Záchrana pochází ze Židů

...záchrana pochází ze Židů(Jan 4:22)

To jsou slova Božího Syna, našeho Spasitele a Krále. Bohem poslaný Spasitel se narodil židovské matce, v židovském národě a také jméno, které dostal bylo židovské. V českých překladech Bible čteme, že anděl dal Josefovi příkaz: „ ...dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.(Mt 1:21).


V poznámce Studijního překladu Bible Miloše Pavlíka k Matoušovu evangeliu 1:21 se  můžeme u slova „Ježíš“ dočíst, že hebrejské „Jehóšua“ znamená „Hospodin Zachránce“ nebo „Hospodin vysvoboditel“. Podobně o významu jména „Jehóšua" informují i překladatelé ČSP.  V poznámkách k Numeri 13:16 píší, že „Jehošua“ znamená „Hospodin zachraňuje“.


Když se však podíváme do dalších odborných biblických zdrojů jako jsou slovníky a konkordance v jiných jazycích, dostáváme o jménu „Jehošua" zcela jinou informaci. Tyto slovníky a konkordance totiž shodně uvádějí, že hebrejské jméno Jehošua („yehôshûa“) vzniklo složením Božího Svatého Jména „yehôvâh“ a slova „yâsha“ znamenajícího „záchrana, spása, vysvobození".


Předpona Jeho- ve jméně „Jehoshua“ pochází z Božího jména „Jehovah“.


Pozn.: "Jehovah" (čteno Jehova) - koncové "h" se v tomto případě v hebrejštině nevyslovuje, a proto je lépe jej v češtině vůbec nepsat, aby při neznalosti tohoto hebrejského pravidla, nedocházelo ke komolení jména Božího.


Jehoshua“ tedy neznamená: „Hospodin zachraňuje“, ale „Jehova zachraňuje“, „Jehova vysvobozuje“, „Jehova spasí“. A to je veliký rozdíl!!


Příkaz, který dal anděl Josefovi nebyl „..dáš mu jméno Ježíš", ale ..dáš mu jméno Jehošua "(zkráceně Jóšua, popř. Ješua).


Skutečné jméno našeho Pána a Krále nese lidem dobrou zprávu že Všemohoucí Bůh Jehova zachraňuje!! A to skrze nesmírné výkupné, které za nás zaplatil Boží milovaný Syn.
 

Jan 3:16-17: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.


Pozn.: Jehoshua zdaleka není jediné jméno odvozené od jména Jehova. Existuje několik desítek jmen, jež byly utvořeny složením Božího jména Jehova a nějakého dalšího slova. Příklady jmen, které začínají předponou Jeho- najdete v článku Hebrejská jména vytvořená ze jména Jehova, spolu s jejich významem a jejich všemi výskyty v Bibli.

 

Napsala Eliška

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.60 (5 hlasů)