Jak připravit biblický rozbor?

Pro případ, že by se někdo rozhodl připravit biblický rozbor na nějaké téma, jsem se rozhodl napsat článek se základními doporučeními. Občas se totiž za biblický rozbor vydává něco, co jím opravdu není.

V první řadě je nutné podotknout, že biblický rozbor není možné dělat tak, že pouze použijeme nějaký vybraný překlad Písma, a v něm pak jednoduchý vyhledávač klíčových slov, resp. jejich kořenů. Jednak můžete na nějaký způsob překladu zapomenout a jednak již překlad sám znamená velkou pravděpodobnost chyb.

Abyste mohli udělat skutečný biblický rozbor, musíte pracovat s originálním řeckým a hebrejským textem.

Vzhledem k tomu, jak se mění tvary slov v závislosti na pádu, času, osobě apod., je využití standardních vyhledávačů mírně řečeno velice problematické. Biblické jazyky byste museli znát skutečně perfektně a počítat s každou variantou změny slov. K tomu připočtěte fakt, že budete muset hledat od každého výrazu několik slovních druhů – např. podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso. Chápete již, jak obtížný úkol máte před sebou?

Dobrou zprávou je, že existuje schůdné řešení, a tím je využití tzv. Strongových čísel. James Strong byl profesorem exegetické teologie, a spolu asi se stovkou dalších pomocníků vytvořil konkordanci ke King James bibli tím způsobem, že každému slovu ve Staré i Nové smlouvě přiřadil číslo. Výsledkem byla konkordance, která obsahuje 5624 řeckých slov a 8674 hebrejských slov (resp. jejich kořenů).

Další dobrou zprávou je, že dnes je již k dispozici i český slovník navázaný na Strongova čísla (pouze pro řeckou část) a dokonce i česká morfologie (pro řeckou i hebrejskou část Písma).

Pokud budete vyhledávat v řecké části Písma, je dobré pro potvrzení správného významu slov projít i výskyty v Septuagintě (Staré smlouvě přeložené cca 300 let před naším letopočtem do řečtiny), obzvláště pak v případě malého výskytu daného slova v Nové smlouvě.

 

Kdo může dělat biblický rozbor?

Může se zdát, že biblický rozbor může udělat kdokoli, kdo umí trochu pracovat s počítačem, ale tak jednoduché to není. Potřebujete totiž znát celkové poselství bible, mít dobrý přehled o tom, co je v ní napsáno. Jen tak totiž máte šanci vyhnout se nesprávným závěrům.

V praxi to tedy znamená, že to není práce pro nově uvěřivší, ale pouze pro někoho, kdo již bibli vícekrát přečetl, raději ve více překladech a nejlépe i v originálních jazycích (takových však mnoho nebude).

Při přípravě biblického rozboru se musíte oprostit od toho, co o daném tématu víte a čemu o daném tématu věříte. Musíte být připraveni i na to, že výsledek nemusí odpovídat vašemu současnému poznání.

 

Biblické nástroje

Obrovskou pomocí jsou v dnešní době nejrůznější biblické programy. Dá se říci, že jen díky nim se možnost připravit dobrý biblický rozbor otevřela celým zástupům věřících. Biblických programů dnes máme na výběr opravdu velké množství, od bezplatných po velmi drahé programy. Z těch komerčních je možné zmínit např.:

Logos (https://www.logos.com/) - cena až 10 800 $

BibleWorks (https://www.bibleworks.com/) - od roku 2018 se již nové licence neprodávají

Accordance (https://www.accordancebible.com/) - dle obsahu až desítky tisíc $

 

Nabídka nekomerčních biblických programů a aplikací je velice rozsáhlá, a často se kvalitou a možnostmi přibližují těm drahým komerčním. Jsou to např.:

E-Sword (https://www.e-sword.net/)

theWord (https://www.theword.net/)

Davar (http://davar3.net/)

MyBible (pro Android) (https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.mybible&hl=cs)

SOB – Studijní on-line bible (http://www.obohu.cz/bible/)

 

Pro české zájemce o přípravu biblických rozborů bych doporučoval zejména poslední 3 zmiňované programy. Davar, MyBible i SOB obsahují nejen rozsáhlou nabídku překladů i zdrojových biblických textů, ale disponují i pokročilými vyhledávacími funkcemi, řecko-českým slovníkem vázaným na Strongova čísla, dalšími řeckými a hebrejskými slovníky, originálními texty i překlady osazenými Strongovými čísly, rozborem morfologie a dalšími funkcemi.

Menším nedostatkem MyBible je to, že se jedná o program určený defaultně pro platformu Android a mobilní zařízení nejsou ohledně práce s textovými daty a kopírování příliš uživatelsky přívětivá. Davar vynikne především při přípravě biblických rozborů z hebrejské části bible, SOB vynikne především při přípravě biblických rozborů z řecky psané části bible, rozšířenými vyhledávacími a porovnávacími funkcemi a řeckou i hebrejskou morfologií v češtině.

 

 

Praktický postup

Návrh skutečného postupu při přípravě biblického rozboru se vám pokusím ukázat na mé Studijní on-line bibli (SOB), protože ji znám asi nejlépe, a protože se mi jeví jako nejefektivnější...

Jako ukázku se můžeme podívat např. na téma „spravedlnosti“. Toto téma nemusíte zpracovávat, to jsem již udělal (http://obohu.cz/biblicke-rozbory/spravedlnost). Berte to prosím pouze jako ukázku a návrh možného postupu...

1) Nejprve si budete muset zjistit Strongova čísla, která jsou přiřazena hebrejským a řeckým slovům týkajícím se „spravedlnosti“. V řecké části můžete s úspěchem využít řecko-český slovník profesora Tichého. Budete hledat kořen slova „spravedl“, a poznamenáte si všechna odpovídající čísla slov týkajících se spravedlnosti (a nespravedlnosti.). Pro nalezení odpovídajících slov a jejich Strongových čísel v hebrejské části Písma je nejjednodušší použít nějaký překlad bible ve vám známém jazyce, který je osazený Strongovými čísly – např. anglickou King James, německý Lutherův překlad, ruský Synodální překlad a podobně. V něm si vyhledáte odpovídající slova pro spravedlnost (např. righteous, righteousness, justice) a poznamenáte si odpovídající Strongova čísla. Zde můžete s úspěchem využít možností pokročilého vyhledávání, a vyhledávat současně všechna slova nebo jejich části (hledat alespoň jedno z nich). V pokročilém vyhledávání si můžete nechat zobrazit i nějaký další překlad (či originální biblický text) pro porovnání, omezit vyhledávání pouze na část bible (v tomto případě na Starou smlouvu).


2)
Výskyty Strongových čísel můžete procházet buď v některé z konkordancí (na konci seznamu překladů), případně můžete využít pokročilého vyhledávání, kdy si jako prohledávaný text zvolíte v lepším případě originální hebrejský nebo řecký text osazený Strongovými čísly, v horším případě libovolný překlad osazený Strongovými čísly, a pro porovnání si vyberete nějaký přesný překlad v češtině. Když si jako typ vyhledávání zvolíte hledání Strongových čísel – alespoň jednoho z nich, můžete do vyhledávacího pole zadat třeba všechna související Strongova čísla, oddělená např. mezerou. Vyhledávat můžete jak samostatně místa týkající se spravedlnosti, a poté místa týkající se nespravedlnosti, nebo vše najednou. Další užitečnou pomůckou v konkordancích jsou tzv. "Související Strongova čísla". Nezapomeňte prověřit i tato Strongova čísla. A v případě hledání řeckých slov nezapomeňte význam slov prověřit prohledáním výskytů daného slova v Septuagintě!


3) Zajímavé biblické verše si kopírujte do nějakého textového editoru, do oddělených sekcí podle toho, zda se jedná např. o lidskou či Boží spravedlnost nebo nespravedlnost, zda se jedná o varování či zaslíbení a podobně. Pro každý nový druh informace si vytvořte novou sekci. Můžete začít hebrejskou částí a doplnit ji řeckou částí, nebo Starou a Novou smlouvu zpracovávat samostatně. Pokud opravdu dobře neznáte kontext daných veršů, otevřete si předtím daný verš v novém okně (zobrazí se celá kapitola, se zvýrazněným odkazovaným veršem). Kromě toho jako formu křížových odkazů (odkazy na verše se stejným tématem) můžete využít modul "Treasury of Scripture Knowledge". Tento modul najdete pod rozbalovacím tlačítkem s komentáři v patičce SOB


4) Při závěrečné přípravě biblického rozboru si připomeňte, že jde o hledání pravdy, ne o to, abyste nemuseli měnit svůj dosavadní postoj!

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (7 hlasů)