeit der Umsiedlung (nach) Babylon.

TR   ιωσιαςG2502{N-NSM} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ιεχονιανG2423{N-ASM} καιG2532{CONJ} τουςG3588{T-APM} αδελφουςG80{N-APM} αυτουG846{P-GSM} επιG1909{PREP} τηςG3588{T-GSF} μετοικεσιαςG3350{N-GSF} βαβυλωνοςG897{N-GSF}

TIS   ἸωσείαςG2502{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ἸεχονίανG2423{n-asm} καὶG2532{conj} τοὺςG3588{t-apm} ἀδελφοὺςG80{n-apm} αὐτοῦG846{p-gsm} ἐπὶG1909{prep} τῆςG3588{t-gsf} μετοικεσίαςG3350{n-gsf} Βαβυλῶνος.G897{n-gsf}


SCHL2    Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonja den Schealtiel; Schealtiel zeugte den Serubbabel;

DIU   Aber nach der Verschleppung nach Babylonien Jojachin zeugte Schealtiel, und Schealtiel zeugte Serubbabel,

ELBS   NachG3326 der WegführungG3350 nach BabylonG897 aberG1161 zeugteG1080 JechoniaG2423 SalathielG4528, SalathielG4528 aberG1161 zeugteG1080 ZorobabelG2216,

LUT   NachG3326 der babylonischenG897 GefangenschaftG3350 zeugteG1080 JechonjaG2423 SealthielG4528. SealthielG4528 zeugteG1080 SerubabelG2216.

GKNT   Aber nach der Umsiedlung (nach) Babylon zeugte Jojachin den Schealtiel, Schealtiel aber zeugte den Serubbabel,

TR   μεταG3326{PREP} δεG1161{CONJ} τηνG3588{T-ASF} μετοικεσιανG3350{N-ASF} βαβυλωνοςG897{N-GSF} ιεχονιαςG2423{N-NSM} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} σαλαθιηλG4528{N-PRI} σαλαθιηλG4528{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ζοροβαβελG2216{N-PRI}

TIS   μετὰG3326{prep} δὲG1161{conj} τὴνG3588{t-asf} μετοικεσίανG3350{n-asf} ΒαβυλῶνοςG897{n-gsf} ἸεχονίαςG2423{n-nsm} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Σαλαθιήλ,G4528{n-pri} ΣαλαθιὴλG4528{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ζοροβάβελ,G2216{n-pri}


SCHL2    Serubbabel zeugte den Abihud; Abihud zeugte den Eljakim; Eljakim zeugte den Asor;

DIU   und Serubbabel zeugte Abihud, und Abihud zeugte Eljakim, und Eljakim zeugte Azor,

ELBS   ZorobabelG2216 aberG1161 zeugteG1080 AbiudG10, AbiudG10 aberG1161 zeugteG1080 EliakimG1662, EliakimG1662 aberG1161 zeugteG1080 AsorG107,

LUT   SerubabelG2216 zeugteG1080 AbiudG10. AbiudG10 zeugteG1080 EliakimG1662. EliakimG1662 zeugteG1080 AsorG107.

GKNT   Serubbabel aber zeugte den Abihud, Abihud aber zeugte den Eljakim, Eljakim aber zeugte den Asor,

TR   ζοροβαβελG2216{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} αβιουδG10{N-PRI} αβιουδG10{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ελιακειμG1662{N-PRI} ελιακειμG1662{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} αζωρG107{N-PRI}

TIS   ΖοροβάβελG2216{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀβιούδ,G10{n-pri} ἈβιοὺδG10{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἐλιακείμ,G1662{n-pri} ἘλιακεὶμG1662{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀζώρ,G107{n-pri}


SCHL2    Asor zeugte den Zadok; Zadok zeugte den Achim; Achim zeugte den Eliud;

DIU   und Azor zeugte Zadok, und Zadok zeugte Achim, und Achim zeugte Eliud,

ELBS   AsorG107 aberG1161 zeugteG1080 ZadokG4524, ZadokG4524 aberG1161 zeugteG1080 AchimG885, AchimG885 aberG1161 zeugteG1080 EliudG1664,

LUT   AsorG107 zeugteG1080 ZadokG4524. ZadokG4524 zeugteG1080 AchimG885. AchimG885 zeugteG1080 EliudG1664.

GKNT   Asor aber zeugte den Zadok, Zadok aber zeugte den Achim, Achim aber zeugte den Eliud,

TR   αζωρG107{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} σαδωκG4524{N-PRI} σαδωκG4524{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} αχειμG885{N-PRI} αχειμG885{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ελιουδG1664{N-PRI}

TIS   ἈζὼρG107{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Σαδώκ,G4524{n-pri} ΣαδὼκG4524{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀχείμ,G885{n-pri} ἈχεὶμG885{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἐλιούδ,G1664{n-pri}


SCHL2    Eliud zeugte den Eleasar; Eleasar zeugte den Mattan; Mattan zeugte den Jakob;

DIU   und Eliud zeugte Eleasar, und Eleasar zeugte Mattan, und Mattan zeugte Jakob,

ELBS   EliudG1664 aberG1161 zeugteG1080 EleasarG1648, EleasarG1648 aberG1161 zeugteG1080 MatthanG3157, MatthanG3157 aberG1161 zeugteG1080 JakobG2384,

LUT   EliudG1664 zeugteG1080 EleasarG1648. EleasarG1648 zeugteG1080 MatthanG3157. MatthanG3157 zeugteG1080 JakobG2384.

GKNT   Eliud aber zeugte den Eleasar, Eleasar aber zeugte den Matthan, Matthan aber zeugte den Jakob,

TR   ελιουδG1664{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ελεαζαρG1648{N-PRI} ελεαζαρG1648{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ματθανG3157{N-PRI} ματθανG3157{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ιακωβG2384{N-PRI}

TIS   ἘλιοὺδG1664{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἐλεάζαρ,G1648{n-pri} ἘλεάζαρG1648{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Μαθθάν,G3157{n-pri} ΜαθθὰνG3157{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰακώβ,G2384{n-pri}


SCHL2    Jakob zeugte den Joseph, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus[3186] genannt wird.

DIU   und Jakob zeugte Josef, den Mann Maria, aus der gezeugt wurde Jesus, genannt Gesalbter.

ELBS   JakobG2384 aberG1161 zeugteG1080 JosephG2501, den MannG435 der MariaG3137, vonG1537 welcherG3739 JesusG2424 geborenG1080 wurde, derG3588 ChristusG5547 genanntG3004 wird.

LUT   JakobG2384 zeugteG1080 JosephG2501, den MannG435 MariasG3137, vonG1537 welcherG3739 ist geborenG1080 JesusG2424, derG3588 da heißtG3004 ChristusG5547.

GKNT   Jakob aber zeugte den Josef, den Mann Marias,16 aus der Jesus geboren-wurde, der Christus genannt-Werdende.

TR   ιακωβG2384{N-PRI} δεG1161{CONJ} εγεννησενG1080{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} ιωσηφG2501{N-PRI} τονG3588{T-ASM} ανδραG435{N-ASM} μαριαςG3137{N-GSF} εξG1537{PREP} ηςG3739{R-GSF} εγεννηθηG1080{V-API-3S} ιησουςG2424{N-NSM} οG3588{T-NSM} λεγομενοςG3004{V-PPP-NSM} χριστοςG5547{N-NSM}

TIS   ἸακὼβG2384{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ἸωσὴφG2501{n-pri} τὸνG3588{t-asm} ἄνδραG435{n-asm} Μαρίας,G3137{n-gsf} ἐξG1537{prep} ἧςG3739{r-gsf} ἐγεννήθηG1080{v-api-3s} ἸησοῦςG2424{n-nsm}G3588{t-nsm} λεγόμενοςG3004{v-ppp-nsm} Χριστός.G5547{n-nsm}


SCHL2    So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt vierzehn Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon vierzehn Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus vierzehn Generationen.

DIU   Also alle Generationen von Abraham bis David vierzehn Generationen und von David bis zu der Verschleppung nach Babylonien vierzehn Generationen und von der Verschleppung nach Babylonien bis Christus vierzehn Generationen.

ELBS   SoG3767 sind nun alleG3956 GeschlechterG1074 vonG575 AbrahamG11 bis aufG2193 DavidG1138 vierzehnG1180 GeschlechterG1074, undG2532 vonG575 DavidG1138 bisG2193 zur WegführungG3350 nach BabylonG897 vierzehnG1180 GeschlechterG1074, undG2532 vonG575 der WegführungG3350 nach BabylonG897 bis aufG2193 den ChristusG5547 vierzehnG1180 GeschlechterG1074.

LUT   AlleG3956 GliederG1074 vonG575 AbrahamG11 bisG2193 auf DavidG1138 sind 14G1180 GliederG1074. VonG575 DavidG1138 bisG2193 auf die babylonischeG897 GefangenschaftG3350 sind 14G1180 GliederG1074. VonG575 der babylonischenG897 GefangenschaftG3350 bisG2193 auf ChristusG5547 sind 14G1180 GliederG1074.

GKNT   Alle die Generationen also von Abraham bis David (sind es) vierzehn Generationen, und von David bis (zu) der Umsiedlung (nach) Babylon (sind es) vierzehn Generationen, und von der Umsiedlung (nach) Babylon bis (zu) dem Messias (sind es) vierzehn Generationen.19

TR   πασαιG3956{A-NPF} ουνG3767{CONJ} αιG3588{T-NPF} γενεαιG1074{N-NPF} αποG575{PREP} αβρααμG11{N-PRI} εωςG2193{CONJ} δαβιδG1138{N-PRI} γενεαιG1074{N-NPF} δεκατεσσαρεςG1180{A-NPF} καιG2532{CONJ} αποG575{PREP} δαβιδG1138{N-PRI} εωςG2193{CONJ} τηςG3588{T-GSF} μετοικεσιαςG3350{N-GSF} βαβυλωνοςG897{N-GSF} γενεαιG1074{N-NPF} δεκατεσσαρεςG1180{A-NPF} καιG2532{CONJ} αποG575{PREP} τηςG3588{T-GSF} μετοικεσιαςG3350{N-GSF} βαβυλωνοςG897{N-GSF} εωςG2193{CONJ} τουG3588{T-GSM} χριστουG5547{N-GSM} γενεαιG1074{N-NPF} δεκατεσσαρεςG1180{A-NPF}

TIS   ΠᾶσαιG3956{a-npf} οὖνG3767{conj} αἱG3588{t-npf} γενεαὶG1074{n-npf} ἀπὸG575{prep} ἈβραὰμG11{n-pri} ἕωςG2193{adv} ΔαυεὶδG1138{n-pri} γενεαὶG1074{n-npf} δεκατέσσαρες,G1180{a-npf} καὶG2532{conj} ἀπὸG575{prep} ΔαυεὶδG1138{n-pri} ἕωςG2193{adv} τῆςG3588{t-gsf} μετοικεσίαςG3350{n-gsf} ΒαβυλῶνοςG897{n-gsf} γενεαὶG1074{n-npf} δεκατέσσαρες,G1180{a-npf} καὶG2532{conj} ἀπὸG575{prep} τῆςG3588{t-gsf} μετοικεσίαςG3350{n-gsf} ΒαβυλῶνοςG897{n-gsf} ἕωςG2193{adv} τοῦG3588{t-gsm} ΧριστοῦG5547{n-gsm} γενεαὶG1074{n-npf} δεκατέσσαρες.G1180{a-npf}


SCHL2    Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise: Als nämlich seine Mutter Maria mit Joseph verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war.

DIU   Aber Jesu Christi Geburt so war: verlobt worden war seine Mutter Maria dem Josef, eher als zusammenkamen sie, wurde sie gefunden als eine im Mutterleib Habende vom heiligen Geist.

ELBS   Die GeburtG1078 JesuG2424 ChristiG5547 warG2258 aberG1161 alsoG3779: Als nämlichG1063 MariaG3137, seineG846 MutterG3384, dem JosephG2501 verlobtG3423 war, wurde sie, eheG2228 sieG846 zusammengekommenG4905 warenG4250, schwanger G1064 G1722 G2192 erfundenG2147 vonG1537 dem HeiligenG40 GeisteG4151.

LUT   DieG1161 GeburtG1083 Christi G5547 G2424 warG2258 aber also getanG3779. AlsG1063 MariaG3137, seineG846 MutterG3384, dem JosephG2501 vertrauetG3423 war, fand sich’s, ehe G4250 G2228 erG846 sie heimholteG2147 G4905, daß sie schwanger G1064 G1722 war vonG1537 dem heiligenG40 GeistG4151.

GKNT   Aber die Geburt Jesu Christi war~ so: (Nachdem/als) seine Mutter Maria verlobt-worden-war°4 (mit) dem Josef, - noch ehe sie-(heirateten und geschlechtlich)-zusammenkamen°, - fand-sie (sich als…; od., weil Pass.: wurde herausgefunden/zeigte sich, dass sie war) schwanger seiend~ aus heiligem Geist.

TR   τουG3588{T-GSM} δεG1161{CONJ} ιησουG2424{N-GSM} χριστουG5547{N-GSM} ηG3588{T-NSF} γεννησιςG1083{N-NSF} ουτωςG3779{ADV} ηνG2258{V-IXI-3S} μνηστευθεισηςG3423{V-APP-GSF} γαρG1063{CONJ} τηςG3588{T-GSF} μητροςG3384{N-GSF} αυτουG846{P-GSM} μαριαςG3137{N-GSF} τωG3588{T-DSM} ιωσηφG2501{N-PRI} πρινG4250{ADV} ηG2228{PRT} συνελθεινG4905{V-2AAN} αυτουςG846{P-APM} ευρεθηG2147{V-API-3S} ενG1722{PREP} γαστριG1064{N-DSF} εχουσαG2192{V-PAP-NSF} εκG1537{PREP} πνευματοςG4151{N-GSN} αγιουG40{A-GSN}

TIS   ΤοῦG3588{t-gsm} δὲG1161{conj} ἸησοῦG2424{n-gsm} ΧριστοῦG5547{n-gsm}G3588{t-nsf} γένεσιςG1078{n-nsf} οὕτωςG3779{adv} ἦν.G1510{v-iai-3s} μνηστευθείσηςG3423{v-app-gsf} τῆςG3588{t-gsf} μητρὸςG3384{n-gsf} αὐτοῦG846{p-gsm} ΜαρίαςG3137{n-gsf} τῷG3588{t-dsm} Ἰωσήφ,G2501{n-pri} πρὶνG4250{adv}G2228{prt} συνελθεῖνG4905{v-2aan} αὐτοὺςG846{p-apm} εὑρέθηG2147{v-api-3s} ἐνG1722{prep} γαστρὶG1064{n-dsf} ἔχουσαG2192{v-pap-nsf} ἐκG1537{prep} πνεύματοςG4151{n-gsn} ἁγίου.G40{a-gsn}


SCHL2    Aber Joseph, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen.

DIU   Josef aber, ihr Mann, gerecht seiend und nicht wollend sie bloßstellen, wollte heimlich entlassen sie.

ELBS   JosephG2501 aberG1161, ihrG846 MannG435, indem er gerechtG1342 warG5607 undG2532 sieG846 nichtG3361 öffentlich zur Schau stellenG3856 wollteG2309, gedachteG1014 sieG846 heimlichG2977 zu entlassenG630.

LUT   JosephG2501 aberG1161, ihrG846 MannG435, warG5607 frommG1342 undG2532 wollteG2309 sieG846 nichtG3361 in SchandeG3856 bringenG3856, gedachteG1014 aber, sieG846 heimlichG2977 zu verlassenG630.

GKNT   Josef aber, ihr Mann, (weil) gerecht5 seiend und (weil) nicht wollendⱽ~ sie-(öffentlich)-zur-Schau-zu-stellenⱽ°,6 beschlossⱽ°,7 sie heimlich zu-entlassen.

TR   ιωσηφG2501{N-PRI} δεG1161{CONJ} οG3588{T-NSM} ανηρG435{N-NSM} αυτηςG846{P-GSF} δικαιοςG1342{A-NSM} ωνG5607{V-PXP-NSM} καιG2532{CONJ} μηG3361{PRT-N} θελωνG2309{V-PAP-NSM} αυτηνG846{P-ASF} παραδειγματισαιG3856{V-AAN} εβουληθηG1014{V-AOI-3S} λαθραG2977{ADV} απολυσαιG630{V-AAN} αυτηνG846{P-ASF}

TIS   ἸωσὴφG2501{n-pri} δὲG1161{conj}G3588{t-nsm} ἀνὴρG435{n-nsm} αὐτῆς,G846{p-gsf} δίκαιοςG1342{a-nsm} ὢνG1510{v-pap-nsm} καὶG2532{conj} μὴG3361{prt-n} θέλωνG2309{v-pap-nsm} αὐτὴνG846{p-asf} δειγματίσαι,G1165{v-aan} ἐβουλήθηG1014{v-aoi-3s} λάθρᾳG2977{adv} ἀπολῦσαιG630{v-aan} αὐτήν.G846{p-asf}


SCHL2    Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Joseph, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist.

DIU   Dieses aber er erwog, siehe, Engel Herrn im Traum erschien ihm, sagend: Josef, Sohn Davids, nicht scheue dich, zu dir zu nehmen Maria, deine Frau! Denn das in ihr Gezeugte ist vom heiligen Geist.

ELBS   Indem erG846 aberG1161 solchesG5023 bei sich überlegteG1760, sieheG2400, da erschienG5316 ihmG846 ein EngelG32 des HerrnG2962 imG2596 TraumG3677 und sprachG3004: JosephG2501, SohnG5207 DavidsG1138, fürchteG5399 dich nichtG3361, MariaG3137, dein WeibG1135, zu dirG4675 zu nehmenG3880; dennG1063 das inG1722 ihrG846 GezeugteG1080 istG2076 vonG1537 dem HeiligenG40 GeisteG4151.

LUT   IndemG846 er aberG1161 alsoG5023 gedachteG1760, sieheG2400, da erschienG5316 ihmG846 ein EngelG32 des HERRNG2962 imG2596 TraumG3677 und sprachG3004: JosephG2501, du SohnG5207 DavidsG1138, fürchteG5399 dich nichtG3361, MariaG3137, dein GemahlG1135, zu dirG4675 zu nehmenG3880; dennG1063 das inG1722 ihrG846 geborenG1080 ist, das istG2076 vonG1537 dem heiligenG40 GeistG4151.

GKNT   Aber (noch während/nachdem über) dies reflektiert-habend°, siehe, (ein)13 Engel (des) HERRN2 erschien ihm im Traum,18 sagend: Josef, Sohn Davids, fürchte-dich° nicht, Maria als deine Frau zu-übernehmen°, denn das in ihr gezeugt-Wordene° ist aus heiligem Geist.

TR   ταυταG5023{D-APN} δεG1161{CONJ} αυτουG846{P-GSM} ενθυμηθεντοςG1760{V-AOP-GSM} ιδουG2400{V-2AAM-2S} αγγελοςG32{N-NSM} κυριουG2962{N-GSM} κατG2596{PREP} οναρG3677{N-OI} εφανηG5316{V-2API-3S} αυτωG846{P-DSM} λεγωνG3004{V-PAP-NSM} ιωσηφG2501{N-PRI} υιοςG5207{N-NSM} δαβιδG1138{N-PRI} μηG3361{PRT-N} φοβηθηςG5399{V-AOS-2S} παραλαβεινG3880{V-2AAN} μαριαμG3137{N-PRI} τηνG3588{T-ASF} γυναικαG1135{N-ASF} σουG4675{P-2GS} τοG3588{T-NSN} γαρG1063{CONJ} ενG1722{PREP} αυτηG846{P-DSF} γεννηθενG1080{V-APP-NSN} εκG1537{PREP} πνευματοςG4151{N-GSN} εστινG2076{V-PXI-3S} αγιουG40{A-GSN}

TIS   ταῦταG3778{d-apn} δὲG1161{conj} αὐτοῦG846{p-gsm} ἐνθυμηθέντοςG1760{v-aop-gsm} ἰδοὺG3708{v-2aam-2s} ἄγγελοςG32{n-nsm} κυρίουG2962{n-gsm} κατ'G2596{prep} ὄναρG3677{n-oi} ἐφάνηG5316{v-2api-3s} αὐτῷG846{p-dsm} λέγων,G3004{v-pap-nsm} ἸωσὴφG2501{n-pri} υἱὸςG5207{n-nsm} Δαυείδ,G1138{n-pri} μὴG3361{prt-n} φοβηθῇςG5399{v-aos-2s} παραλαβεῖνG3880{v-2aan} ΜαρίαμG3137{n-asf} τὴνG3588{t-asf} γυναῖκάG1135{n-asf} σου,G4771{p-2gs} τὸG3588{t-nsn} γὰρG1063{conj} ἐνG1722{prep} αὐτῇG846{p-dsf} γεννηθὲνG1080{v-app-nsn} ἐκG1537{prep} πνεύματόςG4151{n-gsn} ἐστινG1510{v-pai-3s} ἁγίου·G40{a-gsn}


SCHL2    Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus[3187] geben, denn er wird sein Volk[3188] erretten von ihren Sünden.

DIU   Sie wird gebären aber einen Sohn, und du sollst nennen seinen Namen Jesus; denn er wird retten sein Volk von ihren Sünden.

ELBS   UndG1161 sie wird einen SohnG5207 gebärenG5088, undG2532 du sollst seinenG846 NamenG3686 JesusG2424 heißenG2564; dennG1063 er wird seinG846 VolkG2992 errettenG4982 vonG575 ihrenG846 SündenG266.

LUT   UndG1161 sie wird einen SohnG5207 gebärenG5088, desG846 NamenG3686 sollst du JesusG2424 heißenG2564; dennG1063 erG846 wird seinG846 VolkG2992 seligG4982 machen vonG575 ihrenG846 SündenG266.

GKNT   Aber sie-wird-gebären (einen) Sohn, und du-sollst-nennen seinen Namen Jesus,14 denn er wird-erretten sein Volk von ihren Sünden.

TR   τεξεταιG5088{V-FDI-3S} δεG1161{CONJ} υιονG5207{N-ASM} καιG2532{CONJ} καλεσειςG2564{V-FAI-2S} τοG3588{T-ASN} ονομαG3686{N-ASN} αυτουG846{P-GSM} ιησουνG2424{N-ASM} αυτοςG846{P-NSM} γαρG1063{CONJ} σωσειG4982{V-FAI-3S} τονG3588{T-ASM} λαονG2992{N-ASM} αυτουG846{P-GSM} αποG575{PREP} τωνG3588{T-GPF} αμαρτιωνG266{N-GPF} αυτωνG846{P-GPM}

TIS   τέξεταιG5088{v-fdi-3s} δὲG1161{conj} υἱὸνG5207{n-asm} καὶG2532{conj} καλέσειςG2564{v-fai-2s} τὸG3588{t-asn} ὄνομαG3686{n-asn} αὐτοῦG846{p-gsm} Ἰησοῦν,G2424{n-asm} αὐτὸςG846{p-nsm} γὰρG1063{conj} σώσειG4982{v-fai-3s} τὸνG3588{t-asm} λαὸνG2992{n-asm} αὐτοῦG846{p-gsm} ἀπὸG575{prep} τῶνG3588{t-gpf} ἁμαρτιῶνG266{n-gpf} αὐτῶν.G846{p-gpm}


SCHL2    Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht:

DIU   Aber dies alles ist geschehen, damit erfüllt wurde das Gesagte vom Herrn durch den Propheten sagenden:

ELBS   DiesG5124 allesG3650 geschahG1096 aberG1161, auf daßG2443 erfülltG4137 würde, wasG3588 vonG5259 dem HerrnG2962 geredetG4483 ist durchG1223 den ProphetenG4396, welcher sprichtG3004:

LUT   DasG5124 ist aberG1161 allesG3650 geschehenG1096, auf daßG2443 erfülletG4137 würde, wasG3588 derG5259 HERRG2962 durchG1223 den ProphetenG4396 gesagtG4483 hat, der da sprichtG3004:

GKNT   Dieses Ganze aber ist-geschehen*, damit erfüllt-werde°17 das geredet-Wordene° von (dem) HERRN durch den Propheten, (dem) Sagenden:

TR   τουτοG5124{D-NSN} δεG1161{CONJ} ολονG3650{A-NSN} γεγονενG1096{V-2RAI-3S} ιναG2443{CONJ} πληρωθηG4137{V-APS-3S} τοG3588{T-NSN} ρηθενG4483{V-APP-NSN} υποG5259{PREP} τουG3588{T-GSM} κυριουG2962{N-GSM} διαG1223{PREP} τουG3588{T-GSM} προφητουG4396{N-GSM} λεγοντοςG3004{V-PAP-GSN}

TIS   τοῦτοG3778{d-nsn} δὲG1161{conj} ὅλονG3650{a-nsn} γέγονενG1096{v-2rai-3s} ἵναG2443{conj} πληρωθῇG4137{v-aps-3s} τὸG3588{t-nsn} ῥηθὲνG2046{v-app-nsn} ὑπὸG5259{prep} κυρίουG2962{n-gsm} διὰG1223{prep} τοῦG3588{t-gsm} προφήτουG4396{n-gsm} λέγοντος,G3004{v-pap-gsn}


SCHL2   »Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären; und man wird ihm den Namen Immanuel geben«[3189], das heißt übersetzt: »Gott mit uns«.

DIU   Siehe, die Jungfrau im Mutterleib wird haben und wird gebären einen Sohn, und sie werden nennen seinen Namen Immanuel, was ist übersetzt werdend: Mit uns Gott.

ELBS   "SieheG2400, die JungfrauG3933 wird schwanger sein G1064 G1722 G2192 undG2532 einen SohnG5207 gebärenG5088, undG2532 sie werden seinenG846 NamenG3686 EmmanuelG1694 heißenG2564 ", wasG3739 verdolmetschtG3177 istG2076: GottG2316 mitG3326 unsG2257.

LUT   SieheG2400, eine JungfrauG3933 wird schwanger G1064 G1722 sein undG2532 einen SohnG5207 gebärenG5088, undG2532 sie werden seinenG846 NamenG3686 ImmanuelG1694 heißenG2564,« dasG3739 istG2076 verdolmetschtG3177: GottG2316 mitG3326 unsG2257.

GKNT   "Siehe, die Jungfrau,10 schwanger wird-sie-werden, und sie-wird-gebären (einen) Sohn, und sie-werden-nennen seinen Namen Emmanuel,"1 das bedeutet um-übersetzt-werdend: "mit uns (ist) Gott."3

TR   ιδουG2400{V-2AAM-2S} ηG3588{T-NSF} παρθενοςG3933{N-NSF} ενG1722{PREP} γαστριG1064{N-DSF} εξειG2192{V-FAI-3S} καιG2532{CONJ} τεξεταιG5088{V-FDI-3S} υιονG5207{N-ASM} καιG2532{CONJ} καλεσουσινG2564{V-FAI-3P} τοG3588{T-ASN} ονομαG3686{N-ASN} αυτουG846{P-GSM} εμμανουηλG1694{N-PRI} οG3739{R-NSN} εστινG2076{V-PXI-3S} μεθερμηνευομενονG3177{V-PPP-NSN} μεθG3326{PREP} ημωνG2257{P-1GP} οG3588{T-NSM} θεοςG2316{N-NSM}

TIS   ἰδοὺG3708{v-2aam-2s}G3588{t-nsf} παρθένοςG3933{n-nsf} ἐνG1722{prep} γαστρὶG1064{n-dsf} ἕξειG2192{v-fai-3s} καὶG2532{conj} τέξεταιG5088{v-fdi-3s} υἱόν,G5207{n-asm} καὶG2532{conj} καλέσουσινG2564{v-fai-3p} τὸG3588{t-asn} ὄνομαG3686{n-asn} αὐτοῦG846{p-gsm} Ἐμμανουήλ,G1694{n-pri}G3739{r-nsn} ἐστινG1510{v-pai-3s} μεθερμηνευόμενονG3177{v-ppp-nsn} μεθ'G3326{prep} ἡμῶνG2248{p-1gp}G3588{t-nsm} θεός.G2316{n-nsm}


SCHL2    Als nun Joseph vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich;

DIU   Erwacht aber Josef vom Schlaf, tat, wie aufgetragen hatte ihm der Engel Herrn, und nahm zu sich seine Frau;

ELBS   JosephG2501 aberG1161, vomG575 SchlafeG5258 erwachtG1326, tatG4160, wieG5613 ihmG846 der EngelG32 des HerrnG2962 befohlenG4367 hatte, undG2532 nahmG3880 sein WeibG1135 zu sichG846;

LUT   DaG1161 nun JosephG2501 vomG575 SchlafG5258 erwachteG1326, tatG4160 er, wieG5613 ihmG846 des HERRNG2962 EngelG32 befohlenG4367 hatte, undG2532 nahmG3880 sein GemahlG1135 zu sichG846.

GKNT   Aber ´der` Josef, (nachdem) erweckt-worden° von dem Schlaf, tat-er, wie ihm der15 Engel (des) HERRN verordnete, und er-übernahm seine Frau (zu sich ins Haus),8

TR   διεγερθειςG1326{V-APP-NSM} δεG1161{CONJ} οG3588{T-NSM} ιωσηφG2501{N-PRI} αποG575{PREP} τουG3588{T-GSM} υπνουG5258{N-GSM} εποιησενG4160{V-AAI-3S} ωςG5613{ADV} προσεταξενG4367{V-AAI-3S} αυτωG846{P-DSM} οG3588{T-NSM} αγγελοςG32{N-NSM} κυριουG2962{N-GSM} καιG2532{CONJ} παρελαβενG3880{V-2AAI-3S} τηνG3588{T-ASF} γυναικαG1135{N-ASF} αυτουG846{P-GSM}

TIS   ἐγερθεὶςG1453{v-app-nsm} δὲG1161{conj} ἸωσὴφG2501{n-pri} ἀπὸG575{prep} τοῦG3588{t-gsm} ὕπνουG5258{n-gsm} ἐποίησενG4160{v-aai-3s} ὡςG5613{adv} προσέταξενG4367{v-aai-3s} αὐτῷG846{p-dsm}G3588{t-nsm} ἄγγελοςG32{n-nsm} κυρίουG2962{n-gsm} καὶG2532{conj} παρέλαβενG3880{v-2aai-3s} τὴνG3588{t-asf} γυναῖκαG1135{n-asf} αὐτοῦ·G846{p-gsm}


SCHL2    und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte; und er gab ihm den Namen Jesus.

DIU   und nicht erkannte er sie, bis sie geboren hatte einen Sohn; und er nannte seinen Namen Jesus.

ELBS   undG2532 er erkannteG1097 sieG846 nichtG3756, bis G2193 G3739 sie ihrenG846 erstgeborenenG4416 SohnG5207 geborenG5088 hatte; undG2532 er hießG2564 seinenG846 NamenG3686 JesusG2424.

LUT   UndG2532 er erkannteG1097 sieG846 nichtG3756, bis G2193 G3739 sie ihrenG846 erstenG4416 SohnG5207 gebarG5088; undG2532 hießG2564 seinenG846 NamenG3686 JesusG2424.

GKNT   Doch (Impf.: die ganze Zeit bis nach Jesu Geburt) erkannte-er~ sie nicht, bis dass sie (einen) Sohn gebar°,20 und er-nannte seinen Namen Jesus.

TR   καιG2532{CONJ} ουκG3756{PRT-N} εγινωσκενG1097{V-IAI-3S} αυτηνG846{P-ASF} εωςG2193{CONJ} ουG3739{R-GSM} ετεκενG5088{V-2AAI-3S} τονG3588{T-ASM} υιονG5207{N-ASM} αυτηςG846{P-GSF} τονG3588{T-ASM} πρωτοτοκονG4416{A-ASM} καιG2532{CONJ} εκαλεσενG2564{V-AAI-3S} τοG3588{T-ASN} ονομαG3686{N-ASN} αυτουG846{P-GSM} ιησουνG2424{N-ASM}

TIS   καὶG2532{conj} οὐκG3756{prt-n} ἐγίνωσκενG1097{v-iai-3s} αὐτὴνG846{p-asf} ἕωςG2193{adv} οὗG3739{r-gsm} ἔτεκενG5088{v-2aai-3s} υἱόν·G5207{n-asm} καὶG2532{conj} ἐκάλεσενG2564{v-aai-3s} τὸG3588{t-asn} ὄνομαG3686{n-asn} αὐτοῦG846{p-gsm} Ἰησοῦν.G2424{n-asm}Display settings Display settings S+MStrong's number and morphology hide! SStrong's number hide! MMorphology hide!