SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4362 G4363 G4364 G4365 G4366         G4368G4369G4370G4371G4372

Cognate Strong's numbers: G1296, G657, G5021, G813, G5292, G1297, G2004, G5293, G506, G814, G1299, G5001, G812, G392

Strong: G4367
προστάσσω  [prostassó]
(aor. προσέταξα, pf. pas. προστέταγμαι) nařídit, přikázat; uložit, určit, stanovit [7]
Strong: G4367
Word: προστασσω
Pronounc: pros-tas'-so
Orig: from 4314 and 5021; to arrange towards, i.e. (figuratively) enjoin:--bid, command. G4314 G5021
Use: TDNT-8:37,1156 Verb
HE Strong: H559 H1696 H3318 H3982 H4487 H4662 H6680 H7760

1) to assign or ascribe to, join to
2) to enjoin, order, prescribe, command
2a) to appoint, to define
Strong: G4367
Word: προστάσσω
Transliter: prostassō
Pronounc: pros-tas'-so
From G4314 and G5021; to arrange towards that is (figuratively) enjoin: - bid command.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4367
pros-tasso < 4314 + 5021, (w. dazu-anordnen); Vb. (7)
 Gräz.: daneben stellen (in Reih und Glied).
 
 I.) verordnen
  1) anbefehlen, auferlegen, auftragen, gebieten; festsetzen, zuweisen, zuteilen, definieren. Mt 1:21 8:4 Mr 1:44 Lu 5:14 Ac 10:33,48 17:26
Strong: G4367
(prostásso)
de G4314 y G5021; disponer, i.e. (figurativamente) unir:- mandar, ordenar.
----
Diccionario Tuggy
προστάσσω
. (fut. προστάξω; 1 tiempo aoristo προσέταξα; 1 tiempo aoristo voz pasiva προσετάχθην; 2 tiempo aoristo voz pasiva προσετάγην; tiempo perfecto voz pasiva προστέταγμαι). Mandar, ordenar. A.T. אָמַר , Jon 2:11. אֲמַר Dan 2:12. דָּבַר pi.; Jos 5:14. יָצָא דָבד , Est 1:19. מָנָה pi., Jon 2:1. צָוָה pi., Gén 47:11. מִצְוָה , Isa 36:21. שׂוּם מְעֵם , Dan 3:10. בְּמִפְקָד , 2Cr 31:13. מַאֲמַר , Est 1:15. N.T., Mat 1:24; Mat 8:4; Mar 1:44; Luc 5:14; Hch 10:33; Hch 10:48; Hch 17:26.
----
Diccionario Vine NT
prostasso (προστάσσω, G4367)
, disponer en orden hacia (pros , hacia, y Nº 1). Se traduce «ordenó» en Mat 8:4 ; véase MANDAR, B, Nº 7.
eipon (εἴπον, G2036) , utilizado como el tiempo aoristo de lego , hablar, decir, tiene en ocasiones el sentido de mandar, o llamar, y se traduce con el verbo ordenar en Mat 20:21 ; véanse DECIR, A, Nº 7, LLAMAR, A, Nº 12, MANDAR, B, Notas (3) .

prostasso (προστάσσω, G4367) , denota disponer o poner en orden hacia (pros , hacia; tasso , disponer); de ahí, prescribir, dar orden (Mat 1:24 : «había mandado»; Mat 8:4 : «ordenó»; Mat 21:6 : «mandó»; Mar 1:44 : «mandó»; Luc 5:14 : «mandó»; Hch 10:33 : «ha mandado»; Hch 10:48 : «mandó»); para Hch 17:26 , donde en los mss. más comúnmente aceptados aparece este verbo, véase Nº 8
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4705)
προστάσσω (prostassō): vb.; ≡ Strong 4367; TDNT 8.37-1. LN 33.325 mandar, ordenar (Mat 1:24; Mat 8:4; Mar 1:44; Luc 5:14; Hch 10:33, Hch 10:48+ Mat 21:6 v.l. NA26); 2. LN 62.9 determinar que; (voz pasiva), ser establecido, ser ordenado (Hch 17:26+)
Hомер Стронга: G4367
Оригинал: προστασσω
Транслитерация: простассо
Произношение: прοста́ссо
Часть речи: Глагол
Этимология: от G4314 и G5021 - повелевать, велеть, приписывать, назначать;
LXX: H6680 (צוה‎). Словарь Дворецкого: προσ-τασσω атт. προσταττω 1) приставлять, ставить впереди или во главе Пр.: προσταχθεης πεμπταισι πυλαις Эсхил (525/4-456 до н. э.) — назначенный защищать пятые ворота; δορος εν χειμωνι προστεταγμενος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — поставленный во главе боевой бури, т. е. стоящий на боевом посту; Γυλιππον προσταξαι αρχοντα τοις Συρακοσιοις Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — назначить Гилиппа командующим сиракузскими войсками 2) причислять, приписывать, относить Пр.: προς τοισι εθνεσι τους πλησιοχωρους π. Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — отнести (т. е. причислить) к (отдельным) народам (их) ближайших соседей; στρατηγω (τινι) προστεταγμενοι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — подчиненные тому или иному военачальнику 3) тж. med. предписывать, приказывать, поручать Пр.: (τινι τι Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.), реже τινη περι τινος Демосфен (384-322 до н. э.); προσταχθεν αυτω αναγραψαι τους νομους τους Σολωνος Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) ωσπερ προσεταχθησαν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — как им было приказано; το προσταχθεν, το προστεταγμενον и το προσταχθησομενον Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — приказ(ание), предписание, поручение; πλειω των υπο της πολεως προσταττομενων Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — больше, чем предписывается государством; οι προστεταγμενοι κατα πυστιν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — получившие приказание о разведке; προστεταγμενοι καιροι Новый Завет — установленные сроки.
Numéro de Strong: G4367
Mot: προστάσσω  (prostasso)
avoir ordonné, avoir prescrit ; 7
Strong: G4367
Word: προστάσσω
prostasso {pros-tas'-so}
源自G4314G5021;動詞
➊吩咐,命令,下指令,決議
Strong: G4367
προστάσσω (prostássō) {pros-tas'-so}
προστασσω - prostasso de G4314 e G5021 tdnt - 8 37 1156 v 1 designar ou atribuir limitar a 2 mandar ordenar prescrever comandar 2a apontar definir


Webster Concordance (1833)
Strong: G4367
Transliter & Pronounc: prostasso {pros-tas'-so}
Total Webster Occurrences: 7

bidden, 1
Matt 1:24

commanded, 6
Matt 8:4; Matt 21:6; Mark 1:44; Luke 5:14; Acts 10:33; Acts 10:48
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4367 - προστάσσω - [27 x]
Display settings Display settings