Biblia Hebraica Stuttgartensia with Strong’s numbers2 Chronicles - 1. chapter - 2 Chronicles - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Biblia Hebraica Stuttgartensia with Strong’s numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Biblia Hebraica Stuttgartensia with Strong’s numbers

Czech transliteration
English transliteration

1 ויתחזקH2388 שלמהH8010 בן-H1121 דוידH1732 על-H5921 מלכותוH4438 ויהוהH3068 אלהיוH430 עמוH5973 ויגדלהוH1431 למעלהH4605

2 ויאמרH559 שלמהH8010 לכל-H3605 ישראלH3478 לשריH8269 האלפיםH505 והמאותH3967 ולשפטיםH8199 ולכלH3605 נשיאH5387 לכל-H3605 ישראלH3478 ראשיH7218 האבותH1

3 וילכוH1980 שלמהH8010 וכל-H3605 הקהלH6951 עמוH5973 לבמהH1116 אשרH834 בגבעוןH1391 כי-H3588 שםH8033 היהH1961 אהלH168 מועדH4150 האלהיםH430 אשרH834 עשהH6213 משהH4872 עבד-H5650 יהוהH3068 במדברH4057

4 אבלH61 ארוןH727 האלהיםH430 העלהH5927 דוידH1732 מקרית יעריםH7157 בהכיןH3559 לו דוידH1732 כיH3588 נטה-H5186 לו אהלH168 בירושלםH3389

5 ומזבחH4196 הנחשתH5178 אשרH834 עשהH6213 בצלאלH1212 בן-H1121 אוריH221 בן-H1121 חורH2354 שםH7760 לפניH6440 משכןH4908 יהוהH3068 וידרשהוH1875 שלמהH8010 והקהלH6951

6 ויעלH5927 שלמהH8010 שםH8033 על-H5921 מזבחH4196 הנחשתH5178 לפניH6440 יהוהH3068 אשרH834 לאהלH168 מועדH4150 ויעלH5927 עליוH5921 עלותH5930 אלףH505

7 בלילהH3915 ההואH1931 נראהH7200 אלהיםH430 לשלמהH8010 ויאמרH559 לו שאלH7592 מהH4100 אתן-H5414 לך

8 ויאמרH559 שלמהH8010 לאלהיםH430 אתהH859 עשיתH6213 עם-H5973 דוידH1732 אביH1 חסדH2617 גדולH1419 והמלכתניH4427 תחתיוH8478

9 עתהH6258 יהוהH3069 אלהיםH430 יאמןH539 דברךH1697 עםH5973 דוידH1732 אביH1 כיH3588 אתהH859 המלכתניH4427 על-H5921 עםH5971 רבH7227 כעפרH6083 הארץH776

10 עתהH6258 חכמהH2451 ומדעH4093 תן-H5414 לי ואצאהH3318 לפניH6440 העם-H5971 הזהH2088 ואבואהH935 כי-H3588 מיH4310 ישפטH8199 את-H853 עמךH5971 הזהH2088 הגדולH1419 ס

11 ויאמר-H559 אלהים ׀H430 לשלמהH8010 יעןH3282 אשרH834 היתהH1961 זאתH2063 עם-H5973 לבבךH3824 ולא-H3808 שאלתH7592 עשרH6239 נכסיםH5233 וכבודH3519 ואתH853 נפשH5315 שנאיךH8130 וגם-H1571 ימיםH3117 רביםH7227 לאH3808 שאלתH7592 ותשאל-H7592 לך חכמהH2451 ומדעH4093 אשרH834 תשפוטH8199 את-H853 עמיH5971 אשרH834 המלכתיךH4427 עליוH5921

12 החכמהH2451 והמדעH4093 נתוןH5414 לך ועשרH6239 ונכסיםH5233 וכבודH3519 אתן-H5414 לך אשר ׀H834 לא-H3808 היהH1961 כןH3651 למלכיםH4428 אשרH834 לפניךH6440 ואחריךH310 לאH3808 יהיה-H1961 כןH3651

13 ויבאH935 שלמהH8010 לבמהH1116 אשר-H834 בגבעוןH1391 ירושלםH3389 מלפניH6440 אהלH168 מועדH4150 וימלךH4427 על-H5921 ישראלH3478 פ

14 ויאסףH622 שלמהH8010 רכבH7393 ופרשיםH6571 ויהי-H1961 לו אלףH505 וארבע-H702 מאותH3967 רכבH7393 ושנים-H8147 עשרH6240 אלףH505 פרשיםH6571 ויניחםH3240 בעריH5892 הרכבH7393 ועם-H5973 המלךH4428 בירושלםH3389

15 ויתןH5414 המלךH4428 את-H853 הכסףH3701 ואת-H853 הזהבH2091 בירושלםH3389 כאבניםH68 ואתH853 הארזיםH730 נתןH5414 כשקמיםH8256 אשר-H834 בשפלהH8219 לרבH7230

16 ומוצאH4161 הסוסיםH5483 אשרH834 לשלמהH8010 ממצריםH4714 ומקואH4723 סחריH5503 המלךH4428 מקואH4723 יקחוH3947 במחירH4242

17 ויעלוH5927 ויוציאוH3318 ממצריםH4714 מרכבהH4818 בששH8337 מאותH3967 כסףH3701 וסוסH5483 בחמשיםH2572 ומאהH3967 וכןH3651 לכל-H3605 מלכיH4428 החתיםH2850 ומלכיH4428 ארםH758 בידםH3027 יוציאוH3318


Display settings Display settings SStrong's number hide! 中國詞典Use Chinese Dictionary