SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2812 G2813 G2814 G2815 G2816         G2818G2819G2820G2821G2822

Cognate Strong's numbers: G3647, G2819, G4789, G2820, G3648, G2624, G2816, G4345, G2818

Strong: G2817
κληρονομία, ας, ἡ  [kléronomia]
dědictví (i přen.); podíl; majetek [14]
Strong: G2817
Word: κληρονομια
Pronounc: klay-ron-om-ee'-ah
Orig: from 2818; heirship, i.e. (concretely) a patrimony or (genitive case) a possession:--inheritance. G2818
Use: TDNT-3:767,442 Noun Feminine
HE Strong: H272 H1366 H1486 H2465 H3423 H3425 H5159

1) an inheritance, property received (or to be received) by inheritance
2) what is given to one as a possession
2a) the eternal blessedness of the consummated kingdom of God which is to be expected after the visible return of Christ
2b) the share which an individual will have in that eternal blessedness
Strong: G2817
Word: κληρονομία
Transliter: klēronomia
Pronounc: klay-ron-om-ee'-ah
From G2818; heirship that is (concretely) a patrimony or (generally) a possession: - inheritance.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2817
kleronomia < 2818; Subst.fem. (14)
 
 I.) d. Erbe
  1) d. Erbteil (Besitz welchen man durch Erbschaft bekam oder bekommt). Nu 26:54 Mt 21:38 Mr 12:7 Lu 12:13 20:14
  2) allg.: d. Besitz; d. was einem als Besitz oder Eigentum gegeben ist und einem deswegen gehört; d. ewige Heil als Erbbesitz. De 32:9 Ac 7:5 20:32 Ga 3:18 Eph 1:14 5:5 Col 3:24 1Pe 1:4 Heb 9:15 11:8
Strong: G2817
(kleronomía)
de G2818; calidad de heredero, i.e. (concretamente) patrimonio o (generalmente) posesión:- heredad, herencia.
----
Diccionario Tuggy
κληρονομία
, ας, . Heredad, propiedad, posesiones. A.T. אֲחֻוָּה , 2Cr 31:1. ֒210גּ֫בוּל 1Cr 21:12. גּוֹרָל , Sal. 15(16):5. חֵלֶק Sal. 15(16):5. יָרַשׁ , Jos 13:1. יְרֵשָׁה Núm 24:18. יְרֻשָּׁה , Deu 2:12. מוֹרָשָׁה , Deu 33:4. מוֹרֶשֶׁת Miq 1:14. La mayoría de las veces נַחֲלָה ; Gén 31:14. נַחֲלָת , Sal. 15(16):6. N.T.
A) Heredad, herencia : Mat 21:38; Mar 12:7; Luc 12:13; Luc 20:14.
B) Propiedad, posesiones : Hch 7:5; Heb 11:8.
C) Participación, parte, bendición : Hch 20:32; Gál 3:18; Efe 1:14; Efe 1:18; Efe 5:5; Col 3:24; Heb 9:15; 1Pe 1:4.
----
Diccionario Vine NT
kleronomia (κληρονομία, G2817)
, suerte (véase A, Nº 1), propiamente una propiedad heredada, una herencia. «Siempre se traduce heredad o herencia en el NT, pero solamente en unos pocos casos en los Evangelios tiene el sentido que tiene de ordinario el término herencia en lengua castellana, esto es, aquello en cuya posesión solo entra el heredero a la muerte del testador. El uso que hace el NT de este término puede ser clasificado así: (a) aquella propiedad en fincas que en el curso ordinario de las cosas pasa de padre a hijo a la muerte del primero (Mat 21:38 ; Mar 12:7; Luc 12:13 ; Luc 20:14); (b) una parte de una finca que constituye un obsequio [Hch 7:5 ; Gál 3:18 , que también debe incluirse bajo (c) ]; (c) la condición y posesiones futuras del creyente en el nuevo orden de cosas que será introducido cuando Cristo vuelva (Hch 20:32 ; Efe 1:14 ; Efe 5:5; Col 3:24 ; Heb 9:15 ; 1Pe 1:4); (d) lo que el creyente será para Dios en aquella era (Efe 1:18)» (de Notes on Galatians , por Hogg y Vine, pp. 146-147).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3100)
κληρονομία (klēronomia), ας (as),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 5709; Strong 2817; TDNT 3.767-1. LN 57.132 posesión (Hch 7:5); 2. LN 57.140 herencia, tierra o bienes transferidos de padre (fallecido) a hijo o descendiente (Luc 12:13; Rom 11:1 v.l.; Hch 13:33 v.l. NA26)
Hомер Стронга: G2817
Оригинал: κληρονομια
Транслитерация: клэрономиа
Произношение: клирοнοмь́я
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от G2818 - наследство, наследие, удел, доля;
LXX: H5159 (נַחֲלָה‎), H2425 (חַיִּים‎). Словарь Дворецкого: κληρο-νομια η 1) участие в наследстве, наследование Пр.: (κατα τεν αγχιστειαν Демосфен (384-322 до н. э.); κατα γενος Аристотель (384-322 до н. э.)) 2) получение в удел Пр.: τεν του ονοματος κληρονομιαν λαμβανειν Аристотель (384-322 до н. э.) — получать название 3) наследие, удел, доля Пр.: (ουκ εχειν κληρονομιαν εν τινι Новый Завет)
Numéro de Strong: G2817
Mot: κληρονομία  (kleronomia)
héritage 13, propriété 1 ; 14
Strong: G2817
Word: κληρονομία
kleronomia {klay-ron-om-ee'-ah}
源自G2818;陰性名詞
➊繼承物,因繼承所得(或將得)的產業
➋財物,財產
➌救恩
➍繼承人(羅11:1)
Strong: G2817
κληρονομία (klēronomía) {klay-ron-om-ee'-ah}
κληρονομια - kleronomia de G2818 tdnt - 3 767 442 n f 1 heranca propriedade recebida ou a ser recebida por heranca 2 o que e dado para alguem como uma posse 2a a eterna bem-aventuranca do reino consumado de deus esperada apos a volta visivel de cristo 2b a parte que um individuo tera na eterna bem-aventuranca


Webster Concordance (1833)
Strong: G2817
Transliter & Pronounc: kleronomia {klay-ron-om-ee'-ah}
Total Webster Occurrences: 14

inheritance, 14
Matt 21:38; Mark 12:7; Luke 12:13; Luke 20:14; Acts 7:5; Acts 20:32; Gal 3:18; Eph 1:14; Eph 1:18; Eph 5:5; Col 3:24; Heb 9:15; Heb 11:8; 1Pet 1:4
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2817 - κληρονομία, ας, ἡ - [147 x]
Display settings Display settings