SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H3384 H3385 H3386 H3387 H3388         H3390H3391H3392H3393H3394

Strong: H3389
Word: ירוּשׁלים ירוּשׁלם
Transliter: yerûshâlaim yerûshâlayim
Pronounc: yer-oo-shaw-lah'-im yer-oo-shaw-lah'-yim
A dual (in allusion to its two main hills (the true pointing at least of the former reading seems to be that of H3390)); probably from (the passive participle of) H3384 and H7999; founded peaceful;
Jerushalaim or Jerushalem the capital city of Palestine: - Jerusalem.
Strong: H3389 
ירוּשׁלים ירוּשׁלם

Transliteration: Y@ruwshalaim
Phonetic: yer-oo-shaw-lah'-im
Definition: Jerusalem = "teaching of peace"
1) the chief city of Palestine and capital of the united kingdom and the nation of Judah after the split

Origin: a dual (in allusion to its two main hills [the true pointing, at least of the former reading, seems to be that of H3390]), probably from (the passive participle of) H3384 and H7999
TWOT entry:
Part(s) of speech: Proper Name Location
Strongs Nummer: H3389
Wort: ירוּשׁלים ירוּשׁלם
Jerusalem(641); "Jerusalem(1)
Strong: H3389
(Yerushaláim)
rara vez éְרוּשÑָלַéִí Yerushaláim; a dual (en alusión a sus dos colinas principales [el verdadero apuntar, por lo menos de la primera lectura, parece ser a H3390]); probablemente del (pasivamente participio de) H3384 y H7999; fundado en paz; Jerusalaim o Jerusalén, capital de Palestina:- Jerusalén.
----
Diccionario Chávez

יְרוּשָׁלַיִם Jerusalén. Originalmente su nombre habría sido Salem. La parte preformativa puede derivar del sumerograma determinativo URU (ciudad) que tiene este nombre en documentos cuneiformes:
URU.SALIMU (ciudad Salem o ciudad de Salem).
Hомер Стронга: H3389
Оригинал: יְרוּשָׂלִַם
Произношение: йэрушалаим йэрушалайим
Часть речи: Имя собственное и Географическое название
Этимология: двойственное (in allusion to its two main hills [the true pointing, at least женский род the former reading, seems to be that H3390]), вероятно от (the passive participle of) H3384 и H7999 - Иерусалим.
Numéro de Strong: H3389
Mot: ירוּשׁלים ירוּשׁלם  (Yeruwshalaim rarement Yeruwshalayim)
Jérusalem 643; 643
Strong: H3389
Word: ירוּשׁלים ירוּשׁלם
Y@ruwshalaim {yer-oo-shaw-lah'-im}少用Y@ruwshalayim {yer-oo-shaw-lah'-yim}
雙數(暗指其兩個主峰,真正所指的,至少前者的讀法,似乎是H3390),可能源自(被動分詞)H3384H7999;專有名詞,地名
耶路撒冷:平安的訓誨
➊巴勒斯坦的要城,並且是聯合王國與分裂後,南國猶大的首都
Strong: H3389
יְרוּשָׁלַ͏ִם (Yᵉrûwshâlaim) {yer-oo-shaw-lah'-im}
ירושלם - yeruwshalaim raramente ירושלים yeruwshalayim um dual em alusao aos seus dois montes principais [a pontuacao verdadeira ao menos conforme a leitura antiga parece ser aquele de H3390] provavelmente procedente de o participio passivo de H3384 e H7999 grego G2414 ιεροσολυμα e G2419 ιερουσαλημ n pr loc jerusalem = ensino de paz 1 a cidade principal da palestina e capital do reino unido e depois da divisao capital de juda


Webster Concordance (1833)
Strong: H3389
Transliter & Pronounc: Y@ruwshalaim {yer-oo-shaw-lah'-im}
Total Webster Occurrences: 643

Jerusalem, 640
Josh 10:1; Josh 10:3; Josh 10:5; Josh 10:23; Josh 12:10; Josh 15:8; Josh 15:63(2); Josh 18:28; Judg 1:7; Judg 1:8; Judg 1:21(2); Judg 19:10; 1Sam 17:54; 2Sam 5:5; 2Sam 5:6; 2Sam 5:13; 2Sam 5:14; 2Sam 8:7; 2Sam 9:13; 2Sam 10:14; 2Sam 11:1; 2Sam 11:12; 2Sam 12:31; 2Sam 14:23; 2Sam 14:28; 2Sam 15:8; 2Sam 15:11; 2Sam 15:14; 2Sam 15:29; 2Sam 15:37; 2Sam 16:3; 2Sam 16:15; 2Sam 17:20; 2Sam 19:19; 2Sam 19:25; 2Sam 19:33; 2Sam 19:34; 2Sam 20:2; 2Sam 20:3; 2Sam 20:7; 2Sam 20:22; 2Sam 24:8; 2Sam 24:16; 1Kgs 2:11; 1Kgs 2:36; 1Kgs 2:38; 1Kgs 2:41; 1Kgs 3:1; 1Kgs 3:15; 1Kgs 8:1; 1Kgs 9:15; 1Kgs 9:19; 1Kgs 10:2; 1Kgs 10:26; 1Kgs 10:27; 1Kgs 11:7; 1Kgs 11:29; 1Kgs 11:36; 1Kgs 11:42; 1Kgs 12:18; 1Kgs 12:21; 1Kgs 12:27; 1Kgs 12:28; 1Kgs 14:21; 1Kgs 14:25; 1Kgs 15:2; 1Kgs 15:4(2); 1Kgs 15:10; 1Kgs 22:42; 2Kgs 8:17; 2Kgs 8:26; 2Kgs 9:28; 2Kgs 12:1; 2Kgs 12:17; 2Kgs 12:18; 2Kgs 14:2(2); 2Kgs 14:13(2); 2Kgs 14:19; 2Kgs 14:20; 2Kgs 15:2(2); 2Kgs 15:33; 2Kgs 16:2; 2Kgs 16:5; 2Kgs 18:2; 2Kgs 18:17(2); 2Kgs 18:22(2); 2Kgs 18:35; 2Kgs 19:10; 2Kgs 19:21; 2Kgs 19:31; 2Kgs 21:1; 2Kgs 21:4; 2Kgs 21:7; 2Kgs 21:12; 2Kgs 21:13(2); 2Kgs 21:16; 2Kgs 21:19; 2Kgs 22:1; 2Kgs 22:14; 2Kgs 23:1; 2Kgs 23:2; 2Kgs 23:4; 2Kgs 23:5; 2Kgs 23:6; 2Kgs 23:9; 2Kgs 23:13; 2Kgs 23:20; 2Kgs 23:23; 2Kgs 23:24; 2Kgs 23:27; 2Kgs 23:30; 2Kgs 23:31; 2Kgs 23:33; 2Kgs 23:36; 2Kgs 24:4; 2Kgs 24:8(2); 2Kgs 24:10; 2Kgs 24:14; 2Kgs 24:15; 2Kgs 24:18; 2Kgs 24:20; 2Kgs 25:1; 2Kgs 25:8; 2Kgs 25:9; 2Kgs 25:10; 1Chr 3:4; 1Chr 3:5; 1Chr 6:10; 1Chr 6:15; 1Chr 6:32; 1Chr 8:28; 1Chr 8:32; 1Chr 9:3; 1Chr 9:34; 1Chr 9:38; 1Chr 11:4; 1Chr 14:3; 1Chr 14:4; 1Chr 15:3; 1Chr 18:7; 1Chr 19:15; 1Chr 20:1; 1Chr 20:3; 1Chr 21:4; 1Chr 21:15; 1Chr 21:16; 1Chr 23:25; 1Chr 28:1; 1Chr 29:27; 2Chr 1:4; 2Chr 1:13; 2Chr 1:14; 2Chr 1:15; 2Chr 2:7; 2Chr 2:16; 2Chr 3:1; 2Chr 5:2; 2Chr 6:6; 2Chr 8:6; 2Chr 9:1; 2Chr 9:25; 2Chr 9:27; 2Chr 9:30; 2Chr 10:18; 2Chr 11:1; 2Chr 11:5; 2Chr 11:14; 2Chr 11:16; 2Chr 12:2; 2Chr 12:4; 2Chr 12:5; 2Chr 12:7; 2Chr 12:9; 2Chr 12:13(2); 2Chr 13:2; 2Chr 14:15; 2Chr 15:10; 2Chr 17:13; 2Chr 19:1; 2Chr 19:4; 2Chr 19:8(2); 2Chr 20:5; 2Chr 20:15; 2Chr 20:17; 2Chr 20:18; 2Chr 20:20; 2Chr 20:27(2); 2Chr 20:28; 2Chr 20:31; 2Chr 21:5; 2Chr 21:11; 2Chr 21:13; 2Chr 21:20; 2Chr 22:1; 2Chr 22:2; 2Chr 23:2; 2Chr 24:1; 2Chr 24:6; 2Chr 24:9; 2Chr 24:18; 2Chr 24:23; 2Chr 25:1(2); 2Chr 25:23(2); 2Chr 25:27; 2Chr 26:3(2); 2Chr 26:9; 2Chr 26:15; 2Chr 27:1; 2Chr 27:8; 2Chr 28:1; 2Chr 28:10; 2Chr 28:24; 2Chr 28:27; 2Chr 29:1; 2Chr 29:8; 2Chr 30:1; 2Chr 30:2; 2Chr 30:3; 2Chr 30:5; 2Chr 30:11; 2Chr 30:13; 2Chr 30:14; 2Chr 30:21; 2Chr 30:26(2); 2Chr 31:4; 2Chr 32:2; 2Chr 32:9(2); 2Chr 32:10; 2Chr 32:12; 2Chr 32:18; 2Chr 32:19; 2Chr 32:22; 2Chr 32:23; 2Chr 32:25; 2Chr 32:26; 2Chr 32:33; 2Chr 33:1; 2Chr 33:4; 2Chr 33:7; 2Chr 33:9; 2Chr 33:13; 2Chr 33:15; 2Chr 33:21; 2Chr 34:1; 2Chr 34:3; 2Chr 34:5; 2Chr 34:7; 2Chr 34:9; 2Chr 34:22; 2Chr 34:29; 2Chr 34:30; 2Chr 34:32(2); 2Chr 35:1; 2Chr 35:18; 2Chr 35:24(2); 2Chr 36:1; 2Chr 36:2; 2Chr 36:3; 2Chr 36:4; 2Chr 36:5; 2Chr 36:9; 2Chr 36:10; 2Chr 36:11; 2Chr 36:14; 2Chr 36:19; 2Chr 36:23; Ezra 1:2; Ezra 1:3(2); Ezra 1:4; Ezra 1:5; Ezra 1:7; Ezra 1:11; Ezra 2:1; Ezra 2:68; Ezra 3:1; Ezra 3:8(2); Ezra 4:6; Ezra 7:7; Ezra 7:8; Ezra 7:9; Ezra 7:27; Ezra 8:29; Ezra 8:30; Ezra 8:31; Ezra 8:32; Ezra 9:9; Ezra 10:7(2); Ezra 10:9; Neh 1:2; Neh 1:3; Neh 2:11; Neh 2:12; Neh 2:13; Neh 2:17(2); Neh 2:20; Neh 3:8; Neh 3:9; Neh 3:12; Neh 4:7; Neh 4:8; Neh 4:22; Neh 6:7; Neh 7:2; Neh 7:3(2); Neh 7:6; Neh 8:15; Neh 11:1(2); Neh 11:2; Neh 11:3; Neh 11:4; Neh 11:6; Neh 11:22; Neh 12:27(2); Neh 12:28; Neh 12:29; Neh 12:43; Neh 13:6; Neh 13:7; Neh 13:15; Neh 13:16; Neh 13:19; Neh 13:20; Esth 2:6; Ps 51:18; Ps 68:29; Ps 79:1; Ps 79:3; Ps 102:21; Ps 116:19; Ps 122:2; Ps 122:3; Ps 122:6; Ps 125:2; Ps 128:5; Ps 135:21; Ps 137:5; Ps 137:6; Ps 137:7; Ps 147:2; Ps 147:12; Eccl 1:1; Eccl 1:12; Eccl 1:16; Eccl 2:7; Eccl 2:9; Song 1:5; Song 2:7; Song 3:5; Song 3:10; Song 5:8; Song 5:16; Song 6:4; Song 8:4; Isa 1:1; Isa 2:1; Isa 2:3; Isa 3:1; Isa 3:8; Isa 4:3(2); Isa 4:4; Isa 5:3; Isa 7:1; Isa 8:14; Isa 10:10; Isa 10:11; Isa 10:12; Isa 10:32; Isa 22:10; Isa 22:21; Isa 24:23; Isa 27:13; Isa 28:14; Isa 30:19; Isa 31:5; Isa 31:9; Isa 33:20; Isa 36:2; Isa 36:7; Isa 36:20; Isa 37:10; Isa 37:22; Isa 37:32; Isa 40:2; Isa 40:9; Isa 41:27; Isa 44:26; Isa 44:28; Isa 51:17; Isa 52:1; Isa 52:2; Isa 52:9(2); Isa 62:6; Isa 62:7; Isa 64:10; Isa 65:18; Isa 65:19; Isa 66:10; Isa 66:13; Isa 66:20; Jer 1:3; Jer 1:15; Jer 2:2; Jer 3:17(2); Jer 4:3; Jer 4:4; Jer 4:5; Jer 4:10; Jer 4:11; Jer 4:14; Jer 4:16; Jer 5:1; Jer 6:1; Jer 6:6; Jer 6:8; Jer 7:17; Jer 7:34; Jer 8:1; Jer 8:5; Jer 9:11; Jer 11:2; Jer 11:6; Jer 11:9; Jer 11:12; Jer 11:13; Jer 13:9; Jer 13:13; Jer 13:27; Jer 14:2; Jer 14:16; Jer 15:4; Jer 15:5; Jer 17:19; Jer 17:20; Jer 17:21; Jer 17:25; Jer 17:26; Jer 17:27(2); Jer 18:11; Jer 19:3; Jer 19:7; Jer 19:13; Jer 22:19; Jer 23:14; Jer 23:15; Jer 24:1; Jer 24:8; Jer 25:2; Jer 25:18; Jer 26:18; Jer 27:3; Jer 27:18; Jer 27:20(2); Jer 27:21; Jer 29:1(2); Jer 29:2(2); Jer 29:4; Jer 29:20; Jer 29:25; Jer 32:2; Jer 32:32; Jer 32:44; Jer 33:10; Jer 33:13; Jer 33:16; Jer 34:1; Jer 34:6; Jer 34:7; Jer 34:8; Jer 34:19; Jer 35:11(2); Jer 35:13; Jer 35:17; Jer 36:9(2); Jer 36:31; Jer 37:5(2); Jer 37:11; Jer 37:12; Jer 38:28(2); Jer 39:1; Jer 39:8; Jer 40:1; Jer 42:18; Jer 44:2; Jer 44:6; Jer 44:9; Jer 44:13; Jer 44:17; Jer 44:21; Jer 51:35; Jer 51:50; Jer 52:1; Jer 52:3; Jer 52:4; Jer 52:12; Jer 52:13; Jer 52:14; Jer 52:29; Lam 1:7; Lam 1:8; Lam 1:17; Lam 2:10; Lam 2:13; Lam 2:15; Lam 4:12; Ezek 4:1; Ezek 4:7; Ezek 4:16; Ezek 5:5; Ezek 8:3; Ezek 9:4; Ezek 9:8; Ezek 11:15; Ezek 12:10; Ezek 12:19; Ezek 13:16; Ezek 14:21; Ezek 14:22; Ezek 15:6; Ezek 16:2; Ezek 16:3; Ezek 17:12; Ezek 21:2; Ezek 21:20; Ezek 21:22; Ezek 22:19; Ezek 23:4; Ezek 24:2; Ezek 26:2; Ezek 33:21; Ezek 36:38; Dan 1:1; Dan 9:2; Dan 9:7; Dan 9:12; Dan 9:16(2); Dan 9:25; Joel 2:32; Joel 3:1; Joel 3:6; Joel 3:16; Joel 3:17; Joel 3:20; Amos 1:2; Amos 2:5; Obad 1:11; Obad 1:20; Mic 1:1; Mic 1:5; Mic 1:9; Mic 1:12; Mic 3:10; Mic 3:12; Mic 4:2; Mic 4:8; Zeph 1:4; Zeph 1:12; Zeph 3:14; Zeph 3:16; Zech 1:12; Zech 1:14; Zech 1:16(2); Zech 1:17; Zech 1:19; Zech 2:2; Zech 2:4; Zech 2:12; Zech 3:2; Zech 7:7; Zech 8:3(2); Zech 8:4; Zech 8:8; Zech 8:15; Zech 8:22; Zech 9:9; Zech 9:10; Zech 12:2(2); Zech 12:3; Zech 12:5; Zech 12:6(2); Zech 12:7; Zech 12:8; Zech 12:9; Zech 12:10; Zech 12:11; Zech 13:1; Zech 14:2; Zech 14:4; Zech 14:8; Zech 14:10; Zech 14:11; Zech 14:12; Zech 14:14; Zech 14:16; Zech 14:17; Zech 14:21; Mal 2:11; Mal 3:4

Jerusalem’s, 3
1Kgs 11:13; 1Kgs 11:32; Isa 62:1Display settings Display settings
/ / 0.102 s.