SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H829 H830 H831 H832 H833         H835H836H837H838H839

Strongovo číslo: H834
Slovo: אֲשֶׁר
[ašer] – základní zájmeno vztažné (každého rodu a čísla); kdo; který; to, co; také (jako příslovce a spojka) kdy; jak; protože; pokud
Strong: H834
Word: אשׁר
Transliter: ăsher
Pronounc: ash-er'
A primitive relative pronoun (of every gender and number);
who which6
what that; also (as adverb and conjunction) when where6
how because6
in order that etc.: - X after X alike as (soon as) because X every for + forasmuch + from whence + how (-soever) X if (so) that ([thing] which wherein) X though + until + whatsoever when where (+ -as -in -of -on -soever -with) which whilst + whither (-soever) who (-m -soever -se). As it is indeclinable it is often accompanied by the personal pronoun expletively used to show the connection.
Strong: H834 
אשׁר

Transliteration: 'aher
Phonetic: ash-er'
Definition:
1) (relative part.)
a) which, who
b) that which
2) (conj)
a) that (in obj clause)
b) when
c) since
d) as
e) conditional if

Origin: a primitive relative pronoun (of every gender and number)
TWOT entry: 184
Part(s) of speech:
Strongs Nummer: H834
Wort: אשׁר
wer(21); den(17); daß(15); wie(12); wo(4); welch(3); bis(3); davon(2); denen(2)
Strong: H834
(asher)
pronombre relativamente primario (de todo género y número); quién, cuál, qué, que; también (como adverbio y como conjunción) cuándo, dónde, cómo, porque, para que, etc.:- cuándo, en lugar, cuándo, dónde, cómo, porque, para que. [Dado que es indeclinable, frecuentemente lo acompaña el pronombre personal como interjección, usado para mostrar la relación.]
----
Diccionario Chávez

(I) אֲשֶׁר Partícula relativa de varios usos semánticos:
1) Explica:
a) ha-adám ashér yatsár = el hombre que había formado (Gén 2:8). b) ba-ashér hy sham = allí donde él está (Gén 21:17). c) me-ashér timtseú = de donde la halléis (Éxo 5:11). d) et ashér tishláj imí = el que enviarás conmigo (Éxo 33:12). e) raatám ashér azabúni = su maldad con que me abandonaron (Jer 1:16). f) shamánu et ashér hovísh = hemos oído que hizo que se secaran (Jos 2:10).
2) Introduce una causa o razón:
ashér natáti shifjatí le-ishí = porque di mi sierva a mi marido (Gén 30:18).
3) Expresa propósito o consecuencia:
a) ashér lo yishmeú = para que nadie entienda (Gén 11:7). b) ashér yitáv laj = para que te vaya bien (Rut 3:1).
4) Expresa comparación:
ashér nasí yejetá = si un dirigente peca (Lev 4:22).
5) Expresa comparación:
aher lo raú avotéija = como no vieron tus padres (Éxo 10:6).
6) Introduce el discurso directo, equivaliendo al ὅτι del griego y a nuestro signo de dos puntos:
ashér shamáti = He obedecido (1Sa 15:20). En este último caso no se lo traduce.
— (II) אֲשֶׁר En Hab 3:16; Ver אָשֻׁר.
— (III) אֲשֶׁר En Job 8:14, en lugar de אשר יקוט se sugiere leer קשרי קיט, "tul de verano".
Hомер Стронга: H834
Оригинал: אֲשֶׁר
Произношение: ашэр
Часть речи:
Этимология: примитивное относительное местоимение (женский род every gender и number) - кто, что, который.
Numéro de Strong: H834
Mot: אשׁר  ('aher)
qui, parce que, quand, où, duquel, comme, lorsque, dont, ...; 111
Strong: H834
Word: אשׁר
aher {ash-er'}
基本關係代名詞(指所有性別與數量);
關係質詞
➊哪一個,誰➋那個
連接詞
➊that(用於受詞子句;中文未譯)
➋當……時➌既然➍一如
➎有條件的如果
Strong: H834
אֲשֶׁר (ʼăsher) {ash-er'}
אשר - aher um pronome relativo primitivo de cada genero e numero ditat - 184 1 part relativa 1a o qual a qual os quais as quais quem 1b aquilo que 2 conj 2a que em oracoes objetivas 2b quando 2c desde que 2d como 2e se condicional


Webster Concordance (1833)
Strong: H834
Transliter & Pronounc: 'aher {ash-er'}
Total Webster Occurrences: 110

according, 1
Num 14:17

after, 1
Judg 16:22

as, 8
Gen 7:9; Gen 18:33; Gen 22:14; Gen 27:4; Gen 44:1; Lev 14:30; Deut 4:5; 2Sam 19:30

because, 14
Gen 22:16; Gen 22:18; Gen 30:18; Gen 39:9; Deut 19:18; Deut 32:35; Num 25:13; Deut 21:14; Deut 22:24(2); 1Sam 28:18; 2Sam 12:6; Eccl 8:17; Jer 44:23

every, 1
Gen 49:28

for, 2
Gen 31:49; Eccl 7:2

how, 2
Gen 30:29(2)

however, 1
Zeph 3:7

if, 2
Gen 43:14; Isa 51:13

so, 1
Isa 24:2

that, 14
Gen 1:31; Gen 7:23; Gen 11:7; Gen 13:16; Gen 18:19; Gen 27:10; Gen 42:21; Deut 20:4; Num 6:11; Num 16:40; Deut 1:36; Josh 20:6; Judg 21:5; Eccl 9:2

though, 3
Deut 28:62; 1Kgs 8:18; Zech 10:6

until, 2
Gen 27:44; Gen 28:15

what, 3
Gen 38:18; 2Sam 19:35(2)

when, 3
Gen 6:4; Gen 12:11; Isa 29:8

where, 5
Gen 2:11; Gen 28:15; Deut 5:11; Judg 5:27; 1Kgs 18:10

wherever, 3
Josh 1:16; 1Sam 23:13; 2Kgs 8:1

which, 26
Gen 1:7(2); Gen 3:17; Gen 7:15; Gen 14:24; Gen 18:17; Gen 19:21; Gen 26:18; Gen 27:8; Gen 27:41; Gen 38:10; Deut 3:5; Deut 16:5; Deut 16:16; Deut 29:27; Deut 32:35; Lev 18:5; Num 5:3; Deut 8:9; Deut 11:8; Deut 12:2; Josh 24:5; Judg 11:36; Eccl 3:9; Isa 11:16; Isa 47:12

while, 1
Neh 6:3

who, 1
Gen 24:15

whoever, 4
Deut 30:33; Deut 30:38; Deut 32:33; Josh 2:19

whom, 6
Gen 2:8; Gen 41:38; Gen 44:16; Deut 6:5; Deut 6:26; Josh 10:11

whomever, 2
Gen 19:12; Gen 31:32

whose, 4
Gen 1:11; Gen 17:14; Deut 35:21; Deut 35:29Display settings Display settings
/ / 0.156 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version