MyBible - logo

 

   Před několika týdny (8/2015) mne oslovili lidé kolem biblického programu pro Android s názvem "MyBible (autor programu Denys Dolganenko [Денис Долганенко] a hlavní tvůrce modulů a správce stránek Vladimir Yakovlev [Владимир Яковлев]). Několikrát jsem byl dotazován, zda bych mohl naprogramovat nějakou off-line verzi SOB pro Android, a byl jsem nucen vždy odpovědět, že to nepůjde. Jednak mám podepsány smlouvy s držiteli copyrightu, v nich je jako podmínka uvedeno pouze on-line zobrazení v SOB (www.obohu.cz/bible) bez možnosti stahování, ale co je hlavní, neumím programovat v Javě, což je v případě Androidu prakticky nutnost. Tak že jsem opravdu rád, že Denys pro Android vytvořil program s podobnými možnostmi, jako má SOB. Po prostudování programu jsem se rozhodl pro spolupráci - připravil jsem překlad rozhraní včetně všech tipů k užívání apod. do češtiny, podařilo se mi domluvit nějaké úpravy programu (např. možnosti přidání informací o copyrightu, což je obvykle základní podmínka držitelů práv) a vytvořil jsem pro MyBible několik modulů s překlady bible, ale také např. doplněný řecko-český slovník prof. Tichého, osazený Strongovými čísly a morfologií řeckého textu přeloženou do češtiny.


Domovská stránka programu: https://mybible.zone/en/blog/

Stránka programu na Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.mybible
 


   Hlavní možnosti a funkce programu MyBible:

 1. zobrazení celých překladů bible
 2. velké množství překladů bible (více než 1000 modulů) - po stažení je můžete používat off-line
 3. možnost posunout se o stránku nahoru/dolů v jakémkoli místě bible
 4. pohodlná navigace - výběr knih, kapitol a veršů
 5. snadný výběr a sdílení veršů
 6. okno poznámek pro rychlé záznamy a vkládání veršů
 7. výkonný systém hledání (s možností využívání zástupných znaků)
 8. vestavěné křížové odkazy
 9. možnost paralelního čtení 2 (až 3) překladů
 10. podpora Strongových slovníků pro překlady, které jsou jimi osazeny
 11. podpora hledání na základě Strongových čísel
 12. plány čtení bible
 13. biblické komentáře
 14. denní zamyšlení
 15. volba anglického/ruského číslování knih
 16. historie navigace a přechodů
 17. vytváření záložek s poznámkami a barevně odlišenými kategoriemi
 18. manuální nastavení míst čtení - pro rychlý návrat později
 19. režim den/noc
 20. několik flexibilně upravitelných témat vzhledu
 21. volba fontů písma, jejich velikostí a barev (kvůli diakritice doporučuji zejména font "Tahoma")
 22. vestavěné animované "tipy k používání programu"
 23. podpora pro zařízení s Android 2.x-4.x s různým rozlišením obrazovky
 24. pohodlná možnost sdílení témat (vzhledu zobrazení), poznámek, poznámek pod čarou, záložek s jinými uživateli
 25. jednoduchá možnost tvorby vlastních modulů (zvládnou to i začátečníci)
 26. efektní možnosti práce se slovníky
 27. možnost zobrazení perikop (podnadpisů) a vyhledávání v nich
 28. zjednodušený/úplný režim (omezení funkcí pro první seznámení s programem)

 

    Začátkem října 2015 byla uvolněna nová verze programu (4.4.0), která má mnoho vylepšení, a která staví tento bezplatný biblický program pro Android zařízení na první místo mezi všemi biblickými programy v nabídce Google play. Nabízí ovládání (rozhraní) programu i v češtině, má vylepšený výběr knihy/kapitoly/verše, umožňuje vytváření překladů s poznámkami ve formě tooltipů, nabízí zjednodušený/úplný režim, představení překladů bible a další. Pro novou verzi jsem mimo jiné vytvořil např. i moduly Českého studijního překladu Miloše Pavlíka se 136 000 poznámkami, a modul Českého studijního překladu s více než 60 000 poznámkami, které je možno otevírat ve formě tooltipů (bublin). Připravil jsem také Novou smlouvu Bible Kralické (1613), kterou jsem osadil Strongovými čísly, morfologií a komentáři.


   Pod článkem najdete několik modulů ke stažení - např. pro případ, že z nějakého důvodu nebude funkční stránka s downloadem modulů, nebo pro případ, že správce odmítne přidat nějaký můj modul do databáze modulů ke stažení. Moduly jsou určené pro MyBible od verze 4.4.0!!! Práce s moduly je jednoduchá - stačí jejich obsah rozbalit přímo do složky MyBible (obvykle ji najdete na SD kartě svého Android zařízení). Po spuštění MyBible budou všechny moduly dostupné.


   Mezi soubory ke stažení jsem přidal i ".json" soubor upraveného vzhledu, který aktuálně používám (Vzhled Divis). Pokud si chcete ulehčit práci s nastavováním, stačí obsah balíčku (Vzhled Divis.theme.zip) rozbalit do Vašeho adresáře s MyBible - obvykle je to na SD kartě / MyBible /user / themes. Po spuštění MyBible se Vám mezi tématy objeví i tento vzhled (téma). Téma si můžete libovolně upravovat, přejmenovávat, kopírovat a sdílet s ostatními.


   MyBible je velice výkonný biblický program s opravdu velkým množstvím možných nastavení. Jednoduše řečeno, můžete si nastavit téměř každou položku. Můžete si zvolit chování a funkce při používání gest (krátké/dlouhé dotyky, posunutí/dotyk jedním/dvěma/třemi prsty apod.). Můžete si zvolit fonty použitého písma, barvy, velikosti, odsazení, poměr velikosti okna bible a okna slovníků/komentářů apod. Můžete si nastavit způsoby chování při kliknutí na Strongovo číslo nebo podobné chování i v případě, že Strongova čísla existují, ale jsou skryty - kliknutím na odpovídající slovo. Můžete si nastavit, aby kliknutí na slovo aktivovalo slovník a hledalo témata v něm. Můžete si zvolit, zda chcete nějakou funkci ovládat jednoduchým dotykem nebo dvojklikem apod. Můžete si nastavit rychlé akce, vybrat si tlačítka a mnoho dalšího. Obvykle není problém naučit se s programy zacházet metodou pokusů a omylů, ale v tomto případě vám to nedoporučuji. Vřele Vám doporučuji projít si celou vestavěnou nápovědu a prakticky si pokyny v ní ověřit. Bez toho byste neměli šanci na mnoho funkcí přijít. Také uvažuji o tom, že koupím nějaký program pro záznam dění na obrazovce mobilu, a zkusím připravit nějaká výuková videa.

 

 

   Ukázky programu:

Hlavní menu programu v češtině  Menu zobrazení  Bible Kralická se Strongovými čísly a morfologií, v dolní části Tichého řecko-český slovník s českou morfologií  Zobrazení v režimu noc  Výběr knihy, kapitoly, verše  Informace o modulu  Český překlad Miloše Pavlíka s poznámkami ve formě tooltipů  Český studijní překlad s poznámkami ve formě tooltipů  Výběr fontu písma  Výběr nastavení jednotlivých prvků v programu  Používání v režimu na šířku  Vestavěné tipy k používání  Paralelní čtení ve dvou překladech - v obou je možné využívat poznámek ve formě tooltipů.  Paralelní čtení ve dvou překladech + Strongův lexikon  Překlad Miloše Pavlíka, Textus Receptus a Tichého řecko-český slovník - slovník může být funkční i při nezobrazovaných Strongových číslech (dle nastavení - po kliknutí na konkrétní slova v překladu osazeném Strongovými čísly)

 

 

Pro seznámení s programem MyBible jsem připravil i video návod, který jsem umístil na YouTube.

 

 
   24.11.2015: Autor MyBible má velké výhrady vůči Svědkům Jehovovým, a tak jejich překlady coby moduly pro MyBible v nabídce nenajdete. Myslím, že by pro ně naopak mohla být přínosem jednoduchá možnost porovnat jejich překlady s ostatními překlady a hlavně s originálními hebrejskými a řeckými texty. Z toho důvodu jsem připravil český, slovenský a nový anglický (2013) Překlad Nového Světa ve formě modulů pro MyBible... Také jsem nově připravil slovenský překlad Jozefa Roháčka v autorizované verzi Dušana Seberíniho - včetně poznámkového aparátu (částečně ve formě tooltipů) a perikop (podnadpisů).


   13.12.2015
: Na žádost jednoho uživatele MyBible jsem připravil video návod na tvorbu vlastních modulů pro tento biblický program - video najdete mezi přílohami pod článkem (v Internet Exploreru jej můžete spustit přímo).


   9.1.2016: Dokončil jsem práci na Analytické Septuagintě - vrácení Božího jména zpět na místa podle hebrejských textů. Jedná se kompletně o manuální záležitost (žádná úprava pomocí nějakých scriptů). Připravil jsem nově verzi jak s akcenty (přízvuky, přídechy), tak bez nich. Zároveň jsem připravil moduly i pro MyBible - najdete je ke stažení v přílohách pod článkem.


   15.1.2016: Upravil jsem modul Bible Kralické 1759 - nyní správně obsahuje pouze překlad Nové smlouvy (dříve v modulu byl překlad Staré smlouvy od verze z roku 1613). Chyba je napravena a spolu s verzemi Analytické Septuaginty jsou nyní všechny moduly ke stažení i přímo z aplikace MyBible.


   2.5.2016: Dne 9.4.2016 vyšla nová verze MyBible - v. 4.5.0. Denys (programátor) opravdu nezahálel, a tak jsou k dispozici mnohá vylepšení a nové funkce. Byl přepracován systém křížových odkazů (z vestavěných se změnily na stahovatelné a volitelné moduly), můžete si vytvářet vlastní křížové odkazy, bylo upraveno vyhledávání, byl upraven (vylepšen) systém plánů čtení, byl upravena funkce podnadpisů (perikop), byla přidána možnost vytvářet odkazy na paralelní místa v NZ, byly vylepšeny možnosti týkající se komentářů (byla přidána možnost mít odkazy na komentáře přímo v textu bible, odkazy na verše se mohou zobrazovat v bublině, v okně komentářů nebo v dalším okně bible), byla vylepšena funkce oblíbených položek, kam si nyní můžete přidávat i oblíbené položky slovníků a komentářů. Vylepšení se dočkalo i zobrazení v bublině, kde se nyní mohou zobrazovat poznámky pod čarou, komentáře, slovník či Strongův slovník. Byla upravena i funkce TTS (převod textu na řeč). Pokud máte nainstalovaný nějaký řečový syntetizér, můžete si nyní nechat předčítat nově i obsah komentářů, slovníků a denního zamyšlení. Předčítání všeho kromě textu bible probíhá vyšším hlasem, tak že jej na první poslech poznáte. Dále bylo vylepšena práce s moduly při jejich stahování - práce na pozadí, možnost filtrování podle jazyka nebo části názvu. V ovládání nyní najdete tlačítka se třemi tečkami nebo s hvězdičkou v pravém dolním rohu. To znamená, že tato tlačítka mají ještě další funkci, která se projeví při dlouhém dotyku na ně. To Vám může příležitostně ušetřit nějaký čas.

   Přemýšlel jsem, že by tento skvělý program bylo možné využít i pro vyučování, kázání, biblické rozbory apod. Z modulů, které MyBible nabízí, se mi jako nejvhodnější jeví modul slovníku, kde si můžete procházet témata podle abecedy. Vyzkoušel jsem to, a nakonec jsem většinu článků (cca 80) na těchto stránkách převedl do formátu slovníku pro MyBible, samozřejmě s aktivními odkazy na verše. To znamená, že si vše můžete ověřit v libovolném překladu či originálním textu, který máte nainstalovaný v MyBible. Tento modul má zkratku "LIDI" a najdete jej mezi soubory ke stažení. Stačí jej stáhnout, rozbalit ze ZIP archivu a zkopírovat do složky MyBible na Vašem Android zařízení.

 

   30.6.2016: Pro MyBible jsem vytvořil moduly s dalšími třemi českými překlady bible. Jedná se o překlad NZ od Dr. Jana Ladislava Sýkory (1922), překlad NZ od Dr. Rudolfa Cola z roku 1947 (Sýkorův překlad v revisi Hejčlově) a překlad SZ a deuterokanonických knih od Dr. Jana Hejčla (1930). Moduly jsou již volně ke stažení přímo z programu MyBible, ale pro případ potíží je najdete i v přílohách pod tímto článkem. Soubory stačí rozbalit a zkopírovat do složky MyBible na Vašem Android zařízení.

 

   14.2.2017: Dne 11.2.2017 vyšla nová verze MyBible - v. 4.6.0. Denys (programátor) se opět vyznamenal. Mezi nejzajímavější novinky patří např. jednoduchá možnost změny velikosti písma (v celé MyBible) pomocí gesta zoomování, vylepšená práce se slovníky, vylepšená záloha dat a synchronizace mezi všemi Android zařízeními, které vlastníte, vylepšená práce se Strongovými čísly (přidán výpis všech výrazů, kterými je dané slovo v daném překladu bible překládáno, přidána funkce "příbuzná Strongova čísla" s možností současného vyhledání nejen hledaného Strongova čísla, ale i všech příbuzných slov), vylepšená práce s vlastními poznámkami + ochrana před náhodným poškozením, nativní podpora zobrazení více oken u zařízení s Android 7, zrychlení vyhledávání ve slovnících, automatická indexace nových modulů na pozadí aplikace apod. Novou verzi MyBible jsem opět kompletně lokalizoval do češtiny, tak že byste neměli mít problémy.

 

   26.6.2017: Byla oficiálně uvolněna nová verze nejlepšího biblického programu pro platformu Android - MyBible v. 4.6.2. Program si můžete stáhnout z Google Play. Pro novou verzi jsem opět připravil překlad rozhraní a uživatelských tipů do češtiny. Mezi nejzajímavější změny v nové verzi MyBible patří značně vylepšené vyhledávání, které nyní umožňuje i vyhledávání ve všech překladech najednou, případně ve všech překladech v jazyce překladu, který používáte, nebo vyhledávání pouze v textu bible, který jste si zvýraznili či podtrhnuli (pokud do vyhledávacího pole nezadáte nic, zobrazí se Vám všechna Vámi zvýrazněná či podtržená místa). Další vylepšení najdete v oblasti práce se Strongovými čísly, morfologií a Strongovými lexikony (ovládání stylu zobrazení, výběr jednotlivých atributů, možnost zobrazení transliterace slovníkového tvaru slova a přepis jeho výslovnosti - prozatím jen v angličtině). Dále přibyla možnost vyhledávání v poznámkách. Nově se v seznamu modulů zobrazují moduly, které byly odstraněno na žádost držitele autorských práv (bez možnosti je stáhnout). Velmi zajímavou novinkou je i pohodlná možnost změny velikosti oken (v případě, že máte otevřeno více než jedno okno). V tomto případě postačí dlouhý stisk na největší tlačítko s informací o pozici v bibli (např. Gn 2:7). Po chvíli se uprostřed objeví jasná čára s kulatým vodítkem, pomocí kterého můžete jednoduše posouvat hranice oken. Jejich novou velikost můžete pomocí tlačítka jednoduše uložit, nebo vše resetovat - vrátit do původního rozmístění, zvoleného v sekci nastavení témat. Dalším vylepšením je možnost nastavit si podle svých představ předčítání textu (TTS) - samostatně pro text a pro komentáře.

 

   28.6.2017: Pro novou verzi MyBible (4.6.2) jsem připravil nový modul řecko-českého slovníku prof. Tichého, který jsem doplnil o českou výslovnost řeckých slov (samostatně i do základního zobrazení) a českou transliteraci. Brzy by měl být k dispozici ke stažení přímo z aplikace MyBible.

Nově řecko-český slovník nabízí i českou výslovnostInformace v češtiněNastavení zobrazení požadovaných informacíZměna nastavení velikosti oken


 

   22.1.2018: Vyšla nová verze MyBible (4.7.0). Opět jsem pro tuto verzi připravil aktualizaci českého rozhraní. Mezi nejzajímavější novinky nové verze patří přepracovaný systém nastavení s možností vyhledávání v něm, možnost využít MyBible i jako widget s třemi možnostmi nastavení, možnost aktivace hardwarového urychlování pro plynulejší posuny v MyBible (např. o kapitolu vpřed/zpět, posun při zobrazení informací v bublinách apod.), úprava systému modulů tak, že je nyní možné odkazovat se i na konkrétní místo v konkrétním překladu, vylepšené a zjednodušené vyhledávání a stahování modulů pro MyBible, lepší možnosti výběru tlačítek v hlavičce oken, vylepšené možnosti nastavení chování a zobrazení u "Strongových čísel" apod. Avšak nejzajímavější novinkou by mohl být úplně nový modul pro zapamatování si veršů či bloků veršů nazpaměť. Tento modul podporuje 4 druhy zkoušení - skrývání slov, určování pořadí slov, určování prvního písmene slov a kontrolu výslovnosti (viz obrázek).
Modul pro učení se veršů nazpaměť

 

   9.9.2018: Vyšla nová verze nejlepšího bezplatného biblického programu pro platformu Android - MyBible v. 4.8.0. Jako obvykle jsem rozhraní i tipy k používání přeložil do češtiny. Mezi hlavní novinky patří přepracované ovládání zobrazení (dlouhý stisk na menu v hlavičce MyBible). Dlouhý stisk nyní nevyvolá pouze nabídku "Zobrazit", ale i další pohodlně přepínatelné nabídky (Obrazovka, Měřítko, Témata). Dále přibyly 2 nové druhy modulů - Balíčky a Atlasy. Balíčky mohou obsahovat např. fonty písma, témata vzhledu, ale i texty. Atlasy mohou obsahovat grafiku - např. mapy, fotografie biblických míst a podobně. Také byly vylepšeny možnosti v režimu akcí (při výběru veršů), v práci se záložkami. Zjednodušena byla i možnost přesunu MyBible na SD kartu či zpět do interního úložiště.

 

  

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (18 hlasů)
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Stáhnout tento soubor (B21.zip)Bible 21překlad celé bible (2009)1921 kB
Stáhnout tento soubor (BKR++.zip)Bible Kralická s morfologiíNZ - verze z roku 1613, se Strongovými čísly, morfologií a mými komentáři1047 kB
Stáhnout tento soubor (BKR-1579.zip)Bible Kralická 1579Kralický překlad bible z roku 1579 (NZ)500 kB
Stáhnout tento soubor (BKR.zip)Bible Kralická 1613nejznámější verze Kralické bible z roku 16131929 kB
Stáhnout tento soubor (COL.zip)COLDr. Rudolf Col (1947) - NZ (Sýkorův překlad v revisi Hejčlově)503 kB
Stáhnout tento soubor (CSP.zip)Český studijní překladkompletní překlad se všemi poznámkami4700 kB
Stáhnout tento soubor (HEJCL.zip)HEJCLDr. Jan Hejčl (1930) - Starý zákon a deuterokanonické knihy1793 kB
Stáhnout tento soubor (LIDI.dictionary.zip)LIDIbiblické rozbory ze serveru www.obohu.cz ve formě slovníku402 kB
Stáhnout tento soubor (LUT1912.zip)Luther 1912německý překlad, včetně deuterokanonických knih2148 kB
Stáhnout tento soubor (LXXAJ+.zip)Analytická Septuaginta +verze s Božím jménem, s akcenty, se Strongovými čísly a morfologií3001 kB
Stáhnout tento soubor (LXXJ+.zip)Analytická Septuagintaverze s Božím jménem, bez akcentů, se Strongovými čísly a morfologií2718 kB
Stáhnout tento soubor (mybible_tvorba_modulu.wmv)MyBible - tvorba modulůvideo návod na tvorbu vlastních modulů pro MyBible59015 kB
Stáhnout tento soubor (NWT-EN.zip)NWT-ENanglický Překlad Nového Světa (2013)1947 kB
Stáhnout tento soubor (PMP-CZ.zip)Český překlad Miloše Pavlíkakompletní verze se všemi poznámkami6793 kB
Stáhnout tento soubor (PMPCZJJ.zip)PMPCZJJPřeklad Miloše Pavlíka - verze s Božím jménem Jehova a jménem Syna Jehošua5949 kB
Stáhnout tento soubor (PNS.zip)PNSčeský Překlad Nového Světa (2001)2075 kB
Stáhnout tento soubor (ROH-AV.zip)ROH-AVautorizovaná verze slovenského překladu Jozefa Roháčka2152 kB
Stáhnout tento soubor (SEVP.zip)Slovenský evanjelický prekladkompletní slovenský překlad (1977)1897 kB
Stáhnout tento soubor (SPNS.zip)SPNSslovenský Preklad Nového Sveta (1991)2056 kB
Stáhnout tento soubor (SYK.zip)SYKSýkorův překlad NZ (1922)498 kB
Stáhnout tento soubor (Tichy.dictionary.zip)Řecko-český slovníkdoplněný slovník prof. Tichého, se Strongovými čísly a přepisem výslovnosti818 kB
Stáhnout tento soubor (Vzhled Divis.theme.zip)Vzhled Divisupravené téma zobrazení, které používám1 kB