Tischendorf - 8. edition NT - with Strong numbers and morphologyMatthew - 1. chapter - Matthew - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings S+MStrong's number and morphology hide! SStrong's number hide! MMorphology hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Tischendorf - 8. edition NT - with Strong numbers and morphology

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Tischendorf - 8. edition NT - with Strong numbers and morphology

Czech transliteration

1ΒίβλοςG976{n-nsf} γενέσεωςG1078{n-gsf} ἸησοῦG2424{n-gsm} ΧριστοῦG5547{n-gsm} υἱοῦG5207{n-gsm} ΔαυεὶδG1138{n-pri} υἱοῦG5207{n-gsm} Ἀβραάμ.G11{n-pri} 2ἈβραὰμG11{n-pri} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰσαάκ,G2464{n-pri} ἸσαὰκG2464{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰακώβ,G2384{n-pri} ἸακὼβG2384{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ἸούδανG2455{n-asm} καὶG2532{conj} τοὺςG3588{t-apm} ἀδελφοὺςG80{n-apm} αὐτοῦ,G846{p-gsm} 3ἸούδαςG2455{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ΦάρεςG5329{n-pri} καὶG2532{conj} τὸνG3588{t-asm} ΖάραG2196{n-pri} ἐκG1537{prep} τῆςG3588{t-gsf} Θαμάρ,G2283{n-pri} ΦάρεςG5329{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἑσρώμ,G2074{n-pri} ἙσρὼμG2074{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀράμ,G689{n-pri} 4ἈρὰμG689{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀμιναδάβ,G284{n-pri} ἈμιναδὰβG284{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ναασσών,G3476{n-pri} ΝαασσὼνG3476{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Σαλμών,G4533{n-pri} 5ΣαλμὼνG4533{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ΒόεςG1003{n-pri} ἐκG1537{prep} τῆςG3588{t-gsf} Ῥαχάβ,G4477{n-pri} ΒόεςG1003{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ἸωβὴδG5601{n-pri} ἐκG1537{prep} τῆςG3588{t-gsf} Ῥούθ,G4503{n-pri} ἸωβὴδG5601{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰεσσαί,G2421{n-pri} 6ἸεσσαὶG2421{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ΔαυεὶδG1138{n-pri} τὸνG3588{t-asm} βασιλέα.G935{n-asm} ΔαυεὶδG1138{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ΣολομῶναG4672{n-asm} ἐκG1537{prep} τῆςG3588{t-gsf} τοῦG3588{t-gsm} Οὐρίου,G3774{n-gsm} 7ΣολομὼνG4672{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ῥοβοάμ,G4497{n-pri} ῬοβοὰμG4497{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀβιά,G7{n-pri} ἈβιὰG7{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀσάφ,G760{n-pri}φ 8ἈσὰφG760{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰωσαφάτ,G2498{n-pri} ἸωσαφὰτG2498{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰωράμ,G2496{n-pri} ἸωρὰμG2496{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ὀζείαν,G3604{n-asm} 9ὈζείαςG3604{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰωαθάμ,G2488{n-pri} ἸωαθὰμG2488{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀχάζ,G881{n-pri} ἈχὰζG881{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἑζεκίαν,G1478{n-asm} 10ἙζεκίαςG1478{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Μανασσῆ,G3128{n-asm} ΜανασσῆςG3128{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀμώς,G301{n-pri} ἈμὼςG301{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰωσείαν,G2502{n-asm} 11ἸωσείαςG2502{n-nsm} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ἸεχονίανG2423{n-asm} καὶG2532{conj} τοὺςG3588{t-apm} ἀδελφοὺςG80{n-apm} αὐτοῦG846{p-gsm} ἐπὶG1909{prep} τῆςG3588{t-gsf} μετοικεσίαςG3350{n-gsf} Βαβυλῶνος.G897{n-gsf} 12μετὰG3326{prep} δὲG1161{conj} τὴνG3588{t-asf} μετοικεσίανG3350{n-asf} ΒαβυλῶνοςG897{n-gsf} ἸεχονίαςG2423{n-nsm} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Σαλαθιήλ,G4528{n-pri} ΣαλαθιὴλG4528{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ζοροβάβελ,G2216{n-pri} 13ΖοροβάβελG2216{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀβιούδ,G10{n-pri} ἈβιοὺδG10{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἐλιακείμ,G1662{n-pri} ἘλιακεὶμG1662{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀζώρ,G107{n-pri} 14ἈζὼρG107{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Σαδώκ,G4524{n-pri} ΣαδὼκG4524{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἀχείμ,G885{n-pri} ἈχεὶμG885{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἐλιούδ,G1664{n-pri} 15ἘλιοὺδG1664{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἐλεάζαρ,G1648{n-pri} ἘλεάζαρG1648{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Μαθθάν,G3157{n-pri} ΜαθθὰνG3157{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} Ἰακώβ,G2384{n-pri} 16ἸακὼβG2384{n-pri} δὲG1161{conj} ἐγέννησενG1080{v-aai-3s} τὸνG3588{t-asm} ἸωσὴφG2501{n-pri} τὸνG3588{t-asm} ἄνδραG435{n-asm} Μαρίας,G3137{n-gsf} ἐξG1537{prep} ἧςG3739{r-gsf} ἐγεννήθηG1080{v-api-3s} ἸησοῦςG2424{n-nsm}G3588{t-nsm} λεγόμενοςG3004{v-ppp-nsm} Χριστός.G5547{n-nsm} 17ΠᾶσαιG3956{a-npf} οὖνG3767{conj} αἱG3588{t-npf} γενεαὶG1074{n-npf} ἀπὸG575{prep} ἈβραὰμG11{n-pri} ἕωςG2193{adv} ΔαυεὶδG1138{n-pri} γενεαὶG1074{n-npf} δεκατέσσαρες,G1180{a-npf} καὶG2532{conj} ἀπὸG575{prep} ΔαυεὶδG1138{n-pri} ἕωςG2193{adv} τῆςG3588{t-gsf} μετοικεσίαςG3350{n-gsf} ΒαβυλῶνοςG897{n-gsf} γενεαὶG1074{n-npf} δεκατέσσαρες,G1180{a-npf} καὶG2532{conj} ἀπὸG575{prep} τῆςG3588{t-gsf} μετοικεσίαςG3350{n-gsf} ΒαβυλῶνοςG897{n-gsf} ἕωςG2193{adv} τοῦG3588{t-gsm} ΧριστοῦG5547{n-gsm} γενεαὶG1074{n-npf} δεκατέσσαρες.G1180{a-npf} 18ΤοῦG3588{t-gsm} δὲG1161{conj} ἸησοῦG2424{n-gsm} ΧριστοῦG5547{n-gsm}G3588{t-nsf} γένεσιςG1078{n-nsf} οὕτωςG3779{adv} ἦν.G1510{v-iai-3s} μνηστευθείσηςG3423{v-app-gsf} τῆςG3588{t-gsf} μητρὸςG3384{n-gsf} αὐτοῦG846{p-gsm} ΜαρίαςG3137{n-gsf} τῷG3588{t-dsm} Ἰωσήφ,G2501{n-pri} πρὶνG4250{adv}G2228{prt} συνελθεῖνG4905{v-2aan} αὐτοὺςG846{p-apm} εὑρέθηG2147{v-api-3s} ἐνG1722{prep} γαστρὶG1064{n-dsf} ἔχουσαG2192{v-pap-nsf} ἐκG1537{prep} πνεύματοςG4151{n-gsn} ἁγίου.G40{a-gsn} 19ἸωσὴφG2501{n-pri} δὲG1161{conj}G3588{t-nsm} ἀνὴρG435{n-nsm} αὐτῆς,G846{p-gsf} δίκαιοςG1342{a-nsm} ὢνG1510{v-pap-nsm} καὶG2532{conj} μὴG3361{prt-n} θέλωνG2309{v-pap-nsm} αὐτὴνG846{p-asf} δειγματίσαι,G1165{v-aan} ἐβουλήθηG1014{v-aoi-3s} λάθρᾳG2977{adv} ἀπολῦσαιG630{v-aan} αὐτήν.G846{p-asf} 20ταῦταG3778{d-apn} δὲG1161{conj} αὐτοῦG846{p-gsm} ἐνθυμηθέντοςG1760{v-aop-gsm} ἰδοὺG3708{v-2aam-2s} ἄγγελοςG32{n-nsm} κυρίουG2962{n-gsm} κατ'G2596{prep} ὄναρG3677{n-oi} ἐφάνηG5316{v-2api-3s} αὐτῷG846{p-dsm} λέγων,G3004{v-pap-nsm} ἸωσὴφG2501{n-pri} υἱὸςG5207{n-nsm} Δαυείδ,G1138{n-pri} μὴG3361{prt-n} φοβηθῇςG5399{v-aos-2s} παραλαβεῖνG3880{v-2aan} ΜαρίαμG3137{n-asf} τὴνG3588{t-asf} γυναῖκάG1135{n-asf} σου,G4771{p-2gs} τὸG3588{t-nsn} γὰρG1063{conj} ἐνG1722{prep} αὐτῇG846{p-dsf} γεννηθὲνG1080{v-app-nsn} ἐκG1537{prep} πνεύματόςG4151{n-gsn} ἐστινG1510{v-pai-3s} ἁγίου·G40{a-gsn} 21τέξεταιG5088{v-fdi-3s} δὲG1161{conj} υἱὸνG5207{n-asm} καὶG2532{conj} καλέσειςG2564{v-fai-2s} τὸG3588{t-asn} ὄνομαG3686{n-asn} αὐτοῦG846{p-gsm} Ἰησοῦν,G2424{n-asm} αὐτὸςG846{p-nsm} γὰρG1063{conj} σώσειG4982{v-fai-3s} τὸνG3588{t-asm} λαὸνG2992{n-asm} αὐτοῦG846{p-gsm} ἀπὸG575{prep} τῶνG3588{t-gpf} ἁμαρτιῶνG266{n-gpf} αὐτῶν.G846{p-gpm} 22τοῦτοG3778{d-nsn} δὲG1161{conj} ὅλονG3650{a-nsn} γέγονενG1096{v-2rai-3s} ἵναG2443{conj} πληρωθῇG4137{v-aps-3s} τὸG3588{t-nsn} ῥηθὲνG2046{v-app-nsn} ὑπὸG5259{prep} κυρίουG2962{n-gsm} διὰG1223{prep} τοῦG3588{t-gsm} προφήτουG4396{n-gsm} λέγοντος,G3004{v-pap-gsn} 23ἰδοὺG3708{v-2aam-2s}G3588{t-nsf} παρθένοςG3933{n-nsf} ἐνG1722{prep} γαστρὶG1064{n-dsf} ἕξειG2192{v-fai-3s} καὶG2532{conj} τέξεταιG5088{v-fdi-3s} υἱόν,G5207{n-asm} καὶG2532{conj} καλέσουσινG2564{v-fai-3p} τὸG3588{t-asn} ὄνομαG3686{n-asn} αὐτοῦG846{p-gsm} Ἐμμανουήλ,G1694{n-pri}G3739{r-nsn} ἐστινG1510{v-pai-3s} μεθερμηνευόμενονG3177{v-ppp-nsn} μεθ'G3326{prep} ἡμῶνG2248{p-1gp}G3588{t-nsm} θεός.G2316{n-nsm} 24ἐγερθεὶςG1453{v-app-nsm} δὲG1161{conj} ἸωσὴφG2501{n-pri} ἀπὸG575{prep} τοῦG3588{t-gsm} ὕπνουG5258{n-gsm} ἐποίησενG4160{v-aai-3s} ὡςG5613{adv} προσέταξενG4367{v-aai-3s} αὐτῷG846{p-dsm}G3588{t-nsm} ἄγγελοςG32{n-nsm} κυρίουG2962{n-gsm} καὶG2532{conj} παρέλαβενG3880{v-2aai-3s} τὴνG3588{t-asf} γυναῖκαG1135{n-asf} αὐτοῦ·G846{p-gsm} 25καὶG2532{conj} οὐκG3756{prt-n} ἐγίνωσκενG1097{v-iai-3s} αὐτὴνG846{p-asf} ἕωςG2193{adv} οὗG3739{r-gsm} ἔτεκενG5088{v-2aai-3s} υἱόν·G5207{n-asm} καὶG2532{conj} ἐκάλεσενG2564{v-aai-3s} τὸG3588{t-asn} ὄνομαG3686{n-asn} αὐτοῦG846{p-gsm} Ἰησοῦν.G2424{n-asm} 

Display settings Display settings S+MStrong's number and morphology hide! SStrong's number hide! MMorphology hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary