SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H7755 H7756 H7757 H7758 H7759         H7761H7762H7763H7764H7765

Strong: H7760
Word: שׂים שׂוּם
Transliter: ώûm ώîym
Pronounc: soom seem
A primitive root; to put (used in a great variety of applications literally figuratively inferentially and elliptically): - X any wise appoint bring call [a name] care cast in change charge commit consider convey determine + disguise dispose do get give heap up hold impute lay (down up) leave look make (out) mark + name X on ordain order + paint place preserve purpose put (on) + regard rehearse reward (cause to) set (on up) shew + stedfastly take X tell + tread down ([over-]) turn X wholly work.
Strong: H7760 
שׂים שׂוּם

Transliteration: Suwm
Phonetic: soom
Definition:
1) to put, place, set, appoint, make
a) (Qal)
1. to put, set, lay, put or lay upon, lay (violent) hands on
2. to set, direct, direct toward 1a
b) to extend (compassion) (fig)
1. to set, ordain, establish, found, appoint, constitute, make, determine, fix
2. to set, station, put, set in place, plant, fix
3. to make, make for, transform into, constitute, fashion, work, bring to pass, appoint, give
c) (Hiphil) to set or make for a sign
d) (Hophal) to be set

Origin: a primitive root
TWOT entry: 2243
Part(s) of speech: Verb
Strongs Nummer: H7760
Wort: שׂים שׂוּם
und(130); legen(105); setzen(96); haben(76); machen(68); sein(26); stellen(19); werden(17); tun(13); mich(5); ihr(3); bestimmen(2); geben(2); richten(2); lassen(1); tragen(1); auflegen(1); vorlegen(1); hängen(1)
Strong: H7760
(sum)
o שִׂéí sim; raíz primaria; poner (usado en una gran variedad de aplicaciones, literalmente, figurativamente, infer. y elip.):- abandonar, abrir, acomodar, afirmar, ajustar, alzar, aplicar, ataviar, atesorar, cambiar, cargar, caso, ceñir, colocar, concierto, considerar, constituir, convertir, culpar, dar, decidir, decir, dejar, derramar, determinar, devolver, dirigir, disponer, echar, elegir, encomendar, enviar, escoger, establecer, exponer, fijar, guardar, hacer, imponer, mandar, meditar, meter, mirar, multiplicar, nombrar, notar, oponer, orden, ordenar, paso, pensar, poner, presencia, preservar, proponer, quitar, recaer, reduir, reflexionar, reparar, reunir, señalar, tornar, trazar, velar, vestir, volver,
----
Diccionario Chávez

שׂום Ver שׂים.
----
Diccionario Vine AT
shîm (שִׁים, H7760)
, «colocar, ubicar, poner, fijar». El vocablo también aparece en acádico (shamu ), arameo (incluyendo arameo bíblico), arábigo y etiópico. Se encuentra unas 580 veces en hebreo bíblico, durante todos los períodos y casi exclusivamente en su raíz primaria.

La primera vez que shîm se encuentra indica «poner o ubicar» alguna persona u objeto en algún lugar: «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente; y puso allí al hombre que había formado» (Gén 2:8). En Éxo 40:8, el verbo significa «poner» algún objeto en forma vertical o perpendicular: «Finalmente pondrás el atrio alrededor, y la cortina a la entrada del atrio». Otros objetos se «ponen» en un sentido figurado, como por ejemplo, un muro. De ahí que Miqueas habla de «poner» un sitio, un muro, alrededor de una ciudad: «Han puesto sitio contra nosotros» (Miq 5:1 lba ; cf. 1Re 20:12). La misma imagen se usa en sentido figurado en relación a una muralla humana que se interpone en el camino: «Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto» (1Sa 15:2).
Shîm algunas veces se usa con el sentido de «imponer» (negativamente): «Entonces les impusieron jefes de tributo laboral que los oprimiesen con sus cargas» (Éxo 1:11 rva ). Un uso más positivo es cuando se «designa» o «nombra» (con la aprobación de los involucrados). Este es el caso en 1Sa 8:5, donde los ancianos piden a Samuel: «Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». En estos casos, una persona con autoridad determina, o bien se le pide que determine, algún asunto. Este es el enfoque del vocablo en Núm 24:23, donde Balaam pregunta: «¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas?».
El verbo también significa «hacer», como es el caso en Sof 3:19 : «Salvaré a la coja y recogeré a la descarriada, y haré que tengan alabanza y renombre en todos los países donde fueron confundidas» (bj ).

En algunos pasajes shîm se usa en sentido figurado de poner un asunto en la mente: «No han puesto a Dios delante de sí» (Sal 54:3; «no toman en cuenta a Dios» rva ; nvi ). La misma frase se usa en sentido literal en (Eze 14:4).
Shîm también quiere decir «poner» en el sentido literal de «colocar» un objeto sobre el suelo, una silla o alguna superficie plana: «Edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña» (Gén 22:9). En una acepción parecida uno «pone» distancia o espacio entre dos personas: «[Labán] puso tres días de camino entre sí y Jacob» (Gén 30:36). En Job 4:18, el término significa «señalar un error» o «ponerlo en contra» de una persona. Muy parecido a esto es la aplicación jurídica de shîm en 1Sa 22:15, donde significa «imputar» o «atribuir a otro una responsabilidad o crimen», y en Deu 22:8, donde «poner sangre en tu casa» (rv ) se refiere a inculparse o incriminarse uno mismo. Otros pasajes emplean el verbo para vestirse («ponerse la ropa») vestidos (Rut 3:3). O bien, lo usan para imponer una tarea (Éxo 5:8).

Cuando el término se usa con «mano», shîm puede significar el acto de poner algo en la mano de alguien (Éxo 4:21) o de tomar con la mano (agarrar) algún objeto (Jue 4:21). «Echar mano» o «arrestar» (2Re 11:16 rva , lba ) guarda relación con la misma idea.

El verbo se puede usar en el sentido de «servir de fiador» de alguna persona. Job dice: «Deposita [«coloca» lba ] contigo una fianza para mí» (Job 17:3 rva ). Estrechamente ligado a esto se encuentra la acción del Siervo del Señor, quien ha «puesto su vida en expiación por el pecado» (Isa 53:10).
En Dan 1:7, shîm significa «nombrar» («poner nombres»). En Job 5:8, el patriarca «encomienda» su causa a Dios, lo «pone» delante de él. Éxo 21:1 indica «poner» (lba ; «proponer» rvr ) ampliamente la Palabra de Dios delante de su pueblo para que tengan la oportunidad de recibirla a plenitud.
«Colocar» o «poner» algo sobre el corazón significa considerarlo (Isa 47:7) o prestarle atención (1Sa 21:12).
La acepción «fijar», como en el caso de fijar algún objeto en determinado lugar, aparece en Gén 24:47 : «Le puse un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos». Asimismo, en Deu 14:1, Dios ordena a Israel no «fijar» una rapadura sobre la frente por causa de algún muerto. Se «fijan» también «plantas» (Isa 28:25) y «cenizas» (Lev 6:10).
En Éxo 4:11, el término quiere decir «hacer»: «¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo … ?» (lba ). El verbo se usa dos veces; la primera indica «crear» («fijar» la naturaleza de un objeto») y el segundo señala el estado del objeto («fijar» su funcionamiento; cf. Gén 13:16). Está estrechamente relacionado con esto un uso del verbo con el sentido de «establecer, designar o asignar». En Éxo 21:13, Dios va a designar un lugar en el que un homicida se puede refugiar. Ampliando un poco el sentido de la palabra, shîm indica «establecer continuidad» o «preservar»: «Y Dios me envío delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación» (Gén 45:7). En este caso, señala que el remanente se mantendrá con vida. Por lo tanto, shîm significa «preservar». Dar gloria y alabanza a Dios es establecerlas al proclamarlas (Jos 7:19). Las plagas que Dios estableció sobre Faraón es también «fijar» (Éxo 8:12).
Hомер Стронга: H7760
Оригинал: שׂים
Произношение: с́ум с́им
Часть речи: Глагол
Этимология: примитивный корень - A(qal): класть, ставить, помещать, располагать, положить, налагать, возлагать, осаждать, насаждать, посадить, назначать, определять, направлять (глаза), наводить (болезни). E(hi): ставить знак. F(ho): быть положенным, быть поставленным.
Numéro de Strong: H7760
Mot: שׂים שׂוּם  (suwm ou siym)
mettre, établir, rendre, faire, placer, charger, servir, dresser, cacher, produire, voir, subsister, poser, traiter, imposer, fixer, frapper, prendre, faire éclater, donner, écouter, déclarer, imputer, présenter, exiger, attacher, ajouter, déposer, tourner, envoyer; 586
Strong: H7760
Word: שׂים שׂוּם
suwm {soom} 或是siym {seem}
字根型;動詞
➊放,放置,設立
ⓐ(Qal)①放置,設立○放置○置於……之上○設立,下重手○立下,放置在一起,②設定,導向○刀劍指向,憐憫及於○導向,朝向③建立,設定○設定,命定民24:33○設立,建立○指派○組成,使之④設立,設置○設立據點○放置好○設立祭壇○種植○注目王下8:11⑤做○做,使之轉變為○形成,製做○導致發生○賦予
ⓑ(Hiphil)做記號
ⓒ(Hophal)被放置
Strong: H7760
שׂוּם (sûwm) {soom}
שום - suwm ou שים siym uma raiz primitiva ditat - 2243 v 1 por colocar estabelecer nomear dispor 1a qal 1a1 por colocar depositar por ou depositar sobre deitar violentamente as maos sobre 1a2 estabelecer direcionar direcionar para 1a2a estender compaixao fig 1a3 por estabelecer ordenar fundar designar constituir fazer determinar fixar 1a4 colocar estacionar por por no lugar plantar fixar 1a5 por por para transformar em constituir moldar trabalhar fazer acontecer designar dar 1b hifil colocar ou fazer como sinal 1c hofal ser posto


Webster Concordance (1833)
Strong: H7760
Transliter & Pronounc: suwm {soom} or siym {seem}
Total Webster Occurrences: 585

appoint, 9
Deut 21:13; Num 4:19; 1Sam 8:11; 1Sam 8:12; 2Sam 7:10; Isa 61:3; Ezek 21:22(2); Hos 1:11

appointed, 8
Deut 9:5; 2Kgs 10:24; 2Kgs 11:18; 2Kgs 18:14; 2Chr 23:18; Ps 78:5; Isa 44:7; Jer 33:25

be, 1
Ezek 21:27

bring, 1
Deut 22:8

brought, 4
Deut 8:12; Deut 15:26; Ps 89:40; Isa 23:13

called, 1
Judg 8:31

care, 2
2Sam 18:3(2)

cast, 1
Isa 28:25

change, 1
Job 17:12

charge, 1
Deut 22:25

charged, 1
Job 4:18

commit, 2
Job 5:8; Ezek 23:24

consider, 8
Judg 19:30; Isa 41:20; Isa 41:22; Hag 1:5; Hag 1:7; Hag 2:15; Hag 2:18(2)

considered, 1
Job 1:8

convey, 1
1Kgs 5:9

determined, 1
2Sam 13:32

disguiseth, 1
Job 24:15

disposed, 2
Job 34:13; Job 37:15

doeth, 1
Num 24:23

done, 1
Deut 10:2

down, 2
Job 17:3; Isa 10:6

gave, 4
Neh 8:8; Pro 8:29; Dan 1:7(2)

gavest, 1
Neh 9:7

get, 1
Zeph 3:19

give, 5
Num 6:26; Deut 22:14; Josh 7:19; 1Sam 2:20; Isa 42:12

given, 1
Deut 22:17

had, 1
Ezra 10:44

holdeth, 1
Ps 66:9

impute, 1
1Sam 22:15

in, 1
Gen 30:42

laid, 36
Gen 9:23; Gen 22:6; Gen 22:9; Gen 30:41; Deut 2:3; Deut 19:7; Num 16:18; Josh 10:27; Judg 9:24; Judg 9:48; 1Sam 6:11; 1Sam 15:2; 1Sam 19:13; 1Sam 25:18; 2Sam 13:19; 1Kgs 18:33; 2Kgs 4:31; 2Kgs 11:16; 2Kgs 20:7; 2Chr 23:15; Esth 10:1; Job 29:9; Job 38:5; Ps 66:11; Ps 79:1; Isa 42:25; Isa 51:23; Isa 57:11; Ezek 11:7; Ezek 39:21; Joel 1:7; Obad 1:7; Mic 5:1; Hag 2:15; Zech 7:14; Mal 1:3

lay, 22
Deut 5:8; Lev 2:15; Josh 8:2; Judg 18:19; 1Sam 11:2; 1Kgs 18:23; 2Kgs 4:29; 2Kgs 10:8; Job 21:5; Job 34:23; Job 40:4; Job 41:8; Isa 13:9; Isa 28:17; Isa 47:7; Ezek 4:4; Ezek 26:12; Ezek 35:4; Mic 1:7; Mic 7:16; Mal 2:2(2)

layest, 1
Num 11:11

layeth, 3
Job 24:12; Isa 57:1; Jer 12:11

left, 1
2Sam 14:7

Let, 1
1Sam 25:25

lieth, 1
Jer 9:8

made, 49
Gen 27:37; Gen 45:8; Gen 45:9; Gen 47:26; Deut 2:14; Deut 4:11; Deut 14:21; Deut 15:25; Deut 10:22; Josh 8:28; Judg 8:33; Judg 11:11; 1Sam 8:1; 1Sam 18:13; 1Sam 30:25; 2Sam 15:4; 2Sam 17:25; 2Sam 23:5; 1Kgs 10:9; 1Kgs 20:34; 2Kgs 10:27; 2Kgs 13:7; 1Chr 26:10; Job 1:17; Job 31:24; Job 38:9; Job 39:6; Ps 18:43; Ps 46:8; Ps 52:7; Ps 91:9; Ps 105:21; Song 1:6; Song 6:12; Isa 14:17; Isa 25:2; Isa 28:15; Isa 49:2(2); Isa 51:10; Jer 2:7; Jer 12:11; Lam 3:11; Lam 3:45; Ezek 19:5; Ezek 20:28; Zech 7:12; Zech 9:13; Zech 10:3

make, 64
Gen 13:16; Gen 21:13; Gen 21:18; Gen 32:12; Gen 46:3; Gen 48:20; Deut 1:13; Deut 14:1; Josh 6:18; 1Sam 8:5; 1Sam 22:7; 1Sam 28:2; 2Sam 7:23; 1Kgs 19:2; 1Kgs 20:34; 1Chr 17:21; Job 18:2; Job 24:25(2); Ps 39:8; Ps 66:2; Ps 89:29; Pro 30:26; Isa 3:7; Isa 14:23; Isa 41:15(2); Isa 41:18; Isa 42:15; Isa 42:16; Isa 43:19; Isa 49:11; Isa 50:2; Isa 50:3; Isa 51:3; Isa 53:10; Isa 54:12; Isa 60:15; Isa 60:17; Isa 62:7; Jer 4:7; Jer 6:8; Jer 10:22; Jer 18:16; Jer 19:8; Jer 25:9; Jer 25:12; Jer 29:22; Jer 31:21; Jer 51:29; Hos 2:3; Hos 2:12; Amos 8:10; Mic 1:6; Mic 4:7; Mic 4:13(2); Nah 1:14; Hab 3:19; Zeph 2:13; Hag 2:23; Zech 12:2; Zech 12:3; Zech 12:6

makest, 3
Ps 44:13; Ps 44:14; Ps 80:6

maketh, 8
Deut 4:11; Job 41:31; Ps 40:4; Ps 104:3; Ps 107:41; Ps 147:14; Isa 27:9; Jer 17:5

mark, 4
Ezek 21:19; Ezek 21:20; Ezek 44:5(2)

named, 1
2Kgs 17:34

on, 4
Gen 43:31; Gen 43:32; Ezek 21:16; Ezek 24:17

ordain, 1
1Chr 17:9

ordained, 2
Ps 81:5; Hab 1:12

ordereth, 1
Ps 50:23

painted, 1
2Kgs 9:30

place, 1
Deut 18:21

placed, 2
Job 20:4; Jer 5:22

preserve, 1
Gen 45:7

purposed, 1
Dan 1:8

put, 145
Gen 2:8; Gen 24:2; Gen 24:9; Gen 24:47; Gen 28:11; Gen 28:18; Gen 31:34; Gen 32:16; Gen 33:2; Gen 37:34; Gen 40:15; Gen 41:42; Gen 43:22; Gen 44:1; Gen 44:2; Gen 47:29; Gen 48:18; Deut 2:3; Deut 3:22; Deut 4:15; Deut 4:21; Deut 8:23; Deut 15:26; Deut 17:12; Deut 24:6; Deut 28:12; Deut 28:26; Deut 28:37; Deut 29:6; Deut 29:24; Deut 32:27; Deut 33:22; Deut 39:7; Deut 39:19; Deut 40:3; Deut 40:5; Deut 40:19; Deut 40:24; Deut 40:26; Deut 40:29; Lev 5:11; Lev 6:10; Lev 8:8; Lev 8:9(2); Lev 8:26; Lev 9:20; Lev 10:1; Num 4:6; Num 4:8; Num 4:11; Num 4:14; Num 6:27; Num 11:17; Num 16:7; Num 16:46; Num 21:9; Num 23:5; Num 23:12; Num 23:16; Deut 7:15; Deut 10:2; Deut 10:5; Deut 12:5; Deut 12:21; Deut 26:2; Deut 31:19; Deut 31:26; Deut 33:10; Josh 7:11; Josh 10:24(2); Josh 24:7; Judg 6:19(2); Judg 9:49; Judg 12:3; Judg 15:4; Judg 16:3; Judg 18:21; Ruth 3:3; 1Sam 6:8; 1Sam 6:15; 1Sam 11:11; 1Sam 17:40; 1Sam 17:54; 1Sam 19:5; 1Sam 19:13; 1Sam 21:6; 1Sam 28:21; 1Sam 31:10; 2Sam 8:6; 2Sam 8:14(2); 2Sam 12:31; 2Sam 14:3; 2Sam 14:19; 1Kgs 9:3; 1Kgs 11:36; 1Kgs 14:21; 1Kgs 18:23(2); 1Kgs 18:25; 1Kgs 18:42; 1Kgs 20:24; 1Kgs 20:31; 1Kgs 21:27; 1Kgs 22:27; 2Kgs 2:20; 2Kgs 4:34; 2Kgs 9:13; 2Kgs 10:7; 2Kgs 13:16; 2Kgs 19:28; 2Kgs 21:4; 2Kgs 21:7; 1Chr 10:10; 1Chr 18:6; 1Chr 18:13; 2Chr 1:5; 2Chr 6:11; 2Chr 6:20; 2Chr 12:13; 2Chr 18:26; 2Chr 33:7; 2Chr 33:14; Job 13:14; Job 23:6; Job 41:2; Ps 56:8; Pro 23:2; Isa 5:20(2); Isa 37:29; Isa 51:16; Isa 51:23; Isa 59:21; Isa 63:11; Jer 13:1; Jer 13:2; Jer 38:12; Jer 40:10; Ezek 16:14; Ezek 30:21; Mic 2:12

puttest, 2
Num 24:21; Job 13:27

putteth, 5
Num 22:38; Deut 27:15; Job 33:11; Ezek 14:4; Ezek 14:7

putting, 1
Gen 21:14

regarded, 1
Deut 9:21

regarding, 1
Job 4:20

rehearse, 1
Deut 17:14

rewarded, 1
Ps 109:5

set, 117
Gen 4:15; Gen 6:16; Gen 24:33; Gen 28:22; Gen 30:36; Gen 31:21; Gen 31:37; Gen 44:21; Gen 48:20; Deut 1:11; Deut 5:14; Deut 21:1; Deut 26:35; Deut 40:20; Deut 40:30; Lev 20:5; Lev 24:6; Num 21:8; Deut 4:44; Deut 14:24; Deut 17:14; Deut 17:15(2); Deut 32:46; Josh 8:12; Josh 8:13; Josh 24:25; Judg 7:22; Judg 9:25; Judg 20:29; Judg 20:36; 1Sam 7:12; 1Sam 9:20; 1Sam 9:23; 1Sam 9:24(2); 1Sam 10:19; 1Sam 18:5; 1Sam 28:22; 2Sam 12:20; 2Sam 18:1; 2Sam 23:23; 1Kgs 2:15; 1Kgs 2:19; 1Kgs 8:21; 1Kgs 12:29; 1Kgs 20:12(2); 2Kgs 4:10; 2Kgs 6:22; 2Kgs 10:3; 2Kgs 12:17; 2Kgs 21:7; 1Chr 11:25; 2Chr 33:7; Esth 2:17; Esth 3:1; Esth 8:2; Job 5:11; Job 7:20; Job 19:8; Job 34:14; Job 38:10; Job 38:33; Ps 19:4; Ps 54:3; Ps 78:7; Ps 85:13; Ps 86:14; Ps 89:25; Ps 104:9; Song 8:6; Isa 41:19; Isa 42:4; Isa 50:7; Isa 57:7; Isa 66:19; Jer 7:30; Jer 21:10; Jer 24:6; Jer 32:20; Jer 32:34; Jer 42:15; Jer 42:17; Jer 43:10; Jer 44:11; Jer 44:12; Jer 49:38; Ezek 4:2; Ezek 5:5; Ezek 6:2; Ezek 7:20; Ezek 13:17; Ezek 15:7; Ezek 17:4; Ezek 17:5; Ezek 20:46; Ezek 21:2; Ezek 23:41; Ezek 24:7; Ezek 25:2; Ezek 28:21; Ezek 29:2; Ezek 35:2; Ezek 38:2; Ezek 40:4; Ezek 44:8; Dan 11:17; Hos 11:8; Amos 7:8; Amos 9:4; Obad 1:4; Nah 3:6; Hab 2:9; Zech 3:5(2); Zech 6:11

settest, 1
Job 7:12

setteth, 1
Job 28:3

shed, 1
1Kgs 2:5

show, 1
Isa 47:6

showed, 1
Ps 105:27

steadfastly, 1
2Kgs 8:11

subjected, 1
Judg 1:28

surely, 1
Deut 17:15

take, 3
2Sam 13:33; 2Sam 19:19; 1Kgs 20:6

them, 1
Gen 47:6

themselves, 1
Judg 18:31

thou, 1
Job 2:3

told, 1
Ezra 8:17

took, 1
Judg 4:21

turn, 2
Jer 13:16; Dan 11:18

turned, 1
Isa 21:4

turneth, 2
Ps 107:33; Ps 107:35

up, 12
Gen 28:18; Deut 40:8; Deut 40:18; Deut 40:21; Deut 40:28; Deut 11:18; 1Sam 21:12; Job 22:22; Job 36:13; Ps 74:4; Isa 57:8; Jer 11:13

well, 2
Jer 39:12; Jer 40:4

wholly, 1
Jer 42:15

wrought, 1
Ps 78:43Display settings Display settings
/ / 0.136 s.