Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)1 John - 5. chapter - 1 John - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1JederG3956, der da glaubtG4100, daßG3754 JesusG2424 der ChristusG5547 istG2076, istG1080 ausG1537 GottG2316 geborenG1080; undG2532 jederG3956, der den liebtG25, welcher geborenG1080 hat, liebtG25 auchG2532 den, der ausG1537 ihmG846 geborenG1080 ist. 2HieranG1722 G5129 wissenG1097 wir, daßG3754 wir die KinderG5043 GottesG2316 liebenG25, wennG3752 wir GottG2316 liebenG25 undG2532 seineG846 GeboteG1785 haltenG5083. 3DennG1063 diesG3778 istG2076 die LiebeG26 GottesG2316, daßG2443 wir seineG846 GeboteG1785 haltenG5083, undG2532 seineG846 GeboteG1785 sindG1526 nichtG3756 schwerG926. 4DennG3754 allesG3956, was ausG1537 GottG2316 geborenG1080 ist, überwindetG3528 die WeltG2889; undG2532 diesG3778 istG2076 der SiegG3529, der die WeltG2889 überwundenG3528 hat: unserG2257 GlaubeG4102. 5WerG5101 istG2076 es, der die WeltG2889 überwindetG3528, wennG1508 nicht der, welcher glaubtG4100, daßG3754 JesusG2424 der SohnG5207 GottesG2316 istG2076 ? 6DieserG3778 istG2076 es, der gekommenG2064 ist durchG1223 WasserG5204 undG2532 BlutG129, JesusG2424, [der] ChristusG5547; nichtG3756 durchG1722 das WasserG5204 alleinG3440, sondernG235 durchG1722 das WasserG5204 undG2532 das BlutG129. UndG2532 der GeistG4151 istG2076 es, der da zeugtG3140, weilG3754 der GeistG4151 die WahrheitG225 istG2076. 7DennG3754 dreiG5140 sindG1526, die da zeugenG3140: 8der GeistG4151 undG2532 das WasserG5204 undG2532 das BlutG129, undG2532 die dreiG5140 sindG1526 einstimmigG1519 G1520.   9WennG1487 wir das ZeugnisG3141 der MenschenG444 annehmenG2983, das ZeugnisG3141 GottesG2316 istG2076 größerG3187; dennG3754 diesG3778 istG2076 das ZeugnisG3141 GottesG2316, welchesG3739 er gezeugtG3140 hat überG4012 seinenG846 SohnG5207. 10Wer anG1519 den SohnG5207 GottesG2316 glaubtG4100, hatG2192 das ZeugnisG3141 inG1722 sich selbstG1438; wer GottG2316 nichtG3361 glaubtG4100, hatG4160 ihnG846 zum LügnerG5583 gemachtG4160, weilG3754 er nichtG3756 anG1519 das ZeugnisG3141 geglaubtG4100 hat, welchesG3739 GottG2316 gezeugtG3140 hat überG4012 seinenG846 SohnG5207. 11UndG2532 diesG3778 istG2076 das ZeugnisG3141: daßG3754 GottG2316 unsG2254 ewigesG166 LebenG2222 gegebenG1325 hat, undG2532 diesesG3778 LebenG2222 istG2076 inG1722 seinemG846 SohneG5207. 12Wer den SohnG5207 hatG2192, hatG2192 das LebenG2222; wer den SohnG5207 GottesG2316 nichtG3361 hatG2192, hatG2192 das LebenG2222 nichtG3756. 13DiesG5023 habeG1125 ich euchG5213 geschriebenG1125, auf daßG2443 ihr wissetG1492, daßG3754 ihr ewigesG166 LebenG2222 habtG2192, die ihr glaubetG4100 anG1519 den NamenG3686 des SohnesG5207 GottesG2316. 14UndG2532 diesG3778 istG2076 die ZuversichtG3954, dieG3739 wir zuG4314 ihmG846 habenG2192, daßG3754, wennG1437 wir etwasG5100 nachG2596 seinemG846 WillenG2307 bittenG154, er unsG2257 hörtG191. 15UndG2532 wennG1437 wir wissenG1492, daßG3754 er unsG2257 hörtG191, um wasG3739 irgendG302 wir bittenG154, so wissenG1492 wir, daßG3754 wir die BittenG155 habenG2192, die wir vonG3844 ihmG846 erbetenG154 haben. 16WennG1437 jemandG5100 seinenG846 BruderG80 sündigenG264 siehtG1492, eine SündeG266 nichtG3361 zumG4314 TodeG2288, so wird er bittenG154, undG2532 er wirdG1325 ihmG846 das LebenG2222 gebenG1325, denen, die nichtG3361 zumG4314 TodeG2288 sündigenG264. Es gibtG2076 SündeG266 zumG4314 TodeG2288; nichtG3756 fürG4012 dieseG1565 sageG3004 ich, daßG2443 er bittenG2065 solle. 17JedeG3956 UngerechtigkeitG93 istG2076 SündeG266; undG2532 es gibtG2076 SündeG266, die nichtG3756 zumG4314 TodeG2288 ist. 18Wir wissenG1492, daßG3754 jederG3956, der ausG1537 GottG2316 geborenG1080 ist, nichtG3756 sündigtG264; sondernG235 der ausG1537 GottG2316 GeboreneG1080 bewahrtG5083 sichG1438, undG2532 der BöseG4190 tastetG680 ihnG846 nichtG3756 anG680. 19Wir wissenG1492, daßG3754 wir ausG1537 GottG2316 sindG2070, undG2532 die ganzeG3650 WeltG2889 liegtG2749 inG1722 dem BösenG4190.   20Wir wissenG1492 aberG1161, daßG3754 der SohnG5207 GottesG2316 gekommenG2240 ist undG2532 unsG2254 ein VerständnisG1271 gegebenG1325 hat, auf daßG2443 wir den WahrhaftigenG228 kennenG1097; undG2532 wir sindG2070 inG1722 dem WahrhaftigenG228, inG1722 seinemG846 SohneG5207 JesuG2424 ChristoG5547. DieserG3778 istG2076 der wahrhaftigeG228 GottG2316 undG2532 [das] ewigeG166 LebenG2222. 21KinderG5040, hütetG5442 euchG1438 vorG575 den GötzenG1497! 

Display settings Display settings SStrong's number hide!