SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H5310 H5311 H5312 H5313 H5314         H5316H5317H5318H5319H5320

Cognate Strong's numbers: H5305, H5314, H5317, H5320

Strong: H5315
Word: נפשׁ
Transliter: nephesh
Pronounc: neh'-fesh
From H5314; properly a breathing creature that is animal or (abstractly) vitality; used very widely in a literal accommodated or figurative sense (bodily or mental): - any appetite beast body breath creature X dead (-ly) desire X [dis-] contented X fish ghost + greedy he heart (-y) (hath X jeopardy of) life (X in jeopardy) lust man me mind mortality one own person pleasure (her- him- my- thy-) self them (your) -selves + slay soul + tablet they thing (X she) will X would have it.
Strong: H5315 
נפשׁ

Transliteration: Nephesh
Phonetic: neh'-fesh
Definition:
1) soul, self, life, creature, person, appetite, mind, living being, desire, emotion, passion
a) that which breathes, the breathing substance or being, soul, the inner being of man
b) living being
c) living being (with life in the blood)
d) the man himself, self, person or individual
e) seat of the appetites
f) seat of emotions and passions
g) activity of mind
1. dubious
h) activity of the will
1. dubious
i) activity of the character
1. dubious

Origin: from H5314
TWOT entry: 1395a
Part(s) of speech: Noun Feminine
Strongs Nummer: H5315
Wort: נפשׁ
Seele(533); Leben(93); selbst(12); jemand(12); dich(6); alle(3); Getier(2); Wille(2); wir(2); Tote(2); Wir(1); gierig(1); Brunst(1)
Strong: H5315
(néfesh)
de H5314; propiamente criatura que respira, i.e. animal de (abst.) vitalidad; usado muy ampliamente en sentido lit., acomodado o figurativamente (corporal o ment.):- aliento, alma, anhelar, animal, ánimo, antojo, apetito, cadáver, contentamiento, corazón, cordial, cuerpo, dejar, deseo, esclavo, estómago, gusto, hombre, interior, íntimo, lujuria, matar, mente, muerte, muerto, persona, querer, ser, vida, voluntad.
----
Diccionario Chávez

נֶפֶשׁ
1) Garganta (Isa 5:14).
2) Cuello (Sal 105:18).
3) Aliento (Job 41:13/21).
4) Ser, alma, en el sentido de tener sangre y aligento:
néfesh jayáh = ser viviente (Gén 1:20; Gén 9:4).
5) Individuo:
a) Hombre, persona:
néfesh adám = persona humana o vida humana (Lev 24:17; Eze 27:13). b) néfesh behenáh = animal (Lev 24:18).
6) Vida (Gén 9:5; Gén 19:17).
7) Expresión de individualidad:
tevarejejáh nafshí = te bendiga mi alma = yo te bendiga (Gén 27:4; Ver nota RVA).
8) Expresión de reflexivo:
a) ke-nafshó = como a sí mismo (1Sa 18:3). b) la-anót néfesh = para humillarse (Núm 30:14/13).
9) El alma, como centro de los sentimientos, los deseos y la voluntad:
a) el avonám is’ú nafshám = a su iniquidad levantan su alma, es decir, apetecen la iniquidad (Ose 4:8; el TM tiene nafshó en lugar de nafshám). b) masá nafshám = el anhelo de sus almas, es decir, su vivo anhelo (Eze 24:25). c) she-ahaváh nafshí = el que ama mi alma (Cant. 1:7). c) baal néfesh (Ver bajo בַּעַל). d) rejáv néfesh = de gran apetito, es decir, codicioso (Pro 28:25; Comp. Ecl 6:3). d) heaj nafshénu = ¡Ajá, esto es lo que queríamos! (Sal 35:25). e) atém yedatém et néfesh ha-guér = vosotros conocéis el ánimo del extranjero (Éxo 23:9). f) im yesh et nafshejém = si hay para con vuestra alma, es decir, si tenéis a bien (Gén 23:8).
10) Muerto, persona muerta:
me-ashér jatá al ha-néfesh = por cuanto pecó con respecto al muerto (Núm 6:11).
11) Perfume, en el sentido de que su olor se levanta como un alma:
batéi ha-néfesh = frascos de perfume (Isa 3:20). — Paus. נָֽפֶשׁ; Suf. נַפְשִׁי Pl. נְפָשׁוֹת; Suf. נַפְשֹׁתָם.
— נָֽפֶת Ver bajo נָפוֹת.
----
Diccionario Vine AT
nepesh (נֶֶפֶשׁ, H5315)
, «alma; ser; vida; persona; corazón». Este es un término muy corriente tanto en las lenguas semíticas antiguas como en las de hoy. Aparece más de 780 veces en el Antiguo Testamento, distribuido equitativamente entre todos los períodos del texto, aunque con mayor frecuencia en los pasajes poéticos.

El significado fundamental parece tener relación con la forma verbal poco frecuente: napash . El nombre se refiere a la esencia de la vida, la respiración, tomar aliento. Sin embargo, de este concepto concreto se fueron desarrollando una cantidad de significados más abstractos. El nombre aparece por primera vez, en su acepción primaria, en Gén 1:20 : «seres vivientes» rv («un bullir de vivientes» nbe ). Aparece por segunda vez en Gén 2:7 : «ser viviente».
Sin embargo, en más de 400 casos subsiguientes, el término se ha traducido como «alma». Aunque ayuda a entender la mayoría de los pasajes, es en realidad una traducción pobre. Desafortunadamente, las numerosas traducciones no han logrado encontrar un equivalente que les sirva en todos los casos; ni siquiera existe un pequeño grupo de palabras de uso frecuente. Por ejemplo, la rv hace uso de varios términos diferentes para traducir este vocablo hebreo. El problema fundamental es que no existe en castellano un equivalente exacto en hebreo ni del vocablo ni de la idea de «alma». El sistema de pensamiento hebreo no conoce la combinación u oposición de los términos «cuerpo» y «alma» que son de origen griego y latino. Más bien en el hebreo se contraponen dos conceptos que no se encuentran en la tradición grecolatina: «el ser interior» y «la apariencia externa», o puesto de otra manera: «lo que somos para nosotros mismos», en contraposición a «lo que otros creen ver en nosotros». El ser interior es nepesh , mientras que el ser externo, la reputación, es sem , cuya traducción más frecuente es «nombre». En los pasajes narrativos o históricos del Antiguo Testamento, nepesh puede traducirse como «vida» o «ser» (en el sentido de personalidad o de identidad), como en Lev 17:11 : «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por [vosotros mismos]». Sobra decir que el término «alma» (en la rvr ) no tiene sentido en este texto («vidas» bj , nbe , bla ).
La situación en los numerosos pasajes poéticos paralelos en que aparece el término es mucho más complicada. Tanto la Septuaginta (griego) y la Vulgata (latín) usan los equivalentes de «alma», en particular en los Salmo s. El primer caso, Sal 3:2, la lba traduce: «Muchos son los que dicen de mi alma: para él no hay salvación en Dios» (también nbe ; «dicen de mi vida» bj , bla ). El siguiente caso es Sal 6:3 : «Mi alma también está muy turbada; y tú Jehová, ¿hasta cuándo?» En ambos pasajes, el contraste paralelo es entre nepesh y algún aspecto del ser, que en el Sal 3:2 (rv , bj , nbe ) se traduce «mí» y en 6:3 «alma».

No se distingue si el vocablo corresponde a «A» o «B» en el paralelismo. No obstante, debido a que en la poesía hebrea no se repite el mismo nombre en las dos partes de un verso, a menudo se usa nepesh como paralelo del sujeto principal o personal, y aun para Dios, como en Sal 11:5 : «Jehová prueba el justo; pero al malo y al que ama la violencia, su alma [el mismo] los aborrece». Hay muchos pasajes como estos y una comprensión adecuada del término nepesh ilumina muchos pasajes muy conocidos, como por ejemplo Sal 119:109 : «Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley».

Las lecturas de nepesh en las diversas versiones son muy variadas, particularmente en las más modernas que procuran una mayor amplitud de acepciones.
B. Verbo

Napash significa «respirar; tomar aliento; descansar». Este verbo, que parece tener una relación con nepesh , se encuentra 3 veces en el Antiguo Testamento (Éxo 23:12; Éxo 31:17). El otro caso es 2Sa 16:14 : «Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados, y descansaron allí» (rv , cf. nbe ; «tomaron aliento» bj ; «recuperaron las fuerzas» bla ).
Hомер Стронга: H5315
Оригинал: נֶפֶשׂ
Произношение: нэфэш
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от H5314 - душа (1. жизнь; 2. живое существо, животное, человек; мн. ч. люди; 3. личность).
Numéro de Strong: H5315
Mot: נפשׁ  (nephesh)
âme, souffle, animaux vivants, un être, serviteur, esclave, une personne, la vie, le coeur, vengeance, éprouver, celui, quelqu'un, quiconque, homme, tout, un mort, cadavre, ...; 751
Strong: H5315
Word: נפשׁ
nephesh {neh'-fesh}
源自H5314;陰性名詞
➊靈魂,自我,生命,創造物,人,慾望,心智,活著的人,渴望,情緒,熱情
ⓐ指活著,呼吸的實質或存在體,靈魂,人的內在本質
ⓑ活著的人
ⓒ存活的生物(生命存在於血液)
ⓓ本人,自我,人,個人
ⓔ口腹之欲座落之處
ⓕ情緒和熱情的座落之處
ⓖ心智的活動①不明確
ⓗ意志的活動①不明確
ⓘ本性的活動①不明確
Strong: H5315
נֶפֶשׁ (nephesh) {neh'-fesh}
נפש - nephesh procedente de H5314 ditat - 1395a n f 1 alma ser vida criatura pessoa apetite mente ser vivo desejo emocao paixao 1a aquele que respira a substancia ou ser que respira alma o ser interior do homem 1b ser vivo 1c ser vivo com vida no sangue 1d o proprio homem ser pessoa ou individuo 1e lugar dos apetites 1f lugar das emocoes e paixoes 1g atividade da mente 1g1 duvidoso 1h atividade da vontade 1h1 ambiguo 1i atividade do carater 1i1 duvidoso


Webster Concordance (1833)
Strong: H5315
Transliter & Pronounc: nephesh {neh'-fesh}
Total Webster Occurrences: 746

angry, 1
Judg 18:25

any, 3
Lev 2:1; Lev 24:17; Deut 24:7

appetite, 2
Pro 23:2; Eccl 6:7

beast, 3
Lev 24:18(3)

body, 8
Lev 21:11; Num 6:6; Num 9:6; Num 9:7; Num 9:10; Num 19:11; Num 19:13; Hag 2:13

breath, 1
Job 41:21

creature, 10
Gen 1:21; Gen 1:24; Gen 2:19; Gen 9:10; Gen 9:12; Gen 9:15; Gen 9:16; Lev 11:10; Lev 11:46(2)

dead, 5
Lev 19:28; Lev 21:1; Lev 22:4; Num 5:2; Num 6:11

deadly, 1
Ps 17:9

desire, 5
Eccl 6:9; Jer 22:27; Jer 44:14; Mic 7:3; Hab 2:5

die, 2
Num 23:10; Judg 16:30

discontented, 1
1Sam 22:2

fish, 1
Isa 19:10

ghost, 1
Job 11:20

greedy, 1
Isa 56:11

hath, 1
Gen 1:20

he, 2
Ps 105:18; Pro 16:26

heart, 12
Deut 23:9; Lev 26:16; Deut 24:15; 1Sam 2:33; 2Sam 3:21; Pro 23:7; Pro 28:25; Lam 3:51; Ezek 25:6; Ezek 25:15; Ezek 27:31; Hos 4:8

hearts, 2
Pro 31:6; Jer 42:20

hearty, 1
Pro 27:9

heart’s, 1
Ps 10:3

herself, 2
Isa 5:14; Jer 3:11

him, 2
Deut 19:6; Pro 6:16

himself, 8
1Kgs 19:4; Job 18:4; Job 32:2; Jer 51:14; Amos 2:14; Amos 2:15; Amos 6:8; Jonah 4:8

it, 1
Ps 35:25

jeopardy, 1
1Chr 11:19

kill, 1
Gen 37:21

last, 1
Jer 15:9

life, 100
Gen 1:30; Gen 9:4; Gen 9:5; Gen 19:17; Gen 19:19; Gen 32:30; Gen 44:30(2); Deut 4:19; Deut 21:23(2); Deut 21:30; Lev 17:11; Lev 17:14(3); Num 35:31; Deut 12:23(2); Deut 19:21(2); Deut 24:6; Josh 2:14; Judg 9:17; Judg 12:3; Judg 18:25; Ruth 4:15; 1Sam 19:5; 1Sam 19:11; 1Sam 20:1; 1Sam 22:23(2); 1Sam 23:15; 1Sam 26:24(2); 1Sam 28:9; 1Sam 28:21; 2Sam 1:9; 2Sam 4:8; 2Sam 14:7; 2Sam 16:11; 2Sam 18:13; 2Sam 19:5; 1Kgs 1:12(2); 1Kgs 2:23; 1Kgs 3:11; 1Kgs 19:2(2); 1Kgs 19:3; 1Kgs 19:4; 1Kgs 19:10; 1Kgs 19:14; 1Kgs 20:31; 1Kgs 20:39(2); 1Kgs 20:42(2); 2Kgs 1:13(2); 2Kgs 1:14; 2Kgs 7:7; 2Kgs 10:24(2); 2Chr 1:11; Esth 7:3; Esth 7:7; Job 2:4; Job 2:6; Job 6:11; Job 13:14; Job 31:39; Ps 31:13; Ps 38:12; Pro 1:19; Pro 6:26; Pro 7:23; Pro 12:10; Pro 13:3; Pro 13:8; Isa 15:4; Isa 43:4; Jer 4:30; Jer 11:21; Jer 21:7; Jer 21:9; Jer 22:25; Jer 34:20; Jer 34:21; Jer 38:2; Jer 38:16; Jer 39:18; Jer 44:30(2); Jer 45:5; Jer 49:37; Lam 2:19; Ezek 32:10; Jonah 1:14; Jonah 4:3

live, 1
1Kgs 20:32

lives, 18
Gen 9:5; Josh 2:13; Josh 9:24; Judg 5:18; Judg 18:25; 2Sam 19:5(3); 2Sam 23:17; 1Chr 11:19; Esth 8:11; Esth 9:16; Pro 1:18; Jer 19:7; Jer 19:9; Jer 46:26; Jer 48:6; Lam 5:9

lust, 2
Deut 15:9; Ps 78:18

man, 2
Deut 12:16; Isa 49:7

man’s, 1
2Kgs 12:4

men, 1
1Chr 5:21

mind, 11
Gen 23:8; Deut 18:6; Deut 28:65; 1Sam 2:35; 1Chr 28:9; Jer 15:1; Ezek 23:17; Ezek 23:18(2); Ezek 23:22; Ezek 23:28

minds, 4
2Sam 17:8; 2Kgs 9:15; Ezek 24:25; Ezek 36:5

mortally, 1
Deut 19:11

myself, 1
Ps 131:2

one, 1
Lev 4:27

own, 1
Pro 14:10

perfume, 1
Isa 3:20

person, 14
Lev 22:11; Num 5:6; Num 35:11; Num 35:15; Num 35:30(2); Deut 27:25; Josh 20:3; Josh 20:9; 2Sam 14:14; Pro 28:17; Jer 43:6; Ezek 16:5; Ezek 33:6

persons, 12
Gen 14:21; Gen 36:6; Deut 16:16; Lev 27:2; Num 19:18; Deut 10:22; 1Sam 22:22; Jer 52:29; Jer 52:30(2); Ezek 17:17; Ezek 27:13

pleasure, 4
Deut 23:24; Ps 105:22; Jer 2:24; Jer 34:16

slay, 2
Jer 40:14; Jer 40:15

slayeth, 1
Deut 22:26

soul, 414
Gen 2:7; Gen 12:13; Gen 17:14; Gen 19:20; Gen 27:4; Gen 27:19; Gen 27:25; Gen 27:31; Gen 34:3; Gen 34:8; Gen 35:18; Gen 42:21; Gen 49:6; Deut 12:15; Deut 12:19; Deut 30:12; Deut 31:14; Lev 4:2; Lev 5:1; Lev 5:2; Lev 5:4; Lev 5:15; Lev 5:17; Lev 6:2; Lev 7:18; Lev 7:20(2); Lev 7:21(2); Lev 7:25; Lev 7:27(2); Lev 17:10; Lev 17:11; Lev 17:12; Lev 17:15; Lev 19:8; Lev 20:6(2); Lev 22:3; Lev 22:6; Lev 23:29; Lev 23:30(2); Lev 26:11; Lev 26:15; Lev 26:30; Lev 26:43; Num 9:13; Num 11:6; Num 15:27; Num 15:28; Num 15:30(2); Num 15:31; Num 19:13; Num 19:20; Num 19:22; Num 21:4; Num 21:5; Num 30:2; Num 30:4(2); Num 30:5; Num 30:6; Num 30:7; Num 30:8; Num 30:10; Num 30:11; Num 30:12; Num 30:13; Deut 4:9; Deut 4:29; Deut 6:5; Deut 10:12; Deut 11:13; Deut 11:18; Deut 12:15; Deut 12:20(2); Deut 12:21; Deut 13:3; Deut 13:6; Deut 14:26(2); Deut 26:16; Deut 30:2; Deut 30:6; Deut 30:10; Josh 22:5; Judg 5:21; Judg 10:16; Judg 16:16; 1Sam 1:10; 1Sam 1:15; 1Sam 1:26; 1Sam 2:16; 1Sam 17:55; 1Sam 18:1(3); 1Sam 18:3; 1Sam 20:3; 1Sam 20:4; 1Sam 20:17; 1Sam 23:20; 1Sam 24:11; 1Sam 25:26; 1Sam 25:29(2); 1Sam 26:21; 1Sam 30:6; 2Sam 4:9; 2Sam 5:8; 2Sam 11:11; 2Sam 14:19; 1Kgs 1:29; 1Kgs 2:4; 1Kgs 8:48; 1Kgs 11:37; 1Kgs 17:21; 1Kgs 17:22; 2Kgs 2:2; 2Kgs 2:4; 2Kgs 2:6; 2Kgs 4:27; 2Kgs 4:30; 2Kgs 23:3; 2Kgs 23:25; 1Chr 22:19; 2Chr 6:38; 2Chr 15:12; 2Chr 34:31; Job 3:20; Job 6:7; Job 7:11; Job 7:15; Job 9:21; Job 10:1(2); Job 12:10; Job 14:22; Job 16:4; Job 19:2; Job 21:25; Job 23:13; Job 24:12; Job 27:2; Job 27:8; Job 30:16; Job 30:25; Job 31:30; Job 33:18; Job 33:20; Job 33:22; Job 33:28; Job 33:30; Ps 3:2; Ps 6:3; Ps 6:4; Ps 7:2; Ps 7:5; Ps 11:1; Ps 11:5; Ps 13:2; Ps 16:10; Ps 17:13; Ps 19:7; Ps 22:20; Ps 22:29; Ps 23:3; Ps 24:4; Ps 25:1; Ps 25:13; Ps 25:20; Ps 26:9; Ps 30:3; Ps 31:7; Ps 31:9; Ps 33:19; Ps 33:20; Ps 34:2; Ps 34:22; Ps 35:3; Ps 35:4; Ps 35:7; Ps 35:9; Ps 35:12; Ps 35:13; Ps 35:17; Ps 40:14; Ps 41:4; Ps 42:1; Ps 42:2; Ps 42:4; Ps 42:5; Ps 42:6; Ps 42:11; Ps 43:5; Ps 44:25; Ps 49:8; Ps 49:15; Ps 49:18; Ps 54:3; Ps 54:4; Ps 55:18; Ps 56:6; Ps 56:13; Ps 57:1; Ps 57:4; Ps 57:6; Ps 59:3; Ps 62:1; Ps 62:5; Ps 63:1; Ps 63:5; Ps 63:8; Ps 63:9; Ps 66:9; Ps 66:16; Ps 69:1; Ps 69:10; Ps 69:18; Ps 70:2; Ps 71:10; Ps 71:13; Ps 71:23; Ps 72:14; Ps 74:19; Ps 77:2; Ps 78:50; Ps 84:2; Ps 86:2; Ps 86:4(2); Ps 86:13; Ps 86:14; Ps 88:3; Ps 88:14; Ps 89:48; Ps 94:17; Ps 94:19; Ps 94:21; Ps 103:1; Ps 103:2; Ps 103:22; Ps 104:1; Ps 104:35; Ps 106:15; Ps 107:5; Ps 107:9(2); Ps 107:18; Ps 107:26; Ps 109:20; Ps 109:31; Ps 116:4; Ps 116:7; Ps 116:8; Ps 119:20; Ps 119:25; Ps 119:28; Ps 119:81; Ps 119:109; Ps 119:129; Ps 119:167; Ps 119:175; Ps 120:2; Ps 120:6; Ps 121:7; Ps 123:4; Ps 124:4; Ps 124:5; Ps 124:7; Ps 130:5; Ps 130:6; Ps 131:2; Ps 138:3; Ps 139:14; Ps 141:8; Ps 142:4; Ps 142:7; Ps 143:3; Ps 143:6; Ps 143:8; Ps 143:11; Ps 143:12; Ps 146:1; Pro 2:10; Pro 3:22; Pro 6:30; Pro 6:32; Pro 8:36; Pro 10:3; Pro 11:17; Pro 11:25; Pro 13:2; Pro 13:4(2); Pro 13:19; Pro 13:25; Pro 15:32; Pro 16:17; Pro 16:24; Pro 18:7; Pro 19:2; Pro 19:8; Pro 19:15; Pro 19:16; Pro 19:18; Pro 20:2; Pro 21:10; Pro 21:23; Pro 22:5; Pro 22:23; Pro 22:25; Pro 23:14; Pro 24:12; Pro 24:14; Pro 25:13; Pro 25:25; Pro 27:7(2); Pro 29:10; Pro 29:17; Pro 29:24; Eccl 2:24; Eccl 4:8; Eccl 6:2; Eccl 6:3; Eccl 7:28; Song 1:7; Song 3:1; Song 3:2; Song 3:3; Song 3:4; Song 5:6; Song 6:12; Isa 1:14; Isa 3:9; Isa 10:18; Isa 26:8; Isa 26:9; Isa 29:8(2); Isa 32:6; Isa 38:15; Isa 38:17; Isa 42:1; Isa 44:20; Isa 51:23; Isa 53:10; Isa 53:11; Isa 53:12; Isa 55:2; Isa 55:3; Isa 58:3; Isa 58:5; Isa 58:10(2); Isa 58:11; Isa 61:10; Isa 66:3; Jer 4:10; Jer 4:19; Jer 4:31; Jer 5:9; Jer 5:29; Jer 6:8; Jer 9:9; Jer 12:7; Jer 13:17; Jer 14:19; Jer 18:20; Jer 20:13; Jer 31:12; Jer 31:14; Jer 31:25(2); Jer 32:41; Jer 38:16; Jer 38:17; Jer 38:20; Jer 50:19; Jer 51:6; Jer 51:45; Lam 1:11; Lam 1:16; Lam 2:12; Lam 3:17; Lam 3:20; Lam 3:24; Lam 3:25; Lam 3:58; Ezek 3:19; Ezek 3:21; Ezek 4:14; Ezek 18:4(3); Ezek 18:20; Ezek 18:27; Ezek 24:21; Ezek 33:5; Ezek 33:9; Hos 9:4; Jonah 2:5; Jonah 2:7; Mic 6:7; Mic 7:1; Hab 2:4; Hab 2:10; Zech 11:8(2)

souls, 57
Gen 12:5; Gen 46:15; Gen 46:18; Gen 46:22; Gen 46:25; Gen 46:26(2); Gen 46:27(2); Deut 1:5(2); Deut 12:4; Deut 30:15; Deut 30:16; Lev 16:29; Lev 16:31; Lev 17:11; Lev 18:29; Lev 20:25; Lev 23:27; Lev 23:32; Num 16:38; Num 29:7; Num 30:9; Josh 10:28; Josh 10:30; Josh 10:32; Josh 10:35; Josh 10:37(2); Josh 10:39; Josh 11:11; Josh 23:14; 1Sam 25:29; Ps 72:13; Ps 97:10; Pro 11:30; Pro 14:25; Jer 2:34; Jer 6:16; Jer 26:19; Jer 44:7; Lam 1:19; Ezek 7:19; Ezek 13:18(3); Ezek 13:19(2); Ezek 13:20(3); Ezek 14:14; Ezek 14:20; Ezek 18:4; Ezek 22:25; Ezek 22:27

soul’s, 1
Job 16:4

themselves, 3
Esth 9:31; Isa 46:2; Isa 47:14

They, 1
Job 36:14

thing, 1
Ezek 47:9

thyself, 1
Esth 4:13

will, 4
Deut 21:14; Ps 27:12; Ps 41:2; Ezek 16:27

yourselves, 6
Lev 11:43; Lev 11:44; Deut 4:15; Josh 23:11; Jer 17:21; Jer 37:9Display settings Display settings
/ / 0.115 s.