SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H3112 H3113 H3114 H3115 H3116         H3118H3119H3120H3121H3122

Strong: H3117
Word: יום
Transliter: yôm
Pronounc: yome
From an unused root meaning to be hot; a day (as the warm hours) whether literally (from sunrise to sunset or from one sunset to the next) or figuratively (a space of time defined by an associated term) (often used adverbially): - age + always + chronicles continually (-ance) daily ([birth-] each to) day (now a two) days (agone) + elder X end + evening + (for) ever (-lasting -more) X full life as (so) long as (. . . live) (even) now + old + outlived + perpetually presently + remaineth X required season X since space then (process of) time + as at other times + in trouble weather (as) when (a the within a) while (that) X whole (+ age) (full) year (-ly) + younger.
Strong: H3117 
יום

Transliteration: Yowm
Phonetic: yome
Definition:
1) day, time, year
a) day (as opposed to night)
b) day (24 hour period)
1. as defined by evening and morning in Genesis 1
2. as a division of time 1b
c) a working day, a day's journey
d) days, lifetime (pl.)
e) time, period (general)
f) year
g) temporal references
1. today
2. yesterday
3. tomorrow

Origin: from an unused root meaning to be hot
TWOT entry: 852
Part(s) of speech: Noun Masculine
Strongs Nummer: H3117
Wort: יום
Tag(1594); Tagen(210); heute(189); zeit(28); es(22); an(19); nach(15); Tagereisen(11); täglich(11); zwei(8); lang(6); einer(6); um(6); (3); jährlich(3); jetzt(3); Zeitlang(2); wann(2); Tagereise(2); Es(1); - heute(1)
Strong: H3117
(yom)
de una raíz que no se usa que significa ser caliente; día (como las horas abrigadas), sea literalmente (de la salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer al siguiente), o figurativamente (un espacio de tiempo definido por un término asociado), [a menudo usado adverbio]:- acostumbrar, anciano, andar, antiguo, anual, año, aurora, avanzado, constante, continuo, crónica, cumpleaños, declinar, día, diariamente, edad, entero, eternamente, fin, hoy, joven, mediodía, permanecer, perpetuamente, plazo, querer, siempre, siglo, tiempo, vez, vida, vivir.
----
Diccionario Chávez

יוֹם
1) Día (Gén 1:5).
2) Año, anual (1Sa 1:21). — a) ke-yóm tamím = casi un día entero (Jos 10:13). b) yom yom = día tras día (Gén 39:10). c) devár yom be-yomó = lo de cada día en su día (Éxo 5:13). (Éxo 5:13). d) yom tov = día bueno, es decir, día de fiesta (Est 8:17). e) va-yehí mi-yamím = aconteciódespués de un tiempo (Jue 11:4). f) kiméi olám = como en el tiempo pasado (Amó 9:11). g) mi-yaméija = en toda tu vida, es decir, jamás en tu vida (1Sa 25:28). h) zévaj ha-yamím = sacrificio anual (1Sa 1:21). i) mi-yamím yamímah = año tras año (1Sa 1:3). j) shnatáyim yamím = dos años completos (Gén 41:1). k) jódesh yamím = un mes entero (Gén 29:14). 1) ha-yóm = hoy (Gén 4:14). m) be-yóm = en el día que, cuando (Lev 14:57). n) mi-yóm heyotám = desde el día en que llegaron a existir (Éxo 10:6). — Suf. יוֹמְךָ; Dual. יוֹמַיִם; Pl. יָמִים; Const. יְמֵי, יְמוֹת; Suf. יָמָיו; Loc. יָמִימָה.
----
Diccionario Vine AT
yôm (יוים , H3117)
, «luz del día; día; tiempo; momento; año; era». Este vocablo también aparece en ugarítico, hebreo extrabíblico o cananeo (p. ej., la inscripción de Siloé), acádico, fenicio y arábigo. Se encuentra además en hebreo posbíblico. Yôm aparece cerca Deu 2:304 veces en todos los períodos del hebreo de la Biblia.
Yôm tiene varias acepciones. El término representa el período diurno de «luz» en contraste con la oscuridad de la noche: «Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán» (Gén 8:22 lba ). El vocablo denota un período de veinticuatro horas: «Sucedió que ella insistía a José día tras día» (Gén 39:10 rva ). Yôm también puede significar un período indefinido: «Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación» (Gén 2:3). En este versículo, «día» se refiere a todo el período del descanso de Dios desde la creación del universo. El «día» comenzó después de que él completara los actos de creación del séptimo día y se extiende a lo menos hasta el regreso de Cristo. Compárese Gén 2:4 : «Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día [beyôm ] que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos» (lba ). En este pasaje, «día» se refiere a todo el período que abarca los seis días de la creación. Otro matiz se encuentra en Gén 2:17, donde el término representa un «punto en el tiempo» o un «momento» preciso: «Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás» (rva ). Finalmente, en plural, el vocablo puede significar un «año»: «Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año [yamîm ]» (Éxo 13:10).
Yôm adquiere otros matices particulares cuando se usa con diversas preposiciones. En primer lugar, cuando va acompañado de ke(«como»), puede denotar el término «primero»: «Y Jacob respondió: Véndeme primero tu primogenitura» (Gén 25:31 rva ). También puede significar «un día» o «un día cualquiera»: «Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí» (Gén 39:11). José usa el término indicando el «resultado de una acción»: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos [literalmente, «como están las cosas»] hoy: mantener con vida a un pueblo numeroso (Gén 50:20 rva ). Adonías se valió de esta misma expresión para expresar el sentido de «hoy»: «Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo» (1Re 1:51 rvr ). Otro matiz más aparece en 1Sa 9:13 : «Subid, pues, ahora, porque ahora le hallaréis». Cuando va acompañado del artículo definido ha , el nombre puede significar «hoy» (como en el caso de Gén 4:14) o bien referirse a un día en particular (1Sa 1:4) o indicar «durante el día» (Neh 4:16).

La primera vez que se usa yom en la Biblia es en Gén 1:5 : «Dios llamó a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día». Esto presenta uno de los debates más grandes en torno al vocablo, a saber, cuánto duraron los días de la creación. Tal vez las explicaciones más frecuentes son: que estos días duraron 24 horas, por tiempo indefinido (o sea, edades o eras), o son categorías lógicas más bien que temporales (es decir que expresan categorías teológicas en lugar de períodos).
El «día del Señor» denota tanto el fin de una edad (en sentido escatológico), como algún acontecimiento (no escatológico) durante la era presente. Puede ser un día de juicio o de bendición, o ambas a la vez (cf. Isaías 2).
Cabe mencionar que mientras el pueblo hebreo no tenía dividido el día en horas, dividía la noche en tres vigilias (Éxo 14:24; Jue 7:19).
Hомер Стронга: H3117
Оригинал: יוֹם
Произношение: йом
Часть речи: Существительное мужского рода
Этимология: от не употребляемого корня, обозначающего be hot - день, период времени.
Numéro de Strong: H3117
Mot: יום  (yowm)
jour(s) 1602, lorsque, soir, temps, aujourd'hui, âge, longtemps, d'abord, mois, demain, toujours, moment, alors, année, jusqu'à, quand, ...; 2274
Strong: H3117
Word: יום
yowm {yome}
字根已不使用(熾熱);陽性名詞
➊日子
ⓐ白日(夜晚的相反)
ⓑ天(時間的劃分)①一個工作天②一天的路程③一段時間(幾天)④你的日子,他的日子(指災難或死亡臨頭)
ⓒ耶和華的日子
ⓓ日子,一生(複數形)
ⓓ幾天(大體的)
ⓔ時間①一般性的②幾個月,幾週,幾年的時間
Strong: H3117
יֹום (yôwm) {yome}
יום - yowm procedente de uma raiz nao utilizada significando ser quente ditat - 852 n m 1 dia tempo ano 1a dia em oposicao a noite 1b dia periodo de 24 horas 1b1 como determinado pela tarde e pela manha em genesis 1 1b2 como uma divisao de tempo 1b2a um dia de trabalho jornada de um dia 1c dias periodo de vida pl 1d tempo periodo geral 1e ano 1f referencias temporais 1f1 hoje 1f2 ontem 1f3 amanha


Webster Concordance (1833)
Strong: H3117
Transliter & Pronounc: yowm {yome}
Total Webster Occurrences: 2278

afternoon, 1
Judg 19:8

age, 2
Gen 47:28; Zech 8:4

ago, 1
1Sam 9:20

always, 8
Deut 5:29; Deut 6:24; Deut 11:1; Deut 14:23; Deut 28:33; 1Kgs 11:36; 2Kgs 8:19; 2Chr 18:7

as, 10
Lev 26:35; Num 9:18; Deut 31:13; 1Sam 20:31; 1Sam 25:15; 1Sam 29:8; 2Chr 6:31; 2Chr 26:5; 2Chr 36:21; Ps 90:4

birthday, 1
Gen 40:20

chronicles, 37
1Kgs 14:19; 1Kgs 14:29; 1Kgs 15:7; 1Kgs 15:23; 1Kgs 15:31; 1Kgs 16:5; 1Kgs 16:14; 1Kgs 16:20; 1Kgs 16:27; 1Kgs 22:39; 1Kgs 22:45; 2Kgs 1:18; 2Kgs 8:23; 2Kgs 10:34; 2Kgs 12:19; 2Kgs 13:8; 2Kgs 13:12; 2Kgs 14:15; 2Kgs 14:18; 2Kgs 14:28; 2Kgs 15:6; 2Kgs 15:11; 2Kgs 15:15; 2Kgs 15:21; 2Kgs 15:26; 2Kgs 15:31; 2Kgs 15:36; 2Kgs 16:19; 2Kgs 20:20; 2Kgs 21:17; 2Kgs 21:25; 2Kgs 23:28; 2Kgs 24:5; 1Chr 27:24; Esth 2:23; Esth 6:1; Esth 10:2

continually, 10
Gen 6:5; 1Sam 18:29; 2Sam 19:13; 2Chr 12:15; Job 1:5; Ps 42:3; Ps 44:15; Ps 52:1; Ps 140:2; Jer 33:18

continuance, 1
Ps 139:16

daily, 44
Deut 5:13; Deut 5:19(2); Deut 16:5(2); Num 28:24; Judg 16:16; 2Kgs 25:30(2); 2Chr 31:16(2); Ezra 3:4(2); Neh 5:18; Esth 3:4(2); Ps 42:10; Ps 56:1; Ps 56:2; Ps 61:8(2); Ps 68:19(2); Ps 72:15; Ps 74:22; Ps 86:3; Ps 88:9; Ps 88:17; Pro 8:30(2); Pro 8:34(2); Isa 58:2(2); Jer 7:25; Jer 20:7; Jer 20:8; Jer 37:21; Ezek 45:23(2); Ezek 46:13; Dan 1:5(2); Hos 12:1

day, 1278


days, 683
Gen 1:14; Gen 3:14; Gen 3:17; Gen 5:4; Gen 5:5; Gen 5:8; Gen 5:11; Gen 5:14; Gen 5:17; Gen 5:20; Gen 5:23; Gen 5:27; Gen 5:31; Gen 6:3; Gen 6:4; Gen 7:4(2); Gen 7:10; Gen 7:12; Gen 7:17; Gen 7:24; Gen 8:3; Gen 8:6; Gen 8:10; Gen 8:12; Gen 9:29; Gen 10:25; Gen 11:32; Gen 14:1; Gen 17:12; Gen 21:4; Gen 21:34; Gen 24:55; Gen 25:7; Gen 25:24; Gen 26:1; Gen 26:15; Gen 26:18; Gen 27:41; Gen 27:44; Gen 29:20; Gen 29:21; Gen 30:14; Gen 30:36; Gen 31:23; Gen 35:28; Gen 35:29; Gen 37:34; Gen 40:12; Gen 40:13; Gen 40:18; Gen 40:19; Gen 42:17; Gen 47:9(4); Gen 49:1; Gen 50:3(3); Gen 50:4; Gen 50:10; Deut 2:11; Deut 3:18; Deut 5:3; Deut 7:25; Deut 8:27; Deut 10:22; Deut 10:23; Deut 12:15; Deut 12:19; Deut 13:6; Deut 13:7; Deut 15:22; Deut 16:26; Deut 16:29; Deut 20:9; Deut 20:11; Deut 20:12; Deut 22:30; Deut 23:12; Deut 23:15; Deut 23:26; Deut 24:16; Deut 24:18; Deut 29:30; Deut 29:35; Deut 29:37; Deut 31:15; Deut 31:17; Deut 34:18; Deut 34:21; Deut 34:28; Deut 35:2; Lev 8:33(3); Lev 8:35; Lev 12:2(2); Lev 12:4(3); Lev 12:5; Lev 12:6; Lev 13:4; Lev 13:5; Lev 13:21; Lev 13:26; Lev 13:31; Lev 13:33; Lev 13:46; Lev 13:50; Lev 13:54; Lev 14:8; Lev 14:38; Lev 15:13; Lev 15:19; Lev 15:24; Lev 15:25(3); Lev 15:26; Lev 15:28; Lev 22:27; Lev 23:3; Lev 23:6; Lev 23:8; Lev 23:16; Lev 23:34; Lev 23:36; Lev 23:39; Lev 23:40; Lev 23:41; Lev 23:42; Num 6:4; Num 6:5(2); Num 6:6; Num 6:8; Num 6:12(2); Num 6:13; Num 9:19; Num 9:20; Num 9:22; Num 10:33(2); Num 11:19(4); Num 12:14(2); Num 12:15; Num 13:25; Num 14:34(2); Num 19:11; Num 19:14; Num 19:16; Num 20:29; Num 24:14; Num 28:17; Num 28:24; Num 29:12; Deut 1:2; Deut 1:46(2); Deut 2:1; Deut 4:9; Deut 4:10; Deut 4:26; Deut 4:30; Deut 4:32; Deut 4:40; Deut 5:13; Deut 5:16; Deut 5:33; Deut 6:2(2); Deut 9:9; Deut 9:11; Deut 9:18; Deut 9:25; Deut 10:10; Deut 11:9; Deut 11:21(3); Deut 12:1; Deut 16:3(2); Deut 16:4; Deut 16:8; Deut 16:13; Deut 16:15; Deut 17:9; Deut 17:19; Deut 17:20; Deut 19:17; Deut 22:7; Deut 22:19; Deut 22:29; Deut 23:6; Deut 25:15; Deut 26:3; Deut 30:18; Deut 30:20; Deut 31:14; Deut 31:29; Deut 32:7; Deut 32:47; Deut 33:25; Deut 34:8(2); Josh 1:5; Josh 1:11; Josh 2:16; Josh 2:22; Josh 3:2; Josh 4:14; Josh 6:3; Josh 6:14; Josh 9:16; Josh 20:6; Josh 22:3; Josh 24:31(2); Judg 2:7(2); Judg 2:18; Judg 5:6(2); Judg 8:28; Judg 11:40; Judg 14:12; Judg 14:14; Judg 14:17; Judg 15:20; Judg 17:6; Judg 18:1(2); Judg 19:1; Judg 19:4; Judg 20:27; Judg 20:28; Judg 21:25; Ruth 1:1; 1Sam 1:11; 1Sam 2:31; 1Sam 3:1; 1Sam 7:13; 1Sam 7:15; 1Sam 9:20; 1Sam 10:8; 1Sam 11:3; 1Sam 13:8; 1Sam 13:11; 1Sam 14:52; 1Sam 17:12; 1Sam 17:16; 1Sam 18:26; 1Sam 25:10; 1Sam 25:28; 1Sam 25:38; 1Sam 28:1; 1Sam 29:3; 1Sam 30:12; 1Sam 30:13; 1Sam 31:13; 2Sam 1:1; 2Sam 7:12; 2Sam 16:23; 2Sam 20:4; 2Sam 21:1; 2Sam 21:9; 2Sam 24:8; 2Sam 24:13; 1Kgs 2:1; 1Kgs 2:11; 1Kgs 2:38; 1Kgs 3:2; 1Kgs 3:13; 1Kgs 3:14; 1Kgs 4:21; 1Kgs 4:25; 1Kgs 8:40; 1Kgs 8:65(3); 1Kgs 10:21; 1Kgs 11:12; 1Kgs 11:25; 1Kgs 11:34; 1Kgs 12:5; 1Kgs 14:20; 1Kgs 14:30; 1Kgs 15:5; 1Kgs 15:6; 1Kgs 15:14; 1Kgs 15:16; 1Kgs 15:32; 1Kgs 16:15; 1Kgs 16:34; 1Kgs 17:15; 1Kgs 18:1; 1Kgs 19:8; 1Kgs 20:29; 1Kgs 21:29(2); 1Kgs 22:46; 2Kgs 2:17; 2Kgs 3:9; 2Kgs 8:20; 2Kgs 10:32; 2Kgs 12:2; 2Kgs 13:3; 2Kgs 13:22; 2Kgs 15:18; 2Kgs 15:29; 2Kgs 15:37; 2Kgs 18:4; 2Kgs 20:1; 2Kgs 20:6; 2Kgs 20:17; 2Kgs 20:19; 2Kgs 23:22(2); 2Kgs 23:29; 2Kgs 24:1; 2Kgs 25:29; 2Kgs 25:30; 1Chr 1:19; 1Chr 4:41; 1Chr 5:10; 1Chr 5:17(2); 1Chr 7:2; 1Chr 7:22; 1Chr 9:25; 1Chr 10:12; 1Chr 12:39; 1Chr 13:3; 1Chr 17:11; 1Chr 21:12; 1Chr 22:9; 1Chr 23:1; 1Chr 29:15; 1Chr 29:28; 2Chr 7:8; 2Chr 7:9(2); 2Chr 9:20; 2Chr 10:5; 2Chr 13:20; 2Chr 14:1; 2Chr 15:17; 2Chr 20:25; 2Chr 21:8; 2Chr 24:2; 2Chr 24:14; 2Chr 24:15; 2Chr 26:5; 2Chr 29:17; 2Chr 30:21; 2Chr 30:22; 2Chr 30:23(2); 2Chr 32:24; 2Chr 32:26; 2Chr 34:33; 2Chr 35:17; 2Chr 35:18; 2Chr 36:9; Ezra 4:2; Ezra 4:5; Ezra 4:7; Ezra 6:22; Ezra 8:15; Ezra 8:32; Ezra 9:7; Ezra 10:8; Ezra 10:9; Neh 1:4; Neh 2:11; Neh 5:18; Neh 6:15; Neh 6:17; Neh 8:17; Neh 8:18; Neh 12:7; Neh 12:12; Neh 12:22; Neh 12:23; Neh 12:26(2); Neh 12:46; Neh 12:47(2); Neh 13:6; Neh 13:15; Neh 13:23; Esth 1:1; Esth 1:2; Esth 1:4(2); Esth 1:5(2); Esth 2:12; Esth 2:21; Esth 4:11; Esth 4:16; Esth 9:22(2); Esth 9:26; Esth 9:27; Esth 9:28(2); Esth 9:31; Job 1:5; Job 2:13; Job 3:6; Job 7:1(2); Job 7:6; Job 7:16; Job 8:9; Job 9:25; Job 10:5(3); Job 10:20; Job 12:12; Job 14:1; Job 14:5; Job 14:14; Job 15:20; Job 17:1; Job 17:11; Job 21:13; Job 24:1; Job 29:2; Job 29:4; Job 29:18; Job 30:16; Job 30:27; Job 32:7; Job 33:25; Job 36:11; Job 38:12; Job 38:21; Job 42:17; Ps 21:4; Ps 23:6; Ps 27:4; Ps 34:12; Ps 37:18; Ps 37:19; Ps 39:4; Ps 39:5; Ps 44:1; Ps 49:5; Ps 55:23; Ps 72:7; Ps 77:5; Ps 78:33; Ps 89:29; Ps 89:45; Ps 90:9; Ps 90:10; Ps 90:12; Ps 90:14; Ps 90:15; Ps 94:13; Ps 102:3; Ps 102:11; Ps 102:23; Ps 102:24; Ps 103:15; Ps 109:8; Ps 119:84; Ps 128:5; Ps 143:5; Ps 144:4; Pro 3:2; Pro 3:16; Pro 9:11; Pro 10:27; Pro 15:15; Pro 28:16; Pro 31:12; Eccl 2:3; Eccl 2:16; Eccl 2:23; Eccl 5:17; Eccl 5:18; Eccl 5:20; Eccl 6:3; Eccl 6:12; Eccl 7:10; Eccl 7:15; Eccl 8:13; Eccl 8:15; Eccl 9:9(2); Eccl 11:1; Eccl 11:8; Eccl 11:9; Eccl 12:1(2); Isa 1:1; Isa 2:2; Isa 7:1; Isa 7:17; Isa 13:22; Isa 23:7; Isa 23:15; Isa 24:22; Isa 30:26; Isa 32:10; Isa 38:1; Isa 38:5; Isa 38:10; Isa 38:20; Isa 39:6; Isa 39:8; Isa 51:9; Isa 53:10; Isa 60:20; Isa 63:9; Isa 63:11; Isa 65:20(2); Isa 65:22(2); Jer 1:2; Jer 1:3; Jer 2:32; Jer 3:6; Jer 3:16; Jer 3:18; Jer 5:18; Jer 6:11; Jer 7:32; Jer 9:25; Jer 13:6; Jer 16:9; Jer 16:14; Jer 17:11; Jer 19:6; Jer 20:18; Jer 22:30; Jer 23:5; Jer 23:6; Jer 23:7; Jer 23:20; Jer 25:34; Jer 26:18; Jer 30:3; Jer 30:24; Jer 31:27; Jer 31:29; Jer 31:31; Jer 31:33; Jer 31:38; Jer 32:14; Jer 33:14; Jer 33:15; Jer 33:16; Jer 35:1; Jer 35:7(2); Jer 35:8; Jer 36:2; Jer 37:16; Jer 42:7; Jer 46:26; Jer 48:12; Jer 48:47; Jer 49:2; Jer 49:39; Jer 50:4; Jer 50:20; Jer 51:47; Jer 51:52; Jer 52:33; Jer 52:34; Lam 1:7(2); Lam 2:17; Lam 4:18; Lam 5:21; Ezek 3:15; Ezek 3:16; Ezek 4:4; Ezek 4:5(2); Ezek 4:6; Ezek 4:8; Ezek 4:9(2); Ezek 5:2; Ezek 12:22; Ezek 12:23; Ezek 12:25; Ezek 12:27; Ezek 16:22; Ezek 16:43; Ezek 16:60; Ezek 22:4; Ezek 22:14; Ezek 23:19; Ezek 38:8; Ezek 38:16; Ezek 38:17; Ezek 43:25; Ezek 43:26; Ezek 43:27; Ezek 44:26; Ezek 45:21; Ezek 45:23(2); Ezek 45:25; Ezek 46:1; Dan 1:12; Dan 1:14; Dan 1:15; Dan 1:18; Dan 8:26; Dan 8:27; Dan 10:2; Dan 10:13; Dan 10:14(2); Dan 11:20; Dan 11:33; Dan 12:11; Dan 12:12; Dan 12:13; Hos 1:1(2); Hos 2:13; Hos 2:15; Hos 3:3; Hos 3:4; Hos 3:5; Hos 6:2; Hos 9:7(2); Hos 9:9; Hos 10:9; Hos 12:9; Joel 1:2(2); Joel 2:29; Joel 3:1; Amos 1:1(2); Amos 4:2; Amos 8:11; Amos 9:11; Amos 9:13; Jonah 1:17; Jonah 3:3; Jonah 3:4; Mic 1:1; Mic 4:1; Mic 7:14; Mic 7:15; Mic 7:20; Hab 1:5; Zeph 1:1; Zech 8:6; Zech 8:9; Zech 8:10; Zech 8:11; Zech 8:15; Zech 8:23; Zech 14:5; Mal 3:4; Mal 3:7

day’s, 6
Num 11:31(2); 1Kgs 19:4; 1Chr 16:37; Esth 9:13; Jonah 3:4

elder, 2
Job 15:10; Job 32:4

evening, 1
Pro 7:9

ever, 19
Gen 43:9; Gen 44:32; Deut 18:5; Deut 19:9; Josh 4:24; 1Sam 2:32; 1Sam 2:35; 1Sam 28:2; 1Kgs 5:1; 1Kgs 11:39; 1Kgs 12:7; 2Chr 10:7; 2Chr 21:7; Ps 23:6; Ps 37:26; Ps 93:5; Jer 31:36; Jer 32:39; Jer 35:19

everlasting, 1
Mic 5:2

evermore, 2
Deut 28:29; 2Kgs 17:37

every, 1
Jer 52:34

full, 8
Gen 41:1; Deut 21:13; 2Sam 13:23; 2Sam 14:28; 2Kgs 15:13; Jer 28:3; Jer 28:11; Dan 10:2

it, 1
Lev 24:8

its, 1
Lev 23:37

life, 5
1Kgs 3:11; 2Chr 1:11; Ps 61:6(2); Ps 91:16

live, 2
Job 27:6; Ps 116:2

livest, 1
Deut 12:19

liveth, 1
1Sam 1:28

long, 2
Lev 26:34; 2Sam 19:34

midday, 1
Neh 8:3

month, 1
Num 11:20

months, 1
Judg 19:2

now, 4
Deut 31:21; 1Sam 9:9; Neh 1:6; Jer 34:15

old, 3
Gen 47:8; Ezek 38:17; Nah 2:8

outlived, 2
Josh 24:31; Judg 2:7

perpetually, 2
1Kgs 9:3; 2Chr 7:16

presently, 2
1Sam 2:16; Pro 12:16

remaineth, 1
Gen 8:22

required, 3
1Chr 16:37; 2Chr 8:14; Ezra 3:4

sabbath, 1
Ezek 46:1

season, 3
Gen 40:4; Josh 24:7; 2Chr 15:3

since, 1
1Sam 29:3

space, 3
Gen 29:14; Lev 25:8; Deut 2:14

then, 1
1Sam 22:15

time, 58
Gen 4:3; Gen 26:8; Gen 30:33; Gen 38:12; Gen 39:11; Gen 47:29; Deut 2:23; Lev 25:50; Num 13:20(2); Num 20:15; Deut 10:10; Deut 20:19; Josh 3:15; Josh 11:18; Josh 23:1; Judg 11:4; Judg 14:8; Judg 15:1; Judg 18:31; Judg 20:15; 1Sam 1:4; 1Sam 1:20; 1Sam 3:2; 1Sam 7:2; 1Sam 9:13; 1Sam 14:18; 1Sam 27:7; 2Sam 2:11; 2Sam 7:6; 2Sam 7:11; 2Sam 14:2; 2Sam 23:20; 1Kgs 1:6; 1Kgs 2:26; 1Kgs 11:42; 2Kgs 3:6; 2Kgs 10:36; 1Chr 17:10; 1Chr 29:27; 2Chr 15:11; 2Chr 21:19; 2Chr 30:26; Neh 4:16; Neh 5:14; Neh 9:32; Neh 12:44; Job 15:32; Ps 27:5; Ps 41:1; Pro 25:13; Pro 25:19; Pro 31:25; Isa 30:8; Jer 39:10; Lam 5:20; Ezek 38:10; Ezek 38:18

times, 6
1Sam 18:10; 1Kgs 8:59(2); 2Kgs 19:25; Ps 44:1; Isa 37:26

trouble, 1
Job 30:25

weather, 1
Pro 25:20

when, 12
Lev 13:14; Lev 14:57(2); Num 6:13; Deut 21:16; 1Sam 20:19; 2Sam 21:12; Ps 20:9; Ps 56:3; Ps 56:9; Ezek 38:18; Zech 14:3

while, 9
Lev 14:46; Judg 15:1; 1Sam 7:2; 1Sam 9:27; 1Sam 22:4; 1Sam 25:7; 1Sam 25:16; 1Sam 27:11; 1Kgs 17:7

whole, 2
Num 11:21; Dan 10:3

year, 9
Deut 13:10(2); Lev 25:29; Num 9:22; Num 14:34; Judg 17:10; 1Sam 2:19(2); 1Sam 27:7

yearly, 9
Judg 11:40(2); Judg 21:19(2); 1Sam 1:3(2); 1Sam 1:21; 1Sam 2:19; 1Sam 20:6

years, 9
Gen 18:11; Gen 24:1; Josh 13:1(2); Josh 23:1; Josh 23:2; 1Kgs 1:1; 2Chr 21:19; Amos 4:4

year’s, 2
2Sam 14:26(2)

young, 1
Job 32:6

younger, 1
Job 30:1Display settings Display settings
/ / 2.274 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version