Elberfelder Bible 1871 (NT)Matthew - 1. chapter - Matthew - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible (1905) - with Strong numbers (GER)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible (1905) - with Strong numbers (GER)


1BuchG976 des GeschlechtsG1078 JesuG2424 ChristiG5547, des SohnesG5207 DavidsG1138, des SohnesG5207 AbrahamsG11. 2AbrahamG11 zeugteG1080 IsaakG2464; IsaakG2464 aberG1161 zeugteG1080 JakobG2384, JakobG2384 aberG1161 zeugteG1080 JudaG2455 undG2532 seineG846 BrüderG80; 3JudaG2455 aberG1161 zeugteG1080 PharesG5329 undG2532 ZaraG2196 vonG1537 der ThamarG2283; PharesG5329 aberG1161 zeugteG1080 EsromG2074, EsromG2074 aberG1161 zeugteG1080 AramG689, 4AramG689 aberG1161 zeugteG1080 AminadabG284, AminadabG284 aberG1161 zeugteG1080 NahassonG3476, NahassonG3476 aberG1161 zeugteG1080 SalmonG4533, 5SalmonG4533 aberG1161 zeugteG1080 BoasG1003 vonG1537 der RahabG4477; BoasG1003 aberG1161 zeugteG1080 ObedG5601 vonG1537 der RuthG4503; ObedG5601 aberG1161 zeugteG1080 IsaiG2421, 6IsaiG2421 aberG1161 zeugteG1080 DavidG1138, den KönigG935. DavidG1138 aberG1161 zeugteG1080 SalomonG4672 vonG1537 derG3588, die UriasG3774 Weib gewesen; 7SalomonG4672 aberG1161 zeugteG1080 RoboamG4497, RoboamG4497 aberG1161 zeugteG1080 AbiaG7, AbiaG7 aberG1161 zeugteG1080 AsaG760, 8AsaG760 aberG1161 zeugteG1080 JosaphatG2498, JosaphatG2498 aberG1161 zeugteG1080 JoramG2496, JoramG2496 aberG1161 zeugteG1080 OsiaG3604, 9OsiaG3604 aberG1161 zeugteG1080 JoathamG2488, JoathamG2488 aberG1161 zeugteG1080 AchasG881, AchasG881 aberG1161 zeugteG1080 EzekiaG1478, 10EzekiaG1478 aberG1161 zeugteG1080 ManasseG3128, ManasseG3128 aberG1161 zeugteG1080 AmonG300, AmonG300 aberG1161 zeugteG1080 JosiaG2502, 11JosiaG2502 aberG1161 zeugteG1080 JechoniaG2423 undG2532 seineG846 BrüderG80 um die ZeitG1909 der WegführungG3350 nach BabylonG897. 12NachG3326 der WegführungG3350 nach BabylonG897 aberG1161 zeugteG1080 JechoniaG2423 SalathielG4528, SalathielG4528 aberG1161 zeugteG1080 ZorobabelG2216, 13ZorobabelG2216 aberG1161 zeugteG1080 AbiudG10, AbiudG10 aberG1161 zeugteG1080 EliakimG1662, EliakimG1662 aberG1161 zeugteG1080 AsorG107, 14AsorG107 aberG1161 zeugteG1080 ZadokG4524, ZadokG4524 aberG1161 zeugteG1080 AchimG885, AchimG885 aberG1161 zeugteG1080 EliudG1664, 15EliudG1664 aberG1161 zeugteG1080 EleasarG1648, EleasarG1648 aberG1161 zeugteG1080 MatthanG3157, MatthanG3157 aberG1161 zeugteG1080 JakobG2384, 16JakobG2384 aberG1161 zeugteG1080 JosephG2501, den MannG435 der MariaG3137, vonG1537 welcherG3739 JesusG2424 geborenG1080 wurde, derG3588 ChristusG5547 genanntG3004 wird. 17SoG3767 sind nun alleG3956 GeschlechterG1074 vonG575 AbrahamG11 bis aufG2193 DavidG1138 vierzehnG1180 GeschlechterG1074, undG2532 vonG575 DavidG1138 bisG2193 zur WegführungG3350 nach BabylonG897 vierzehnG1180 GeschlechterG1074, undG2532 vonG575 der WegführungG3350 nach BabylonG897 bis aufG2193 den ChristusG5547 vierzehnG1180 GeschlechterG1074. 18Die GeburtG1078 JesuG2424 ChristiG5547 warG2258 aberG1161 alsoG3779 : Als nämlichG1063 MariaG3137, seineG846 MutterG3384, dem JosephG2501 verlobtG3423 war, wurde sie, eheG2228 sieG846 zusammengekommenG4905 warenG4250, schwanger G1064 G1722 G2192 erfundenG2147 vonG1537 dem HeiligenG40 GeisteG4151. 19JosephG2501 aberG1161, ihrG846 MannG435, indem er gerechtG1342 warG5607 undG2532 sieG846 nichtG3361 öffentlich zur Schau stellenG3856 wollteG2309, gedachteG1014 sieG846 heimlichG2977 zu entlassenG630. 20Indem erG846 aberG1161 solchesG5023 bei sich überlegteG1760, sieheG2400, da erschienG5316 ihmG846 ein EngelG32 des HerrnG2962 imG2596 TraumG3677 und sprachG3004 : JosephG2501, SohnG5207 DavidsG1138, fürchteG5399 dich nichtG3361, MariaG3137, dein WeibG1135, zu dirG4675 zu nehmenG3880; dennG1063 das inG1722 ihrG846 GezeugteG1080 istG2076 vonG1537 dem HeiligenG40 GeisteG4151. 21UndG1161 sie wird einen SohnG5207 gebärenG5088, undG2532 du sollst seinenG846 NamenG3686 JesusG2424 heißenG2564; dennG1063 er wird seinG846 VolkG2992 errettenG4982 vonG575 ihrenG846 SündenG266. 22DiesG5124 allesG3650 geschahG1096 aberG1161, auf daßG2443 erfülltG4137 würde, wasG3588 vonG5259 dem HerrnG2962 geredetG4483 ist durchG1223 den ProphetenG4396, welcher sprichtG3004 : 23"SieheG2400, die JungfrauG3933 wird schwanger sein G1064 G1722 G2192 undG2532 einen SohnG5207 gebärenG5088, undG2532 sie werden seinenG846 NamenG3686 EmmanuelG1694 heißenG2564 ", wasG3739 verdolmetschtG3177 istG2076 : GottG2316 mitG3326 unsG2257. 24JosephG2501 aberG1161, vomG575 SchlafeG5258 erwachtG1326, tatG4160, wieG5613 ihmG846 der EngelG32 des HerrnG2962 befohlenG4367 hatte, undG2532 nahmG3880 sein WeibG1135 zu sichG846; 25undG2532 er erkannteG1097 sieG846 nichtG3756, bis G2193 G3739 sie ihrenG846 erstgeborenenG4416 SohnG5207 geborenG5088 hatte; undG2532 er hießG2564 seinenG846 NamenG3686 JesusG2424. 

Display settings Display settings SStrong's number hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary