Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Ephesians - 1. chapter - Ephesians - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1PaulusG3972, ApostelG652 JesuG2424 ChristiG5547 durchG1223 GottesG2316 WillenG2307, den HeiligenG40 und TreuenG4103 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424, die inG1722 EphesusG2181 sindG5607: 2GnadeG5485 euchG5213 undG2532 FriedeG1515 vonG575 GottG2316, unseremG2257 VaterG3962, undG2532 dem HerrnG2962 JesuG2424 ChristoG5547! 3GepriesenG2128 sei der GottG2316 undG2532 VaterG3962 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547, derG3588 unsG2248 gesegnetG2127 hat mitG1722 jederG3956 geistlichenG4152 SegnungG2129 inG1722 den himmlischenG2032 Örtern inG1722 ChristoG5547, 4wieG2531 er unsG2248 auserwähltG1586 hat inG1722 ihmG846 vorG4253 GrundlegungG2602 der WeltG2889, daß wirG2248 heiligG40 undG2532 tadellosG299 seienG1511 vorG2714 ihmG846 inG1722 LiebeG26; 5und unsG2248 zuvorbestimmtG4309 hat zurG1519 SohnschaftG5206 durchG1223 JesumG2424 ChristumG5547 fürG1519 sich selbstG846 nachG2596 dem WohlgefallenG2107 seinesG846 WillensG2307, 6zumG1519 PreiseG1868 der HerrlichkeitG1391 seinerG846 GnadeG5485, worinG1722 G3739 er unsG2248 begnadigtG5487 hat inG1722 dem GeliebtenG25, 7inG1722 welchemG3739 wir die ErlösungG629 habenG2192 durchG1223 seinG846 BlutG129, die VergebungG859 der VergehungenG3900, nachG2596 dem ReichtumG4149 seinerG846 GnadeG5485, 8welcheG3739 er gegenG1519 unsG2248 hat überströmenG4052 lassen inG1722 allerG3956 WeisheitG4678 undG2532 EinsichtG5428, 9indem er unsG2254 kundgetanG1107 hat das GeheimnisG3466 seinesG846 WillensG2307, nachG2596 seinemG846 WohlgefallenG2107, dasG3739 er sich vorgesetztG4388 hat inG1722 sich selbstG846  10fürG1519 die VerwaltungG3622 der FülleG4138 der ZeitenG2540: allesG3956 unter ein Haupt zusammenzubringenG346 inG1722 dem ChristusG5547, dasG3588 wasG5037 inG1722 den HimmelnG3772 undG2532 dasG3588, was aufG1909 der ErdeG1093 ist, inG1722 ihmG846, 11inG1722 welchemG3739 wir auchG2532 ein Erbteil erlangtG2820 haben, die wir zuvorbestimmtG4309 sind nachG2596 dem VorsatzG4286 dessen, der allesG3956 wirktG1754 nachG2596 dem RateG1012 seinesG846 WillensG2307, 12damitG1519 wirG2248 zumG1519 PreiseG1868 seinerG846 HerrlichkeitG1391 seienG1511, dieG3588 wir zuvorG4276 aufG1722 den ChristusG5547 gehofftG4276 haben; 13aufG1722 welchenG3739 auchG2532 ihrG5210 gehofft, nachdem ihr gehörtG191 habt das WortG3056 der WahrheitG225, das EvangeliumG2098 euresG5216 HeilsG4991, inG1722 welchemG3739 ihr auchG2532, nachdem ihr geglaubtG4100 habt, versiegeltG4972 worden seid mit dem HeiligenG40 GeisteG4151 der VerheißungG1860, 14welcherG3739 das UnterpfandG728 unseresG2257 ErbesG2817 istG2076, zurG1519 ErlösungG629 des erworbenen BesitzesG4047, zumG1519 PreiseG1868 seinerG846 HerrlichkeitG1391. 15WeshalbG1223 G5124 auchG2504 ich, nachdem ich gehörtG191 habe vonG2596 dem GlaubenG4102 anG1722 den HerrnG2962 JesuG2424, der in euchG5209 ist, undG2532 von der LiebeG26, die ihr zuG1519 allenG3956 HeiligenG40 habt, 16nichtG3756 aufhöreG3973, fürG5228 euchG5216 zu dankenG2168, [euer]G5216 erwähnendG3417 G4160 inG1909 meinenG3450 GebetenG4335, 17auf daßG2443 der GottG2316 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547, der VaterG3962 der HerrlichkeitG1391, euchG5213 gebeG1325 den GeistG4151 der WeisheitG4678 undG2532 OffenbarungG602 inG1722 der ErkenntnisG1922 seinerG846 selbst, 18damitG1519 ihrG5209, erleuchtetG5461 an den AugenG3788 euresG5216 HerzensG2588, wissetG1492, welchesG5101 die HoffnungG1680 seinerG846 BerufungG2821 istG2076, [und]G2532 welchesG5101 der ReichtumG4149 der HerrlichkeitG1391 seinesG846 ErbesG2817 inG1722 den HeiligenG40, 19undG2532 welchesG5101 die überschwenglicheG5235 GrößeG3174 seinerG846 KraftG1411 anG1519 unsG2248, denG3588 GlaubendenG4100, nachG2596 der WirksamkeitG1753 der MachtG2904 seinerG846 StärkeG2479, 20in welcherG3739 er gewirktG1754 hat inG1722 dem ChristusG5547, indem er ihnG846 ausG1537 den TotenG3498 auferweckteG1453; (undG2532 er setzteG2523 ihn zuG1722 seinerG846 RechtenG1188 inG1722 den himmlischenG2032 Örtern, 21überG5231 jedesG3956 FürstentumG746 undG2532 jede GewaltG1849 undG2532 KraftG1411 undG2532 HerrschaftG2963 undG2532 jedenG3956 NamenG3686, der genanntG3687 wird, nichtG3756 alleinG3440 inG1722 diesemG5129 ZeitalterG165, sondernG235 auchG2532 inG1722 dem zukünftigenG3195, 22undG2532 hatG5293 allesG3956 seinenG846 FüßenG4228 unterworfenG5259 G5293 undG2532 ihnG846 als HauptG2776 überG5228 allesG3956 der VersammlungG1577 gegebenG1325, 23welcheG3748 seinG846 LeibG4983 istG2076, die FülleG4138 dessen, der allesG3956 inG1722 allemG3956 erfülltG4137 ); 

Display settings Display settings SStrong's number hide!